W okolicy Częstochowy 3. ludzi świeckich przybrali ubiór Zakony wybierali jałmużnę i takową na pijaństwo marnowali i życie próżniackie - z tego powodu Konsystorz poleca, ażeby takowych wrazie zjawienia się przytrzymać - i raport złożyć.

Tekst znaleziony w Aktach Konsystorza Generalnego diecezji kielecko krakowskiej na rok 1856.


Logowanie