Spotkania

Jak Odnalazłam pra........, dziadka mojego męża.

W środę 12 października zaopaszamy na kolejny wykład naszej koleżanki pani dr Barbary Furs. Spotykamy się jak zawsze o 17-tej w Pałacu Ślubów na ulicy Focha Sala Błękitna

Dr Barbara Furs – członek TGZCz  od kilkunastu lat , zamierza przedstawić wieloletnią historię  poszukiwań korzeni dziadka ojczystego swojego męża,  ściślej linii matki dziadka -  czyli Florentyny z Jabłońskich Fursowej.  Przystępując do badań, biorąc pod uwage fakt, że wśród antenatów dziadka nie było żadnych znanych postaci (  przynajmniej o takich nic nie było wiadomo), a sama rodzina niczym szczególnym się nie wyróżniała, prelegentka  nie spodziewała się znaleźć wiele więcej ponad ustalenie imion i nazwisk oraz  dat urodzin, ślubów i zgonów przodków. W miarę postępu badań , całkiem  nieoczekiwanie, udało się odnaleźć sporo informacji o jednym z nich – 4xpradziadku Pawle Rohlandzie, urodzonym w 1 połowie XVIII w., a zmarłym w drugim dziesiątku XIX w. (!), , czerpanych m. in. z XVIII-wiecznych źródeł. Na ich  podstawie  można było  ustalić  profesję, a także stan majątkowy pra…dziadka Na dodatek badaczka, prowadząc  niemal detektywistyczne  dochodzenie, odkryła  oryginalny, XIX w. nagrobek pra..dziadka, stojący sobie do chwili obecnej na wiejskim cmentarzu  oraz jego portret, namalowany prawdopodobnie w końcu XVIII w., a przechowywany w magazynie  muzealnym.  Niejako przy okazji odnalazł się też szerzej znany ( m.in. z biografii w Polskim Słowniku Biograficznym) członek bocznej linii  - w postaci generała z powstania listopadowego, o którym nikt w rodzinie nie wiedział i nie słyszał.  O tym wszystkim opowie  prelegentka na październikowym spotkaniu, mając nadzieję, że swoją opowieścią  zachęci słuchających do wytrwałości i dociekliwości w poszukiwaniu korzeni rodziny.

Zgodnie z zapowiedzią wznawiamy nasze spotkania.

14 września mamy zaproszenie do Archiwum Państwowego w Częstochowie przy ulicy Rejtana 13
Na spotkaniu w Archiwum Państwowym w Częstochowie usłyszymy informacje dotyczące nowych archiwaliów, przyjętych do zasobu Archiwum w latach 2020-2022, które mogą posłużyć do badań genealogicznych. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim koperty dowodowe, przekazywane przez gminy do Archiwum, zawierające niezwykle cenne informacje dotyczące naszych przodków. Myśląc o badaniach genealogicznych nie sposób nie wspomnieć także o aktach szkół, które też coraz częściej trafiają do zasobu Archiwum oraz o aktach osobowych pracowników, m.in. częstochowskiej huty. Archiwum na bieżąco przejmuje także do zasobu tzw. dopływy do zbiorów (zespołów archiwalnych), które już znajdują się w jego zasobie, czyli dopływy ksiąg metrykalnych parafii z terenu województwa częstochowskiego, które stanowią chyba najbardziej cenione źródła genealogiczne. Najciekawsze z omówionych dokumentów zaprezentowane zostaną na specjalnie przygotowanej z tej okazji wystawie.
Spotykamy się jak zawsze o 17-tej.
 
(prosimy pamiętać o trudnościach w dotarciu na ulicę Rejtana).
 

Wznawiamy Nasze Spotkania.

Po prawie dwu i pół roku przerwy spowodowanej Covidem postanowiliśmy wznowić nasze spotkania. Będziemy się jak zawsze spotykać w drugie środy miesiąca w Pałacu Ślubów.

I tak:

  • 14 września mamy zaproszenie do Archiwum Państwowego gdzie Pani Ewa Dubaj opowie nam o nowych nabytkach w archiwum.
  • 12 października nasza koleżanka dr Barbara Furs opowie nam o poszukiwaniach kolejnych przodków.
  • 9 listopada Pani dr Hanna Winodrodzka-Szaflik przedstawi nam genealogię rodziny Winogrodzkich.
  • 14 grudnia Kolega Marek Rokosa o swojej nowej książce w której opisuje dzieje hutników z okolic Truskolasów i Panek.

Więcej o spotkaniach napiszemy później.

Spotkania.

Myślę, że obecna sytuacja nie pozwala na wznowienie Naszych Spotkań. Większość z nas to pełni entuzjazmu seniorzy podatni na wszelkiego rodzaju wirusy.

 Nie rezygnujemy ale zawieszamy nasze zebrania, pamiętając o stronach internetowych gdzie możemy wymieniać swoje doświadczenia.