Ponik 51. Roku Tysięcznego osiemsetnego dwunastego dnia dwudziestego szóstego Miesiąca Sierpnia o godzinie dziesiątej przed południem, przed Nami Plebanem Potockim Urzędnikiem Stanu cywilnego gminy Potockiej Powiatu Lelowskiego w Departamencie Krakowskim stawił się Jan Rogala Włościanin półrolnik liczący lat czterdzieści dwa we wsi Potoku osiadły i oświadczył Nam iż dnia dwudziestego szóstego Miesiąca Sierpnia roku Tysięcznego osiemsetnego dwunastego o godzinie szóstej rano będąc w towarzystwie Małgorzata Garncarka Włościanka półrolniczka licząca lat czterdzieści we wsi Poniku zamieszkała i Franciszka Rogalika Włościanka pólrolniczka we wsi Poniku zamieszkała znalazł w Kapliczce Świętego Jana Nepomucena przy moście która nad rzeką we wsi Poniku dziecię tak jak nam je ukazuje powinięte w złe pieluchy w poduszce pstrą poszewką zaszyte za pieluchami kartka na której napisane te słowa To dziecię jest niechrzczone, bardzo proszę za nim żeby było ochrzczone jak najprędzej. Obejrzawszy to dziecię zeznaliśmy, iż jest płci męskiej i zdawało się mieć dni osiem wieku, innych znamion żadnych na sobie niemające. Zatem napisaliśmy je pod nazwiskiem Najdukowski i imieniem Augustyn i nakazaliśmy, ażeby oddane było do Administracji Gminy Potoku. Czego spisaliśmy akt w przytomności świadków Jędrzeja Stali mieszczanina rolnika liczącego lat sześćdziesiąt w mieście Janowie zamieszkałego i Wojciecha Migalskiego Włościanina wyrobnika liczącego lat czterdzieści dwa we wsi Potoku zamieszkałego. Po czem niniejszy protokoł przeczytany i podpisany został przez Nas, bo oświadczający i świadkowie pisać nie umieją.


Logowanie