Wykaz Proboszczów prowadzących księgi parafialne Parafii Koziegłówki

Zgodnie z zapowiedzią tym razem wykaz księży dokonujących wpisów w księgach kościelnych parafii Koziegłówki. Wymieniam w nim nazwiska pierwszych, znanych z dokumentów historycznych księży tej parafii – zarówno tych kiedy parafia administracyjne przyporządkowana była do dekanatu siewierskiego, będzińskiego, zawierciańskiego, żareckiego - i tych z czasów współczesnych.

Pierwsza pewna historycznie informacja o istnieniu kościoła i parafii w Koziegłówkach lub Starych Koziegłowach jak je przemiennie nazywano pochodzi z 1325 roku. „Michał pleban kościoła de Cosseglow należącego do dekanatu sławkowskiego nie płaci świętopietrza”.

Pleban Michał otwiera Wykaz.

1470 r. Wieś Stare Koziegłowy ma kościół parafialny wymurowany z kamienia przez Krystyna kasztelana sądeckiego ku czci św. Mikołaja i św. Wojciecha. Plebanem był wtedy Klemens, dziedzicem Jan Koziegłowski herbu Lis. Do parafii Stare Koziegłowy należą  wsie: Pińczyce – własność Mikołaja Mirzowskiego herbu Gryf, Lgota, Mysłów, Gonszyn (Gęzyn).

Od 1517 Jan Błeszyński był plebanem. Procesował się z Panem Mikołajem Lgockim o dziesięcinę z pól zwanych Kuźniczowskie. W 1563 r z księdzem Błeszyńskim Pan Stanisław Ujejski dziedzic Pińczyc ma zatarg o dziesięcinę z tej wsi.

1568 Jan z Kuźnicy pleban

1572 Stanisław Kurczewski pleban

1573 Jan Skrzetuski. Dnia 04 września tego roku Franciszek Krasiński biskup krakowski przyznaje mu dziesięcinę z Koziegłówek, Lgoty, Winowna, Rzeniszowa, Markowic i wszystkich sołtystw.

1581 - 1622 Wawrzyniec Jarzyna

1629  Wojciech Wielicki kanonik krakowski w Kielcach. Prowadzi proces o dziesięcinę z Pińczyc z Janem Kotwicz właścicielem tej wsi. Umiera w 1634 roku

1638 – 1653 Jan Gorzkowski. Za jego czasów zasłynął w Koziegłówkach św. Antoni. Ksiądz Gorzkowski dla kościoła sprawił kielich i monstrancję.

Księdzu Gorzkowskiemu proboszczowi „Starych Koziegłów” poświęcę odrębne opracowanie. Postać przeciekawa a w Koziegłówkach za jego czasów „cuda dziać się poczęły”. O tym właśnie rzecz będzie. W kościele Gorzkowskiemu poświęcono pomnik – tablicę.

1653 Maciej Wróblewicz dziekan Pilecki, pleban Koziegłówek

1654 Andrzej Znojecki, który zmarł dnia 29 czerwca w 1681 roku. Dziekan Pilecki. Dokończył budowę kaplicy św. Antoniego. Za jego czasów sprowadzono z Rzymu od Franciszkanów nowy obraz. W 1677 roku Znojecki miał proces z Kazimierzem Czarnieckim i Anną z Raczyńskich –małżonkami, którzy nie oddali mu procentu od zapisu na dobrach Mysłów.

Zapis uczyniła matka Kazimierza Katarzyna.

1681 Jan Pychowicz dziekan Bytomski, proboszcz Ciągowic i Koziegłówek. Zmarł 7 lipca 1715 roku. W 1706 „kościół nadmurował o 5 łokci i sklepił. W 1707 r. ambonę. Wystawił główny ołtarz w dawnym kościele, organy w kaplicy św. Antoniego. W 1691 roku od Wojciecha Kozła z Lgoty nabył stawek za 30 zł. Kościół ozdobił malaturą. Krzyż srebrny stojący na ołtarzu św. Antoniego sprawił, puszkę i kielich. W 1691 roku sprawił szafy zakrystii a w 1692 roku ołtarz św. Józefa. W 1693 r. nabył obraz „Zdjęcie z krzyża”. Pychowicz używał zamiast herbu znaku: słup przebity 2 strzałami a na słupie korona.

1716 probostwo obejmuje Stanisław Józef Lelowski Archidiakon Pilecki, dr praw Uniwersytetu Krakowskiego.

Nie pamiętam w jakim opracowaniu spotkałem następującą informację dot księży parafii Koziegłówki: „  XVIII w. - podczas wizytacji parafii, ks. Paweł Salmoński pasjonujący się snycerką został upomniany, aby zaniechał te działania”. Nie udało mi się ustalić w jakich konkretnie latach był proboszczem (a może wikarym ?).

1737 Franciszek Kazimierz Orłowicz kanonik kaliski, sekretarz królewski,, od Karmelitów krakowskich sprowadził w 1762 roku ołtarz murowany. Ołtarz ten był prawdopodobnie ołtarzem Trójcy św. Po księdzu Orłowiczu pozostał pacyfikał z relikwią Krzyża św. z 1744 roku.

1772 Antoni Danielowicz który zrzekł się probostwa 1 października 1784 roku. Za jego czasów w 1784 roku stanęła w Pińczycach ufundowana przez Jana Kazimierza i Kassyldę Bontanich kaplica dworska będącą potem kościołem parafialnym 1784 Marcin Siemieński dr filozofii, kanonik Wiślicki. W 1819 roku był kustoszem gnieźnieńskim, kanonikiem kieleckim, biskupem cyreneńskim. W latach 1801-11 był delegatem biskupa na tereny Nowego Śląska. Na podstawie konwencji z 26 stycznia 1797 r. w dniu 5 kwietnia 1801 r. dokonał on prawnej inkorporacji terytorium Nowego Śląska do diecezji wrocławskiej. Parafia Koziegłówki wchodziła wówczas w skład dekanatu siewierskiego 1819-1825 Franciszek Wieliczko archidiakon kielecki 1853 Kazimierz Maniurski siewierzanin ze zgromadzenia kanoników Laterańskich. Nabył ziemię na cmentarz grzebalny i takowy obmurował. Zbudował kaplicę z ołtarzem Pana Jezusa. Wmurowany pomnik wskazuje, że ks. Bolesław Bilnicki był wikariuszem w parafii Koziegłówki.

1855-1878 Wojciech Kawkowski kanonik kolegiaty Łowickiej.

Wmurowana w kościele tablica informuje, ze ks. Bolesław Bilnicki był wikariuszem parafii Koziegłówki zmarł 6.11.1862 r. mając lat 25 stroskani rodzice proszą za jego dusze o westchnienie do Boga.

1878-1900 Tomasz Pawłowski. Za niego odbyła się wizytacja ks. Kulińskiego biskupa kieleckiego. „Kaplicę w Pińczycach wyrestaurował. Portret ks. Pawłowskiego na plebanii koziegłówszczańskiej w okresie międzywojennym wisiał”.

1900 ksiądz Stanisław Zapałowski ur. 21 marca 1864 r a wyświęcony w 1887 roku, wnuk Jana ur. 1797 r. byłego majora wojsk polskich z 1831 roku potem dzierżawcy dóbr kapituły sandomierskiej Żarnów. Zmarł w 1872 w Szydłowcu. Miał order Virtuti militari i Krzyż złoty za bitwę pod Ostrołęką, dwa razy ranny. Ksiądz Stanisław proboszczem w Koziegłówkach został w 1900 roku i pozostawił wspaniały kościół, piękną plebanię, budynki kościelne. Był założycielem sklepu spożywczego, kasy pożyczkowo-oszczędnościowej, ochronki, poradni lekarskiej, szkoły kroju i szycia oraz koronkarstwa, czytelni i biblioteki. Był prezesem Straży Ogniowej. W 1913 poszedł na probostwo św. Krzyża w Kielcach. W 1915został kanonikiem honorowym katedry kieleckiej. W 1916 został mianowany proboszczem i dziekanem w Miechowie. W 1923 biskup zaproponował mu Dąbrowę Górniczą, ale odmówił i zamieszkał jako emeryt w Warszawie, gdzie przygotował do druku „Moje 13 letnie pasterzowanie w Koziegłówkach” Ks. Teodor Urbański szambelan papieski, urodzony w 1870 roku. Zmarł w 1929 roku jako proboszcz parafii Gołonóg. W jego pogrzebie uczestniczył ks. biskup Teodor Kubina bp. Częstochowski.

1917 ksiądz Mieczysław Rogójski poszedł do Strzemieszyc w 1925, ale jeszcze w 1922 roku sprawił 3 dzwony. Dzwon kościelny zwany „Jubileuszowy” nosi napis „Na 25 lecie jubileuszu kapłańskiego swemu proboszczowi X Mieczysławowi Rogójskiemu ofiarują parafianie koziegłówszczańscy 1898-1923 r. Imię ma Marja Józef Mieczysław.”

1925 -1930 ksiądz Piotr Czerna były proboszcz w Książu Małym, w Brzezinach. Tu nagle umarł. Ma pomnik. W owalu portret ks. Czerna niżej napis X kanonik Piotr Czerna proboszcz par. Koziegłówki zmarł 2 lutego 1933 przeżywszy lat 67 w kapłaństwie 42 wielbiciele cichych cnót zmarłego parafianie, nauczycielstwo i poprzednik ks. Mieczysław Rogójski na tę pamiątkę kładą

Od 1930 ks. Witalis Grzeliński, m.innymi autor monografii Chęcin.

(1930-38) ks. Witalis Grzeliński
(1938-45) ks. Wacław Kucharski
(1945-67) ks. Stanisław Ciempka
(1967-72) ks. Wacław Ortotowski
(1972-84) ks. Piotr Seget
(1984-88) ks. Stanisław Biegański
(1988-89) ks. Józef Dańkowski
(1989-2006) ks. Stanisław Zbirek
od 2006 – s. Kazimierz Świerdza

Oprac. Huras Florian

 

Log in to comment