1.09.1707 Żarki

SEPTEMBER
1ma huius Kozacy przyiachali a oboz cały za nimi w Wigilią Narodzenia Nayswiętszey Panny pod Hetmanem Woynarowskim y drugi także oboz moskiewski przyciągnął pod Xiążęciem Wolkomskim. Oboz Kozacki stał pod S. Stanisławem na Łąkach, a Moskiewski za Dworem na Pasterniku dlatego 7ber. 8ber. et. 9.ber vacabant. bo y Koscioł zrabowali ludzie tesz gdzie kto mogł uciekały Panie Boze nieday drugiey plagi takiey.

September 8ber 9ber vacat.


Logowanie