Topic-icon Prośba o przetłumaczenie aktu urodzenia z j. rosyjskiego

4 lata 2 tygodni temu #31241 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję bardzo za przetłumaczenie !

Pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 10 miesiąc temu #31835 przez Tadek Kowalski
Witam !
Z poniższego wypisu aktu zgonu Eugeniusza Knauta prosiłbym o przetłumaczenie początku i zakończenia tego dokumentu - czyli wszystkiego poza treścią samego aktu zgonu z filiału ewangelicko-augsburskiego w Pilicy.
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/12/DSCN8869.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/12/DSCN8870.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 10 miesiąc temu #31841 przez awm; awm
10
Niniejszym, prowadzący księgi stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej oświadcza, że w księgach stanu cywilnego za rok 1897, zarządzanej przez nas Pilickiej Filii, pod Nr 2 znajduje się następujący
AKT zgonu
[…]

Zgodność niniejszego wypisu [tu: odpisu] zaświadczam swoim podpisem i przyłożeniem [tu: odciskiem] oficjalnej [tu: urzędowej] pieczęci.
Miasto Kielce. [dnia:] 1898.06_18/30 [wg kalendarzy Jul/Greg]
[czytelny podpis pastora , kasujący jednocześnie znaki skarbowe:] Pastor Canber
„Pieczęć Pileckiego Ewang.-Augsb. [dwa słowa nieczytelne (Guberni Kielec[kiej] ?) m.[iasto/miasta?] [i znowu słowo nieczytelne (Pilica [w dopełniaczu] P - kierując się logiką)
~~~~~~~
Własnoręczność podpisu proboszcza kieleckiej ewangelicko-augsburskiej parafii, prowadzącego księgi stanu cywilnego pastora Canbera, swoim podpisem i przyłożeniem urzędowej pieczęci zaświadczam.
Kielce, dnia 1898.06.22 [kalendarz chyba juliański, porównując z poprzednią datą (zapisaną przez pastora)]]
Kielecki Sędzia Pokoju — [podpis nieczytelny]
Na lewo od miejsca i daty adnotacji Sędziego – odcisk okrągłej urzędowej jego pieczęci bez otoku z godłem Imperium Rosyjskiego w środku i napisem pod nim o treści: „Sędzia pokoju Rejonu 1 miasta Kielc”

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 10 miesiąc temu #31843 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję bardzo za przetłumaczenie.

Pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 10 miesiąc temu #31961 przez Tadek Kowalski
Witam !
Powracamy do zmarłego Eugeniusza Knauta.
Poniżej zamieszam fragmenty dokumentów z zespołu Kielecka Izba Skarbowa. Konkretnie jest to fragment spisu inwentarza po jego śmierci dokonany przez wójta gminy Trzyca.
Prosiłbym o przetłumaczenie tylko tego fragmentu (7 wiersz od dołu) gdzie jest mowa o żonie zmarłego Natalii i adoptowanym bratanku Ottomarze Knaut.
Na drugiej stronie też tylko to co się odnosi do Ottomara.
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/12/DSCN8857.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/12/DSCN8858.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 10 miesiąc temu #31963 przez awm; awm
[…] oświadczył stawającym osobiście spadkobiercom, wdowie po zmarłym, Natalii Knaut z Pes’ów [zapomniałem, jak się to nazwisko pisze] i siostrzeńcowi/bratankowi Ottomarowi Knaut, że przybył w celu [sporządzenia] opisu i wyceny przedstawionego wyżej mu majątku, odstąpionego [to dosłownie, ale może w znaczeniu: zapisanego? - nie znam sprawy] przez zmarłego Eugeniusza Knautà instytucjom kościelnym
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
siostrzeńcowi/bratankowi swojemu Ottomarowi Knaut’owi, sporządzonym [sporządzonego?] własnoręcznie przez wymienionego zmarłego [dnia] 12/24 grudnia 1896 roku i żeby wybrali oni ekspretów [tu: rzeczoznawców] dla wyceny wyżej wymienionego majątku, więc, ostatecznie, po wspólnej między sobą naradzie wybrali [oni] ekspertów, mianowicie: M[??? – Manieniera? Mapepera? ???] Hermana Konradowicza właściciela majątku Brzdówka [???] gminy Rzetu[???]
Walczaka [?] Władysława Sebastianowicza mieszkańca wsi Podlesice gminy Pilica. –
Eksperci zostali uprzedzeni przez wójta gminy, aby okazywane [dosłownie: przedstawiane] im przedmioty wyceniali rzetelnie i pod [ewentualną] przysięgą, następnie oni, eksperci, przystąpili do wyceny następujących przedmiotów i całego w ogóle majątku:

Kolumny:
1. Liczba porządkowa
2. nazwa
3.Wartość
(dokładnie (rubli; kopiejek)) (ogólnie (rubli, kopiejek))
4. uwagi

Zawartość tabeli:

Nieruchomości [podkreślone]
1. Majatek Podlesice o powierzchni 263 mórg [morgów?]
licząc po 90 rubli/1 morgę => „23670” [dokładnie i ogólnie [rubli]]

Budynki [podkreślone]
1. Dom mieszkalny dwa pomieszczenia [dwuizbowy?] => 1300 [dokładnie [rubli]]

Razem: 1300 [dokładnie] 23670 [ogólnie]
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 10 miesiąc temu #31966 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję za przetłumaczenie.
Dalej mamy oszacowanie pozostawionego majątku i testament.
Testament sporządzony został 24.12.1896 r. w języku polskim, zaś w dniu 22.09.1897 r. został opisany przez notariusza kieleckiego (Knaut zmarł 04/16.09.1897 r.). W tych dokumentach mamy jego treść oraz jego opisanie po rosyjsku. Czyli podawana jest ilość słów na stronie, od jakich słów zaczyna się strona itd.
Dlatego do tekstu rosyjskiego wciągane są polskie słowa. Eugen Knaut będąc Prusakiem od małego dziecka przebywał w Polsce (Król. Pol.) i dlatego jego językiem codziennym był polski. Postaram się na wiosnę dotrzeć do tego aktu notarialnego.
Jeśli coś istotnego znajdę jeszcze w tych dokumentach to je jeszcze zamieszczę.
Pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.