Topic-icon Gorąca prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego

5 lata 7 miesiąc temu - 5 lata 7 miesiąc temu #23602 przez Elżbieta Kowalska
Nr 35. Niwiska. Działo się w Działoszynie, dnia 16/29.01.1908 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się Józef Sikora, lat 29, rolnik zamieszkały w Niwiskach, w obecności Józefa Draba i Jana Szczęsnego, lat 35, obu rolników z Niwisk, okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Niwiska, dnia 15/28.01. tegoż roku o godzinie 10:00 rano, z jego żony Marianny urodzonej Ottenburger, lat 27. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Ignacy, a rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Macionek i Marianna Kotyla. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23622 przez Tomasz Mostowski
Bardzo dziękuję i proszę o tłumaczenie

Akt 51 Ślub Józefa Sikory i Marianny Ottenburg
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1648&y=288

Z góry bardzo dziękuję.
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23630 przez Elżbieta Kowalska
Nr 61. Niwiska Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 29.08./11.09.1900 r., o godzinie 5:00 wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Pawła Ptaka, lat 30 i Adama Klekotki, lat 40, obu chłopów, zamieszkałych we wsi Niwiska, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Józefem Sikora, kawalerem, lat 23, synem żyjących Andrzeja i Katarzyny, urodzonej Szymczykowska, małżonków Sikorów, chłopów, urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach we wsi Niwiska
i Marianną Ortenburgier, panną, lat 21, córką żyjącego Augusta i zmarłej Tekli urodzonej Ptak, małżonków Ortenburgierów, chłopów, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Niwiskach. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym parafialnych działoszyńskim kościele co tydzień, w dniach 30.08./12.09*, 6/19.08 i 13/26.08. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Adam Buchowski, proboszcz tutejszej parafii. Akt ten oświadczającym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został

*) tak właśnie napisano, błąd pisarza, powinno być lipiec/sierpień. Nazwisko Marianny tutaj brzmi tak właśnie, Ortenburgier.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23638 przez Tomasz Mostowski
Bardzo dziękuję i proszę o tłumaczenie

Akt 164 ur Helena Ortenburger
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=220&y=1560

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23650 przez Elżbieta Kowalska
164. Niwiska. Działo się w Działoszynie, dnia 5/17.07.1892 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Augustyn Ortenburgier, lat 50, chłop zamieszkały we wsi Niwiska, w obecności Wojciecha Szczęsnego, lat 40 i Franca Zdunka, lat 49, obu chłopów z Niwisk, okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Niwiska, dnia dzisiejszego, o godzinie 12:00 w południe, z jego żony [Antoniny urodzonej Rusiak,]* lat 27. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Helena, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wojciech Szczęsny i Józefa Sowala. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został, W 11 wierszu powinno być Tekli urodzonej Gołąbek.

*) to jest ten fragment zakreślony i opisany przez pisarza jako poprawka 11 wiersza
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #23785 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 31 ŚLUB Walenty Szczęsny i Kunegunda Szymańska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1648&y=224

Akt 17 Ślub Jan Szymański i Kunegunda Uznańska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=1&x=2498&y=91

Akt 9 Ślub Antoni Uznański z Kunegundą Kubera
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=1.75&x=1742&y=46

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #23794 przez Jarosław Żukow
31. Mokre
Działo się we wsi Siemkowice 13/25.04.1894r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Wawrzyńca Kubiak l.65, i Andrzeja Uznajskiego? l.54, rolników zamieszkałych we wsi Kochlew parafii Wierzchlas, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Walentym Szczęsnym l.72, wdowcem po Franciszce urodzonej Warzecha zmarłej we wsi Szczyty parafii Działoszyn 31.12/12.01.1893/4r., rolnikiem urodzonym we wsi Trębaczew, synem zmarłych Walentego Szczęsnego i żony jego Agnieszki urodzonej Jagiełło, zamieszkałym we wsi Szczyty parafii Działoszyn, i Kunegundą Szymańską, wdową po Janie Szymańskim zmarłym we wsi Mokre 19.04/01.05.1893r., urodzoną we wsi Szczyty parafii Działoszyn, córką zmarłych Mateusza Kubery i żony jego Katarzyny urodzonej Mostowska l.42, komornicą zamieszkałą we wsi Mokre.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym i Działoszyńskim parafialnych kościołach 27.03/08.04, 03/15.04, 10/22.04. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten po przeczytaniu niepiśmiennym świadkom, przez nas tylko podpisany.

17. Kochlew
Działo się we wsi Wierzchlas 09/21.11.1888r. o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Marcina Tondal? l.27, i Wawrzyńca Kubiak l.45, oboje rolników ze wsi Kochlew, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Szymańskim, wdowcem po zmarłej żonie Mariannie we wsi Szczyty 02/14.09. roku bieżącego, l.50, urodzonym we wsi Mokre i tam zamieszkałym, rolnikiem, synem już zmarłych Augustyna i Rozalii urodzonej Kajzer małżonków Szymańskich rolników, zamieszkałym we wsi Mokre, i Kunegundą Uznańską, wdową po zmarłym mężu Antonim we wsi Kochlew 05/17.10. roku poprzedniego, l.40, urodzoną we wsi Szczyty a zamieszkałą we wsi Kochlew, rolniczką, córką już zmarłych Mateusza i Katarzyny urodzonej Mostowska małżonków Górów? rolników zamieszkałych we wsi Szczyty.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnych kościołach w Wierzchlasie i w Siemkowicach, w trzy kolejne niedziele 23.10/04.11, 30.10/11.11, 06/18.11. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

9. Kochlew
Działo się we wsi Wierzchlas 04/16.11.1868r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Łukasza Mańki l.40, i Wawrzyńca Papiny? l.47, oboje rolników we wsi Kochlew zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Uznańskim, kawalerem, l.22, synem Macieja i zmarłej Małgorzaty małzonków Uznańskich robotników dniówkowych ze wsi Kochlew, służącym, urodzonym we wsi Kochlew i tamże zamieszkałym, i Kunegundą Kubera l.22, panną, córką Mateusza i Katarzyny małżonków Kuberskich już zmarłych rolników ze wsi Szczyty, urodzoną we wsi Szczyt powiatu Wielińskiego parafii Działoszyńskiej, zamieszkałą we wsi Kochlew tutejszej parafii, służącą.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnym kościele w Wierzchlasie 20.10/01.11, 27.10/08.11, 03/15.11. roku bieżącego. Sprzeciwów nie zgłoszono. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #24189 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 5 Ślub Franciszek Malatyński z Agatą Cichoń
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b7972e86d7dfb01c

www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9e6a00eefcd83f57

Akt 150 ur. Marianna Pawlik
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/194b9fe519090ac2

Akt 5 Zgon Jan Mostowski
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0410fe48725e8a88

Z góry bardzo dziekuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #24251 przez Tomasz Mostowski
Ponawiam prośbę
]Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 5 Ślub Franciszek Malatyński z Agatą Cichoń
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b7972e86d7dfb01c

www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9e6a00eefcd83f57

Akt 150 ur. Marianna Pawlik
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/194b9fe519090ac2

Akt 5 Zgon Jan Mostowski
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0410fe48725e8a88

Z góry bardzo dziekuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #24291 przez Elżbieta Kowalska
Nr 150. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 1.10.1868 r. o godzinie 9:00 rano. Stawił się Michał Pawlik, lat 38, rolnik, w Trębaczewie, w obecności Jana Morawskiego, lat 50 i Wincentego Klina, lat 40, lat 35, obu rolników, w Trębaczewie zamieszkałych, okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Trębaczewie, dnia 27.09. tegoż roku o godzinie 11:00 rano, z jego żony Ludwiki z Słómianów*, lat 38. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Marianna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jan Mostowski Jadwiga Kałuża z Szczytów. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni.

*) ...tak napisano po polsku, po rosyjsku zaś Łumianów

Nr 5. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 8/20.01.1876 r. o godzinie 12:00 w południe. Stawili się Majcher Drab, lat 44 i Leonard Posmyk, lat 50, obaj chłopi z Trębaczewa i oświadczyli, że w Trębaczewie, dnia wczorajszego, o godzinie 6:00 wieczorem, umarł Jan Mostowski, lat 56, chłop z Trębaczewa, syn Sebastiana i Marianny, małżonków Mostowskich z Ogrobli, urodzony w Ogroblach. Zostawił po sobie owdowiałą zonę Katarzynę Mostowską. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Jaja Mostowskiego, akt ten obecnym świadkom przeczytany, tylko przez nas podpisany został, świadkowie niepiśmienni.
Nr 5. Trębaczewa. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 24.01./5.02.1873 r., o godzinie 2:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Mikołaja Derka, lat 43 i Majchera Ptaka, lat 50, obu chłopów, zamieszkałych we wsi Trębaczew, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Franciszkiem Malatyńskim, lat 40, rolnikiem, zamieszkałym we wsi Trębaczew, wdowcem po Urszuli Malatyńskiej, zmarłej dnia 12.11./24.11.1872 r., synem Kazimierza i Agnieszki, małżonków Malatyńskich, już zmarłych, urodzonym w Zalesiakach, zajmujących się rolnictwem.

i Agata Cichoń,lat 27, panną, córką Piotra i Marianny urodzonej Sztacher, osadników z Pajęczna, także w Pajęcznie urodzoną, we wsi Trębaczew, zajmująca się służbą. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym parafialnych kościele co tydzień, w dniach 7, 14 i 21.01./19, 26.01. i 2.02.tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali żadnych umów przedślubnych. Akt ten przeczytany obecnym i świadkom, tylko przez nas podpisany został, obecni i świadkowie niepiśmienni.

*) Majcher to inaczej Melchior, taki zapis może się pojawić w innych dokumentach
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #24407 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 42 Ślub Adam Klin z Ewą Drab
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8645b29b31c788ac

Akt 54 Franciszek Janeczek z Marianną Pawlik
www.fotosik.pl/zdjecie/a0eb9fbe5eafed3d

Akt 53 Ślub Stanisław Nowakowski z Salomeą Janeczek
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/48bb56d7eba27670

Akt 18 Urodzona Małgorzata Wojtal
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e671ab79fe4755ab

Z góry bardzo dziękuję.
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #24414 przez Jarosław Żukow
42. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 25.05/06.06.1883r. o godz.12 w południe.
Oświadczamy że w obecności świadków Bartłomieja Słomskiego? l.38, i Augustyna Kuban l.40, oboje rolników z Trębaczewa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Kliń, kawalerem, l.18, synem Piotra i Marianny małżonków Klinów rolników z Trębaczewa, urodzonym w Trębaczewie, przy matce zamieszkałym, i Ewą Drab, panną, l.19, córką Maichra i Ludwiki małżonków Drabów rolników z Trębaczewa, urodzona w Trębaczewie, przy rodzicach zamieszkała.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym Działoszyńskim parafialnym kościele w dniach 8, 15, 22/20, 27.05, 03.06. roku bieżącego. Pozwolenie rodziców nowożeńców obecnych przy akcie małżeństwa udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

54. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 14/26.11.1884r. o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Jana Tyki l.40, i Wojciecha Wojtali l.39, oboje rolników z Trębaczewa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małzeński między Franciszkiem Janeczek, kawalerem, l.22, synem Mikołaja i Barbary małżonków Janeczek rolników z Trębaczewa, urodzonym i zamieszkałym przy matce w Trębaczewie, i Marianną Pawlik, panną, l.18, córką Wojciecha i Łucji małżonków Pawlików rolników z Trębaczewa już zmarłych, urodzona i zamieszkała u siostry w Trębaczewie.
Małżeństwo to poprzedzxiły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym Działoszyńskim kościele 28.10, 04, 11.11/09, 16, 23.11. roku bieżącego. Pozwolenie opiekuna panny młodej udzielone slownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

53. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 13*/26.11.1884r.o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Jana Tyki l.40, i Wojciecha Wojtalę l.38, oboje rolników z Trębaczewa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek mażeński między Stanisławem Nowakowskim, rolnikiem, l.42, wdowcem po Zuzannie Nowakowskiej 1883r. synem Andrzeja i Franciszki małżonków Nowakowskich, urodzonym w Kotowie, zamieszkałym w Trębaczewie, i Salomeą Janeczek, panną, l.26, córką Mikołaja i Barbary małżonków Janeczków rolników z Trębaczewa, urodzoną w Trębaczewie, przy matce zamieszałą.
Małżeństwo to poprzedsziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym Działoszyńskim kościele, w dniach 28.10, 04, 11.11/09, 16, 23.11. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
*powinno być 14.

18. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 25.01/06.02.1881r. o godz.13.
Stawił się osobiście Roch Wojtala l.28 rolnik z Trębaczewa, w towarzystwie Antoniego Wcisło l.26, i Kazimierza Wojtali l.45, oboje rolników z Trębaczewa, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Trębaczewie 22.01/03.02. roku bieżącego o godz.22. z jego małżonki Agnieszki urodzonej Pawlik l.22.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Małgorzata, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Wcisło i Anna Janeczek.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #24611 przez Kamil Chlebicz

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #24760 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 13 ślub Roch Wojtal i Agnieszka Pawlik
www.fotosik.pl/zdjecie/ff3e17e73fd0a169

Akt 33 Ślub Maciej Białek z Katarzyną Pawlik
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/cc5b8c26b3a973bf

Akt 105 Zgon Zuzanna Nowakowska
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/eed1d64f8ba335e6

Akt 111 Zgon Urszula Malatyńska
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/98ca64cc361e493f

Z góry bardzo dziękuję .
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #24765 przez Jarosław Żukow
105. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 21.09/03.10.1883r. o godz.8 rano.
Stawili się Jan Tyka l.40, i Antoni Leszczyk l.50, oboje rolnicy z Trębaczewa, i oświadczyli że 19.09/01.10. roku bieżącego o godz.4 rano, zmarła Zuzanna Nowakowska l.53, zamieszkała w Trębaczewie, urodzona w Zalesiakach, córka Franciszka i Franciszki małżonków ???*, pozostawiła po sobie owdowiałego męża Stanisława Nowakowskiego.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Zuzanny Nowakowskiej, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
*Nazwisko rodziców zmarłej jest nieczytelne, i nie chcę zgadywać.

111. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 13/25.11.1872r.
Stawili się Szymon Zjawiony l.50, i Mikołaj Derek l.40, oboje rolnicy zamieszkali we wsi Trębaczew, i oświadczyli że dnia dzisiejszego o godz.8 rano, zmarła Urszula Malatyńska l.40, żona rolnika zamieszkała we wsi Trębaczew, urodzona we wsi Raciszyn, córka zmarłych Józefa i Marianny małżonków Mordala z Raciszyna.
Pozostawiła po sobie owdowiałego męża Franciszka Malatyńskiego.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Urszuli Malatyńskiej, akt ten oświadczającym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #24766 przez Jarosław Żukow
13. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 25.01/06.02.1878r. o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Piotra Kopery l.40, i Wincentego Klina l.50, oboje rolników z Trębaczewa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Rochem Wojtala l.24, wdowcem po zmarłej Mariannie Wojtala 15/27.12.1877r., synem Jana i Katarzyny małżonków Wojtalów rolników z Trębaczewa już zmarłych, urodzony w Trębaczewie, utrzymujący się z rolnictwa,
i Agnieszką Pawlik, l.19, panną, urodzoną w Trębaczewie córką Jakuba i Marianny małżonków Pawlików rolników z Trębaczewa, zamieszkała przy rodzicach.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 25.12, 01, 08.01/06, 13, 20.01. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie.
Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten po przeczytaniu obecnym świadkom niepiśmiennym, przez nas tylko podpisany.

33. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 08/20.02.1887r. o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Mateusza Mostowskiego l.40, i Grzegorza Łakomego l.30, oboje rolników z Trębaczewa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Mateuszem Białek, kawalerem, l.21, urodzonym i zamieszkałym przy matce rolniczce w Potokach, synem zmarłego Grzegorza i Urszuli urodzonej Potocka małżonków Białków,
i Katarzyną Pawlik, panną, l.21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach rolnikach w Trębaczewie, córką Ludwika i Heleny urodzonej Kucharczyk małżonków Pawlików.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym Działoszyńskim kościele w dniach 25.01/06.02, 01/13.02, 08/20.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają ze umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten obecnym i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #24900 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 198 ur Anastazja Oryś
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...om=2.5&x=1060&y=1458

Akt 329 ur Bronisława Oryś
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1648&y=168

Akt 19 Ślub Stanisław Oryś z Franciszką Otocka
familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-CN9...3D2115410&cc=2115410

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #24916 przez Jarosław Żukow
198. Trębaczew
Działo się w w Działoszynie 03/15.10.1893r. o godz.14.
Stawił się osobiście Adam Oryś l.33, rolnik zamieszkały we wsi Trębaczew, w towarzystwie Walentego Ochockiego l.30, i Macieja Pawlika l.50, oboje rolników zamieszkałych we wsi Trębaczew, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono w Trębaczewie 24.09/06.10. roku bieżącego o godz.12 w nocy, z jego małżonki Katarzyny urodzonej Zjawiona l.29.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Anastazja, a rodzicami chrzestnymi zostali Walenty Ochocki i Katarzyna Kucharska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

329. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 18/31.12.1906r. o godz.14.
Stawił się Oryś l.21, rolnik zamieszkały w Trębaczewie, w towarzystwie świadków Stanisława Kopery l.40, i Antoniego Kopery l.43, oboje rolników z Trębaczewa, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono w Trębaczewie dnia wczorajszego o godz.3 w nocy z jego małżonki Franciszki z Otockich l.21.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Bronisława, a rodzicami chrzestnymi zostali Roman Mostowski i Katarzyna Oryś. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

19. Pęciaki
Działo się w Pajęcznie 16/29.01.1906r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności Wawrzyńca Zawadzkiego l.70, i Jana Harciarek? l.75, oboje gospodarzy z Pajęczna, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Oryś, kawalerem, synem Adama i Katarzyny urodzonej Zjawiona gospodarzy zamieszkałych we wsi Trębaczewie parafii Działoszyn, tam urodzony i zamieszkały przy rodzicach, l.19 i m.8,
i Franciszką Otocką, panną, córką Macieja i Marianny urodzonej Knop gospodarzy zamieszkałych we wsi Pęciaki, tam urodzona i zamieszkała przy rodzicach, l.23.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnych kościołach Działoszyńskim i Pajęczańskim w dniach 01/14, 08/21, i 15/28.01. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Pozwolenie rodziców pana młodego udzielone słownie. Akt ten świadkom i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #25448 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie.

Akt 15
Ślub Paweł Jurczyński z Stanisławą Zagrodnik
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...om=1.75&x=1942&y=704

Z góry bardzo dziękuję
Tomasz

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #25469 przez Jarosław Żukow
15. Sadowiec
Działo się w Działoszynie 09/22.01.1907r. o godz.12 w południe.
Oświadczamy że w obecności świadków Feliksa Urbańskiego l.36, i Franciszka Antoniaka l.26, oboje rolników z Sadowca, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Pawłem Jurczyńskim, kawalerem, l.19, synem Antoniego i Marianny urodzonej Rzepka? małżonków Jurczyńskich, zamieszkałym przy rodzicach rolnikach w Sadowcu, a urodzonym we wsi Brzeziny parafii Praszka,
i Stanisławą Zagrodnik, panną, l.21 i m.6, córką Franciszka i Konstancji urodzonej Zajączowska małżonków Zagrodników, zamieszkałą przy rodzicach rolnikach w Sadowcu, a urodzoną we wsi Skotnica parafii Praszka.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 24.12/06.01, 31.12/13.01, 07/20.01.1906/7 roku. Pozwolenie rodziców pana młodego udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 miesiąc temu - 5 lata 3 miesiąc temu #25732 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 97 Ur. Antoni Derek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2&x=186&y=214

Akt 22 ślub Franciszek Derek z Franciszką Leszczyk
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=2.25&x=292&y=469

Akt 291 ur Wiktoria Papierz
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...pg#zoom=2&x=74&y=190

Zgóry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 miesiąc temu - 5 lata 3 miesiąc temu #25743 przez Elżbieta Kowalska
Nr 97. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 26.03./8.04.1901 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Bartłomiej Dyrek, lat 38, rolnik zamieszkały we wsi Trębaczew, w obecności Antoniego Drabca, lat 30 i Jana Dyrka, lat 40, obu chłopów z Trębaczewa, okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Trębaczewie, dnia 19.03./1/04. tegoż roku o godzinie 10:00 rano, z jego żony Małgorzaty urodzonej Słomska, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Antoni a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Słomski i Agnieszka Antoniak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 291. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 13/26.12.1905 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się Andrzej Papierz, lat 38, rolnik zamieszkały w Trębaczewie, w obecności Antoniego Kały, lat 30 i Adama Łakomskiego, lat 40, obu rolników z Trębaczewa, okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Trebaczewie, dnia 11/24.12. tegoż roku o godzinie 11:00 wieczorem, z jego żony Franciszki urodzonej Lelito, lat 32. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Wiktoria a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Kała i Józefa Papierz. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 22. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 11/24.01.1910 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Wawrzyniaka, lat 40 i Antoniego Garbca, lat 42, rolników z Trębaczewa, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Franciszkiem Derkiem, kawalerem, lat 19 i 4 miesiące, synem Bartłomieja i żony jego Marianny urodzonej Słomska, małżonków Derków, zamieszkałym przy rodzicach rolnikach w Trębaczewie i tamże urodzonym
i Franciszką Leszczyk, panną, lat 19, córka Franciszka i zony jego Marianny urodzonej Posmyk, małżonków Leszczyków, zamieszkałą przy rodzicach w Trębaczewie i tamże urodzoną.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w niedziele, 27.12. ub.r./9.01, 3/16 i 10/23.01. tegoż roku Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali żadnych umów przedślubnych. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od rodziców nowożeńca i panny młodej otrzymano ustnie. Ślubu udzielił ks. Izydor Kowalski, tutejszy proboszcz. niżej podpisany. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 miesiąc temu #25878 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie
Akt 46 zgon Szymona Mostowskiego
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/66f81e6e3fe92950

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 miesiąc temu #25904 przez Jarosław Żukow
46. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 25.02/10.03.1915r. o godz.10 rano.
Stawili się Antoni Mostowski l.50, i Andrzej Mostowski l.38, oboje rolnicy ze wsi Trębaczew, i oświadczyli że 23.02/08.03. roku bieżącego o godz.17, zmarł we wsi Trębaczewie Szymon Mostowski, rolnik, l.76, urodzony i zamieszkały we wsi Trębaczewie, syn Jana i Katarzyny urodzonej Bęben.
Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Franciszkę Mostowską urodzoną Mordal.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Szymona Mostowskiego, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 miesiąc temu - 5 lata 3 miesiąc temu #25906 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 10 Ślub Franciszek Gałka z Zofią Klimczak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=2.75&x=51&y=365

Akt 50 Zgon Kornelia Gałka
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=2&x=1642&y=1420

Akt 114 zgon Antonina Gałka
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...m=2.25&x=1354&y=1133

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.