Kolejna perełka, tym razem od ks. prof. Władysława Piotra Wlaźlaka.

Skrócony akt urodzenia Władysława Reymonta (piszącego się wówczas Rejment). Wpis pochodzi z Liber Baptisatorum rok 1867.

Kobiele Wielkie. Anno ut supra die 14 Mai ego qui supra baptisavi infantem nomine
Stanislaum et Vladislaum die 7 Mai natum filium Josephi Rejment et Antoninae de Kupczyń-
skie conjugum. Patrini fuere Simon Kupczyński et Melania Szałkowska.

Za wikipedią:
Reymont urodził się w rodzinie organisty. Jego ojciec, Józef Rejment, człowiek oczytany, posiadał wykształcenie muzyczne i w tuszyńskiej parafii pełnił obowiązki organisty, a także prowadził księgi stanu cywilnego i korespondencję proboszcza z władzami rosyjskimi. Matka, Antonina z Kupczyńskich, była obdarzona darem barwnej narracji. Miała pochodzenie szlacheckie – wywodziła się ze zubożałej szlachty krakowskiej; w latach dojrzałych pisarz fakt ten często podkreślał.


Logowanie