Proboszczowie parafii Wojkowice Kościelne

Wojkowice wzmiankowane są w 1271 roku. Parafią były z całą pewnością w 1325 roku. Z tego roku pochodzi informacja mówiąca o tym, że „ Pleban Klemens opłaca świętopietrze”.
W połowie XIV wieku wieś posiada kościół murowany p.w. św. Marcina. Połowa wsi należy do Jana Działeckiego, druga do Macieja, Andrzeja i Mikołaja herbu Nowina. Do parafii należą wioski Ujeździec Dalszy i Bliższy (Ujejśce). Dalszy posiadali Stanisław i Jan Grabowscy,. Bliższy należał do Mateusza, Andrzeja i Mikołaja, szlachty herbu Nowina. Obie wsi dają dziesięcinę snopową do Siewierza, zaś kolędę i świętopietrze do Wojkowic.

Wieś Dąbie należała do Mikołaja Dąbskiego de domo Sternbark do Jana Golańskiego, tegoż herbu i do Jana Ugieszdzkiego herbu Nowina. Z dwóch folwarków tej wsi „szła dziesięcina dla prebendy św. Jana Chrzciciela w Krakowie, kolęda zaś do Wojkowic”.

„Wieś Goląsza należała do Mikołaja Dąbskiego, sędziego ziemi siewierskiej herbu Sternbark i do Jana Golańskiego tegoż herbu. Z 6 łanów kmiecych dziesięcinę na przemian oddawano to biskupowi krakowskiemu, to plebanowi w Czeladzi, zaś z dwóch folwarków prebendzie św. Jana w Krakowie. Wreszcie wieś Malnowice (Malinowiec) należała do tych samych dziedziców co Goląsza.” W 1595 roku kościół ma patronów św. Marcina i Dorotę.

Wykaz  plebanów

1325 Klemens
1455 Paweł . W 1455 w Siewierzu Paweł pleban z Wojkowic pożyczył szlachetnemu
Szczepanowi i Elżbiecie jego zonie 1 grzywnę na czynsz na wsi Boguchwałowice i Górze.

1476 Maciej R. 1476 w dniu św. Grzegorza w Siewiorze (Siewierz) p. Jan Wojkowski
obligował się ks. Maciejowi plebanowi z Wojkowic wypłacić 1 grzywnę na kmieciu w
Boguchwałowicach i do śmierci płacić mu jeden floren. Po jego śmierci 1 grzywnę spłacać
Kościołowi

1520 Maciej z Miechowa W 1520 p. Jan Ujejski, sędzia ziemi siewierskiej i ksiądz Maciej z
Miechowa proboszcz Wołkowicki robią zamiany, które biskup krakowski potwierdza.
Wspomniana jest szkoła w Wojkowicach, która też miała dziesięcinę i kmiecia. Zamiana
stała się po pożarze  plebanii a P. Ujejski dał księdzu siodło swe budowane za jego
pogorzałe”. Wzajem ksiądz daje mu „inne siodło karczemne itd. Nadto ma 2 msze św.
odprawić

1532 Jan z Minogi Minocki1532 ks. Jan z Minogi Minocki pleban Wołkowicki przez swego
prokuratora magistra Stanisława Brzezickiego upomina się u księdza Jana proboszcza
Wojkowic o dziesięcinę ze wsi Sobieszanki.

1595 Marcin z Topola
1622 ksiądz Marcin Bieentius pleban Wołkowicki upomina się u p. Mikołaja Mierzowskiego
dziedzica Boguchwałowic o czynsz.

1625 -1663 Marcin Zebrzychowicz lub Zelbbrzykowski. Pochodził z Biecza. Proces ma ze
Stanisławem Burkatem, który plebanowi zagrody oddać nie chciał. Ks. Marcin
Zebrzychowicz proboszcz Wołkowicki umarł w 1663 r. W 1625 p. Balcer Rzuchowski,
dziedzic Wojkowic kościelnych, „niwę swoją dał ku chwale P. Boga Wszech. I Najśw.
Błogosł. Panny Maryey i Wszystkich Świętych dla odkupienia duszy swej do kościoła i
kaplice swej Wojkowskiej ks. Marcinowi Zebrzydowicijuszowi(wskiemu) plebanowi
Wołkowickiemu i sukcesorom jego, aby raz w tydzień maszę św. za niego, żonę i syna
Jana w kaplicy tegoż p. Balcera Rzuchowskiego odprawiana była pod utraceniem
takowej roli.” W 1632 r. p. Marcin Ujejski, sędzia ziemski siewierski z potomkami
swymi zapisuje kościołowi Wołkowickiemu na każdy rok księdzu na św. Marcin po
dwie grzywny płacić z dóbr Zabagnie.

1636 Joachim Myszkowski.  „przybudował do kościoła kaplicę z ołtarzem Zwiastowania NMP
w której to kaplicy chrzcielnica stała”. 1644 dziedzic części Wojkowic szlachetny Marcin
Zuchowicz z synowcami swymi Mikołajem i Aleksandrem synami szlachetnego Piotra
Zuchowicza „przykładem predessorów swych idąc, chcąc aby się chwała Boża w kościele
Wołkowickim tym więcej pomnażała, sługi kościelne tj. rektorat szkoły, organistę i
ubogich w szpitalu przy kościele Wołkowickim, role dzieli na 3 i zapisuje. W 1636
Stanisław Myszkowski, starszy na Tuliszowie dziedzic. To jego brat Joachim,
kapelan przy kościele w Wojkowicach, zbudował kaplice. Myszkowski zobowiązał się
płacić rocznie bratu i jego następcom kapłanom 18 zł rocznie od 300 zł. zapisanych na
Tuliszowie

1654 Józef Bełza. Za niego Stanisław Myszkowski na Kuźnicy Wojkowskiej dziedzic, do
kaplicy Wołkowickiej czynsz 24 zł od 400 zł zapisuje księdzu Józefowi Bełzie plebanowi
Wołkowickiemu. Myszkowski każe się pochować w grobie swego brata ks. Joachima
Myszkowskiego. Majątek ma być dożywociem żony, a po jej śmierci syna jego Zygmunta.
Drugiemu synowi księdzu Bogusławowi, paulinowi, ma Zygmunt co rok dawać po 60 zł.
Córka jego Ewa za Sarnowskim posag swój wzięła. Trzecia Anna jest panną. Zygmunt
niezbyt gorliwie pełnił wolę ojca, skoro w 1665 procesuje się z księdzem Janem
Stokowieckim w Siewierzu.

1665 Jan Stokowicki. Zmarł 28 czerwca 1695 mając lat 76. W 1684 p. Mikołaj Kotwicz z
Pińczyc dziedzic zapisał ks. Stokowickiemu czynsz na kościół. W 1694 roku umiera
Franciszek Majęcki dziedzic Wojkowic, lat 70 mający. Umiera także Zygmunt 
Myszkowski dziedzic Kuźnicy Wojkowskiej lat mając 80. W 1694 p. Jakub Żarski,
dziedzic części wsi Góra, księdzu Janowi Stokowickiemu  czynsz 6 florenów od 100 zł
zapisuje na biednych w szpitalu. W roku 1668  gdy dziedzicem Tuliszewa byli Aleksander
Wyleżyński i Magdalena z Nideckich, ksiądz Jan Stokowicki pleban wojkowicki zaskarżył
ich do biskupa krakowskiego Trzebickiego o nieplacenie mu czynszu. W roku 1665
ciągnął się proces o zapis z 1455 roku. Dziedzicem Boguchwałowic był p. Aleksander
Zborowski. Proboszcz ksiądz Jan Stokowicki procesuje się o ów zapis i o czynsze od tego
zapisu. Wówczas starostą siewierskim i koziegłowskim był Stanisław z Kawęcina
Kawęcki sekretarz królewski.
Metryki urodzonych i ślubów sięgają 1679 -1744 r. Druga księga urodzeń obejmuje 1744-
1800 r. Trzecia małżeństw w 1745 r.

1695 ks. Kazimierz Fabjan Dobrakowski oficjał kolegiaty Pilickiej. Proboszcz ks. Kazimierz
Fabjan Dobrakowski w 1697 był fundatorem Arcybractwa Różańca św. W roku 1694 na
wsi Góra siewierska był zapis 200 zł dla plebana Wojkowickiego.
Metryki zmarłych Wojkowic,Ujejścia, Kuźnicy, Dąbia, Malinowic, Golasza, Tuliszowa i
Waczyna są zaczęte w 1695 r. przez ks. Dobrakowskiego. Drugą pamiątką po ks.
Dobrakowskim jest księga praw i dokumentów Liber lurium et quorumvis
monumentorum tum et inventarioum tutejszego kościoła z roku 1697.
W 1699 r. w Kuźnicy dziedziczyli Józef i Rozalia Duninowie. We wsi Ujejscie Stanisław i
Lukrecja Świerczkowscy. W 1696 roku Michał Majecki dziedzic Wojkowic zeznaje, że ks.
Kazimierz Fabjan Dobrakowski proboszcz Wojkowicki zapisał czynsz 120 zł od 2000 zł,
które śp. Wojciech Nekanda Trepka i Dorota z Myszkowskich  małżonkowie, wsi Dąbie
dziedzice, byli winni szlachetnemu Walentemu Ulanowskiemu.Ten zaś zapisał je na kościół
na Masze św. za swoją duszę

1712  ks. Wojciech Dobrakowski wikariusz
1726-43 ks. Jakub Konieczny, człowiek zacny, „kopnięty przez konia zmarł tu po trzydniowej
chorobie. Żył lat 50 , chowało go 40 księży”.
W 1721r. Wojkowice należą do Antoniego, Krzysztofa, Józefa Aleksandra, Anny, Leona,
Salomei, Franciszki – synów i córek Michała i Barbary Majeckich. W 1735 roku dnia 31
stycznia ks. Jakub Konieczny proboszcz Wołkowicki otrzymał od oficjała krakowskiego
pozwolenie, aby wota z obrazu NMP i inne srebra „ przelać na sukienkę do tegoż obrazu”.
Z czasów ks.Koniecznego pochodzi chrzcielnica

1743-1769 ks. Błażej Mazurkiewicz. Żył lat 70. Na Siemoni był zapis z 1773 r. za jego duszę.
W roku 1766 ks. Bartłomiej Jachowicz prep. Mysłowski, dziekan Bytomski daje tu ślub
JW. Michałowi Rożańskiemu z Pogoni z Magdaleną Wichauzerówną ze wsi Ujeście.
Obecni : Józef Górowski dzierżawca Wojkowic, Mikołaj Gutowski z Tuliszwa, Franciszek
Pozowski z Rogoźnika

1779 – 1820 ks. Marcin Siwiński urodzony w 1731, był kanonikiem Pileckim. W pracy
pomagał mu ks. Hipolit Skąpski augustianin krakowski.

1820 -1841 ks. Stanisław Michalski. Postawił szpital. Administruje od 1832 ks. Walenty
Szajewski a od 1835 ks. Walenty Wenit - był tu komentarzem. W 1834 umiera Nikodem
Błeszyńskli dziedzic Malinowca lat 89.

1841-1848 ks. Nestor Higin Slter Bieroński były profesor seminarium, prałat kielecki. W roku
1844 Adam Kowalski był dziedzicem Tuliszowa.

1848-1850 ks. Jakub Sienicki
1850-1851 ks. Józef Czerwiecki
1851-1878 ks. Mateusz Wnorowski. Zostawił fundusz na grób dla zmarłych proboszczów.
18 ?? ks. Józef Klemensiewicz,

1878 ks. Jan Szpakiewicz, powstaniec 1863roku, więziony, w 1894 zesłany do Kaługi jako
więzień polityczny. Po powrocie z wygnania był wikarym najpierw w Książu, potem w
Skalbmierzu do 1898. Proboszczem w Kocinie, w Goleniowach, wreszcie w 1901 w
Wojkowicach
1907- 1909 ks. Antoni Wójcik. Zmienił się z ks. Nowickim na Imielno
1909-1911  ks. Lucjan Nowicki. W 1911 23 i 27 maja był tu ks. biskup Losiński i w nauce swej
zganił miejscową ludność za obojętność dla kościoła, brak ołtarzy bocznych. „Lud za to
był skory do potępiania swych pasterzy”.
1911 ks. Józef Sokołowski proboszcz Wojkowicki

W późniejszych latach proboszczami byli: ks. Nowak, ks. Wacław Stępień, ks. Seget ,ks. Konstanty Bednarski, ks.. Edward Wiciński ks. Stanisław Pala

Zebrał: Florian Huras

Log in to comment