TYDZIEŃ – piotrkowski gubernialny tygodnik wydawany był w Piotrkowie (Petroków) latach 1873 – 1906 (wznowienie po 1914). Zamieszczane tu anonse, reklamy, informacje urzędowe, nekrologi, komentarze, są cennymi źródłami genealogicznym, a fragmenty dotyczące znajdującej się w obrębie guberni piotrkowskiej Częstochowy i okolic, przybliżają życie codzienne żyjących tu w XIX wieku naszych przodków, i ten klimat rozwijającego się miasta. Osobną zaletą lektury jest zapomniany i utracony, a stosowany wówczas język pisma, - zarówno składnia, gramatyka i ortografia, ale i nazwy zanikłych już zawodów, nazwy społecznych klas i warstw, urzędów, rang, zajęć, odznaczeń itd. Język, którego wpółcześnie już nie używamy. Jest jeszcze widoczny w piśmie duch tamtego czasu. A więc owa uniżoność wobec możnych, szczególa atencja i patos, ale i pewna werbalna pogardliwość wobec słabych, upadłych, innych, a zwłaszcza starozakonnych, żeby użyć ówczesnego określenia...Nie sposób też nie zauważyć, bo wyraźnie obecnej w większości wydań Tygodnia, problematyki religijności, dobroczynności... Postaram się wiernie język ten w przepisywaniu zachować...

Dla swoich potrzeb przeglądam retrospektywnie wybrane roczniki Tygodnia; nie będą to wszytkie niestety, numery... nie pozwalają na to moje skromne ramy czasowe i zawężony krąg poszukiwań pewnego nekrologu. W miarę czytania kolejnych wydań, chciałbym jednak wyłuskiwać takie perełki i we fragmentach tu prezentować. Kto wie, może ktoś z Państwa znajdzie wśród nich rodzinny, urwany ślad? Ja znajduję tę osobistą przyjemność czytać m. in.o transakcjach zawieranych przed piotrkowskim rejentem (a b. częstochowskim sędzią śledczym) Karolem Filipskim - moim pradziadkiem...

Zapraszam, zachęcam do lektury, zarówno wypisów na tych łamach jak i zdigitalizowanych numerów w Bibliotece Cyfrowej przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi – w kolekcji: Regionalia Ziemi Łódzkiej. Warto!

Włodzimierz Stefani (wlodeks)

 

Tydzień. 1892

"Złote wesele.
W dniu 12 czerwca r.b. proboszcz parafii Wieluń pobłogosławił 50-letni jubileusz pożycia małżeńskiego czcigodnych jubilatów Wacława Orzeszko 100-letniego starca i Marianny z Retterskich, małżonków Orzeszko. Jubilat urodzony w Bystryć w Czechach, sprowadził sie do Polski jako metr orkiestry i zamieszkał w Wieluniu. Grywał na dworach: Księcia Węgierskiego Esterhazy, Lichtensteina Austryjackiego i b. Szwarcenbergera. Jako żołnierz służył w wojsku w pułku ksiecia Paszkiewicza w Krasnymstawie. Starzec ten cieszy się dotąd czerstwym zdrowiem, choć urodzony na schyłku zeszłego wieku, w 1792 r. W wieku, w którym wielu niebacznych targa się na własne życie, w którym ono nie jednemu cięży ołowiem, miło spojrzeć na starców, dźwigających z poddaniem sie krzyż Pański i czerpiących otuchę i słodę w Tym, który powiedział: >długością dni napełnię go i okażę mu zbawienie moje< "

Tydzień. 1891-03-08 R. 19 Nr 10

"W powiecie częstochowskim, w gminie Kamienica Polska, odkryto dwa pokłady rudy żelaznej: 1) na obszarze trzech mórg gruntu, stanowiącego własność włościan wsi Poczesna: Wojciecha, Jana i Konstancyi Ginał i 2) na obszarze 20 mórg stanowiących część gruntów folwarku Klepaczka. O koncesję na eksploatację pierwszego z tych pokładów, pod nazwą >Adam< podał prośbę pan Euzebiusz Paszkowski z Kamienicy-Polskiej, drugiego, pod nazwą >Majtlisów< pan Jan Hersz Majtlis, własciciel folwarku Klepaczka."

Tydzień. 1891-05-03 R. 19 Nr 18

"Nagrody. Order S-ej Anny kl. 3 otrzymali radcy ubezpieczeń powiatów: częstochowskiego, radca honorowy Piasecki i Czesław Karol Wyttek: łaskiego – Juliusz Wer i będzińskiego Roman Baneretz i Maciej Stochelski

Tydzień. 1891-05-17 R. 19 Nr 20

"Częstochowa zawarła kontrakt z warszawskim elektrotechnikiem, p. Iwanowskim, obowiązujący go do zaprowadzenia swiatła elektrycznego na ulicach i placach częstochowskich lampami łukowemi."

Tydzień. 1891-07-05 R. 19 Nr 27

"W szkole 3 klasowej (6-o kursowej) utrzymywanej w m. Częstochowie przez p. J. Lamparskiego, rok szkolny zakończony został w dniu 25 b. m. Z liczby 84 uczniów otrzymało promocyję do klas wyższych 40, promowano warunkowo 21, pozostawiono na drugi rok w tejże klasie 23.

Nagrody otrzymali: Franciszek Kupka z kl. II niższej i Władysław Stanieg z kl. II wyższej, a pochwały: Lebelt Michał, Makowiecki Stefan, Podolski Władysław, Wojciechowski Władysław i Krynicki Konstanty. Po wakacjach otwarta bedzie klasa III nizsza (kurs 5)."

Tydzień. 1891-07-12 R. 19 Nr 28

"Złote wesele. W dniu 29 czerwca r.b. w kościele parafialnym w Krzyworzece powiecie wieluńskim odbył się jubileusz małżeński czcigodnych Feliksa i Jadwigi z Presiowskich małżonków Mamzerowskich. Czcigodna jubilatka jest siostrą słynnego z nauki i światobliwosci ś.p. Księdza Idziego Presiowskiego, pijara, niegdyś profesora w konwikcie szlacheckim na Żoliborzu (w Warszawie), autora wielu historycznych dzieł jak; >o sejmach i sejmikach w dawnej Polsce< gramatyk: polskiej, łacińskiej i innych."

Tydzień. 1890-05-04 R. 18 Nr 18

"W Częstochowie, jak donosi Kur. Warsz. W roku bieżącym urządzona będzie sieć telefoniczna. Urządzenia podjęła się firma warszawska Lenczewskiego. Dotychczas zapisało sie 15 abonamentów, którzy na urządzenie składaja sie po rubli 300, nastepnie zaś płacić bedą po 75 rybli rocznie. Gdy liczba abonentów powiekszy sie do 50, wtedy opłata roczna spadnie do r. 50."


Logowanie