Topic-icon Gorąca prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego

5 lata 11 miesiąc temu #20848 przez Elżbieta Kowalska
Nr 19. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 22.01./4.02.1905 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Antoni Garbiec, lat 40 i Bartłomiej Dyrek, lat 35, obaj rolnicy z Trębaczewa i oświadczyli, że w Trębaczewie, dnia 20.01./2.02. tegoż roku, o godzinie 5:00 po południu, umarło dziecko Leonard Dyrek, 3 miesiące mający, syn Rocha i Katarzyny urodzonej Bułacz, małżonków Dyrków, rolników z Trębaczewa. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Leonarda Dyrka, akt ten spisany niepiśmiennym świadkom przeczytany i tylko przez nas podpisany został .

Nr 76. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 7/20.04.1905 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Walenty Leszczyk, lat 50 i Jakub Papierz, lat 60, obaj rolnicy z Trębaczewa i oświadczyli, że w Trębaczewie, dnia 4/17.04. tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, umarł Józef Kała, lat 53, rolnik zamieszkały w Trębaczewie, urodzony w Truskolasach, syn Antoniego i Wiktorii urodzonej Nogala, małżonków Kałów. Zostawił po sobie owdowiałą zonę Mariannę urodzoną Konieczna. . Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Kały, akt ten spisany niepiśmiennym świadkom przeczytany i tylko przez nas podpisany został.

Nr 142. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 29.07./11.08.1905 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Jakub Kubańczyk, lat 50 i Wincenty Pienciak, lat 50, obaj rolnicy z Trębaczewa i oświadczyli, że w Trębaczewie, dnia 27.07./9.08. tegoż roku, o godzinie 3:00 po południu, umarła Katarzyna Posmyk, lat 60, wdowa, rolniczka, zamieszkała w Trębaczewie, urodzona w Raciszynie, Wawrzyńca i Józefy urodzonej z nieznanych rodziców, małżonków Zjawionych, rolników. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Katarzyny Posmyk, akt ten spisany niepiśmiennym świadkom przeczytany i tylko przez nas podpisany został

Nr 177. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 19.11./2.12.1905 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Tomasz Posmyk, lat 70 i Jan Gałka, lat 70, obaj rolnicy z Trębaczewa i oświadczyli, że w Trębaczewie, dnia 17/30.11. tegoż roku, o godzinie 11:00 w nocy, umarł Tomasz Posmyk, lat 70, rolnik, urodzony i zamieszkały w Trębaczewie, syn Ludwika i Rozalii urodzonej z nieznanych rodziców, małżonków Posmyków, rolników. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Petronelę urodzoną Micińska(?). Po naocznym przekonaniu się o zgonie Tomasza Posmyka, akt ten spisany niepiśmiennym świadkom przeczytany i tylko przez nas podpisany został
Nr 95. Sadowiec. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 16/29.05.1905 r. o godzinie 10:00 rano. Stawili się Michał Mordal, lat 40 i Jan Orator(?), lat 50, obaj rolnicy z Sadowca i oświadczyli, że w Sadowcu tegoż dnia, o godzinie 2:00 w nocy, umarła Antonina Mordal, lat 70, wdowa, rolniczka, urodzona i zamieszkała przy synu we wsi Dziadaki, Parafii Mierzyce, córka Mikołaja i Antoniny urodzonej Włodarczyk, małżonków Łyczko. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Antoniny Mordal, akt ten spisany niepiśmiennym świadkom przeczytany i tylko przez nas podpisany został
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu - 5 lata 11 miesiąc temu #20927 przez Tomasz Mostowski
Bardzo dziękuję i proszę o tłumaczenie

Akt 9 ślub Adam Ptak i Antonina Bęben
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1648&y=252

Akt 11 ślub Wincenty Bęben z Franciszka Nowak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1624&y=262

Akt 12 ślub Józef konieczny i Marianna Nowak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2&x=170&y=408

Akt 33 ślub Jan Ptak Katarzyna Konieczna
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1638&y=480

Akt 46 slub Jan Kowalski i Barbara Ptak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...pg#zoom=2&x=50&y=272

Akt 51 ślub Adam Lelit i Marianna Ptak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1648&y=392

Akt 52 ślub Antoni szczęsny i Antonina Klekotka
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2&x=140&y=354
Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #20932 przez Jarosław Żukow
52. Grądy
Działo się w Działoszynie 10/22.11.1892r. o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Wojciecha Pęciaka l.50, i Wincentego Zdunka l.35, oboje rolników zamieszkałych we wsi Niwiska, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Szczęsnym kawalerem, l.24, synem żyjących Wojciecha i Marianny urodzonej Szczepanik małżonków Szczęsnych rolników, urodzony i zamieszkały we wsi Niwiska przy rodzicach, i Antoniną Klekotka panną, l.20, córką zmarłego Polikarpa i żyjącej Katarzyny urodzonej Malatyńska małżonków Klekotków, urodzona i zamieszkała we wsi Grądy przy matce. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym Działoszyńskim kościele w dniach 25.10/06.11., 01/13.11., 08/20.11. roku bieżącego. Pozwolenie matki panny młodej na wstąpienie w związek małżeński udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Wojciech Hawalkiewicz, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

51. Niwiska
Działo się w Działoszynie 10/22.11.1892r. o godz.13.
Oświadczamy że w obecności świadków Leonarda Płatka l.46, i Andrzeja Sikory l.40, oboje rolników zamieszkałych we wsi Niwiska, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Lelit kawalerem, l.28, urodzonym robotnikiem w Lelitach parafii Wąsosz, i tamże zamieszkały, syn zmarłych Walentego i Józefy urodzonej Bęben małżonków Lelitów robotników, i Marianną Ptak l.41, córką zmarłych Leonarda i Rozalii urodzonej Dłubak małżonków Posmyków rolników, urodzoną w Trębaczewie zamieszkałą na gospodarstwie w Niwiskach, wdową po zmarłym Adamie Ptaku w kwietniu 1891r. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w Działoszyńskim parafialnym kościele a także w kościele w Wąsoszu w dniach 18/30.10, 25.10/06.11, 01/13.11. roku bieżącego. Umowa przedślubna między nimi zawarta nie była. Ślubu udzielił ksiądz Wojciech Hawalkiewicz miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przeze mnie tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #20954 przez Jarosław Żukow
46. Niwiska
Działo się w Działoszynie 06/18.10.1892r. o godz.12 w południe.
Oświadczamy że w obecności świadków Adama Mordali l.60, i Wincentego Zdunka l.40, oboje rolników zamieszkałych we wsi Niwiska, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Kowalskim l.46, wdowcem po zmarłej Jadwidze urodzonej Tyka, synem zmarłych Franciszka i Rozalii małżonków Kowalskich robotników, urodzony w Prusach w parafii Oleszno, zamieszkały w folwarku Niwiska na służbie, i Barbarą Ptak, panną, l.23, córką zmarłych Sebastiana i Antoniny urodzonej Kurzyńska małżonków Ptak rolników, urodzona w Niwiskach i zamieszkała także w Niwiskach. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w parafialnym Działoszyńskim kościele w dniach 30.08/11.09, 06/18.09, i 13/25.09, roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Wojciech Hawalkiewicz miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

33. Raciszyn
Działo się w Działoszynie 12/24.02.1892r. o godz.16.
Oświadczamy że w obecności świadków Filipa Jędrysiaka l.45, i Antoniego Mordali l.39, oboje rolników zamieszkałych we wsi Raciszyn, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Ptak, kawalerem, l.30, synem żyjącego Stanisława i zmarłej Marianny urodzonej Szczęsna małżonków Ptak rolników, urodzonym w Raciszynie i zamieszkałym przy ojcu w Raciszynie, i Katarzyną Konieczną, panną, l.19, córką żyjącego Karola i zmarłej Marcjanny urodzonej Rychlewska małżonków Koniecznych rolników, urodzona i zamieszkała we wsi Raciszyn przy ojcu. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnym Działoszyńskim kościele w dniach 26.01/07.02, 02/14.02, i 09/21.02, roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej na wstąpienie w związek małżeński udzielone słownie. Umowa przedmałżeńska między nimi nie została zawarta. Ślubu udzielił ksiądz Władysław Siemaszko miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

12. Raciszyn
Działo się w Działoszynie 22.01/03.02.1892r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Jana Bęben l.50, i Leonarda Kucharczyka l.50, oboje rolników zamieszkałych w Raciszynie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Józefem Koniecznym, kawalerem, l.19, synem żyjących Franciszka i Katarzyny urodzonej Łakoma małżonków Koniecznych rolników, urodzonym i zamieszkałym w Raciszynie przy rodzicach, i Marianną Nowak, panną, l.24, córką Melchiora i Franciszki urodzonej Węzik małżonków Nowaków rolników, urodzoną i zamieszkałą w Raciszynie przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnym Działoszyńskim kościele w dniach 29.12.1891r/10.01.1892r., 05/17.01.1892r., i 12/24.01.1892r.. Pozwolenie dla nowożeńców na wstąpienie w związek małżeński udzielone słownie. Umowa przedślubna nie została przez nich zawarta. Ślubu udzielił ksiądz Władysław Siemaszko miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

11. Raciszyn
Działo się w Działoszynie 22.01/03.02.1892r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Michała Sikory l.30, i Szczepana Bębna l.25, oboje rolników zamieszkałych w Raciszynie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Wincentym Bębnem, kawalerem, l.20, synem żyjących Jana i Marianny urodzonej Ranoszek małżonków Bębnów rolników, urodzonym i zamieszkałym w Raciszynie przy rodzicach, i Franciszką Nowak, panną, l.18, córką żyjących Melchiora i Agnieszki urodzonej Łakoma małżonków Nowaków rolników, urodzoną i zamieszkałą we wsi Raciszyn przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnym Działoszyńskim kościele w dniach 05/17.01, 12/24.01, i 19/31.01. roku bieżącego. Pozwolenie dla nowożeńców na wstąpienie w związek małżeński udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Władysław Siemaszko miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

09. Raciszyn
Działo się w Działoszynie 22.01/03.02.1892r. o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Antoniego Mordali l.49, i Ignacego Mordali l.50, oboje rolników zamieszkałych we wsi Raciszyn, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Ptak, kawalerem, l.25, urodzonym i zamieszkałym w Raciszynie, synem Rocha i Zofii urodzonej Kucharczyk małżonków Ptak rolników, i Antoniną Bęben, panną, l.17, urodzoną i zamieszkałą w Raciszynie przy rodzicach, córką Jana i Marianny urodzonej Ranoszek małżonków Bębnów rolników. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnym Działoszyńskim kościele w dniach 05/17.01, 12/24.01, i 19/31.01, roku bieżącego. Pozwolenie rodziców panny młodej na wstąpienie w związek małżeński udzielone słownie. Umowa przedślubna między nimi nie została zawarta. Ślubu udzielił ksiądz Władysław Siemaszko miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu - 5 lata 11 miesiąc temu #20988 przez Tomasz Mostowski
Bardzo dziękuję i proszę o tłumaczenie

Akt 4 ślub Jakubem Kamyk i Zofia Wojtal
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...jpg#zoom=2&x=0&y=214

Akt 8 ślub Julian Kurek I Franciszka Jurczyńska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2&x=166&y=518

Akt 19 ślub Łukasz Kabała i Jadwiga Mielczarek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1344&y=186

Akt 45 ślub Maciej Owczarek z Julianną Bociąga
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1344&y=216

Z góry bardzo dziękuję.
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu - 5 lata 11 miesiąc temu #20995 przez Elżbieta Kowalska
Nr 19. Lisowice. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 31.01./12.02.1893 r., o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Szymczaka, lat 35 i Melchiora Kiedosa, lat 26, obu chłopów ze wsi Lisowice, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Łukaszem Kabałą, kawalerem, lat 23, synem zmarłego Antoniego i żyjącej Salomei urodzonej Oliwa(?) małżonków Kabałów, chłopów, urodzonym i zamieszkałym we wsi w Lisowice przy matce
i Jadwiga Mielczarek, panną, lat 26, córką zmarłego Wojciecha i żyjącej Rozalii urodzonej Górnik małżonków Mielczarków, chłopów, urodzonej i zamieszkałej w Lisowicach przy matce. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w działoszyńskim kościele parafialnym, w dniach 17/29.01, 24.01./5.02. i 31.01./12.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Chawalkiewicz, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został

Nr 8. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 24.01./5.02.1893 r., o godzinie 6:00 wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Mostowskiego, lat 52 i Jana Bułacza, lat 52 obu chłopów ze wsi Trębaczew, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Julianem Kurkiem, kawalerem, lat 28, żołnierzem rezerwy, urodzonym w Działoszynie, zamieszkałym, kołodziejem na służbie, w Trębaczewie, synem Józefa i Franciszki urodzonej Sicińska(?), małżonków Kurków, mieszczan z Działoszyna,
i Franciszka Jurczyńską, panną, lat 28, córką żyjących Daniela i Franciszki urodzonej Dziub, małżonków Jurczyńskich, służących w dworze w Trębaczewie, urodzonej we wsi Skrzynno, Parafii Rudlice, zamieszkałą przy rodzicach w Trębaczewie Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w działoszyńskim kościele parafialnym, co tydzień w dniach 10/28.01, 17/29.01 i 24.01./5.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Chawalkiewicz, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został

Nr 4. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 18/30.01.1893 r., o godzinie 2:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Grzegorza Łakomego, lat 40 i Wojciecha Leszczyka, lat 35 obu chłopów ze wsi Trębaczew, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Jakubem Kamykiem, kawalerem, lat 22, synem zmarłego Jana i żyjącej Marianny urodzonej Bułacz, małżonków Kamyków, chłopów urodzonym i zamieszkałym w Trębaczewie przy matce
i Zofią Wojtal, panną, lat 19, urodzoną i zamieszkała w Trębaczewie przy matce, córką zmarłego Jana i żyjącej Magdaleny urodzonej Sobuń, małżonków Wojtalów, chłopów.. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w działoszyńskim kościele parafialnym, co tydzień w dniach 27.12./8.01., 3/15.01 i 10/28.01. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od rodziców nowożeńców otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Chawalkiewicz, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu - 5 lata 11 miesiąc temu #20997 przez Elżbieta Kowalska
Nr 45. Zalesiaki. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 10/22.08.1893 r., o godzinie 4:00 rano*. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Łakomego, lat 63 i Jana Bociągi, lat 40 obu chłopów ze wsi Zalesiaki, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Maciejem Owczarskim, lat 27, wdowcem po zmarłej Józefie urodzonej Malatyńska, synem Tomasza i Zofii urodzonej Kotynia, małżonków Owczarków, urodzonym i zamieszkałym na gospodarstwie we wsi Szczyty
i Julianna Bociaga, panną, lat 18, córką żyjących Bartłomieja i Anastazji urodzonej Bęben, małżonków Bociągów, chłopów, urodzoną i zamieszkałą we wsi Zalesiaki
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w działoszyńskim kościele parafialnym, co tydzień w dniach 23.05./4.06., 30.05/11.06. i 6/18.06. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od rodziców panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Chawalkiewicz, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został
*) pewnie powinno być o 4:00 po południu, pomyłka spisującego akt
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski, Justyna Karwalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #21005 przez Tomasz Mostowski
Bardzo dziękuję i proszę o tłumaczenie

Akt 48 zgon Józefa Owczarek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1360&y=126

Z góry bardzo dziękuję
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #21007 przez Elżbieta Kowalska
Nr 48. Szczyty. Działo się w Działoszynie, dnia 27.02./11.03.1893 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawili się Franciszek Kałuża, lat 33 i Józef Owczarek, lat 26, obaj chłop ze wsi Szczyty i oświadczyli, że w Szczytach, o godzinie 8:00 wieczorem, umarła Józefa Owczarek, rolniczka, lat 26, córka Macieja i Jadwigi małżonków Malatyńskich, chłopów, urodzona i zamieszkała w Szczytach. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Macieja Owczarka. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefy Owczarek, akt ten oświadczającym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

[Uwaga, nie podano dnia zgonu, należy więc przyjąć, że to było poprzedniego dnia]
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu - 5 lata 10 miesiąc temu #21609 przez Tomasz Kępka
Witam
Serdecznie proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia Julianny Zjawionej
oraz aktu urodzenia Bolesława Kępka


Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Pozdrawiam
Tomasz

TK
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu - 5 lata 10 miesiąc temu #21612 przez Elżbieta Kowalska
Nr 39. Bobrowniki. Działo się we wsi Bobrowniki, dnia 20.01./2.02.1902 r. o godzinie 4:00 po południu. Stawił się Grzegorz Kiedos, lat 32, rolnik zamieszkały w Bobrownikach, w obecności Jakuba Węzika, lat 21 i Franciszka Tassarza, lat 40, obu rolników z Bobrownik i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się we wsi Bobrowniki, dnia dzisiejszego, o godzinie 5:00 rano, z jego żony Marianny urodzonej Węzik, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Julianna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jakub Węzik i Marianna Marek. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został
[Panie Tomaszu, proszę zajrzeć do wiadomości prywatnych. Pozdrawiam serdecznie.]

Działo się w osadzie Tuchowie, dnia 5/18.11.1906 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się osobiście Andrzej Kępka gospodarz, lat 53, z Szyszki, w obecności Wojciecha Bartosiaka, lat 50 i Józefa Olendra, lat 40, obu gospodarzy ze wsi Szyszki k i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się we wsi Szyszki, dnia 18/31.10.tegoż roku, o godzinie 5:00 rano, z jego żony Marianny urodzonej Tomasik, lat 35. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez ks. Dominika Kućmietego(?), wikarego, dano imię Bolesław, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jan Kachnarz(?) i Jadwiga Król. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas i tylko podpisany został
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Kępka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21890 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 147 ur Antonina Pawlik
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=1.5&x=203&y=352

Z góry bardzo dziękuję
Tomasz

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21899 przez Jarosław Żukow
147. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 11/24.05.1908r. o godz.14.
Stawił się Maciej Pawlik l.47, rolnik zamieszkały w Trębaczewie, w towarzystwie świadków, Adama Orysa l.42, i Mikołaja Pawlika l.50, oboje rolników z Trębaczewa, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono w Trębaczewie 10/23.05. o godz.12 w południe z jego małżonki Małgorzaty urodzonej Oryś l.31. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Antonina, a rodzicami chrzestnymi zostali Adam Pawlik i Agnieszka Pawlik. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisano.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #22007 przez Tomasz Kępka
Dzień dobry Panie Tomaszu
Proszę przy okazji zajrzeć do wiadomości prywatnych
Pozdrawiam
Tomasz Kępka

TK

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 8 miesiąc temu #22647 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie
Akt 236 Ur Józef Kowalski
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...om=1.75&x=210&y=1517

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 8 miesiąc temu #22658 przez Elżbieta Kowalska
Nr 236. Raciszyn. Działo się w Działoszynie, dnia 2/16.09.1907 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się Leonard Kowalski, lat 38, rolnik zamieszkały w Raciszynie, w obecności Adama Posmyka, lat 46 i Adama Hodaka(?), lat 240 obu rolników z Raciszyna i okazali nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Raciszynie, dnia 1/14.09. tegoż roku, o godzinie 5:00 rano, z jego żony Julianny urodzonej Kania, lat 29. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Józef, a rodzicami jego chrzestnymi byli Walenty Pawlik i Antonina Posmyk. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 8 miesiąc temu #22660 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie
Akt 3 Ślub Leonarda Kowalskiego z Julianną Kania
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2&x=1648&y=334

Z góry bardzo dziękuję.
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 8 miesiąc temu #22676 przez Jarosław Żukow
3. Raciszyn
Działo się w Działoszynie 10/22.01.1895r. o godz.4 wieczorem.
Oświadczamy że w obecności świadków Leonarda Kucharczyka l.50, i Adama Posmyka l.50, oboje rolników z Raciszyna, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Leonardem Kowalskim, kawalerem, l.24, urodzonym we wsi Będków parafii Rząśnia, i tam zamieszkały przy ojcu, synem żyjącego Franciszka i zmarłej Konstancji urodzonej Mizera małżonków Kowalskich robotników, i Julianną Kania, panną, l.17, córką zmarłego Władysława i żyjącej Józefy urodzonej Łakoma, małżonków Kaniów robotników dniówkowych, urodzona i zamieszkała przy matce we wsi Raciszyn,
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w kościołach parafialnych w Działoszynie i Rząśni w dniach 25.12/06.01, 01/13.01, i 08/20.01. roku bieżącego. Pozwolenie matki panny młodej na zawarcie małżeństwa udzielone słownie. Ślubu udzielił ksiądz Teodor Suk, miejscowy wikary. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu - 5 lata 7 miesiąc temu #23136 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie

Akt 85 Urodzony Jakub Mostowski
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/74f7dd487d7e5cce

Z góry bardzo dziękuję
Tomasz
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23146 przez Elżbieta Kowalska
Nr 85. Trębaczew. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 29.06./11.07.1875 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Szymon Mostowski, lat 31. chłop z Trębaczewa, w obecności Jakuba Kubańczyka, lat 25 i Wincentego Wojtaki, lat 30, obu chłopów z Trębaczewa i okazał nam dziecię męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia 27.06./9.07. tegoż roku, o godzinie 1:00 w nocy, z jego żony Agnieszki, urodzonej Wojtal, lat 25. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Jakub, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jakub Kubańczyk i Marianna Szczęsna. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany,przez nas tylko podpisany został, obecni niepiśmieni

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23157 przez Tomasz Ryplewski
Bardzo Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia

Ryppel
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23159 przez Elżbieta Kowalska
Nr 56. Rozprza. Działo się w osadzie Rozprza, dnia 25.03./6.04.1885 r. o godzinie 5:00 po południu. Stawił się osobiście Józef Ryplewski, rymarz*, zamieszkały w osadzie Rozprza, lat 40, w obecności Łukasza Jasińskiego, stolarza, lat 40 i Franciszka Kwaśniewskiego, kotlarza, lat 50 obu mieszkańców Rozprzy i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w osadzie Rozprza, dnia 18/30.03. tegoż roku, o godzinie 3:00 po południu, z jego żony Magdaleny urodzonej Tyrańczyk, lat 38. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Leon, rodzicami jego chrzestnymi byli Ignacy Tyrańczyk i Teofila Ślusarska. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany,przez nas tylko podpisany został
*) ..może być również siodlarza.
Na marginesie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego, ale tylko niewielka część.
Panie Tomaszu, proponuję otworzyć własny wątek (zakładka u góry ":Nowy temat" , będzie Pan miał wszystkie metryki razem, bo rozumiem, że to dopiero początek przygody z genealogią. Powodzenia!
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Ryplewski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23557 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie
Akt J57 ur Józef Malatyński
www.fotosik.pl/zdjecie/4ebaf5c059caf5d8

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23577 przez Jarosław Żukow
157. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 05/17.09.1882r. o godz.13.
Stawił się osobiście Franciszek Malatyński l.53 rolnik z Trębaczewa, w towarzystwie Leonarda Malatyńskiego l.40, i Franciszka Wojtali l.30, oboje rolników z Trębaczewa i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Trębaczewie dnia wczorajszego o godz.4 rano z jego małżonki Agaty urodzonej Cichoń l.30.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef a rodzicami chrzestnymi zostali Leonard Malatyński i Jadwiga Kałuża. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Mostowski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #23599 przez Tomasz Mostowski
Bardzo proszę o tłumaczenie
Akt 35 ur Ignacy Sikora
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2&x=236&y=334

Z góry bardzo dziękuję
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.