Topic-icon Gorąca prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego

4 lata 8 miesiąc temu #28598 przez Mirek Wysocki
Trębaczew nr 95. Wydarzyło się Działoszynie 7/20 maja 1906 roku o godz. 15:00. Stawił się Ludwik Dybalski, 21 la mający, robotnik zamieszkały w Trębaczewie w obecności świadków Adama Klina?, 40 lat mającego i Adama Kamyka, 40 lat mającego, obaj rolnicy ze wsi Trębaczew i pokazali nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Trębaczewie 5/18 maja br. o godz. 14:00 z jego prawowitej żony Franciszki z Gałów, 30 lat mającej. Dziecku temu na chrzcie świętym, odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię Stanisława, rodzicami chrzestnymi byli Adam Klin i Antonina Leszczyk z Trebaczewa. Powyższy akt zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano i przez nas tylko podpisano.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 8 miesiąc temu #28853 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 38 Ur. Balbina Konieczna
www.fotosik.pl/zdjecie/8a31fb7af4e873ba

Akt 20 ur Walenty Dymek
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/96452ca541742035

Z góry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 8 miesiąc temu #28866 przez Elżbieta Kowalska
Nr 38. Raciszyn. Działo się w Działoszynie, dnia 19/31.03.1878 r. o godzinie 11:00 rano. Stawił się Franciszek Konieczny, lat 30, chłop z Raciszyna, w obecności Leonarda Kowalczyka, lat 30 i Franciszka Gligi, lat 40, obu chłopów z Raciszyna i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Raciszynie, dnia 14/26.03. tegoż roku, o godzinie 12:00 w południe, z żony jego Katarzyny urodzonej Łakomy, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Balbina, a rodzicami jego chrzestnymi byli Leonard Kucharczyk i Marianna Masionek. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko odpisany został.
Nr 20. Szczyty. Działo się w mieście Działoszyn, dnia 1/13.03.1870 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się Stanisław Dymek, lat 38, rolnik zamieszkały we wsi Szczyty, w obecności Tomasza Antoniaka, lat 40 i Andrzeja Warzychy, lat 40, obu rolników zamieszkałych we wsi Szczyty i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Szczyty, dnia dzisiejszego, o godzinie 5:00 rano, z żony jego Franciszki urodzonej Dempska, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Walenty, a rodzicami jego chrzestnymi byli Tomasz Antoniak i Tekla Warzycha ze Szczytów. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, tylko przez nas podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni .

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu - 4 lata 7 miesiąc temu #29209 przez Tomasz Mostowski
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #29231 przez Elżbieta Kowalska
92. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 27.10./8.11.1870 r. o godz.11:00 rano.
Stawili się Leonard Posmyk, lat 56 i Piotr Klin, lat 35, rolnicy zamieszkali we wsi Trębaczew i oświadczyli, że dnia wczorajszego, o godzinie 10:00 w nocy, umarł w Trębaczewie Wojciech Wojtal, lat 56, rolnik, zamieszkały we wsi Trębaczew, syn Jana i Agaty urodzonej Wojtal z Trębaczewa, urodzony we wsi Trębaczew. Pozostawił po sobie owdowiała żonę Małgorzatę urodzoną Graczyk . Po naocznym przekonaniu się o zgonie Wojciecha Wojtali, akt ten oświadczającym świadkom przeczytany, tylko przez nas podpisany został, świadkowie niepiśmienni.

100. Raciszyn. Działo się w Działoszynie, dnia 23.11./4.12.1870 r. o godz. 2:00 po południu. Stawili się Jan Jeziorski, lat 53 i Jan Kuzdzon(?), lat 40, obaj rolnicy zamieszkali we wsi Raciszyn i oświadczyli, że dnia 21.11./2.12. tegoż roku, o godzinie 10:00 wieczorem, umarła Marianna Macionek, lat 65, wdowa, robotnica, zamieszkała we wsi Raciszyn, córka Jana i Franciszki małżonków Wojtalów, już zamarłych rolników z Trębaczewa, w Trębaczewie urodzonej. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Marianny Macionek , akt ten oświadczającym świadkom przeczytany, tylko przez nas podpisany został, świadkowie niepiśmienni.

Nr 40. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 22.03./5.04.1870r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Jan Wojtal, lat 47, rolnik, zamieszkały we wsi Trębaczew, w obecności Łukasza Kubańczyka, lat 30 i Melchiora Draba, lat 37, obu rolników, zamieszkałych we wsi Trębaczew i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia wczorajszego, o godzinie 7:00 wieczorem, z jego żony Magdaleny urodzonej Soboń, [*, lat 32. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Katarzyna], a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymienieni Melchior Drab i Rozalia Kubańczyk. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany tylko przez nas podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni.
*) w nawiasie kwadratowym adnotacja z marginesu. Pisarz opuścił zapis w akcie zdanie o nadaniu imienia.

Nr 58. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 21.05./2.06.1870 r. o godzinie 11:00 rano. Stawił się osobiście Jan Bułacz, lat 27, rolnik, zamieszkały we wsi Trębaczew, w obecności Mateusza Pająka, lat 33 i Jana Leszczyka, lat 42, obu rolników, zamieszkałych we wsi Trębaczew i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia 18/30.05. tegoż roku, o godzinie 8:00 rano, z jego żony Salomei urodzonej Posmyk, lat 31. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Antonina, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymienieni Mateusz Pająk i Marianna Posmyk z Trębaczewa. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany tylko przez nas podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni

Nr 82. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 1/13.06.1870r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Jan Kamyk, lat 34, rolnik, zamieszkały we wsi Trębaczew, w obecności Kacpra Ptaka, lat 40 i Kazimierza Klimczaka, lat 40, obu rolników, zamieszkałych we wsi Trębaczew i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia dzisiejszego, o godzinie 7:00 rano, z jego żony Marianny urodzonej Bułacz, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Jakób, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymienieni Kacper Ptak i Julianna Leszczyk z Trębaczewa. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany tylko przez nas podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni

Nr 162. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 14/26.12.1870 r. o godzinie 11:00 rano. Stawił się osobiście Ignacy Posmyk, lat 31, rolnik, zamieszkały we wsi Trębaczew, w obecności Józefa Szymczaka, lat 40 i Ignacego Musiała, lat 50, obu rolników, zamieszkałych we wsi Trębaczew i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia 6/18.12. tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, z jego żony Katarzyny urodzonej Mordal, lat 25. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Adam, a rodzicami jego chrzestnymi byli niżej wymienieni Wojciech Soboń(?) i Marianna Posmyk z Trębaczewa. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany tylko przez nas podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #29272 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 18 Ślub Jan Wojtal z Magdalena Bułacz
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1652&y=620

Akt 28 ŚLUB Kazimierz Klimczak z Małgorzata Wojtal
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2&x=170&y=248

Akt 29 Ślub Ignacy Janeczek z Anna Posmyk
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1660&y=224

Akt 30 Adam Tłustek z Magdalena Szwed
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2&x=144&y=144

Akt 31 Ślub Michał Klimkiewicz z Wiktoria Łakoma
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1660&y=168

Z góry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29310 przez Elżbieta Kowalska
Nr 18. Trębaczew. Działo się w mieście Działoszyn, dnia 21.07./2.08.1869 r. o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Melchiora Draba, lat 36 i Jana Tyki, lat 31, obu rolników, zamieszkałych we wsi Trębaczew, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Wojtalem, lat 46, wdowcem po zmarłej Katarzynie Wojtal, dnia 18.02./2.03. tegoż roku, rolnikiem, zamieszkałym we wsi Trębaczew, synem zmarłych Mikołaja i Agnieszki małżonków Wojtalów z Trębaczewa i tamże urodzonym
i Magdaleną Bułacz, lat 32, wdową po zmarłym Janie Bułaczu, dnia 16/28.10.1863 r., córką Kacpra i Marianny, małżonków Soboniów, już zmarłych, urodzoną we wsi Trębaczew i tamże zamieszkałą robotnicą. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 6,13 i 20.07./18, 25.07. i 1.08. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten przeczytany obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy, obecni i świadkowie niepiśmienni.

Nr 28. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 9/21.10.1872 r. o godzinie 3:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Melchiora Draba, lat 40 i Kazimierza Wojtali, lat 38, obu rolników, zamieszkałych we wsi Trębaczew, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Kazimierzem Klimczakiem, lat 36, wdowcem po zmarłej Franciszce Klimczak, dnia 19/31.08. tegoż roku, synem zmarłych Krzysztofa i Antoniny z Bojdów(?), małżonków Klimczaków z Trębaczewa, urodzonym we wsi Dylów, zamieszkałym we wsi Trębaczew, z rolnictwa utrzymującego się
i Marianną Wojtal, lat 28, wdową po zmarłym Wojciechu Wojtalu, dnia 26.10./7.11.1870 r., córką Jakuba i Kunegundy z Borczyków, małżonków Graczyków z Lisowic, urodzoną w Lisowicach, we wsi Trębaczew zamieszkałą, z rolnictwa utrzymującą się. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 24.09., 1 i 8.10./6, 13 i 20.10. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten przeczytany obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy, obecni i świadkowie niepiśmienni.

Nr 29. Raciszyn. Działo się w Działoszynie, dnia 30.10./12.11.1872 r. o godzinie 2:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Melchiora Draba, lat 42 z Trębaczewa i Franciszka Gligi, lat 33, z Raciszyna, obu rolników, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Ignacym Janeczkiem, lat 20 i miesięcy 3, kawalerem, synem Józefa i Franciszką urodzoną Sikora, małżonków Janeczków, rolników z Trębaczewa i tamże urodzonym, przy ojcu zamieszkałym
i Anną Posmyk, lat 19 i miesięcy 3, panną, córką Wincentego i Marianny urodzonej Kulka, małżonków Posmyków, rolników, zamieszkałych we wsi Raciszyn, urodzoną we wsi Trębaczew, przy rodzicach w Raciszynie zamieszkałą. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 24.09., 1 i 8.10./6,13 i 20.09. tegoż roku. Pozwolenie od rodziców nowożeńców osobiście obecnych przy ślubie otrzymano słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten przeczytany obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy.

Nr 30. Szczyty. Działo się w Działoszynie, dnia 30.10./11.10.1872 r. o godzinie 4:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Sebastiana Błasiaka, lat 36 i Michała Rusa, lat 30, obu rolników zamieszkałych we wsi Szczyty, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Adamem Tłustkiem, lat 20 i miesięcy, kawalerem, synem Benedykta i Marianny urodzoną Kubańczyk, już zmarłych, małżonków Tłustków rolników ze Szczytów, urodzonym we wsi Trębaczew, przy ojcu w Szczytach zamieszkałym
i Magdaleną Szwed, lat 20, panną, córką Franciszka i Józefy urodzonej Jabłońska, małżonków Szwedów, chłopów, w Szczytach, urodzoną we wsi Więcki(?), przy rodzicach we wsi Szczyty zamieszkałą. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 8,15 i 28.10./20,27.10 i 3. 11. tegoż roku. Pozwolenie od rodziców nowożeńców otrzymano słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten przeczytany obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy.

Nr 31. Działoszyn. Działo się w Działoszynie, dnia 1/13.11.1872 r. o godzinie 3:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Augustyna Wiskilskiego(?), lat 40 i Antoniego Wiśniewskiego, lat 47, obu osadników, zamieszkałych tutaj w Działoszynie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Michałem Klimkiewiczem, lat 23, kawalerem, synem zmarłej Barbary Klimkiewicz, urodzonym w mieście Krzepice i tutaj w Działoszynie zamieszkałą robotnicą
i Wiktorią Łakomą, lat 22 i 11 miesięcy, panną, córką Jakuba* Jadwigi Łakomej, robotnicą z Trębaczewa i tamże urodzoną, przy matce zamieszkałą. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 15, 22 i 29.10./27.10., 3 i 10.11. 11. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten przeczytany obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy.

*) w metryce jest takie skreślenie, ale nie widzę opisu błędu na marginesie. Nie ma też wzmianki o pozwoleniu na zawarcie małżeństwa
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29332 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 14 Ślub Wojciech Wojtal z Małgorzatą Bronisz
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=2&x=1666&y=1148

Z góry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #29352 przez Elżbieta Kowalska
Nr 14. Lisowice. Działo się w mieście Działoszyn, dnia 25.05.1868 r. o godz. 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Andrzeja Graczyka lat 32 i Aleksandra Szymczykoskiego, lat 43, rolników we wsi Lisowice zamieszkałych, zawarto religijne małżeństwo między Wojciechem Wojtalem, lat 48, wdowcem, we wsi Trębaczew urodzonym, tamże w Trębaczewie zamieszkałym, synem zmarłych Jana i Agaty, małżonków Wojtalów
i Małgorzatą Borowicz, lat 23, wdową po Józefie Borowiczu, zmarłym dnia 18.07.1867 r., córką zmarłego Jakuba i żyjącej wdowy po nim Kunegundzie z Krawczyków, małżonków Graczyków, zamieszkałą i urodzoną we wsi Lisowice. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, dnia 26.04., 3 i 10.05. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu obecnym tylko my podpisaliśmy.

W akcie nie ma informacji o zmarłej żonie Wojciecha - ciekawe i niespotykane.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29441 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 8 ślub Franciszek Mostowski z Marianna Stasiak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...om=2.25&x=235&y=1465

Z góry dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #29492 przez Elżbieta Kowalska
Nr 8. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 22.01./3.02.1875 r. o godz. 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Michała Draba, lat 42 i Michała Pawlika, lat 45, obu z Trębaczewa, zawarto religijne małżeństwo między Franciszkiem Mostowskim, lat 27, kawalerem, urodzonym w Trębaczewie, synem Jana i Katarzyny urodzonej Bęben, małżonków Mostowskich z Trębaczewa, zamieszkałego przy rodzicach
i Marianną Sasiak, lat 21, panną, córką Szczepana i Ewy urodzonej Wienska(?), małżonków Sasiaków z Trębaczewa, urodzoną w Raduckim Folwarku, zamieszkałą przy rodzicach. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne opublikowane w tutejszym kościele parafialnym, dnia 5, 12 i 19/17, 24 i 31.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany tylko my podpisaliśmy, z powodu ich niepismienności.

Marianna nazywa się Sasiak.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29511 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 10 ŚLUB Mateusz Szczęsny z Salomea Pawlik
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=2&x=1672&y=1008

Z góry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29519 przez Elżbieta Kowalska
Nr 10. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 28.01./9.02.1876 r. o godzinie 2:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Józefa Mielczarskiego, lat 40 i Tomasza Owczarka, lat 48, obu chłopów z Trębaczewa, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Mateuszem Szczęsnym, lat 26, kawalerem, urodzonym w Szczytach, synem Walentego i Franciszki małżonków Szczęsnych, chłopów ze Szczytów, zamieszkałym przy rodzicach

i Salomea Pawlik, lat 20, panną, urodzoną w Trębaczewie, córką Antoniego i Agnieszki, małżonków Pawlików, chłopów z Trębaczewa, zamieszkałą przy rodzicach. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 11, 18 i 25.01./23, 30.01. i 6.02. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca narzeczonej obecnym przy akcie otrzymano słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten po przeczytaniu obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy, obecni i świadkowie niepiśmienni.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #29594 przez Tomasz Mostowski
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #29608 przez Elżbieta Kowalska
Nr 52. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 2/15.02.1914r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Roch Antoniak, rolnik, z Trębaczewa, lat 46, w obecności Adama Derki, lat 30 i Łukasza Pawlika, lat 50, obu rolników z Trębaczewa i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Trębaczewie, dnia 26.01./18.02., o godzinie 11:00 rano, z jego żony Anny urodzonej Klin, lat 26. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Bolesław, a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Pawlik i Bronisława Wojtal. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.

Nr 217. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 2/15.08.1914r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Józef Malatyński, rolnik, ze wsi Trębaczewa, lat 33, w obecności Romana Pawlika, lat 30 i Kwiryna Płatka, lat 30, obu rolników ze wsi Trębaczew i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia 28.07./10.08., o godzinie 1:00 po północy, z jego żony Marianny urodzonej Janeczek, lat 25. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Marianna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Nowakowski i Agata Malatyńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.

Nr 2. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 22.12./4.01.1914r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Stanisław Stefanek, rolnik, z Trębaczewa, lat 32, w obecności Józefa Stefanka, lat 30 i Wojciecha Leszczyka, lat 50, obu rolników z Trębaczewa i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Trębaczewie, dnia 20.12.1913 r./2.01. tegoż roku, o godzinie 5:00 rano, z jego żony Antoniny urodzonej Szczęsna, lat 26. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Aleksy, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Stefanek i Marianna Szczęsna. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.

Nr 147. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 14/26.05.1914r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się Wawrzyniec Białek, rolnik, z Trębaczewa, lat 24, w obecności Michała Pałzy, lat 50 i Adama Pawlika, lat 50, obu rolników z Trębaczewa i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Trębaczewie, dnia 8/21.05. tegoż roku, o godzinie 8:00 wieczorem, z jego żony Marianny urodzonej Nowakowska, lat 23. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Jan, a rodzicami jego chrzestnymi byli Walenty Pawlik i Marcjanna Nowakowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #29639 przez Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #29648 przez Elżbieta Kowalska
Nr 26. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 14/27.01.1914 r. o godzinie 4:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jacentego Kowalskiego, lat 40 i Michała Jasła(?), lat 35, obu z Trębaczewa, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Adamem Wojtalem, kawalerem, rolnikiem, lat 25, urodzonym i zamieszkałym we wsi Trębaczew przy rodzicach, rolnikach, synem Juliana i Franciszki urodzonej Kopera

i Józefą Wcisłą, panna, lat 29, urodzona i zamieszkałą we wsi Trębaczew przy rodzicach rolnikach, córką Antoniego i Jadwigi urodzonej Sitek. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 29.12./11.01., 5/18. i 12/25.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił tutejszy proboszcz. Akt ten oświadczającym, świadkom i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.


Nr 67. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 4/17.02.1914 r. o godzinie 4:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Stanisława Mostowskiego, lat 30 i Jana Mostowskiego, lat 50, obu rolników ze wsi Trębaczew, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Władysławem Szymańskim, kawalerem, rolnikiem, lat 23, urodzonym i zamieszkałym we wsi Trębaczew przy matce, synem zmarłego Jana i żyjącej Katarzyny urodzonej Bardela(?)

i Agnieszką Mostowską, panna, lat 25, urodzona i zamieszkałą we wsi Trębaczew przy ojcu rolniku, córką Wojciecha i zmarłej Karoliny urodzonej Płatek. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 19.01./1.02., 21.01/8.02. i 2/15.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Tomasz Opacewicz, tutejszy wikary Akt ten oświadczającym, świadkom i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.

Nr 100. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 21/14.06.1914 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Jan Wojtal, lat 50 i Julian Dybalski, lat 50, obaj rolnicy ze wsi Trębaczew i oświadczyli, że dnia 303.05./12.06. tegoż roku, o godzinie 11:00 rano, we wsi Trębaczew, umarła Agnieszka Wojtal, żona rolnika, lat 50, urodzona i zamieszkała we wsi Trębaczew przy mężu, córka Jakuba i Marianny urodzonej Bodak. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Rocha Wojtalę. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Agnieszki Wojtal, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany został.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #29765 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 29 ŚLUB Jan Mostowy z Marianna Płatek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1658&y=118

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #29775 przez Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #29802 przez Elżbieta Kowalska
Nr 9. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 28.01./9.02.1880 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Michał Pawlik, lat 48 i Jan Tyka, lat 40, obaj chłopi z Trębaczewa i oświadczyli, że wczoraj o godzinie 5:00 rano, umarł Franciszek Kowalski, lat 60, owczarz z Trębaczewa, urodzony w Ciechanowicach, syn nieznanych rodziców. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Rozalię Kowalską. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Franciszka Kowalskiego, akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany został.

Nr 56. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 28.05./9.06.1880 r. o godzinie 4:00 po południu. Stawili się osobiście Franciszek Pająk, lat 48 i Józef Janeczek, lat 60, obaj chłopi z Trębaczewa i oświadczyli, że dziś o godzinie 3:00 rano, umarła Julianna Leszczyk, lat 50, żona chłopa z Trębaczewa, córka Andrzeja i Magdaleny, małżonków Kierdrzynów, urodzoną w Borowie. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Jana Leszczyka. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Julianny Leszczyk, akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany został

Nr 90. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 8/20.10.1880 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Jan Leszczyk, lat 50 i Kacper Ptak, lat 46, obaj chłopi z Trębaczewa i oświadczyli, że wczoraj o godzinie 3:00 po południu, umarła Barbara Pająk, lat 40, żona chłopa z Trębaczewa, córka Józefa i Agnieszki, małżonków Derków, urodzona i zamieszkała w Trębaczewie. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Mateusza Pająka. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Julianny Leszczyk, akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany został
To co zakreślone to zdanie późniejsze. Formułka o podpisaniu aktu. Spisującemu „zapomniało się” o owdowiałym mężu.

Nr 103. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 6/18.11.1880 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawili się osobiście Michał Pawlik, lat 45 i Maciej Pawlik, lat 35, obaj chłopi z Trębaczewa i oświadczyli, że wczoraj, o godzinie 10:00 wieczorem, umarła Urszula Mordal, lat 28, żona chłopa z Trębaczewa, córka Szczepana i Anastazji, małżonków Orysiów, urodzona i zamieszkała w Trębaczewie. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Jana Mordala. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Julianny Leszczyk, akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany, i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany został

Nr 12. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 23.01./4.02.1880 r. o godzinie 12:00 w południe. Oświadczamy, że w obecności świadków Wincentego Stefańskiego, lat 48 i Mikołaja Orysia, lat 43, obu chłopów ze wsi Trębaczew, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Kowalskim, kawalerem, owczarzem zamieszkałym we wsi Trębaczew, urodzonym w Prusach, lat 26, synem Franciszka i Rozalii, małżonków Kowalskich

i Jadwigą Tyką, panną, lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach we wsi Trębaczew, córką Jana i Teofili małżonków Tyków. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w działoszyńskim kościele parafialnym, w dniach 30.12. ubiegłego roku, 6 i 13.01. tegoż roku/11, 18 i 25.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten obecnym i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności, przez nas podpisany został.

Nr 38. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 1/13.10.1880 r. o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Wojtali, lat 29 i Franciszka Malatyńskiego, lat 50, obu chłopów z Trębaczewa, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Wojciechem Wojtalem, chłopem, lat 29, wdowcem po Katarzynie Wojtal, zmarłej dnia 16/28.08. ubiegłego roku, synem Jana i Małgorzaty, małżonków Wojtalów, urodzonym i zamieszkałym w Trębaczewie

i Agnieszką Klin, panną, lat 17, córką Wincentego i Franciszki małżonków Klinów, chłopów z Trębaczewa, urodzoną w Trębaczewie i zamieszkałą przy rodzicach. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w działoszyńskim kościele parafialnym, w dniach 310,17.08. i 28.08./22, 29.08. i 5.09. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten obecnym i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności, przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #29865 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt ślubu Stanisław Białek z Agnieszka Szmigielska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=1.75&x=106&y=150

Akt 3 Zgon Stanisław Białek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...m=2.25&x=1401&y=1169

Z góry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #29907 przez Elżbieta Kowalska
3. Draby. Działo się w Działoszynie, dnia 27.12./8.01.1873 r. o godz. 12:00 w południe. Stawili się Izydor Drab , lat 60, a także Wincenty Drab, lat 45 obaj zamieszkali w Drabach i oświadczyli, że dnia 26.12./7.01. tegoż roku, o godzinie 4:00 po południu, umarł Białek Stanisław, lat 70, rolnik zamieszkały w Drabach, syn zmarłych Łukasza i Katarzyny urodzonej Bator, małżonków Białków, urodzony w Drabach, tamże zamieszkały. Pozostawił po sobie owdowiała żonę Agnieszkę Białek. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisława Białka, akt ten stawającym świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności, przez nas tylko podpisany został. .

Nr 15. Działoszyn. Działo się w mieście Działoszyn, dnia 25.05.1868 r. o godz. 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Sikory lat 33 z Drabów, rolnika i Aleksandra Wróblewskiego, lat 38, mieszczanina z Działoszyna, zawarto religijne małżeństwo między Stanisławem Białkiem, lat 50, wdowcem, rolnikiem z Drabów, synem zmarłych rolników Łukasza i Katarzyny z Batorów, małżonków Białków, urodzonym także w Drabach,
i Agnieszką Szmigielską, panną, córką zmarłych rolników, Andrzeja i Anny z Kałużów, małżonków Śmigielskich, urodzoną we wsi Więcki, w Działoszynie zamieszkałą, służącą, lat 33 Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowane w tutejszym kościele parafialnym, dnia 26.04., 3 i 10.05. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu obecnym tylko my podpisaliśmy, stawiający niepiśmienni

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 4 miesiąc temu - 4 lata 4 miesiąc temu #30016 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 22 ŚLUB Franciszek Posmyk z Katarzyna Bęben
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=2&x=1746&y=1274

Akt 43 Śub Andrzej Nowakowski z Marianna Adrjanowicz
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...6.jpg#zoom=2&x=0&y=2

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 4 miesiąc temu #30031 przez Elżbieta Kowalska
Nr 22. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 27.01./8.02.1882 r. o godzinie 3:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Mikołaja Orysa(?), lat 44 i Wincentego Wojtali, lat 35, obu chłopów z Trębaczewa, zawarto dzisiaj kościelny związek małżeński między Franciszkiem Posmykiem, lat 26, kawalerem, urodzonym w Trębaczewie, synem Franciszka i Jadwigi małżonków Posmyków, chłopów z Trębaczewa, zamieszkałym przy rodzicach

i Katarzyna Benben, lat 21, urodzona w Trębaczewie, panną, córką Konrada i Jadwigi małzonków Benbenów, chłopów z Trębaczewa, zamieszkała przy rodzicach. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym działoszyńskim kościele parafialnym, w dniach 23, 10 i 17/15, 22 i 29.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten obecnym i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności my tylko podpisaliśmy.

Nr 43. Działoszyn. Działo się w Działoszynie, dnia 17/29.08.1882 r. o godzinie 4:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Kiełbasińskiego, lat 50 i Stanisława Trzeciakiewicza(?), lat 40, obu mieszczan z Działoszyna, zawarto dzisiaj związek małżeński między Andrzejem Nowakowskim, kawalerem, lat 27, synem Wawrzyńca i Ewy, małżonków Nowakowskich, chłopów z Popowa, urodzonym w Popowie, zamieszkałym przy matce

i Marianną Adryanowicz, lat 23, panną, córką Jakuba i Jadwigi małżonków Adryanowiczów, mieszczan z Działoszyna, urodzona w Działoszynie, przy rodzicach zamieszkałą. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w kościołach parafialnym wąsorskim i parafialnym działoszyńskim, w dniach 1, 8 i 14/13, 20 i 26.08. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten po przeczytaniu obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy, obecni i świadkowie niepiśmienni.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 4 miesiąc temu - 4 lata 4 miesiąc temu #30032 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 37 zgon Marianna Ptak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=1.75&x=1997&y=19

Akt 36 Zgon Walenty Wawrzyniak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=1.5&x=513&y=1824

Akt 6 Ślub Franciszek Kowalski z Marianna Brodziak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...m=1.75&x=1919&y=1315

Akt 48 Ślub Adam Dybalski z Marianna Łakoma
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=304&y=1460

Z góry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.