Topic-icon Serdeczna prośba o pomoc w tłumaczeniu metryk w języku rosyjskim

5 lata 2 miesiąc temu #26660 przez Bartosz Wójcik
Witam. Serdecznie proszę o pomoc w przetłumaczeniu poniższej metryki w języku rosyjskim:
nr 35
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=6&z...g#zoom=1&x=146&y=654

i może komuś uda się rozszyfrować tę (zwłaszcza dopisek na marginesie):
nr 14
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=6&z...#zoom=1&x=1961&y=609

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #26791 przez Jarosław Żukow
35. Pobyłkowo Małe
Działo się we wsi Dzierżenin 14/26.05.1883r. o godz.11 rano.
Stawili się osobiście Karol Madyński l.42, i Wawrzyniec Taperek? l.33, oboje robotnicy zamieszkali w Pobyłkowie Małym, i oświadczyli że trzy dni temu o godz.14 zmarł Józef Birkowski, l.53, syn Jana i Małgorzaty małżonków Birkowskich, urodzony w Pobyłkowie Małym tutejszej parafii, i tam zamieszkały. Pozostawił po sobie żonę Anastazję urodzoną Kawałek i czworo dzieci.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefa Birkowskiego, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

14. Pobyłkowo Małe
Działo się we wsi Dzierżenin 07/19.01.1889r. o godz.10 rano.
Stawili się Franciszek Koczara? l.58, i Jan Walczak l.48, (morgowniki?)* w Pobyłkowie Małym zamieszkali, i oświadczyli że przedwczoraj o godz.11 rano zmarła w Pobyłkowie Małym Anastazja z Miećków? (Maćków) Birkowska, wdowa po zmarłym mężu Józefie Birkowskim (morgowniku?)*.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Anastazji Birkowskiej, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
*Nie jestem pewny tego wyrazu, ale jeżeli tak pisze, to wydaje mi się że chodzi o osoby które pracują przy zwłokach, może kopacze na cmentarzu?
Na marginesie dopisek o wieku zmarłej. Miała l.52.

Jaromir

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #26819 przez Bartosz Wójcik
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #27076 przez Bartosz Wójcik
Jeszcze raz zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w tłumaczeniu z języka rosyjskiego aktu ślubu prapradziadków Stefana Urban i Wiktorii w domu Godwin.
Akt nr 19
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=7&z...2.jpg#zoom=1&x=0&y=0

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #27116 przez Jarosław Żukow
19. Grzybów
Działo się w Koniemłotach 14/27.07.1903r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Bartłomieja Jaworskiego l.35, i Jakuba Antosiaka l.40, oboje rolników w Grzybowie zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stefanem Urban l.32, rolnikiem, wdowcem po zmarłej żonie Katarzynie z Ptaków pochowanej w Koniemłotach, urodzonym i zamieszkałym w Grzybowie, synem zmarłych Jakuba i Marianny urodzonej Antosiak rolników,
i Wiktorią Godwin, panną, l.25, urodzoną i zamieszkałą w Grzybowie, córką żyjącego Łukasza i zmarłej Anny urodzonej Strojna rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym Koniemłockim parafialnym kościele w dniach 29.06/12.07, 06/19.07.13/26.07. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przez nas, proboszcza. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #27167 przez Bartosz Wójcik
Mogę jeszcze raz prosić o pomoc? Z aktami urodzenia jeszcze jako tako sobie radzę mimo całkowitej niezmajomości języka rosyjskiego i dopasowywaniu liter w pisanej cyrylicy, ale akty ślubu czy zgonu to już wyższa szkoła.

Akt nr 34:
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=7&z...#zoom=1&x=1863&y=902

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 tygodni temu #27278 przez Jarosław Żukow
34. Grzybów
Działo się w Koniemłotach 02/15.06.1903r. o godz.9 rano.
Stawili się Kazimierz Urban i Marcin Król po l.40 mający, rolnicy w Grzybowie zamieszkali, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.3 rano, zmarł w Grzybowie Stefan Urban 6 miesięcy mający, syn żyjącego ojca Stefana i zmarłej Katarzyny Ptak małżonków Urban rolników.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Stefana Urban, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 4 miesiąc temu #30074 przez Bartosz Wójcik
Proszę o pomoc w tłumaczeniu aktu ślubu z załącznika :)
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 4 miesiąc temu #30084 przez Elżbieta Kowalska
Nr 5. Lelewo i Gaworowo Nowe. Działo się w Cieksyn, dnia 24.01./.02.1896 r, o godzinie 5:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Józefa Wróblewskiego i Wojciecha Wujcika*, obu rolników, pełnoletnich, we wsi Lelewo zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Tomaszem Wujcikiem, kawalerem, lat 25, synem Macieja i Eleonory z Pietrzaków, małżonków Wujcików, robotników, urodzonym w Przybojewie, zamieszkałym w Gaworowie Nowym, parafii Chociszewo, utrzymującym się z pracy
i Józefą Zych, panną, lat 23, córką Antoniego i Elżbiety z Krzemińskich, małżonków Zychów, rolników, urodzoną we wsi Przybojewo, parafii Grodziec, zamieszkała we wsi Lelewo, tutejszej parafii przy rodzicach. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w cieksyńskim i chociszewskim kościołach, w dniach 17/19, 14/26.01 i 21.01./2.02. tegoż roku. Ślubu udzielił ks. Julian Zalewski, wikary tutejszej parafii. Akt ten nowożeńcom i obecnym świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

*) pisownię nazwiska zachowałam taką, jak w metryce.
Za tę wiadomość podziękował(a): Bartosz Wójcik

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 4 miesiąc temu #30131 przez Bartosz Wójcik
Mogę jeszcze raz prosić o pomoc? Akt zgonu Łukasza Godwin nr 46 z 1904 r.

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=7&z...#zoom=3&x=252&y=1016
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 3 miesiąc temu #30145 przez awm; awm
46.
Grzybów.

Działo się w Koniemłotach [dnia] 17/30_V 1904 roku o godzinie 05 po południu.

Stawili się Franciszek Chwazik, lat 60 i Jan Jaworski, obaj lat po 40 mający chłopi zamieszkali w Grzybowie,
i oświadczyli Nam, że w dniu wczorajszym tego roku o godzinie 05 rano zmarł w Grzybowie Łukasz Godwik [również może być: Hodwik], lat 86, urodzony i zamieszkały w Grzybowie wdowiec po zmarłej żonie Annie z Stro[…]nych, syn zmarłych Stefana i Marianny z [domu:] niezapamiętanego nazwiska.
Po naocznym upewnieniu się o zgonie Łukasza Godwin akt ten niepiśmiennym oświadczającym świadkom przeczytany, przez nas [tylko] podpisany został.

Ks.[iądz] Jan [nazwisko-podpis nieczytelnie + jakieś jednoliterowe niezrozumiałe i nieczytelne trzy skróty, nie dotyczące treści aktu bezpośrednio]
Za tę wiadomość podziękował(a): Bartosz Wójcik

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #32017 przez Bartosz Wójcik
Mogę prosić o pomoc w tłumaczeniu aktów z poniższych linków:
Akt 119
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=7&z...zoom=1.5&x=324&y=956
Akt 78
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=7&z...8.jpg#zoom=1&x=0&y=0

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc :)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #32018 przez Stanisław Jegier
Te metryki nie dotyczą ziemi częstochowskiej.
Stanisław

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.