I takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu...

Drukuj

Poniższym tekstem rozpoczynamy nowy dział na stronie: perełki genealogiczne. Zapraszamy do nadsyłania ciekawych, zabawnych, niezwykłych materiałów źródłowych i historii, które napotkają Państwo podczas swoich poszukiwań. Zapraszam do czytania.

Prześwietny Konsystorzu Administratoryalny Piotrkowzki
W czasie mego oddaleni się z Parafii w interessie do Prześwietnego Konsystorza to iest w dniu 21. Czerwca r.b. Parafianie moi a szczególniey z wsi Truskolas dopuscili się ochydnego w Religij Chrystusa postępku, to iest Sołtys z Radnemi spędzili z cały wsi Kobiety do stawu, oporne temu rozkazowi cieleśnie karali, i takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu, utrzymuiąc że czarownice rozpędzają zapaskami chmury i dlatego deszcz niepada, a spławiwszy po swojemu takowe niezawodnie podług mniemania tych obłąkanych ludzi padać będzie.

Prześwietny konsystorzu! postępek takowy ochydza nayczystszą Religią Chrystusa, uwłacza Wszechmocnemu Stwórcy, którego potędze żadna się moc oprzeć niezdoła, gorszy niewierne żydostwo które się z urąganiem patrzy na zabobonnych Chrześcian - a zatem powinien bydź podług Praw Kościelnych i Krajowych ukaranym - że zaś Karanie publicznych fanatyków przechodzi moc moią; a którzy już podrugi raz dopuścili się podobney niedorzeczności ponieważ i wprzeszłym roku to samo uczynili istotnie ukarani bydź powinni, przeto ze związku przełożeństwa mego na tą Parafią, zawiadamiam Prześwietny Konsystorz, o czem także pod samą datą do Kommisarza Obwodu Wieluńskiego zrobiłem Rapport, aby Władze tak Duchowne jako i Cywilne Dowóców tey zabobonności ukarały, i zapobiegły nadal podobnym nadużyciom w Czystey Religij Chrystusa, o czem doniosłszy - Jeztem z najgłębszym uszanowaniem Prześwietnego Konsystorza

nayniszy sługa
X. Mat. Wysocki prob.Truskolasy, 24 czerwca 1834

Log in to comment

J K R Avatar
J K R odpowiedział w temacie: #32653 2 lata 4 miesiąc temu
Ksiądz Mateusz Wysocki był do końca roku 1867 r. proboszczem, kiedy to decyzją konsystorza został odwołany a obowiązki zarządzania parafią otrzymał ksiądz wikary Sikorowski do dnia 8/20 czerwca 1868 r. bo od tej daty proboszczem został mianowany ksiądz Antoni Bujakowski.
J K R Avatar
J K R odpowiedział w temacie: #32668 2 lata 4 miesiąc temu
Idąc dalej tym śladem ustaliłem, że na parafii w 1868 roku znajdowały się;
- księgi urodzenia z lat 1634-1730; 1735-1763; 1765-1838 oraz 1808-1868,
- księgi małżeństw z lat 1634-1763; 1766-1836 oraz 1808-1868,
- księgi zgonów z lat 1715-1836 oraz 1808-1868.
Nie wie tylko które to unikaty a które duplikaty, sądzę jednak, że te po 1808 r. bo wcześniej nie było takiego obowiązku. Wielka szkoda, że do dnia dzisiejszego te księgi nie dotrwały a nie ma też 100 % pewności jak zaginęły.

Ponadto na plebanii były księgi spisu inwentarza z roku 1748, 1782, 1818 i 1833.

Spis ludności z roku 1868 parafii zrobiony przez proboszcza Mateusza Wysockiego liczył łącznie 6254 osób w tym 2983 mężczyzn i 3271 kobiet.