Topic-icon Błeszyńscy

10 miesiąc 4 tygodni temu #39755 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Ignacy - zm,. 1815, h.Oksza, syn Kazimierza, chorążego, sędziegogrodzkiego sieradzkiego,  i Teresy ze Strusiów, posiadał Złoczów.
Uczestnik insurekcji 1794, zdobył Sieradz. Poseł pow. sieradzkiego
w 1809 i 1811. (PSB, T,II, s.134)Ignacy (1842 – 1864), synIgnacego i Anny z Malczewskich, por. pułku piechoty (od 1860),absolwentkorpusu kadetów w Tulei Orle, (od 1860), uczestnik powstania
styczniowego, rozstrzelany 5 III 1864 w Piotrkowie (J.Szubert,
Pamietnik,s.42)Ignacy- w 1754 właściciel Luszowic par. Kościelec Ignacy-zm. w 1813 w Złoczowie Ignacyur. w Kuźnicy, syn Grzegorza (i Heleny z Trepków), współdziedzica
dóbr Huta ,student Wydz. Prawa i Adm.UW, . ppor.strzelców
kaliskich w powstaniu listopadowym, zesłany do Głazowa w
gub, wiackiej, wrócił, patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu
(R.Bielecki, Słownikbiograficzny oficerów powstania listopadowegot.1, s.212; Gerber,Studenci UW,s.12)IgnacyFranciszekh.Oksza, córka Teodora ur. ok.1825 ( Wierzbie, par. Tczyca ), jej
ślub w Tczycy w 1852 z Henrykiem Tarczałowskim IgnacyFranciszek Ezechiasz  dziedzic Huty Starej, leg. 1837 IgnacyLoyolaDominik h.Suchekomnaty- wg E.Sęczys syn Jana i Tekli,prawnuk Hieronima leg.1837; ur.
1800 w Kuźnicy, wnuk Macieja i Krystyny z Romiszewskich, leg.1837.
student Wydz. Prawa i Adm. UW od 1823 IgnacyBłeszyński, dziedzic dóbr Huta Staranabył 17 IV 1862 dom od Walentego Jędrzejkiewicza przy ul.Krakowskiej 172(pomiędzydomami Ignacego Budrewicza a Izaaka Fajgenblata , ¼ domu , placu i
ogrodu w tyle domu sprzedał Eyzkowi Mendlowi Kohnowi za 225 rs.
(Notariusz Budrewicz w Częstochowie, 1862 - nr 250)
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 4 tygodni temu #39761 przez Krzysztof Kucharski
Replied by Krzysztof Kucharski on topic Błeszyńscy
Akt nr. 1/1813 - Złoczew - Wieś Złoczowska.
Zmarł Ignacy Błeszyński l.74 - Starosta Brodnicki. Kawaler orderów polskich: Orła Białego i Świętego Stanisława.
Dziedzic dóbr: Złoczew, Brzeźnia i innych. Syn Kazimierza Błeszyńskiego i Teresy ze Strussów ? pierwszego małżeństwa Jordanowej.
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39763 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Jakub- synWojciecha i Agnieszki Brzozowskiej, ur.1661 - zm. przed 1712, 1.
żona Dorota Brodzka, córka Stefana z Rogaczewa , 2. żona Teresa
Dąmbska z Lubrańca, wdowa po Konstantym Bojanowskim (ślub 1760 -
zm. przed 1676), 3. z. Teresa Gorajska, 4. ż. Teresa Zielińska z
Gościsk. Dzierżawca (od Gorajskich) Studzieńca, w 1683
wydzierżawił Biechowo bratu Franciszkowi i jego żonie Teresie
Boskiej z Bosego; sędzia grodzki bydgoski, w 1684 kupił Księżno,
Pełczyno i Skotniki od Anny z Powodowskich Gorajskiej (macochy swej
żony), w 1695 mianowany kasztelanem międzyrzeckim. W Wielkopolsce
spotkały go zarzuty nieszlachectwa, na sejmiku w Proszowicach (na
który wyjechał pod koniec roku1668) w 1669 uzyskał poświadczenie,
że wywodzi się od Grzegorza z Błeszna zwanego Hybakiem herbu
Oksza. Naganiony został przez Wojciecha Błeszyńskiego (herbu
Rogala) z Przybysławic (pow. księski). Podczas jego pobytu w
Proszowicach Anna Brodzka, siostra jego zmarłej małżonki,
korzystając z opieki swego przyszłego męża Józefa Przysieckiego,
najechała dobra Jakuba Błeszyńskiego grabiąc jego mienie.
Protestację w 1669 złożył brat Jakuba – Kazimierz. [Teki
Dworzaczka]Jan - w 1566 posiadał dożywocie na dobrach Osiny (pow.lelowski)Jan- h.Suchekomnaty , ur. 1790 , żona: Franciszka z Kiedrzyńskich
(A.Kuśnierczyk, „Więzi kulturowe”, mps. s. 94-98)- ich dzieci:
Józefa (ur. 1787), Grzegorz Jan ur. (1790), Wincenty (ur. 1792)
urodzone w Kamyku (Szlachtaokolic Częstochowy„Korzenie”)Jan -żona: Franciszka [z Kiedrzyńskich] ich dzieci. Jan- zm.1849,  kupiec , obywatel Warszawy, sędzia Trybunału Handlowego, ,
członek Archikonfraterni Literackiej (Nekrologi„Kuriera Warszawskiego”.t.I I, s. 199) Janh.Suchekomanty żona: Tekla z Bontaniów , syn Daniel Hieronim.JanHonoriusz Ignacy–(1865 – 1912), syn Bonawentury (ajenta sprzedaży węgla w
Krakowie) , absolwent Wydz. Filozoficznego UJ, dr praw (egzamin
1887) , CorpusStudiosorumt,III, s.310)JanKanty –kanonik inflancki , autor mowy żałobnej śp. Kazimierz z Lubrańca
Dąmbskiego, wojewody sieradzkiego [1767] (K.Estreicher,
Bibliografiapolska)JanKanty –student (lata 1833 – 1836)JanKanty -  syn Dominika i Franciszki z Romerów), żona: Marianna z Jarzyńskich 
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39764 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Jędrzej(Andrzej) ur. 1766, kawaler Legii Honorowej, major (4 komp. 1 bat. weteranów wpowstaniu listopadowym) (R.Bielecki, Słownikbiograficzny oficerów powstania listopadowegot.1, s,212Józef - cześnik sieradzki, żona: Marianna Linowska, ich syn Daniel,
podstoli wieluński 1764 (Teki Dworaczka) Józef–ur. w Bulowicach k. Kęt, syn Ignacego i Anny, właściciel części
Rogoźnika A,B oraz Milowic (w obwodzie olkuskim), żona: Izabela
Malczewska  - córka Wincentego i Marianny z Sojeckich,  ur. w Bełku
(par. Mierzwin) k. Jędrzejowa, ślub w Mierzwinie 26 VII 1836. Ich
dzieci: Felicjan, Wilhelm, Ignacy, Anna, Józefat, Gustaw , Ludwik.
Licytacja ich majątku w 1855 („Dziennik Urzędowy Guberni
Radomskiej” 1857, nr 19, s.5-6). Józef h. Suchekomnaty, leg.1850 jego synowie: Gustaw, Józefat,  Kazimierz i Ludwik – praprawnuki Kazimierza, chorążego
sieradzkiego (E.Sęczys, Szlachtawylegitymowana ,s.31) por. wyżej Józef- woźny przy Trybunale Cywilnym Woj. Krakowskiego, żona: Julia z
Kalinowskich, ich córka Marianna Józefa, ur. 1 VII 1835 w Kielcach
Józef -  zm.1855, kpt.artylerii WP, dyrektor artylerii twierdzy Modlin,uczestnik powstania listo - dowego, naczelnik pow. krasnostawskiego
(komisarz obwodu) , zm. w Gorzkowie (Nekrologi„Kurirera Warszawskiego”t. III. s. 229)Józef Franciszek  - ur. 1839 w Dąbiu (par.Wojkowice Kościelne), syn Józefa i Izabeli  z Malczewskich.
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39769 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Karol - wydzierżawił w 1820 na 2 lata młyn na Poniku pod Potokiem [Złotym]k.Janowa
(NotariuszGłówczewski,1820, akt nr 3460Kazimierz(1703 - 1757)-h.Suchekomnaty,cześnik sieradzki, sędzia grodzki sieradzki, pisarz Skarbu
Koronnego ( PSB t.2, s.134) Ludwik,zm. 1844 , prezes sądu kryminalnego b. guberni mazowieckiej i
kaliskiej (Nekrologi„KurieraWarszawskiego”,t.I, 384, nabożeństwo żałobne „Kurier Warszawski” 1855, nr
96,s.1) Ludwik, h.nieznanego, urzędnik w dyrekcji Towarzystwa Ogniowego , otrzymał
nowe szlachectwo w 1842 (Uruski)Łukaszzm.1774 w Rędzinach. 

Maciej,sługa króla Zygmunta I, właściciel kuźnicy Osiny (Lustracjawoj.krakowskiego 1564)Maciej,burgrabia grodzki sieradzki, żona: Krystyna Romiszowska. Zapisał w
1757 kościołowi w Gidlach 1000 florenów (Przybyszewski, Ziemianie,2012)Maciej - w1774 właściciel Zadroża (pow.olkuski ) w kluczu Pieskowa Skała Marcin,brat Grzegorza, współwłaściciel kuźnicy Osiny i (części)
BłesznaMarcin h. Oksza z Kamienicy , żona :Anna , ich synowie: Stanisław i
Seweryn,Marcin brat Macieja (1537, 1550), z Błeszna i Wrzosowy (K.Nabiałek,
Starostwoolsztyńskie,s. 144, 472) zarzut nieszlacheckiego pochodzenia ze strony
podstarościego olsztyńskiego Bernarda Gołyskiego (K.Nabiałek,
Starostwoolsztyńskie,s. 472) , spór graniczny ze starosą Piotrem Opalińskim. (
K.Nabiałek, Starostwoolsztyńskie,s. 445). Michał- zm. 1769, h.Oksza, kasztelan bydgoski (J.Błeszczyński, Spissenatorów i dygnitarzy koronnych z XVII w., s.7 )Mikołaj, brat Macieja, właściciel kuźnicy w Osinach ,zm. przed 1546
(Dworzaczek dodaje przy nim przezwisko ”Rybak”,wydaje się ,że
powinno być „Hybak”, (podobnie jak przydomek Grzegorza). Mikołaj
był ojcem chrzestnym Grzegorza zwanego Hybakiem). Jegosynów: Piotra, Marcina, Wacława,Mikołajai Andrzeja (braci niedzielnych) ze wsi Kakawa , pozywaławdowa po Mikołaju,Anna z Krobanowa w r. 1547 nabyłaza 200 grzywien (od Domiechowskich) połowęwsi Kakawa (Dworzaczek).
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39779 przez Krzysztof Kucharski
Replied by Krzysztof Kucharski on topic Błeszyńscy
Akt nr.23/1814 - par Mierzyn.
Ślub Maksymiliana Błeszyńskiego l.25 syna Bonawentury Błeszyńskiego i Salomei Pągowskiej - chorążych - dziedziców wsi Galonki i Salomei Psarskiej l.16 córki Juliana Psarskiego i Justyny Marchockiej - dziedziców częściowych wsi Cieszanowice i Daniszewice. Świadkowie: Feliks Kiedrzyński l.31 - posesor dzierżawny wsi Korytno i Adam Kiedrzyński l.29 - dziedzic wsi Krępa / bracia cioteczni młodego / oraz Franciszek Psarski l.48 i Dominik Psarski l.44 - dziedzice częściowi wsi Cieszanowice i Daniszewice / stryjowie panny młodej /
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39781 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
uzupełnienie:

Erazm Błeszyński - dziedzic Waleńczowa i Hutki Waleńczowskiej, członek Towarzystwa Rolniczego (1859). żona: Aleksandra z Walewskich.
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39825 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Ludwik- zn, 1844 h.nieznanego , w 1834asesor prawny Sekcji Prawnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych,
Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1848 asesor prawny
Sekcji Prawnej w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1835.
Asesor członek Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego(Urzędnicy Królestwa Polskiego).W1842 otrzymałnowe szlachectwo (Uruski).W1844 prezes Sądów Kryminalnych Gubernii Mazowieckiej i Kaliskiej. W
1845–1848 był patronem Guberni Warszawskiej w Kaliszu. Ordery: ś.
Stanisława i św. Anny. (Nekrologi„KurieraWarszawskiego”,t.I, 384, nabożeństwo żałobne „Kurier Warszawski” 1855, nr
96,s.1. 
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39826 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Łukasz- zm.1774 w Rędzinach Maciej -  sługa króla Zygmunta I, właściciel kuźnicy Osiny (Lustracjawoj.krakowskiego 1564)Macie -  burgrabia grodzki sieradzki, żona: Krystyna Romiszowska. Zapisał w1757 kościołowi w Gidlach 1000 florenów (Przybyszewski, Ziemianie,2012)Maciej - w1774 właściciel Zadroża (pow.olkuski ) w kluczu Pieskowa Skała Marcin -  brat Grzegorza, współwłaściciel kuźnicy Osiny i (części)BłesznaMarcin-  h. Oksza z Kamienicy , żona :Anna, ich synowie: Stanisław i
Seweryn,Marcin - brat Macieja (1537, 1550), z Błeszna i Wrzosowy (K.Nabiałek,Starostwoolsztyńskie,s. 144, 472) zarzut nieszlacheckiego pochodzenia ze strony
podstarościego olsztyńskiego Bernarda Gołyskiego (K.Nabiałek,
Starostwoolsztyńskie,s. 472), spór graniczny ze starostą Piotrem Opalińskim. (
K.Nabiałek, Starostwoolsztyńskie,s. 445). Michał- zm. 1769, h.Oksza, kasztelan bydgoski (J.Błeszczyński, Spissenatorów i dygnitarzy koronnych z XVII w., s.7 )Mikołaj -  brat Macieja, właściciel kuźnicy w Osinach ,zm. przed 1546 (Dworzaczek dodaje przy nim przezwisko ”Rybak”,wydaje się ,że
powinno być „Hybak”, (podobnie jak przydomek Grzegorza). Mikołaj
był ojcem chrzestnym Grzegorza zwanego Hybakiem). Jegosynów: Piotra, Marcina, Wacława,Mikołajai Andrzeja (braci niedzielnych) ze wsi Kakawa , pozywaławdowa po Mikołaju,Anna z Krobanowa w r. 1547 nabyłaza 200 grz.(od Domiechowskich) połowęwsi Kakawa (Dworzaczek).
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39830 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Mateusz (ok.1626 –1693) ur. w Kamienicy [Polskiej], od 1648 z zakonie paulinów, dr
teologii, kaznodzieja w Krakowie, Warszawie, Wieluniu i Pińczowie.
W 1655 posłował do obozu szwedzkiego podczas oblężenia Jasnej
Góry (Encyklopedia katolicka, t,2, kol.679). wymieniony przezHenryka Sienkiewicza Potopie.Zm. w Pińczowie. 
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #39831 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Nikodem– tysięcznikstrażybezpieczeństwa w Siewierzu (R.Bielecki, Słownikbiograficzny oficerów powstania listopadowegot.1, s.212)Nikodem - z Tąpkowic [1819], brał udział w licytacji ruchomości po zmarłym  (Akta notarialne) . Nikodem- zm, 1834 w Malinowicach (par. Wojkowice Kościelne) 

(Wydaje się, że chodzi o tę samą osobę). 
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39844 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
uzupełnienie :
JózefKarol (Błeszyński), , h. Trąby, ur. 1700 w woj.sieradzkim, zm.
ok.1765. Proboszcz parafii Bolesław, Chroberz i Sienno w
woj.sandomierskim (ks. J. Szczepaniak, Najstarsze spisyduchowieństwa diecezji krakowskiej, s.200, 205, 210), kanonik ideputat z kapituły krakowskiej 1750 na Trybunał Koronny
(Niesiecki, s.168)
Józef,h.Suchekomnaty, kanonik krakowski, ur. syn Hieronima i Barbary z
Radgowskich genealogia.okiem.pl/kanonicy.htm; - tu uznano, chyba błędnie, że był bratem rodzonym JózefaKarola) 


Jan- 1835–1846- zastępca sędziego w Trybunale Handlowym województwa
mazowieckiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. W 1843 został
radcą handlowym w Banku Polskim,

Józef  w l.1834–1835-sędzia pokoju powiatu olkuskiego w województwie krakowskim, w
Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39845 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Piotr(z Błeszna) h. Rogala, żona: Agnieszka z Wielkiej Lipnicy
(Semkowicz, Wywodyszlachectwa w Polsce).Ich dzieci: Wojciech Aleksander, Stanisław i Piotr (majątki: Przybysławice, Wierzchowisko, Ulesie, Pierzchno)
Piotr,h.Suchekomnaty, żona Honorata [ z Ponińskich?] ich syn Karol
Boromeusz Emeryk Leonard, legitymowany w 1840 (E.Sęczys,Szlachta wylegitymowanas.31)

Roch-, właściciel Młodziejowic par.Więcławice (Spis ludności woj.
krakowskiego 1790-1792) Roch,w 1811 odstąpił dzierżawę Piły (k.Panek) Janowi Królikiewiczowi
(Notariusz Leśniewski)
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39847 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
UZUPEŁNIENIE:

Piotr- (z Kuźnicy Kamienickiej) w 1658 r. oskarża Wojciecha Cieszowica
(powołując się na ustalenia w sądzie w Bytomiu z 1618),że nie zwróciłjego bratu Marcinowi [Błeszyńskiemu] długuw wysokości 300 grzywien
(.szukajwarchiwach.pl/12/650/0/3/3497?q=Ma...&page=1#tabJednostka)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39849 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Maciej - burgrabia grodzki sieradzki miałspór (zakończony ugodą) z Marcinem Chrostowskich (synem Wojciecha
i Apolonii z Otfinowskich) właścicielem Błeszna o wydanie
zbiegłych poddanych. (AGAD)
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39852 przez Krzysztof Kucharski
Replied by Krzysztof Kucharski on topic Błeszyńscy
- Nr.11/1809 / par. Lgota Wielka / - 19.07.1809r  - zmarła w domu rodziców Waleria Błeszyńska l.4 - córka Kazimierza i Róży Błeszyńskich. Zgłosili: ojciec Kazimierz Błeszyński l.59 dziedzic wsi Długie i Wincenty Strzelecki l.59 dziedzic wsi Bieliki.
- Biestrzynówek /par. Chełmno / -13.04.1816r - w pożarze domu zginęły:
1. matka - Salomea z Błeszyńskich Tańska l.65
2. córka - Justyna z Rutkowskich Zagórowska l.28
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39855 przez Krzysztof Kucharski
Replied by Krzysztof Kucharski on topic Błeszyńscy
Akt nr.20/1841 / par. Lgota Wielka/ - Wola Blakowa - 29.03.1841r
Urodzony Piotr Błażej  Niedzielski / bez żenny / - l.60 na mocy sądu apelacyjnego Królestwa Polskiego / i innych / 
przysposabia Ignacego Franciszka Euzechiasza Błeszyńskiego l.27 - syna zmarłego Grzegorza Błeszyńskiego i Heleny z Trepków w wsi Huta Stara obwodzie Wieluńskim Guberni Kaliskiej zamieszkującym.
Pierwszy świadek - Antoni Błeszyński z Radomska
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39856 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Stanisław– [1614] h. Oksza, syn Marcina z Kuźnicy Kamienica (Sęczys,
Szlachta , s. 30)Stanisław - h. Rogala 1682
Stanisław,żona: Katarzyna Rychłowska z Masłowic, ich potomstwo : Józef
ok.1701, Hieronim (ur.1704) dziedzic Lipicz w ziemi wieluńskiej ,
Sebastian, Konstancja (zamężna Sokolnicka, żona Andrzeja) Stanisław– h.Suchekomnaty,żona KatarzynaRychłowska z Masłowic (Teki Dworzaczka) Stanisław,żona: Marianna, w 1767 w Rędzinach ur. się córka Katarzyna Stanisław,ur. 1695 w Pierzchnie, syn Baltazara i Anny Stanisław -w 1855 młodszypomocnik inżyniera w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego
Warszawskiego, sekretarz gubernialny.
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39857 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Stanisław– posesor Bobrownik, żona: Konstancja z Wojakowskich (TekiDworzaczka) 
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39858 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Adam - (1747), Zadroże k.Trzyciąża (Spis ludności woj.krakowskiego)
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39865 przez Ewa Gajownik
Replied by Ewa Gajownik on topic Błeszyńscy
O początku śledzę wątek Błeszyńskich - to moje korzenie! Panie Andrzeju, jeśli można: Stanisław Błeszyński ur.1695 w Pierzchnie syn Baltazara i Anny to mój 3xpradziadek. Z żoną Marianną Reklewską mieli dzieci: Józefa Gertruda ur.1760, mąż Jan Bogdański ur.1758, Antoni ur.1766, Katarzyna ur.1767, mąż Szymon Pepłowski (1755-1835), Helena ur.1774, moja 2x prababka Magdalena ur.1777, mąż Józef jastrzębski ur.1779, Adam ur.1780, zona Augustyna Lipa..
Z małżeństwa Baltazara i Anny było jeszcze dwóch synów urodzonych w Pierzchnie: Jan ur.1688 i Jacob ur.1692. Tyle wiem. Jeśli miałby Pan więcej informacji o tej rodzinie, daty urodzenia i śmierci Baltazara i Anny , może ich przodków, jakiego byli herbu, będę bardzo, bardzo wdzięczna. Pozdrawiam najserdeczniej, Ewa Gajownik

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39873 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Błeszyńscy
Erazm Błeszyński nabył dobra Waleńczów od Marcellego i Zofii z Budziszewskich małżeństwa Sołtyk przed notariuszem Adamem Mazurkiewiczem w Częstochowie 22.02/6.03.1858 r. za 344.440 zł, tj. 51.666 rubli. 
Franciszek Ksawery Szmidecki kupił dobra Waleńczów na licytacji publicznej w Trybunale Cywilnym w Kaliszu w drodze przymusowego wywłaszczenia przeciwko Erazmowi Błeszyńskiemu i jego sukcesorom za 37.505 rubli na skutek wyroku adiudykacyjnego tegoż Trybunału z dnia 12/24.08.1871 r. i wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 31.12.1871/12.01.1872 r.
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39875 przez Honorata HUK/SKĄPSKA
Replied by Honorata HUK/SKĄPSKA on topic Błeszyńscy
Pani Ewo. Czy ten Stanisław to na pewno jest synem Baltazara i Anny, bo ur. 1695,  a dzieci rodziły się późno, bo ostatnie chyba w 1780 roku. Wówczas ojciec miałby 85 lat. Honorata
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39877 przez Ewa Gajownik
Replied by Ewa Gajownik on topic Błeszyńscy
Witam, dzień dobry! Dostępne dokumenty (także dzięki Pani) wskazują że to jest ten Stanisław. Jego pierwsza żona Zofia Gosławska ur. w 1699 r, więc prawie równolatka,,, Po jej śmierci w 1759 r. poślubił młodszą o 44 lata Mariannę i w roku 1760 (a więc pewnie od razu po ślubie) urodziła się ich pierwsza córka Józefa Gertruda, a później kolejne dzieci... no cóż, jest chyba możliwe ojcostwo w wieku 85 lat... Oczywiście najlepszym dowodem byłby akt zgonu Stanisława, byłyby tam imiona rodziców....niestety nie posiadam takowego. Bardzo dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc. Pozdrawiam, Ewa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu #39883 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Franciszek Ksawery - h. Świnka [wielu autorów podaje h.Oksza]  -sekretarz  Komisji Skarbu Koronnego, poseł sandomierski  na sejm grodzieński 1793.
Za tę wiadomość podziękował(a): Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.