Perełki genealogiczne

Ekstrakt Zeyścia

Ekstrakt Zeyścia

Roku Tysiąc Ośmset dziewiętnastego dnia piątego Czerwca - Przed Nami Plebanem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy i Parafij Truskolasy Powiatu Częstochowskiego obwodu Wieluńskiego w Woiewództwie Kaliskim – Stawili się Szymon Barzak i Tomasz Zawada włościanie w Bieżeniu Zamieszkali wspólnicy pijaństwa Zmarłego – i oznaymili Nam – iż Antoni Koper maiący lat trzydzieści dziewięć – włościanin w Czarney Wsi Zamieszkały – iż dnia trzeciego miesiąca i roku bieżącego umarł od gorzałki w Browarze Kopskie zwanym – Nazaiutrz przed Browarem nieżywy znalezionego zawieziono do Sądu Pokoju, którego zrewidowanego do ... odesłanego Sąd nakazał pochować. Zostawił chałupę, żonę Maryannę z Jeziorskich i dzieci. – Poczem oświadczający pisać nieumieiący niepodpisali, który został podpisany i stawaiącym przeczytany -

Czytaj więcej: Ekstrakt Zeyścia
Log in to comment

I takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu...

Poniższym tekstem rozpoczynamy nowy dział na stronie: perełki genealogiczne. Zapraszamy do nadsyłania ciekawych, zabawnych, niezwykłych materiałów źródłowych i historii, które napotkają Państwo podczas swoich poszukiwań. Zapraszam do czytania.

Prześwietny Konsystorzu Administratoryalny Piotrkowzki
W czasie mego oddaleni się z Parafii w interessie do Prześwietnego Konsystorza to iest w dniu 21. Czerwca r.b. Parafianie moi a szczególniey z wsi Truskolas dopuscili się ochydnego w Religij Chrystusa postępku, to iest Sołtys z Radnemi spędzili z cały wsi Kobiety do stawu, oporne temu rozkazowi cieleśnie karali, i takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu, utrzymuiąc że czarownice rozpędzają zapaskami chmury i dlatego deszcz niepada, a spławiwszy po swojemu takowe niezawodnie podług mniemania tych obłąkanych ludzi padać będzie.

Czytaj więcej: I takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu...
Log in to comment

J K R Avatar
J K R odpowiedział w temacie: #32653 2 lata 5 miesiąc temu
Ksiądz Mateusz Wysocki był do końca roku 1867 r. proboszczem, kiedy to decyzją konsystorza został odwołany a obowiązki zarządzania parafią otrzymał ksiądz wikary Sikorowski do dnia 8/20 czerwca 1868 r. bo od tej daty proboszczem został mianowany ksiądz Antoni Bujakowski.
J K R Avatar
J K R odpowiedział w temacie: #32668 2 lata 5 miesiąc temu
Idąc dalej tym śladem ustaliłem, że na parafii w 1868 roku znajdowały się;
- księgi urodzenia z lat 1634-1730; 1735-1763; 1765-1838 oraz 1808-1868,
- księgi małżeństw z lat 1634-1763; 1766-1836 oraz 1808-1868,
- księgi zgonów z lat 1715-1836 oraz 1808-1868.
Nie wie tylko które to unikaty a które duplikaty, sądzę jednak, że te po 1808 r. bo wcześniej nie było takiego obowiązku. Wielka szkoda, że do dnia dzisiejszego te księgi nie dotrwały a nie ma też 100 % pewności jak zaginęły.

Ponadto na plebanii były księgi spisu inwentarza z roku 1748, 1782, 1818 i 1833.

Spis ludności z roku 1868 parafii zrobiony przez proboszcza Mateusza Wysockiego liczył łącznie 6254 osób w tym 2983 mężczyzn i 3271 kobiet.