Topic-icon Mirów (dzielnica Częstochowy)

9 lata 4 miesiąc temu #6138 przez Andrzej Kuśnierczyk
Jeśli wierzyć gazetowym rewelacjom Stanisława Rumszewicza ( swoje artykuły o Mirowie - " Częstochowskiej Szwajcarii" ogłaszał w 1915 i 1916 na łamach "Gońca Częst."), w dworskiej piwnicy odnaleziono w latach 80. XIX w. sztylet stalowy o długości 27 cm z rękojeścią z kości słoniowej, w pochwie blaszanej z ornamentami. Znajdował się w rękach rodziny Świerczyńskich, dzierżawców Mirowa.
W 1854 wieś i folwark stanowiły własność rządową i wchodziły w skład rozległych dóbr Poczesna lit.A.
Staden mógł dostać folwark za zasługi na zasadzie donacji (po 1864)- rzecz wymaga penetracji archiwalnych.
Właścicielem osady młynarskiej w Mirowie był zmarły w 1934 r. Ksawery Piotrowski ( (nekrolog W "Gońcu Czest.").
Stary krzyż przy wejściu do wsi ufundowali w 1910 r. małżonkowie Anna i Piotr Całusowie.
Byłbym wdzięczny za wzbogacenie swoimi informacjami wątku mirowskiego.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 4 miesiąc temu #6143 przez Anna Fukushima
Jeden z moich przodkow: Wincenty Muzolf (maz Leokadii z Wichrowskich) byl administratorem poreczajacym dobr donacyjnych Mirow. W AP w Czestochowie odnalazlam akt notarialny, spisany w 1876 roku (w jezyku polskim) przez notariusza Zborowskiego. Jest to umowa, ktora zawarl z niejakim Bronislawem Truszkowskim (synem Jozefa), dowodca Pierwszego Szwadronu Huzarow stac. w Mirowie.

A.F.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 4 miesiąc temu - 9 lata 4 miesiąc temu #6150 przez Krzysztof Łągiewka
7 lipca 1868 r. Reinhold Jegorowicz Moller otrzymał donację wsi Biskupice, Bukowno, Ciecierzyn, Joachimów, Mirów, Turów i kawałek lasu olsztyńskiego pod ogólną nazwą "Turów Olsztyński". Całość nadania miała powierzchnię 2228 mórg i 122 prętów. Reinhold Moller (1814 - po 1872) pochodził ze szlachty guberni inflanckiej. W 1864 r. za udział w zwalczaniu powstania styczniowego awansował na generała majora z przydzieleniem do urzędu generał-policmajstra w Królestwie Polskim. W 1870 r. pełnił obowiązki naczelnika żandarmerii dróg żelaznych w Królestwie Polskim. W 1872 r. przydzielony do 2 dywizji grenadierów. W 1909 r. właścicielem donacji był Aleksander Sztaden syn Karola. W 1919 r. właścicielami byli: Biskupice i Mirów - Ryszard von Sztaden; Bukowno, Ciecierzyn, Joachimów i Turów - Aleksander von Sztaden.
Nie jasne są więzy łączące Sztadenów z Reinholdem Mollerem. Ale ponieważ majoraty dziedziczyć mogła tylko najbliższa rodzina, mogli to być na przykład synowie jego córki. Ta kwestia wymaga zbadania.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 4 miesiąc temu #6158 przez Anna Fukushima
W "Tygodniu" z dnia 15 (27) Maja 1883 r., w N° 21, na str. 4 - jest informacja, ze odbyla sie licytacja cyt.:

- W dniu 17 (30) maja, w urzedzie pow. czestochowskiego na 3-letnia dzierzawe propinacyi w majatku MIROW od 45 rs. 60 k. rocznie (...)
____________________________________________________________________
Moze w AP w Czestochowie zachowal sie protokol z tej licytacji?

A.F.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 1 miesiąc temu #10455 przez Andrzej Kuśnierczyk
P. Krzysztofie! Z dużym opóźnieniem serdecznie dziękuje za te ważne informacje.
Gdybyśmy te poszukiwania skorelowali kilka lat temu - byłaby znakomita publikacja. W myśl zasady : "ziarnko do ziarnka".

Teraz liczę na Pańskie opracowanie!

A.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.