Wykaz Proboszczów prowadzących księgi parafialne Parafii Koziegłowy

Wykaz Proboszczów prowadzących księgi parafialne Parafii Koziegłowy za baronatu koziegłowskiego, pow. siewierskiego, pow. lelowskiego, pow. będzińskiego, pow. zawierciańskiego

Na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej – vide http://kuriaczestochowa.pl/ -zamieszczony jest wykaz księży poszczególnych parafii. Niestety wykaz obejmuje „lata współczesne” a te najstarsze informacje sięgają 1934 roku.

Genealogów szczególnie interesują imiona i nazwiska księży, którzy w księgach parafii dokonywali wpisów kilkaset lat temu, z więc w czasach kiedy parafia Koziegłowy należała do Diecezji krakowskiej, kieleckiej czy częstochowskiej.

W większości przypadków prawidłowe odczytanie nazwiska dokonującego wpisów nastręcza trudności. Uznałem, że osobiste zapiski, notatki zbierane przez lata a sporządzane przy okazji „wertowania” ksiąg parafialnych, schematyzmów diecezji, poradników a także dostępnych publikacji, pozwolą taki wykaz (chociaż częściowy) sporządzić.

Poniższy – pierwszy z planowanych do publikacji - dotyczy „mojej genealogicznej” parafii Koziegłowy. Następne obejmą nazwiska proboszczów i wikarych tych parafii, w których moi wstępni rodzili się, umierali lub zawierali związki małżeńskie.

Parafia Koziegłowy

Metryki chrztów w 1739 roku rozpoczął ks. Józef Jan Kanty Cybulski proboszcz koziegłowski. . Chrzczą prebendarze od św. Krzyża i od św. Barbary oraz sam proboszcz.

Około 1770 r. ksiądz Cybulski zrzekł się probostwa i został prebendarzem Różańcowym. Zmarł w lutym 1771 r. i pochowany został w kościele w grobie ołtarza Męki Pańskiej.

Wikariuszami ks. Cybulskiego byli:

1739 ks. Michał Słociński proboszcz Św. Krzyża i ks. Stanisław Banasiński proboszcz św.

Barbary.

1741 ks. Michał Kowalec prebendarz u św. Barbary

1743 ks. Jerzy Posmyk wikary

1748 ks. Melchior Kajetan Nernatowicz

1752 ks. Michał Kenys proboszcz. Św. Barbary

Wpisy do drugiej księgi metryk ochrzczonych rozpoczął w 1773 roku ks. Stanisław Kostka Kozłowski, od 1772 roku proboszcz koziegłowski. Wspólnie z nim posługiwało 3 księży: ks. Michał Kawalec prebendarz u św. Barbary, ks. Aleksy Konieczny prebendarz św. Krzyża i ks. Stanisław Lipka wikary.

W roku 1795 wpisy do księgi kończy ks. Józef Bieniecki, ks. Jan Sporzyński i ks. Leonard Dziechciarski.

„Ks. Kozłowski był lat 22 bardzo przykładnym proboszczem, kapłanem wielkiej wiary. Śmierć miał wciąż na pamięci, to też pisząc metryki zmarłych, przeplatał takowe tekstami Pisma św. Odnoszącymi się do śmierci. Żył lat 52. Zmarł w 1794 roku.

Po nim wpisów dokonywał ks. Stanisław Jasiński, notariusz Apost. proboszcz koziegłowski. Ksiądz Jan Wiśniewski kanonik sandomierski, proboszcz Borkowicki pisał o nim: „Był też plebanem w Siemoni i dziekanem siewierskim. Za niego komora wrocławska działając w imieniu rządu niemieckiego w osobie p. Drake Krugsratha nakazała sprzedaż sreber kościelnych. Konsygnacja z 23.12.1801 r. objęła 21 funtów i 15 łutów srebra. Na dokumencie ze strony rządu niemieckiego podpisany p. Bek policmajster i ks. Jasiński proboszcz. Za srebro dano 585 talarów czeskich albo złotych polskich 3514 i groszy 24. Po odtrąceniu ekspensu 514 zł. Resztę tj. 3000 zł ulokowano na 5% na wsi Sadowe, z czego beneficjent (proboszcz) miał otrzymywać 440 zł, których jak również ulokowanej summy ks. Jasiński nie oglądał. Ksiądz Jasiński umarł w 1843 roku”.

Od 1844 do 1861 księgi prowadzi ks. Marceli Malinowski proboszcz

Od 1862 do 1881 ks. Jacek Langier. (Pochował tu matkę. Wyszedł na probostwo do Włodowic. W 1898 r. przybył tu zaproszony z kazaniem po którym 28 czerwca umarł. Spoczywa na tutejszym cmentarzu z matką).

Od 1881 r. ks. Henryk Jasiński proboszcz do roku 1890 r. i ks. Michał Wroński wikary. Ksiądz Jasiński został pochowany również w Koziegłowach.

Rok 1892 ks. Wiktor Snigórski aż do 1906 był w Koziegłowach proboszczem. Zdaniem ks. Wiśniewskiego „W tym czasie apostata, (Apostazja– odstąpienie, bunt, postawa, pozycja, porzucenie. W pierwotnym znaczeniu – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej) Skrzypiciel miejscowy wikariusz, zaczął szerzyć histeryczno-kobiece urojenia baby Kozłowskiej z Płocka i jej oblubieńca osławionego Kowalskiego, a ciemny lud dał się pociągnąć na tak marną i głupią przynętę, porzucając matkę Kościół Rzymsko Katolicki, a idąc do szatańskiej bożnicy. Dziwić się należy, że lud polski mógł uwierzyć w taką głupią histeryczno-kobieca herezję i dotąd jeszcze gdy to piszę (1934 rok), pomimo wykrytych w niej brudów i kompromitacji, trzymać się tego rzekomo duchowego pomiotu. Ksiądz Śnigórki podziękował biskupowi kieleckiemu za parafię i wyniósł się do Częstochowy gdzie też umarł.”( Ksiądz Lucjan Kowalski był wikariuszem).

Od 1911-12 ks. Jan Zmarzlik. Był potem proboszczem w par. Imielno. Umarł w parafii Gołaczowy. „Srebra wyzłocił, sprawił biały ornat, kapę, dalmatyki”.

Od 1912-20 ks. Bolesław Pieńkowski, potem przeniósł się do parafii Siemonia. Sprawił stacje Męki Pańskiej.

Od 1920 r. do 1943 ks. Leon Brykalski. Przybył do Koziegłów z parafii Chechło.

Od 1943 do 1949 ks. Wojciech Rosso proboszcz
Od 1949 do 1977 ks. Wacław Kałuski proboszcz
Od 1977 do 1990 ks. Józef Nowaczyński proboszcz
Od 1990 do 2003 ks. Józef Antoni Bołdys proboszcz
Od 2003 ks. Grzegorz Paweł Banasiak proboszcz

Oprac. Huras Florian

Log in to comment