Księgi zmarłych Parafii Koziegłowy – dek.częstochowski

Wpisy dot. szlachetnie urodzonych i zasłużonych dla kościoła koziegłowskiego.

 Wpisy rozpoczęte w 1751 r. przez ks. Józefa Jana Kantego Cybulskiego proboszcza koziegłowskiego

Rok 1751. Umiera szlachetnie urodzona Dorota Gruszczyńska z sołtystwa Cynków

1755. Umierają Państwo Dobińscy, którzy „siedzieli na sołtystwie Siedlec”

1758. W dniu 15 lutego umiera Jan Karliński szlachcic z Kamienicy i Helena Kotwiczowa z Kamienicy. Chowano w grobie kaplicy św. Stanisława

1760 . W dniu 18 października umiera Tomasz Małachowski z sołtystwa Koziegłowy i pochowany został pod ołtarzem św. Aleksego. Tego samego roku 18 października umiera także Wincenty Sierakowski z Klepaczki parafii Poczesna. Pochowany pod kaplicą św. Stanisława

1767. W kaplicy Męki Pańskiej pochowano Panią Szyszkowską z folwarku Koziegłowskiego

1768. W szpitalu św. Barbary umiera szlachetnie urodzona Jadwiga Podbielska

1769 . Odnotowano zgon ubogiego ale szlachetnie urodzonego Jacka Siemińskiego.

1779 . Umiera Anna Moczydłowska

1771 . W lutym umiera ks. Józef Cybulski ongiś tutejszy proboszcz a potem promotor Różańca św. Żył ok. 70 lat. Pochowany w grobie Męki Pańskiej.

1772. Umiera Józef Marczewski a 16 listopada tegoż roku Wojciech Sałaciński – „mąż pobożny, trzeźwy, dla kościoła szczodry”. Pochowany po lewej stronie w grobie ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego.”Na mszę św. 100 zł legował do Częstochowy. Często się spowiadał siebie oskarżając, choć jako wójt innych sądził”.

1774. „Zmarł Andrzej, pustelnik, mąż pobożny, uczony”, który był nauczycielem miejscowej szkoły. W tymże roku 25 września umiera Józef Juszyński, „dworzanin, vice komisarz biskupów Załuskiego i Sołtyka. Życie jego i śmierć były budujące”.

1775. Kościół koziegłowski w październiku i listopadzie był w Interdykcie (łac. interdictum – nakładany przez władze kościelne lub powstający na mocy prawa kanonicznego przez sam czyn zakaz odprawiania obrzędów religijnych na danym terenie (zbiorowy) lub przez daną osobę.)

1777. Umarła Maria Sałacińska z miasta Koziegłowy, „dobrodziejka kościoła, która 3000 zł legowała (legować – dokonać zapisu testamentowego) na ołtarz św. Magdaleny, 2000 zł na prebendę Różańcową za swą duszę.

1783 . Dnia 11 marca „zmarł na apopleksję szlachetny Józef Kozdra lat mający 90, który za Augusta III plurimas nationes exoticas peragravit” (podróżował ,udawał się do różnych krajów?)

1788. Zgon Teresy z Moczydłowskich Juszyńskiej. Pochowana w grobie Compassionis (pod ołtarzem Męki Pańskiej)

1791 . Pochowano szlachetną Marcjannę z Dobińskich Majeronoską – wdowę

1792. Zmarł ksiądz Tomasz Sporzyński od 12 lat prebendarz Różańcowy.
(Prebenda – uposażenie duchownych niepołączone zasadniczo ze sprawowaniem obowiązków duszpasterskich. Osobę czerpiącą dochody z prebendy zwano prebendarzem lub prebendariuszem) Pochowany w kaplicy św. Stanisława.

 

Zapisek pt: Śmierć B. Turka ; Gdy Rosjanie zdobyli turecką fortecę Izmail wzięty był do niewoli (1790), i ochrzczony Turek. Otrzymał imię Aleksy. Tu z ojcem chrzestnym, majorem rosyjskim Aldofem przybył i umarł.

1793. Dnia 7 grudnia umiera ksiądz Aleksy Konieczny przy kościele św. Krzyża. Kapelan Kaplicy św. Barbary od lat 33 kaznodzieja. „Umarł lat 84 mając a kapłaństwa lat 54. Pochowany w kaplicy Męki Pańskiej

1794. Zmarła Agnieszka Radoszewska, „pisarzowa kanc. Król. Poch. W grobach pochowana”.

1795. „Dnia 20 lutego umiera nagle Adam Małachowski lat około 50 mający, posiadacz dożywotni wójtostwa cynkowskiego. Pochowany na cmentarzu przykościelnym”.

1797. Zmarł Marcin Łagowski, nauczyciel (direktor) miejscowej szkoły.

1800. Dnia 10 maja zmarła Zofia de Majer żona kapitana z pułku Rozena. Pochowana na cmentarzu.

1802. Umiera ksiądz Szymon Piotrowski, dominikanin, kapelan miejscowy. Pochowany na cmentarzu,

1803. Dnia 26 stycznia umiera Barbara z Rogowskich Otfinowska w Siedlcu lat 65. Pochowana pod ołtarzem św. Jana Nepomucena w kościele.

1804. Dnia 16 października umiera na puchlinę ks. Jan Sporzyński mający lat 42, tutejszy wikariusz od lat 12. Umarł wymawiając wezwanie „Jezus Maria Józef…. „ Pochowany na cmentarzu od strony zachodniej.

 

Z Ksiąg kościelnych zapisy dawnego szkolnictwa dotyczące

„Wizyta Radziwiłła bpa krakowskiego odbyła się w końcu XVI w. W Koziegłowach znajduje tu szkołę. Nauczyciel ma dom, pobiera dziesięcinę pieniężną z Gniazdowa, 1 grzywnę od rajców za śpiewanie psałterza przed Najśw.Sakr. w Oktawę Bożego Ciała i kiedy Najśw..Sakr. bywa wystawiony na wielkim ołtarzu w monstrancji. Z roli Bartodzieski dostaje 2 zł. Na mąkę, na hostię, z jednej roli w Gniazdowie ma dziesięcinę snopową, z miasteczka denar św.Piotra i klerykaturę (obowiązek utrzymywania nauczyciela przez parafian, stałe, należne od parafian datki). Nauczycielem jest Maciej z Bolesławic. Wizytator nakazuje chłopcom recytowanie katechizmu w niedziele i święta w kościele po południu.

W 1635 roku wizyta Szyszkowskiego świadczy, że nauczyciel ma dom i pensje od proboszcza. Wizyta Trzebickiego świadczy, że Bartłomiej Giżyński nauczyciel z Koniecpola zapisał tu 100 zł i Stanisław Zakrzewski 100 zł. Na powiększenie muzyki, na organistę 17 zł, na bakałarza 17 zł. W 1635 r. Szymon Płaczek z Koziegłów był nauczycielem w Tęczynku. Była łąka pod Koziegłowami zwana „szkolną”. Na nią były przywileje z 1638 i 1679 r.

 

Huras Florian

Na podstawie:
„Opis historyczny kościołów i zabytków…”.Jan Wisniewski -1936

Log in to comment