Proboszczowie parafii Olsztyn

Proboszczowie parafii Olsztyn

W piątek 26 lutego 1552 r. w Piotrkowie w obecności wielu panów i prałatów, ks. Mikołaj Dzierzgowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas, opierając się na zgodzie króla Zygmunta Augusta, wydaje dokument erekcyjny na pergaminie (69x56 cm) o treści:
„Pan Jan Ocierski, starosta olsztyński i sandecki, wielki kanclerz koronny, mieszczanie i ludność miasta Olsztyna, nadto wsie Przemiłowice, Kussiatha i Turowo, mając daleko do kościoła parafialnego we Mstowie, do którego od wieków należą, znosząc niewygodę, osobliwe w czasie zimy, nadto gdy wiele dzieci zmarło bez chrztu św., zaś starszych bez spowiedzi i wiatyku, gdy nawet miastu nie wypada nie mieć na miejscu kapłana, proszą by arcybiskup wszedł w ich położenie. Po zbadaniu prośby, ks. Arcybiskup godzi się na założenie i ufundowanie w Olsztynie kościoła parafialnego, który będzie filią Mstowa. Kościół otrzyma zabudowania i dwa łany pola.
Pierwotny, drewniany kościół dnia 1 września 1719 r. spalił się wraz z miastem.

Wykaz proboszczów

1686 ks. Jan Mężeński proboszcz olsztyński upomina Mikołaja Lachowskiego dzierżawcę wsi
królewskiej Bukówno (Buków?)o to, by nie sprzątał z pola zboża, póki dziesięciny nie
odda do kościoła w Olsztynie. W 1670 proboszcz Jan ze swych dochodów opłaca
kierownika szkoły.
1688 – 1689 o to samo ks. Franciszek Leśniowicz Ap. Prepozyt Pilicy, Szańca i Irządz,
upomina wieś Bukówno (Buków? ) którą dzierżawi p. Michał Tęgoborski
1690 ksiądz Jan Zakrzewski. Wójtem olsztyńskim był Piotr z Ważyna Ważyński szlachcic.
1705 ks. Albin Franciszek Łączyński kanonik regularny mstowski. W 1711 i 12 wójtem w
Olsztynie był Wojciech Żarski, który dziesięcinę należną księdzu zrabował. W 1713 Jan
Gołuchowski dzierżawca wsi królewskiej Bukowiec zobowiązuje się proboszczowi
dziesięcinę wytyczną dawać. W 1719 r. wpadł w ekskomunikę za uporczywe
nieoddawanie dziesięcin ks. Łączyńskiemu proboszczowi olsztyńskiemu. Łączyński w 1722 r. buduje kościół
1743 ks. Maciej Wikliński proboszczem
1747 ks. Erazm Małuski kanonik regularny
1756 ks. Hieronim Barciszewski kanonik, Later. prof. mstowski proboszcz olsztyński.
Chował w tymże roku księdza Jeżewskiego komentarza.
Od 1759 ks. Jan Kanty Pawełczyński kanonik regularny proboszcz olsztyński.
1769 ks. Ambroży Bieganowski, kanonik Reg. Proboszcz olsztyński przedtem był tu wikarym.
Zmarł w 1787
1787 ks. Antoni Matuszewski. Z probostwa ustąpił w 1789 roku.
1789- 1795  ks. Ignacy Dewodzki . Zabezpieczył prawa kościoła tj. erekcje przed JW.
Stanisławem Sołtykiem, rotmistrzem Kawalerii Narodowej i Karoliną z ks. Sapiehów
małżonkami starostwem olsztyńskim i przeciw szlachcicowi Piotrowi Rudawskiemu,
tegoż starostwa gubernatorem. W 1793 Wincenty Kraszewski, dzierżawca królewski
dóbr Olsztyn stara się proboszczowi odebrać propinację. „Nasyłali pijaków nie
płacących, ale czyniących awantury i bójki…”
1795 ks. Wojciech Jasiński. W 1800 dnia 15 marca w folwarku Borowe umiera Wojciech
Łabęcki dzierżawca klucza olsztyńskiego
1802 ks. Paweł Szreybrowski proboszcz z Olkusza
Od 1809 ks. Joachim Myszkierski proboszcz i kanonik. Żył lat 70, zmarł 10 lipca
1825. Pochowany w kościele.
Od 1828 ks. Antoni Gruszczyński administrator parafii Olsztyn Tu zmarł 1867.
Od 1867 ks. Maciej Batorski. Zmarł 25.11.1918. Gdy dziesięcinę snopową lub wymiarową
zamieniono na pieniężną, pleban olsztyński w 1855 roku otrzymuje z ekonomii
olsztyńskiej 273 ruble i 75 kopiejek zamiast 36 korcy, 16 garncy i 2 kwart odbieranego
dawniej żyta.
1918-1919 ks. Hipolit Grochulski
1919-1922 ks. Stanisław Borowiecki
1922-1927 ks. Marian Zbierski.
1827-1829 ks. Władysław Giebartowski
1929-1937 ks. Józef Gruszewski
1937-1956 ks. Józef Michałowski
1956-1987 ks. Edward Dujak
1987          ks. Ryszard Stanisław Grzesik

Oprac. Huras Florian

 

Log in to comment