Perełki genealogiczne

Tydzień - piotrkowski gubernialny tygodnik, 1873-1906

TYDZIEŃ – piotrkowski gubernialny tygodnik wydawany był w Piotrkowie (Petroków) latach 1873 – 1906 (wznowienie po 1914). Zamieszczane tu anonse, reklamy, informacje urzędowe, nekrologi, komentarze, są cennymi źródłami genealogicznym, a fragmenty dotyczące znajdującej się w obrębie guberni piotrkowskiej Częstochowy i okolic, przybliżają życie codzienne żyjących tu w XIX wieku naszych przodków, i ten klimat rozwijającego się miasta. Osobną zaletą lektury jest zapomniany i utracony, a stosowany wówczas język pisma, - zarówno składnia, gramatyka i ortografia, ale i nazwy zanikłych już zawodów, nazwy społecznych klas i warstw, urzędów, rang, zajęć, odznaczeń itd. Język, którego wpółcześnie już nie używamy. Jest jeszcze widoczny w piśmie duch tamtego czasu. A więc owa uniżoność wobec możnych, szczególa atencja i patos, ale i pewna werbalna pogardliwość wobec słabych, upadłych, innych, a zwłaszcza starozakonnych, żeby użyć ówczesnego określenia...Nie sposób też nie zauważyć, bo wyraźnie obecnej w większości wydań Tygodnia, problematyki religijności, dobroczynności... Postaram się wiernie język ten w przepisywaniu zachować...

Dla swoich potrzeb przeglądam retrospektywnie wybrane roczniki Tygodnia; nie będą to wszytkie niestety, numery... nie pozwalają na to moje skromne ramy czasowe i zawężony krąg poszukiwań pewnego nekrologu. W miarę czytania kolejnych wydań, chciałbym jednak wyłuskiwać takie perełki i we fragmentach tu prezentować. Kto wie, może ktoś z Państwa znajdzie wśród nich rodzinny, urwany ślad? Ja znajduję tę osobistą przyjemność czytać m. in.o transakcjach zawieranych przed piotrkowskim rejentem (a b. częstochowskim sędzią śledczym) Karolem Filipskim - moim pradziadkiem...

Zapraszam, zachęcam do lektury, zarówno wypisów na tych łamach jak i zdigitalizowanych numerów w Bibliotece Cyfrowej przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi – w kolekcji: Regionalia Ziemi Łódzkiej. Warto!

Włodzimierz Stefani (wlodeks)

Czytaj więcej: Tydzień - piotrkowski gubernialny tygodnik, 1873-1906
Log in to comment

Florian Huras Avatar
Florian Huras odpowiedział w temacie: #3338 9 lata 4 miesiąc temu
Co tu komentować.Może powtórzyc ten "numer" coby zima pryndzej zeszła.
Włodzimierz Stefani Avatar
Włodzimierz Stefani odpowiedział w temacie: #3349 9 lata 4 miesiąc temu
znakomity pomysł! gratuluję!
wlodeks
Teresa Z. Avatar
Teresa Z. odpowiedział w temacie: #3354 9 lata 4 miesiąc temu
Extra! Ale zbytnio z naszych przodków się nie śmiejmy...Oni są w nas!

Teresa
Dorota Woś Avatar
Dorota Woś odpowiedział w temacie: #3960 8 lata 11 miesiąc temu
Proponuje chłopów w stawie ,,nużać". A potem poczekać co z tego wyniknie.
Lidia Huzarewicz Avatar
Lidia Huzarewicz odpowiedział w temacie: #3961 8 lata 11 miesiąc temu
Pada...

Halina Poświatowska ur. jako Helena Myga

Parafia św. Barbary w Częstochowie, dnia dwudziestego siódmego sierpnia, tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku o godzinie siedemnastej. Stawił się Feliks Myga lat dwadzieścia sześć mający, ślusarz z Częstochowy w obecności: Kazimierza Mygi, lat dwadzieścia cztery i Anny Roman, lat dwadzieścia dwa, obojga z Częstochowy i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Częstochowie w dniu dziewiątym lipca roku bieżącego o godzinie trzeciej z jego małżonki Stanisławy z Ziębów, lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie św. w dniu dzisiejszym dopełnionym dano imię Helena, a rodzicami chrzestnymi byli: Kazimierz Myga i Anna Roman. Akt niniejszy stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Dniu 26 VIII 1954 r. w par. św. Jakuba w Częstochowie Helena Myda zaślubiła Adolfa Poświatowskiego.

Log in to comment

Klątwa

Summa klątwy, którą wyklęty jest Alexander Koniecpolski w Krakowie, na Synodzie w kościele U Wszech Świętych, dnia czwartego maja, Roku Pańskiego 1612.

Jawnie przy zgromadzeniu wszystkiej Dyocezyey Krakowskiej, Najprzędniejszych Prałatów, i przy ludzie świeckim, gdzie sam J.M.X. Biskup ubrany będąc pontifilicaliter uczyniwszy Dekret, wyklął Alexandra Koniecpolskiego, ze wszystkiemi temi, co mu radę i pomoc jakimkolwiek sposobem dawali, co mu fawowali, którzy się cieszyli z tego, którzy wiedzieli a nieprzestrzegli, i niedali znać, i świecę zgasił. Toż uczyniło 12 Prałatów anatematyzując wszystkich tych, między którymi byli dwa Opaci, Sądecki i Chebdowski. A to o świętokraydztwo, iż wziął gwałtem, Klasztor zburzywszy, Panny ślubami obowiązane Bogu, Dorotę i Zofię Dębieńskie, i o gwałt uczyniony temuż Klasztorowi Boga wszechmogącego mocą Apostołów śś. Piotra i Pawła, i Kościoła ś. powszechnego, i naszą zwierzchnością.

Czytaj więcej: Klątwa
Log in to comment

Dawno temu w Janowie i Potoku

Akt I
Desperacja w Janowie...

Do Jaśnie Wielmożnego Biskupa Diecezji Kieleckiej
Wawrzeńca Migalskiego mieszkańca Posady Janów parafij potok Złoty Częstochowskiego powiatu

Katolicy z posady Janowa mając wyjednane pozwolenie przez św. pamięci JW Biskupa Majerczaka zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Duchownych na stałe zamięszkanie Księdza Wikarego z parafij Potok Złoty przy Kościele Janowskim, niejednokrotnie przybiegali z prośbami do stóp Wasze Ekscelencji o zobowiązanie księdza Proboszcza Potok Złoty nierobienia trudności w odwoływaniu księdza do parafialnego kościoła (...)

Czytaj więcej: Dawno temu w Janowie i Potoku
Log in to comment