Prowadzący księgi parafii Przybynów i Choroń

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Mikołaja jest wymieniana w dokumentach źródłowych już w 1306 roku, ale prawdopodobnie jej początki sięgają drugiej połowy wieku XIII. Właśnie z 1306 roku pochodzi wzmianka o pierwszym kościele drewnianym p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów który to został obrabowany przez najemnych żołnierzy. Pisze o nim Jan Długosz w "Liber Beneficiorum". W 1595 parafia przybynowska ma już kościół murowany.

Metryki najdawniejsze zmarłych sięgają lipca 1711 r., chrztów od 1756 zaczęte, małżeństw od 1815. Inwentarz z 1696 roku podaje, że wtedy były w parafii metryki urodzonych od 1599 r., małżeństw od 1600. Dziś ich nie ma.
Z parafią Przybynów przez całe wieki związany był Choroń, który dopiero w 1916 roku stał się odrębną parafią.


Wykaz proboszczów

1325 Mikołaj pleban opłaca świętopietrze. Parafia należy do dekanatu irządzkiego a 10 lat
później do lelowskiego. Wg regestru poborowego z 1490 roku, Przibinów (Przybynów) ma
kościół parafialny drewniany i należy do parafii Leśniów
1421 ks. Jakób (Jakub) proboszcz, rektor kościoła w Przybynowie wnosi do sądu
biskupiego sprawę przeciwko Janowi dziedzicowi Jakubowic o dziesięcinę. Tytułem
satysfakcji pleban domaga się 48 zł za 6 lat zaniechania płacenia dziesięciny.
1519 Michał z Wielkiego Głowina
1595 wizyta Kazimierskiego wylicza wsie należące wówczas do parafii: Przybynów, Choruń,
Biskupice, Zaborze, Sulisowice, Wysoka. Dziesięciny snopowe były z Przybynowa z pola
dworskiego i od kmieci. „Tą ostatnią dziesięcinę już z pola kradną „.Kierownik szkoły
Wawrzyniec z Częstochowy pobierał od proboszcza 4 złote. Młynarze też płacą dziesięcinę
1651 ks. Piotr Jeżewski proboszcz na Mysłowie zostawił zapis na kościół.
1657 ks. Jan Kędzierski proboszcz
1698 ks. Walenty Biczkiewicz pleban procesuje się z panem Janem Otfinowskim dziedzicem
Choronia o dziesięcinę. W roku 1700 „między ks. Biczkiewiczem plebanem
przybynowskim a panem Aleksandrem Kustrzewa z Biskupic, który tam siedział na
sołtystwie,  zawarto  umowę o dziesięcinę wytyczoną z tej wioski. Z roku 1723 pochodzi
informacja z której wynika, że ks. Biczkiewicz żyje.
1703 Jacek Męciński „dziedzic Przybyłowski pozwala (?) księdzu z Przybynowa, Wysokiej,
od sołtysów, młynarzów i z pustkowi po tych wsiach będących..”. W roku 1717 ks.
Biczkiewicz upomina się o dziesięcinę od Stefana Łyszkowskiego posiadacza sołtystwa we
wsi Królewskiej Suliszowice. „Tego roku pani Anna Kostrzewina z sołtystwa Biskupic za
nieoddanie księdzu dziesięciny była w klątwie lat 20”.
1712 ksiądz Baltazar Grzybowski – wikary
1723 chrzci tu ks. Maciej Wikliński kanonik regularny ze Mstowa
1732 ks. Wawrzyniec Gajowski komentarz Przybyłowski.
Od 1733 do śmierci w 1770 r. proboszczem jest  ks. Wojciech, Stanisław Maszczykowski.
Pochował go w grobie pośrodku kościoła ks. Trąbski z Potoka vicedziekan
1770 ks. Marcin Józef Koźlicki proboszcz Przybyłowski, ksiądz Jan Lipka wikarym
1782 ks. Jędrzej Witkowski lat ma 38. Jacek Kochański wizytator kanonik krakowski chwali w
nim gorliwość: „który po wsiach dzwonki wprowadził by lud na nabożeństwa pilnie
chodził. Żył jeszcze w 1794 roku          
1786 Pochulankę nazywano dawniej Pustkowiem. „Nazwa Pochulanka stąd poszła, że dawniej
przy trakcie do Częstochowy stały liczne karczmy i tu stała też karczma Pochulanka.
Gdym tedy 3.VI.1934 przejeżdżał z Choronia do Przybynowa, młyn nie był czynny, gdyż
jak mnie zapewniano źródło wody wyschło”. Z młyna Pustkowia zaszedł spór  o
dziesięcinę między ks. Witkowskim a ks. Prebendarzem św. Krzyża w Koziegłowach.
Proboszcz Przybyłowski brał dziesięcinę z Chorunia. Przy Witkowskim pracowali
wikariusze Wojciech Nowobilski, Antoni Prądzyński i Sebastian Pawłowski.
1800 ks. Andrzej Szarczewski proboszcz do 1815 roku. Pochodził z parafii Żarki. W 1801roku
„na wieży kościoła głośny zegar przez ks. Starczewskiego proboszcza sprawiony”
Od 1815 do 1846 ksiądz Djonizy Smolenicki proboszcz.
1846 – 1855 ks. Kawkowski
1855-1876 ks. Antoni Jasiński, który przeszedł do Piasku Wielkiego. Za niego w 1862 roku
„nastała poczta na stacji Poraj a w Częstochowie spaliło się 70 domów. Lud wówczas w
parafii niepobożny, hardy, zuchwały, krnąbrny”.
Od 1877 do 1885 ks. Domicjan Romer. Umarł w Żarkach
1885 do 1892 ks. Konstanty Nawrocki, tu umarł w 1892 i ks. Piotr Gedrojć, który przeszedł do
Rokitna. W 1888 dnia 3 stycznia zmarł Jan Barcikowski zawiadowca Stacji
Poraj ur. 22.06.1844 roku.
Od 1892 do 1905 ks. Kazimierz Kucewicz
1905 – 1910 ks. Mikołaj Libura
1910 ks. Adam Adamek poszedł do Pacanowa
1919 ks. Franciszek Mazur, ks. Mikołaj Bondarenko
1919- 1924 ks. Antoni Walocha, który do Sancygniowa poszedł.
1925- 1931 ks. Stefan Duda poszedł na emeryturę do Częstochowy
1931 -1937 ks. Piotr Augustynik
1937-1939) ks. Władysław Smolarkiewicz
1939-1957 ks. Wincenty Szymczyk
1957-1966 ks. Stanisław Poroszewski
1966-1978 ks. Tadeusz Mańka
1978-1985 ks. Józef Juda
1985-1988 ks. Jan Boryczka
1988-1996 ks. Janusz Rakowski
1996-ks. Roman Cer

W 1595 wizytator parafii Przybynów archidiakon Kaźmierski pisze: „we wsi Choruń należącej do Przybynowa jest zbudowana murowana kaplica p. w św. Jana Chrzciciela, dotąd nieposekrowana, mająca trzy ołtarze, w której dotąd mszy św. nie odprawiano, aparatów niema…”.
W 1644 Grzegorz Otfinowski w aktach krakowskich dobra swe Choroń odstępuje Kazimierzowi i Stanisławowi Otfinowskim. W 1650 w sądzie grodzkim krakowskim występują  w/w Kazimierz i Stanisław bracia Otfinowscy sukcesorzy zmarłego Tomasza, dziedzica części wsi Błeszno przeciwko Przecławowi, Kacprowi, Krzysztofowi i Michałowi Gosławskim, synom zmarłego Krzysztofa Gosławskiego, starosty będzińskiego o nieprawne zajęcie wsi Choruń.
W 1698 właścicielem dóbr Choruń był Jan Otfinowski. W 1826 należał do Małachowskich. W 1862 dziedzicem dóbr Przybyłowskich był Ksawery książę Sapieha, który z żoną Ludwiką z Paców mieszkał na Litwie. W Choroniu zaś stale mieszkał rządca Ludwik Rasch. W 1865 dziedzicem był Seweryn hr. Urusk Zmarł we Włoszech w Pizie. Następnie Choroń należał do Glińskich, Chachulskich, Dydyńskich z których Stanisława wyszła za mąż za Edwarda Bylińskiego ostatniego międzywojennego właściciela wsi Choroń.
W ciągu wieków Choroń vel Choruń, Horuń należał jednak zawsze do parafii Przybynów. Dopiero w roku 1916 powstała tu odrębna parafia, która od 2 lipca rozpoczęła prowadzenie Księgi metryk. Za dwa lata Archiwum Państwowe będzie je mogło udostępnić.

Proboszczami parafii Choroń byli kolejno:

1916-1917 ks. Kazimierz Hamerling
1917-1920 ks. Marian Zbierski
1920 ks. Ignacy Opolski
1920-22 ks. Józef Juchniewicz
1922- 1923 ks. Antoni Walocha
1923-1924  ks. Stefan Duda
1924-1929  ks. Stefan Gałczyński
1929 -1939 ks. Augustyn Kańtoch
1939-1940 ks. Franciszek Kowalski
1940-1942 ks. Stanisław Nejman
1942-1946 ks. Alojzy Neuman
1946-1947 ks. Paweł Janda ,ks. Walerian Bylka
1947-1951 ks. Edward Dujak
1951-1957 ks. Franciszek Januszewski
1957-1962 ks. Jan Wacławiak
1962-1966 ks. Zygmunt Cisłowski
1966-1969 ks. Czesław Kempa
1970-1994 ks. Marian Wojtasik
1994-2004 ks. Jan Józef Wajs
2004-         ks. Jan Lisiecki

Wielu z nas, poszukując korzeni przodków korzystało z ksiąg parafii Przybynów. Tych proszę o uzupełnienie nazwisk księży, którzy w niniejszym opracowaniu nie zostali wskazani a księgi parafialne prowadzili.
Huras Florian

Log in to comment