Topic-icon Małgorzata Cieśla - metryki

4 lata 11 miesiąc temu #20731 przez Małgorzata Flis /Cieśla/
Witam
I ja mam prośbę do tłumaczenia kilka aktów pisanych po rosyjsku,
czy mogę podesłać ?

Małgosia
1/ Antoni Sankowski akt nr.3
2/Flis Jan + Marianna Senkowska akt 27
3/Flis Jan + Palutek Marianna akt 36
4/ akt urodz. Flis 1820 na tym zdjęciu akt 6
5/akt 170 urodz. Flis Bronisław
6/akt ślubu 141 Józef Flis+ Katarzyna Bartelak
7/akt nr.2 Flis Katarzyna
8/akt ślubu nr.3 Kazimierz Kazik + Zofia Kuroń
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 11 miesiąc temu - 4 lata 11 miesiąc temu #20757 przez Elżbieta Kowalska
Nr 36. Rybna . Działo się we wsi Mykanów, dnia 28.01./10.02.1909 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Andrzeja Jesiaka(?), lat 36 i Szczepana Kowalika, lat 40, rolników z Rybnej, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Flisem, wdowcem po Mariannie ur. Szynkowska, zmarłej w Radostkowie, dnia 12/25.02. ubiegłego roku, urodzonego w Radostkowie i tamże zamieszkałym, rolnikiem, lat37, synem zmarłych Józefa i Katarzyny urodzonej Bartelak, małżonków Flisów
i Marianna Palutek, panną, lat 33, urodzoną w Rybnej i tamże zamieszkałą, robotnica, córką zmarłego Macieja i żyjącej wdowy po nim Katarzyny, urodzonej Gradzik, małżonków Palutków. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym mykanowskim kościele parafialnym w następujące po sobie niedziele 4/17, 11/24 i 18/31.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Marcjan Włostowski. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został.

Nr 3. Borowno. Działo się we wsi Borowno, dnia 6/18.01.1897 r., o godzinie 2:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Andrzeja Gonery, lat 40 i Wojciecha Pożarlika, lat 50, obu rolników zamieszkałych w Borownie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Antonim Senkowskim, kawalerem, lat 23, synem zmarłego Jana i żyjącej Józefy urodzonej Turek
i Marianna Jagusiak, panną, lat 23, córką Jana i zmarłej Magdaleny urodzonej Mucha, oboje urodzeni i zamieszkali w Borownie. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, dnia 22, 29.12. ubiegłego roku i 5/3, 10 i 17. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Antoni Walutycz(?) wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 2. Radostków. Działo się we wsi Borowno, dnia 7.01.1879 r. o godzinie 11:00 rano. Stawili się Mikołaj Flis, lat 42 i Michał Flis, lat 30, obaj rolnicy z Radostkowa i oświadczyli, że dnia 6.01.tegoż roku o godzinie 3:00 w nocy, umarła w Radostkowie Katarzyna Flis, lat 26, urodzona w Radostkowie, córka Tomasza już zmarłego i Wiktorii urodzonej Hudzicka*, małżonków Bartelaków. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Józefa Flisa. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Katarzyny Flis, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany został
Za tę wiadomość podziękował(a): Małgorzata Flis /Cieśla/

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 11 miesiąc temu - 4 lata 11 miesiąc temu #20777 przez Elżbieta Kowalska
Nr 3. Lubojenka . Działo się we wsi Borowno, dnia 13/26.01.1903 r., o godzinie 12:00 w południe. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Kazika, lat 34 i Józefa Rygala(?), lat 44, rolników ze wsi Dutki*, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Kazimierzem Kazikiem, kawalerem, lat 22, urodzonym we wsi Dutki, synem Kazimierza i Zofii urodzonej Rygal(?), małżonków Kazików, zamieszkałym we wsi Dutki przy rodzicach rolnikach
i Zofią Kuroń, panną, lat 22, urodzoną we wsi Lubojenka, córką zmarłego Jana i Emilii, urodzonej Kimuś(?), małżonków Kuroniów, zamieszkała we wsi Lubojenka przy matce rolniczce. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 29.12. ubiegłego roku/11.01. tegoż roku, 5/18 i 12.25.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Edmund Gizowski, wikary Parafii Borowno. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, tylko przez nas podpisany został, nowożeńcy i świadkowie niepiśmienni.
*/ pisownia wsi Dudki jest w akcie taka

Nr 27. Radostków . Działo się we wsi Borowno, dnia 25.01./7.02.1893 r., o godzinie 10:00 rano . Oświadczamy, że w obecności świadków Kazimierza Binka(?), lat 30 i Jana Flisa, lat 40, chłopów z Radostkowa, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Flisem, kawalerem, urodzonym i zamieszkałym przy ojcu w Radostkowie, synem Józefa i zmarłej Katarzyny z Bartelaków małżonków Flisów, lat 21
i Marianna Sankowską, panną, urodzoną i zamieszkała w Radostkowie, córką Jacentego i Józefy urodzonej Biecka(?), małżonków Senkowskich, lat 18. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w kościele Parafii Borowno w dniach 22, 29.101. i 5.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Antoni Waluta(?). Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został.

Nr 170. Radostków. Działo się we wsi Borowno, dnia 5/17.06.1894. r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Jan Flis, rolnik, lat 23, w obecności Kazimierza Bartelaka, lat 22 i Wojciecha Br..anka(?) , lat 25, obu rolników z Radostkowie zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Radostkowie, dnia 30.05./11.06. tegoż roku, o godzinie 1:00 po południu, z jego żony Marianny urodzonej Senkowska, lat 22*. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Bronisław, a rodzicami jego chrzestnymi byli Kazimierz Bartelak i Marianna Senkowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został.
*/ matematycznie to trochę nie pasuje, ale taki jest zapis, poza tym nazwisko po polsku też napisane inaczej, bo Synkowska

Nr 141. Radostków. Działo się we wsi Borowno, dnia 30.07.1871 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Józef Flis, wyrobnik, lat 25, w obecności Franciszka Mroza, lat 25 i Leonarda Kazika , lat 30, obu rolników z Radostkowa i okazali nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Radostkowie, dnia 21.07. tegoż roku, o godzinie 6:00 rano, z jego żony Katarzyny urodzonej Bartelak, lat 19. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez ks. Walentego Kozłowskiego dano imię Jan, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Mrowiec i Antonina Kazik. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został, świadkowie niepiśmienni.

Na marginesie adnotacja, że Jan Flis zawarł związek małżeński z Marianną Palutek , dnia 28.01./10.02.1909 r. w kościele parafialnym w Mykanowie, a ślubu udzielił ks. M. Włostowski
Za tę wiadomość podziękował(a): Małgorzata Flis /Cieśla/

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.