Topic-icon Błeszyńscy

1 rok 4 miesiąc temu #39913 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Teofil ur.1792 -1857)wCisowie(woj.kaliskie),uczestnikpowstanialistopadowegoiwęgierskiego,emigrantweFrancji.
Tomasz,zm.1806,ostatnipodkomorzysieradzki,żona:KonstancjaOtfinowskah.Gryf
Wiktor(1806– 1855)h,Suchekomnaty, synDaniela,ur.wŁapszowie(par.KsiążniceWlk.),właścicielMarchocicwpar.Racławice, żona:OlimpiaJustynaRadońska,ich dzieci:Henryk,Maria,Teodora.
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #39914 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
ps

Nie mam wpływu na przejrzystość zamieszczonych tu  danych. Mój laptop jest archaiczny 0  na monitorze jest ok ale  po wysłaniu na stronę genealogiczną dzieją się cuda. Widać jestem technologicznym dinozaurem, Sam nie rozeznałbym się w tak opublikowanych  wpisach. Przepraszam czytelników. Ale chęci były jak najlepsze.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #39916 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Teki Dworzaczka

Kazimierz(Maciej Kazimierz), syn Józefa i Linowskiej, ur. około1703 r., w r. 1731 wraz z bratem Tomaszem posesorzy Wrzący(ib.), cześnikpiotrkowski 1733 r., cześniksieradzki 1748 r. (Boniecki), a jednocześniepodstarościi sędziagrodzki sieradzki, dziedzic Ujazdu w p. krakowskim (I.Kark.390
s.2775). Dziedzic Brzeźnia,gdzie w r. 1756 fundowałmurowany kościół.Fundowałteżklasztor Bernardynów w Złoczewiedobrach swych położonychw p. sier. Umarłwe Wrocławiu23 IV 1757 r. mająclat 54, pochowany w Złoczewie.W r. 1748 byłmężemTeresy Strusówny, wdowy 1-o v. po Ignacym z Zakliczyna Jordanie,
cześnikukrakowskim (I.Kal.185/9 k.38v). Syn
Ignacy.....................................................................................................

Ignacy,syn Kazimierza i Strusówny, występowałw r. 1767 (ib.206/8 k.23), starosta brodnicki 1778 r., zaślubiłprzed 6 X 1789 r. PetronelęRadolińską.Od Sułkowskiego,wojewody kaliskiego, kupił8 VI 1790 r. dobra baszkowskie, ale jużw r. 1791 ustąpiłswych praw do nich Bankowi Berlińskiemu(ib.231 k.508). Byłdziedzicem dóbr złoczewskich.W r. 1792 miałordery OrłaBiałegoi Św.Stanisława.Organizowałw r. 1794 powstanie ziemi sieradzkiej. Z powiatu sieradzkiego
posłowałw l. 1809 i 1811 na sejmy. Umarłzapewne w r. 1815 (Pol. Sł.Biogr.). Wdowa zmarław Złoczowiew wojew. kaliskim 16 XI 1821 r. (PamiętnikNieświastowskiego)............................

2.Tomasz, syn Józefa i Linowskiej, ur. w Tubądzinie(?) okołor. 1710, cześniksieradzki 1746 r., dziedzic Żelisławia,Wojucic, Janowic, Sarn i Zaborowa w p. sier. 1749 r. (P.1296 k.35,
37), stolnik sieradzki 1750 r., chorążysieradzki 1760 r., podkomorzy sieradzki 1762 r. (Boniecki), zmarł20 IV 1806 r., mająclat 98 (Kobierzycki). Z żonyKonstancji Otfinowskiej miałsynów Piotra, Ignacego i Michała,żyjącego2 VII 1794 r. (LB Kobyla
Góra).......................................................
1)Piotr z Alkantary Łukasz,syn Tomasza i Otfinowskiej, ur. w Żelisławiu1752 r., z żonyHonoraty N., miałsyna Karola Boromeusza Emeryka Leonarda, ur. 1780 r. w Parzymiechach,
wylegitymowanego ze szlachectwa w Król. Polskim w r. 1840, po którym
syn
Antoni.................................................................................................

2)Ignacy Kajetan, syn Tomasza i Otfinowskiej, ur. w Żelisławiu1763 r. (Boniecki), za konsensem królewskim z r. 1773 wykupiłwsie Grodzice i Łagiewnikiw wojew. sieradzkim od Prądzyńskich(Boniecki). Z żonyApolonii Grodzickiej syn Abdon.

Abdon Jan Tadeusz, synIgnacego i Grodzickiej, ur. 1798 r. w Brzeźnie,właścicielŻelisławic1838 r., wylegitymowany ze szlachectwa w Król. Polskim w r. 1837
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #39917 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Błeszyńscyh.
Suchekomnaty
Zofia,w r. 1718 żonaAntoniego Wierusz Niemojewskiego (LB Stary Gostyń).Jej siostry niezamężne,Kunegunda i Elżbieta1719 r. Możebratem ich byłKazimierz, syn zmarłegojużWacławai Zofii Wolskiej, występującyw r. 1719 ? (ZTP 40 k.532). Zofia, w l. 1730-66 żonaAntoniego Żychlińskiego.Józef, syn zmarłych,Franciszka i Anny z Kiedrzyńskichspisywałw r. 1732 wzajemne dożywociez żonąHelenąSzołdrską,córkąJana i Anny z Trąmpczyńskich,wdową1-o v. po Antonim Glewskim (I.Kal.168/70 s.762). Posesor Sowiny
Kościelnejw p. kal. 1734 r. (I.Kal.171/3 s.78), t. r. zrzekłsięzobowiązaniasprzedażysobie tej wsi, danego w r. 1733 przez Katarzynęwdowępo Piotrze Pułjanowskimi jej siostrępannęZofięGłoskowską(ib. s.197). W r. 1735 żyłjeszcze (P.1240 k.40; I.Kal.190/5 s.269). W r. 1749 Szołdrskawystępowałajako wdowa (I.Kal.190/5 k.59). Franciszek, chrzestny 10 IV 1742 r.
(LB Poznań,Sw. Marcin). Helena, posesorka wsi Orla, chrzestna 10 IV 1745 r. (LB
Koźmin).Jakub i żonajego Marianna Kędzierzycka,wdowa 1-o v. po Krzysztofie Jezierskim, oboje jużnie żyliw r. 1748. Ich córka Zofia, teżwtedy jużnie żyjąca,byłażonąGulczewskiego (ib.185/9 k.96). Kazimierz i Teresa, chrzestni 20 III
1753 r. (LB Broniszewice). Agnieszka, żonaJana Wysockiego, nie żyjącegow r. 1767. Anna Dorota, ur. w Tarchałach,ochrzcz. 6 II 1769 r. (LB Wysocko). Marianna i jej mążStanisławGłuchowski,oboje jużnie żykiw r. 1785. Konstancja, żonaJózefa Grodzickiego, chorążegowieluńskiego,nie żyjącegow r. 1785. Faustyna B. starościnabrzeźnicka,matka chrzestna córki Ignacego Szembeka 4 III 1797 r. (LB
Siemianice). Joanna, żonaZawadzkiego, kapitana wojsk polskich, chrzestna 19 XII 1813 r. (LB
Niepart). Stanisław,zastawny posesor Bobrownik w latach 1821-1826, mążzaślubionejprzed 12 I 1823 r. Konstancji Worakowskiej, ojciec Józefy,
występującejjako chrzestna 7 VII 1826 r. (LB Doruchów).
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #39918 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
ps

Po latach przekonuję się do tezy, że nie było Błeszyńskich herbu Trąby. W Archiwum Państwowym w Częstochowie  widziałem pieczęć Błeszyńskich  z " trąbą" (chodzi o róg myśliwski) , ale  tylko jedną -  z krzyżem. Zatem to Suchekomnaty.
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #39959 przez Jolanta Pałucha-Sikora
Gdyby ktoś szukał Teodory z Rogowskich Błeszyńskiej ( żona Wiktora Błeszyńskiego).                                                                    Marianna Teodora Katarzyna Rogowska ur.27.03.1836r. wieś Sarnów, par. Będzin
Zmarła 13 listopada 1888 roku w wieku 53 lat i jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Będzinie, Góra Zamkowa.

Jolanta

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #39999 przez Jolanta Pałucha-Sikora
Na cmentarzu parafialnym Racławice Miechowskie jest grób Wiktora Adama Daniela Błeszyńskiego z Błeszna h.Oksza 1806-1848.

Jolanta

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #40411 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
1701    ślub w parafii Zrębice:  Maciej Doruchowski z Osin z Marianną Błeszyńską   [z Kamienicy?]

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #41128 przez Jakub Rosa
Replied by Jakub Rosa on topic Błeszyńscy
Wie ktoś który to Józef Błeszyński był właścicielem Milowic?

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #41129 przez Teresa Łukasik
Replied by Teresa Łukasik on topic Błeszyńscy
www.milowice.com.pl/1-cstrona
a resztę wujek gogle podpowie.

Pozdrawiam
Teresa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #41137 przez Jakub Rosa
Replied by Jakub Rosa on topic Błeszyńscy
I ten Józef Błeszyński to ten z h. Oksza? Mam przodków Błeszyńskich, ale oni pochodzą z Mysłowic (Józef ur. 1800). Dziadek mi mówił, że Błeszyńscy mieli Milowice, ale teraz już nie wiem o których Błeszyńskich chodzi.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #41138 przez Honorata HUK/SKĄPSKA
Replied by Honorata HUK/SKĄPSKA on topic Błeszyńscy
Witam. Ten Józef Błeszyński ur. się około 1787 lub 1790 był synem Macieja i Barbary ( w moich zapisków wynika  że Karśnickiej vel Kasznickiej - niestety nie mogę odszukać  skąd ja to mam, na genealodzy.pl, że była z domu Bluzińska  ). Józef był dziedzicem Malinowic i Milowic, był sędzią pokoju w powiecie olkuskim i właścicielem kopalni w Milowicach. Józef miał brata Nikodema urodzonego około 1785 roku, a zmarł w 1834 roku w parafii Wojkowice Kościelne.. Józef zmarł w 1835 roku w parafii Czeladź. Ich matka Barbara ( w chwili zgonu była już wdową ) zmarła w 1819 roku w parafii w Wojkowicach Kościelnych. i miała lat 62, tzn że urodziła się około 1757 roku.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #41139 przez Jakub Rosa
Replied by Jakub Rosa on topic Błeszyńscy
To mój Józef wł. Józef Jakub Błeszyński urodził się w 1800 w Mysłowicach jako syn Józefa i Agnieszki Kret. Z opowieści dziadka wynika, że mieliśmy w rodzinie właściciela Milowic, lecz chyba jesteśmy jednak z jakiejś innej gałęzi. Jeśli chodzi o Błeszyńskich u mnie to najdalej mam tego Józefa ur. 3 sierpnia 1800 (akt 160/1800). Nie mam niestety aktu ślubu rodziców. Józef Jakub miał brata Piotra Wincentego (według aktu urodzenia 112/1819), który jako Wincenty (33/1845 - Będzin) bierze tamże ślub

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #41248 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Błeszyńscy
W 1749 r. Wojciech z Kurozwęk Męciński starosta wieluński puścił dobra Mstyczów w dzierżawę Antoniemu z Błeszna Błeszyńskiemu skarbnikowi księstwa zatorskiego. 
23.06.1753 r. w Krakowie Wojciech z Kurozwęk Męciński sprzedał dobra Mstyczów temuż Antoniemu Błeszyńskiemu za 96.000 zł. 
(Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie, rękopisy, sygn. 996, T. 4.)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 4 tygodni temu #41368 przez Honorata HUK/SKĄPSKA
Replied by Honorata HUK/SKĄPSKA on topic Błeszyńscy
Witam. Znowu powracam do nazwiska Błeszyński. Interesuje mnie Wincenty z Bulowic, który był mężem Franciszki Staszewskiej ( 2 voto Kluszewskiej vel Kruszewskiej ). Mieli syna Ignacego ( zgon w wieku 39 lat w parafii Pilczycy, gdzie był na kuracji, jego akt zgonu jest również w 1819 roku w parafii Mierzwin ) , który był mężem Józefy Błeszyńskiej ( ślub w 1812 )  córki Daniela z Łapszowa i 1 żony Anastazji Skorupko. Jakich rodziców miał Wincenty ? Występuje też drugi Ignacy Franciszek dziedzic Bulowic, mąż Anny Błeszyńskiej ( ciekawe kto jest jej rodzicami ? ) ale on jest synem  Ignacego też chyba dziedzica Bulowic i  1 żony Apolonii Sudrawskiej.  To moje przemyślenia poniżej;

          • WINCENTY   Błeszyński  (  ur około 1750    - zm  przed 1812   ) s. N.N i N.N ,  dziedzic Bulowic, żona; Franciszka Staszewska  ( ur. – zg po 1823 ) 2 voto Kluszewska vel Kruszewska  ( ślub z 2 mężem chyba po 1812 )  ,  dzieci z ;  Dorota, Ignacy, Józefata -   chyba OKSZA         
Dzieci Wincentego i Franciszki Staszewskiej :           
         • DOROTA Błeszyńska  (  ur około 1792  - zm przed 1823   ) c. Wincentego  i Franciszki Staszewskiej ( 2 voto Kluszewskiej ) , mąż;   ( ślub 1823 – Kraków – Mariacki, w czasie ślubu mieszkał w Nagórzankach – parafia Gorzków ) Grzegorz Skąpski h. Jelita   ( ur.1789  w Piołunce parafia Krzcięcice  – zg po 1823 ) s. Franciszka i Justyny Jakubowskiej, wdowiec po Antoninie Budkiewicz   dzieci z ;  -   chyba OKSZA
          • IGNACY ( 4 )  Błeszyński  (  ur około 1780 w parafii Andrychowskiej     - zm1819  – parafia Pińczów – lat 39 i aktjest też w parafii Mierzwin   ) s. Wincentego dziedzica Bulowic  i Franciszki  Staszewskiej ( 2 voto Kluszewska vel Kruszewska  )  , był bratem Doroty co wyszła za mąż w 1823 za Grzegorza Skąpskiego s. Franciszka i Justyny Jakubowskiej i Józefaty co wyszła
za Tomasza Borzęckiego  ; żona ( ślub 1812 w Książnicy Wielkiej   )  Józefa Błeszyńska ( 2 voto Szotarska po Antonim ) c. Daniela z Łapszowa i 2 żony Anastazji Skorupko -  zgon matki Anastazji w 1796 w parafii Chotel Czerwony  )   dzieci z ; Gabriela Albina Oktawia, Sydonia, -  chyba  OKSZA               
         • JÓZEFATA ( 2 ) Błeszyńska  (  ur koło 1789  - zm -  po 1824  ) c. Wincentego  i Franciszki  Staszewskiej ( 2 voto Kluszewskiej ) , mąż;   ( ślub 1814 – Kraków – Mariacki ) Tomasz Stanisław Borzęcki   dzieci z ;  Teofil Wincenty Jan, Regina Marianna Franciszka, Kalista Bogumił,  Aureli Antoni, -  chyba OKSZA

 I teraz drugi Ignacy Franciszek ( żona Anna Błeszyńska ), który też jest dziedzicem Bulowic

                • IGNACY ( 1 ) Franciszek Błeszyński z Błeszna  (1783metryka w Mominie –  zg po 1836 ). Jeszcze żył w 1827, bo urodziła się córka Teodora i zgodnie z jej aktem ślubu z 1851 w parafii Tczyca miała 24 lata  i żył jeszcze w 1836   ), s.Ignacego (1) i 1ż. Apolonii Sudrawskiej, dziedzic Milowic  i Rogoźnika ( parafia Czeladź ), w powiecie olkuskim; jego metryka w Mominie (Bon.) ; żona ( ślub po 1813 ) Anna Błeszyńska   (ok. 1790 – po 1836   ) c.N.N i NN, W akcie ślubu ich syna Józefa z Izabelą Malczewską w roku 1836 ( parafia Mierzwin ) jest informacja, że rodzice Józefa w 1836 roku są dziedzicami Milowic i Rogoźnika ( parafia Czeladź ale mieszkają w Bulowicach ; dzieci:Józef, Teodora, Feliks Eugeniusz Karol  - HERB OKSZA,

Nie wiem czy wszystko dobrze połączyłam, bo nie ma najważniejszych wiadomości ; jacy rodzice byli Wincentego ? A być może są jakieś przekłamania powielane w internecie.  Pozdrawiam Honorata Huk
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #41403 przez Krzysztof Saferna
Replied by Krzysztof Saferna on topic Błeszyńscy
Pani Honorato, 
Wincenty Błeszyński z Bulowic był synem Antoniego herbu Oksza i Justyny z Russockich. Jego ojciec był skarbnikiem oświęcimskim i zatorskim. Brat ojca to bodajże Maciej Błeszyński Burgrabia sieradzki
Wincenty zm. w 1792 roku, miał brata Jana Kantego.
pozdrawiam Krzysztof

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #41405 przez Honorata HUK/SKĄPSKA
Replied by Honorata HUK/SKĄPSKA on topic Błeszyńscy
Panie Krzysztofie. Czy ma Pan Akt zgonu Wincentego lub jakiś dokument, żeby było wiadomo, że jest synem Antoniego ( to ten z parafii Mstyczów )i Justyny Rusockiej. A może coś o tym bracie Janie Kantym. Przejrzałam swoje dokumenty ale nic nie znalazłam. Zajrzę jeszcze do akt z parafii Mstyczów.  Pozdrawiam Honorata

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #41899 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Ambroży Błeszyński z Krzętowa - w 1727 jako chrzestny u Piotrkowskich
1758 - 1761 Józef (podczaszy sieradzki) i Marianna ze Stobieckich - dzierżawcy wsi Trzebce
parafia Wielgomłyny

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.