Parafia św. Barbary w Częstochowie, dnia dwudziestego siódmego sierpnia, tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku o godzinie siedemnastej. Stawił się Feliks Myga lat dwadzieścia sześć mający, ślusarz z Częstochowy w obecności: Kazimierza Mygi, lat dwadzieścia cztery i Anny Roman, lat dwadzieścia dwa, obojga z Częstochowy i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Częstochowie w dniu dziewiątym lipca roku bieżącego o godzinie trzeciej z jego małżonki Stanisławy z Ziębów, lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie św. w dniu dzisiejszym dopełnionym dano imię Helena, a rodzicami chrzestnymi byli: Kazimierz Myga i Anna Roman. Akt niniejszy stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Dniu 26 VIII 1954 r. w par. św. Jakuba w Częstochowie Helena Myda zaślubiła Adolfa Poświatowskiego.


Logowanie