Elżbieta pochowana jest w krypcie kościoła parafialnego Złotym Potoku. Wejście do krypty przykryte jest żelazną płytą z napisem ułożonym prawdopodobnie przez ojca w którym czytamy m.in.: “To dziecie przedziwnej było urody - I nigdy w życiu nie skłamało - Takie mu świadectwo wraz ze łzami, na grobie - Składają rodzice”. Matka dała dowód swej miłości córce, malując obraz Matki Boskiej o rysach twarzy Elżbiety (wisi on na ścianie kaplicy). W krypcie kaplicy spoczywają jeszcze z rodziny Raczyńskich: Konstanty (1906 - 24), Rogierek i Edward Maria (zmarli wkrótce po urodzeniu), synowie hrabiego Karola Raczyńskiego.

Skan zgonu pochodzi z:
Księgi aktów zejścia cywilno-religijnych parafii Potok 1853-1905.
Rękopis, 38cm x 23,5 cm Sygnatura KM 1410
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej


Logowanie