Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

Więcej
6 lata 2 tygodni temu #27072 przez Krzysztof Łągiewka
Mapa dóbr Przystajń ciąg dalszy.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Marek C. Rokosa, Krzysztof Świtalski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 2 tygodni temu #27073 przez Krzysztof Łągiewka
Mapa dóbr Przystajń ciąg dalszy..
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Marek C. Rokosa, Krzysztof Świtalski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 2 tygodni temu #27074 przez Krzysztof Łągiewka
Mapa dóbr Przystajń ciąg dalszy...
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Marek C. Rokosa, Krzysztof Świtalski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu - 6 lata 1 tydzień temu #27195 przez Robert Kunert
Panie Krzysztofie,

zgłębiam akta sądowe i wyroki w sprawie Paciorkowskiego w związku z pracą magisterską ale nie spotkałem się jeszcze z tą mapą zamieszczoną powyżej. Jeżeli mogę dopytać, gdzie można odnaleźć oryginał tej mapy?

Robert Kunert

Robert Kunert
Ostatnia6 lata 1 tydzień temu edycja: Robert Kunert od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu - 6 lata 1 tydzień temu #27209 przez Krzysztof Łągiewka
Panie Robercie,
Oryginał mapy znajduje się w archiwum państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, w zespole: Zbiór planów i map, sygn. 2422.
Paciorkowscy na przełomie XVIII i XIX wieku posiadali koło Częstochowy dwa duże majątki ziemskie, tj. Przystajń i Borowno. Przystajń był własnością Antoniego, a Borowno jego brata Franciszka Ksawerego. Obaj posiadali sporo dzieci, które w ciągu XIX w. weszły w dzierżawę bądź nabyły inne dobra na naszym terenie.
Antoni Paciorkowski zmarł w Przystajni 19 marca 1806 r. o godzinie 5 rano w wieku 55 lat, był opiekunem kościoła w Przystajni, w nim został pochowany 22 marca. (Przystajń, akta zgonów 1782 - 1813, str. 92).
Franciszek Ksawery Paciorkowski zmarł w Borownie 21 października 1802 r. w wieku 58 lat na chorobę płuc (zapalenie płuc bądź opłucnej). Pochowany został trzeciego dnia w kościele w Borownie w grobowcu rodzinnym. (Borowno, akta zgonów 1797 - 1813, k.43).
Oto co o Paciorkowskich podaje herbarz Niesieckiego:
Paciorkowski herbu Gryf, to jest: Gryf złoty w czerwonym polu trzymający w jednej szponie trąbę myśliwską, nad koroną podobnyż Gryf przez połowę w prawą tarczy obrócony. Dom ten w Sieradzkiem województwie, z których Dominik Paciorkowski miał za sobą Danielę Rakowską, z którą spłodził syna Marcina, ten ożeniony z Anną Tomicką, z tą miał potomstwo, córek cztery: 1. Teresa, 2. Wiktorya, obydwie zakonnice u ś. Jędrzeja Franciszkanki, 3. Maryanna za Józefem Dąbrowskim, z którym potomstwo: 1. Antoni kanonik Warszawski, 2. Walenty proboszcz w Radomsku, 3. Wincenty Dąbrowski. Czwarta córka Marcina Paciorkowskiego Apolonia za Janem de Roxyce Pągowskim, z tych córki Honorata, Maryanna, Barbara i Róża: synów dwóch: Hipolit i Maxym Pągowscy. Synowie zaś Marcina Paciorkowskiego z Tomickiej urodzeni czterej:
Pierwszy Dominik Paciorkowski z Brygidą Sardyni, spłodził Antoniego i Walentego synów, i córkę Annę.
Drugi Jan Gabryel Paciorkowski proboszcz Kolski i Brzeźnicki.
Trzeci Franciszek Xawery Paciorkowski, 1mo voto z Różą Reptowską spłodził synów trzech: Jędrzeja, Felixa i Ludwika, córki dwie: Antonillę i Teklę; 2do voto z Barbarą Męcińską herbu Pobóg starościanką Wieluńską, Stanisława z Kurozwęk Męcińskiego starosty Wieluńskiego orderów Orła białego i ś. Stanisława kawalera, oraz Rozalji z Potockich Kurdwanowskiej starościanki Baranowskiej małżonków córką, z tą spłodził syna Stanisława, i córkę Józefę, dziedzic dóbr klucza Borowińskiego w ziemi Wieluńskiej.
Czwarty Antoni Paciorkowski dziedzic klucza Przystańskiego w powiecie Lelowskim pod Krzepicami, 1mo voto z Maryanną Wolską, z tą córka jedna Maryanna, 2do voto z Pelagią Kiedrzyńską synów dwóch: Maxym i Aleksander, córka Teresa, 3tio voto z Justiną Złotnicką, z tą córka Antonina, i synowie Wojciech i Adam Paciorkowscy. (Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839 - 1845, T. 11, s 330 - 331).
Niestety wyżej wymieniony herbarz nic nie mówi o niejakim Józefie Paciorkowskim. Tenże zmarł w Borownie 20 maja 1810 r. o 12 w południe w wieku 85 lat, bywszy kapitan wojsk polskich tu w Borownie zamieszkały, umarł w oficynach przy dworze. Świadkiem był Antoni Paciorkowski lat 37 bywszy porucznik wojsk pruskich bawiący w Borownie, syn zmarłego. (ASC Borowno 8/1810). Niewątpliwie miejsce zamieszkania wskazuje na łączące go pokrewieństwo z rodziną Paciorkowskich, ale kim on był dla Antoniego z Przstajni i Franciszka Ksawerego z Borowna tego nadal nie wiem.
A co Pan interesującego odnalazł na temat Paciorkowskich ?
Ostatnia6 lata 1 tydzień temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu #27210 przez Robert Kunert
Dziękuję za tak obszerne informacje. W mojej pracy staram się przedstawić losy grupy osadników która pojawia się w Przystajni w latach 1845-47. Są to osadnicy ze Śląska. To dla tej grupy pojawiają się wpisy dzierżawcze w aktach Budrewicza. Kolejno pojawiają się później inni osadnicy. W odróżnieniu od sprowadzanych pracowników do pankowskiej huty, w Przystajni byli to głównie rolnicy, kowale.

Akty dzierżawy (przykładowy zamieściłem na forum) podpisane były przez Xawerego Paciorkowskiego.

Tak jak Pan napisał w Przystajni mówimy o Antonim, Michale (?) Paciorkowskim. Jego bratem był faktycznie Xawery Franciszek Paciorkowski (Borowno).

Po śmierci Antoniego na lokalną scenę wkracza kolejny Paciorkowski i w interesującym mnie okresie (1845-50) jest nim, Franciszek Xawery Tomasz Paciorkowski, który posługuje się imieniem Xawery Gryf Paciorkowski.

To właśnie on jest dla mnie stroną przyjmującą osadników. Od tej chwili rozpoczyna się historia mojej rodziny na ziemiach Kongresówki i historia przybyszów których staram się poznać.

Z drugiej strony z zainteresowaniem śledzę wielkie problemy i tarapaty w jakie popadł sam Paciorkowski. Po ilości zamieszczonych informacji widzę że świetnie zna Pan temat. Dlatego domniemuję że Pan także dotarł do tych informacji.

Są nimi:
- Spis mieszkańców Przystajni i innych miejscowości należących do Xawerego Paciorkowskiego. W spisie imiona, nazwiska, opis zajmowanego domostwa i informacja o stanie technicznym zabudowań. Spis powstał w latach 1847-50. Musze to dokładniej sprawdzić.

- Dwa wyroki sądowe dotyczące licytacji majątku
- wycinki z gazet warszawskich w których w latach 1845-50 ukazywały się ogłoszenia licytacyjne
- odpisy wyroków sądowych
- ugody z wierzycielami

Jeśli będzie zainteresowanie umieszczę na forum spis mieszkańców dóbr Paciorkowskiego.

Robert Kunert

Robert Kunert
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu #27220 przez Krzysztof Łągiewka
Dziękuję za wiadomości. Zwłaszcza cenny jest opis zabudowań dworskich w Przystajni z roku 1847. To są akta notariusza Budrewicza ? Nie przeglądałem ich jeszcze z tych lat, stąd opis jest mi nieznany. Ciekawe czy zabudowania opisane w roku 1847 r. są tymi samymi co zaznaczone na mapie z 1885 r. wykonanej na podstawie pierworysu pomiaru z 1875 r. ? Pewnie większość tak, biorąc pod uwagę niezbyt długi okres czasu pomiędzy tym opisem, a mapą. Dzisiaj na tym terenie nie ma już nic, żadnego dworu czy innych zabudowań towarzyszących. Chyba nic się nie zachowało. W tym miejscu gdzie był folwark stoją współczesne domy i zabudowania gospodarcze. Nawet nie wiem czy ludzie, którzy tam mieszkają wiedzą co tam było wcześniej, ponad 100 lat temu. Jeżeli jest Pan z tamtych stron to może ma Pan jakąś wiedzę, kiedy te zabudowania i dwór zostały zlikwidowane.
Właścicielem Przystajni był Antoni Paciorkowski zmarły w 1806 r. Nie spotkałem się nigdzie z imieniem Michał.
Xawery Gryf Paciorkowski był synem Antoniego. Był zadłużony, być może było to spowodowane tym, że musiał odkupywać od innych sukcesorów części Przystajni. Mógł brać na to pożyczki. O sprowadzaniu przez niego osadników nie wiedziałem. Jeśli ich sprowadzał to znaczy, że usiłował wprowadzić majątek na wyższy poziom, co w dłuższym okresie mogłoby przynieść mu zysk. Być może brał też pożyczki na modernizację dóbr. Jednak chyba próby wyjścia na prostą nie powiodły się skoro utracił dobra na licytacji w 1850 r. Rok ten był też kresem bytności rodziny Paciorkowskich na tych terenach. Antoni Paciorkowski zmarły w 1806 r. posiadał bowiem trzy duże majątki ziemskie: Przystajń, Kuźnica Nowa i Górki - Stany. Jednak już jego dzieci wszystkie te dobra utraciły.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 6 dni temu #27221 przez Robert Kunert
Tak, wychowałem się w Przystajni, obecnie mieszkam w Legionowie k/ Warszawy a pracę piszę w Akademii, w Pułtusku. Mieszkałem 500 metrów od terenu dawnego dworu przy ulicy noszącej piękną nazwę 40-lecia PRL
Przybliżony czas parcelacji jest chyba do odtworzenia. Jakiś udział w niej mieli przodkowie mojej rodziny Praskich. Ze starych zabudowań pozostały chyba dwa budynki. Pisząc starych mam na myśli przedwojenne. Widać je w goog... gdy spojrzy Pan na budynek przy Kolejowej 1. Widać wtedy po lewej stronie murowaną budowlę, przerobioną kilkanaście lat temu. Po strukturze cegieł widać jednak kolejne dobudówki. Pasuje do budynku na mapie. Z opowieści babci wiem jedynie że na tej posesji (może i w tym budynku, tego nie potwierdziłem przed śmiercią babci), była bożnica żydowska. Utkwiło mi to w pamięci. Babcia opowiadała że kiedyś z innymi dziećmi wpuścili do tej bożnicy pasącego się obok barana. Tereny te jednak leżą na prywatnych posesjach i nie miałem ich jak z eksplorować.

Obiecuję przyjrzeć się tym sprawom sądowym. Jest trochę czytania, ale z przyjemnością zamieszczę na forum wszelkie interesujące informacje.

Jeszcze tylko dowiem się jak utworzyć artykuł a prześlę opis i spis dla Przystajni i innych wsi Paciorkowskiego w postaci zdjęć.

Mała próbka. Przepraszam pisałem wczoraj na forum późno w nocy i nie miałem czasu na prawidłową redakcję źródła. Oto oryginał.


Robert Kunert
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 6 dni temu #27229 przez Krzysztof Łągiewka
Parcelacja dóbr Przystajń miała miejsce w latach 1905 – 1910 przez ich ostatniego właściciela Walentego vel Rafała Züssa syna Zarucha. Gdyby z dawnego założenia dworskiego pozostały jakieś budynki to musiałyby mieć co najmniej przeszło 100 lat. Czy ten budynek na ulicy Kolejowej 1 mógłby być aż tak stary ? Nie wiem. Ale bożnica mogła tam być jak najbardziej. Z mapy wynika że dwór znajdował się częściowo na posesji przy ul. Kolejowej 1. Ostatni właściciel jako Żyd mógł to reprezentacyjne miejsce przekazać w ręce swoich pobratymców, a ci dwór rozebrali, a w jego miejsce wznieśli bożnicę.
Posiadam spisy osób, które w latach 1905 - 1910 nabyły ziemię z parcelacji dóbr Przystajń. Mogę Panu przekazać, proszę mi tylko na priv przesłać adres meilowy. Może przydadzą się Panu do artykułu. Jedynym minusem tych spisów jest to, że są w całości w języku rosyjskim. Ale skoro pochodzi Pan stamtąd to może być łatwiej odczytać nazwiska mieszkańców, bo na pewno będą Panu w większości znane. Spis zawiera imię i nazwisko nabywcy, powierzchnię nabytej działki oraz cenę jaką za nią zapłacił.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 dzień temu #27252 przez Tomasz Waleczko
Witam wszystkich, znalazłem informację, że Jan Brzoska był karbowym we dworze Wsi Jaskrów (w roku 1841 adnotacja w księdze chcrzcielnej Mstowa). Czy uważacie Państwo, że może chodzić o dwór w Mstowie i mógłbym szukać dalej po tropach Józefa Zielonki (wywnioskowałem z postów, że właściciela majątku)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 godzinę temu #27262 przez Krzysztof Łągiewka
Nie może chodzić o dwór we Mstowie, skoro napisano, że Jan Brzoska był karbowym we dworze we wsi Jaskrów. W Jaskrowie w XIX i XX wieku był majątek ziemski oraz dwór, który spłonął w czasie działań I wojny światowej, a w okresie międzywojennym nie został odbudowany.
Folwark i dwór w Jaskrowie znajdował się pomiędzy ulicami Starowiejską i Częstochowską, na samym początku ulicy Starowiejskiej po jej lewej stronie. Część zabudowań folwarku rozebrano, część jeszcze istnieje. Te zachowane budynki są przy ulicy Starowiejeskiej 1E i Częstochowskiej 47, działka nr 696/11. Dwór stał prawdopodobnie na sąsiedniej działce o numerze 696/19. Ale tu pewności nie mam.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Tomasz Waleczko

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27287 przez Marek Szafer
Witam,
Moi przodkowie (koloniści niemieccy) osiedlili się w Lindowie. Zastanawiam się, czy nie nabyli ziemi od niejakiego Lindau. Nazwisko przodków to Szafer, bądź Shaffer. Czy ma Pan to nazwisko w swojej liście? Dziękuję i pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27294 przez Hanna Hofman-Polańska
P.Marek Szafer!!

bardzo proszę o kontakt ( w sprawie rodziny Szafer z Lindowa!)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27329 przez Krzysztof Łągiewka

Witam,
Moi przodkowie (koloniści niemieccy) osiedlili się w Lindowie. Zastanawiam się, czy nie nabyli ziemi od niejakiego Lindau. Nazwisko przodków to Szafer, bądź Shaffer. Czy ma Pan to nazwisko w swojej liście? Dziękuję i pozdrawiam

Niestety nie posiadam żadnych informacji o nazwisku Szafer bądź Shaffer.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27338 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Górki i Stany do których należą pustkowia: Galińskie, Krawcy, Węzina.
W 1876 r. dobra Górki i Stany posiadały powierzchnię 833 mórg i 194 prętów.
Aleksander Paciorkowski, Wojciech Paciorkowski, Maksymilian Paciorkowski, Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2v Przesmycka, Antonina z Paciorkowskich Pstrokońska, Adam Paciorkowski, Ksawery Paciorkowski, Karol Paciorkowski nabyli dobra w spadku po Antonim Paciorkowskim 25.04.1815 r.
Wojciech Paciorkowski zmarł 21.02.1817 r.
Maksymilian Paciorkowski zmarł 24.02.1817 r.
Po śmierci wyżej wymienionych ich części przejęli: Justyna z Złotnickich 1v Antoniego Paciorkowskiego 2vLudwika Skrzetuskiego w części przypadającej na nią po synu Wojciechu Paciorkowskim, Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2 v Wincentego Przesmyckiego, Antonina z Paciorkowskich żona Antoniego Pstrokońskiego, Adam Paciorkowski, Ksawery Paciorkowski, Karol Paciorkowski.
Aleksander Paciorkowski zmarł 21.08.1818 r.
Po jego śmierci należącą do niego część przejęła Ksawera Paciorkowska jego córka ze związku z Julianną z Kozłowskich w 3/4, Julianna z Kozłowskich Paciorkowska w ¼ po swej córce Mariannie zmarłej 27.08.1820 r. Pierwsza z mocy testamentu ojca z 20.05.1819 r., druga z mocy prawa po zmarłej córce.
Wszystkie powyższe działy spadkowe zatwierdzono urzędownie 6.06.1821 r. z tą wzmiankę, że wartość dóbr oszacowano na 100.000 złotych.
Adam Paciorkowski sprzedał swą część Wincentemu Przesmyckiemu 5.07.1822 r. za 5000 zł.
Karol Paciorkowski sprzedał swą część Małgorzacie ze Śliwińskich żonie Jana Królikiewicza 9.04.1824 r.
Małgorzata ze Śliwińskich żona Jana Królikiewicza należącą do siebie część dóbr przekazała swym dzieciom: Marcelemu, Annie Kołaczkowskiej, Emilii Madalińskiej i Napoleonowi dnia 27.07.1824 r.
Ksawery Paciorkowski sprzedał swą część Janowi Królikiewiczowi 30.05.1826 r. za 7000 zł.
Po śmierci Jana Królikiewicza jego część z mocy jego testamentu z 10.05.1827 r. przeszła na jego dzieci: Marcelego, Annę żonę Aleksandra Kołaczkowskiego, Napoleona, Emilię. Co zatwierdzono 19.12.1828 r.
Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2v Wincentego Przesmyckiego sprzedała swoją część dóbr Marcelemu Królikiewiczowi, Annie z Królikiewiczów Kołaczkowskiej, Napoleonowi Królikiewiczowi, Emilii z Królikiewiczów żonie Emanuela Madalińskiego 24.06.1829 r. za 7000 zł.
Marceli Królikiewicz nabył część Anny Kołaczkowskiej 5.05.1832 r.
Marceli Królikiewicz nabył część należącą do Emilii Madalińskiej 10.07.1832 r. za 7000 zł.
Marceli Królikiewicz nabył część należącą do Napoleona Królikiewicza 11.07.1832 r. za 10.500 zł.
Napoleon Królikiewicz nabył część Marcelego Królikiewicza 8.06.1833 r. za 20.000 zł.
Antonina z Paciorkowskich żona Antoniego Pstrokońskiego sprzedała swoją część dóbr Napoleonowi Królikiewiczowi 31.12.1833 r. za 17.000 zł.
Napoleon Królikiewicz nabył część należącą do Wincentego Przesmyckiego 19.06.1834 r. za 12.200 zł.
Justyna z Złotnickich 1v Antoniego Paciorkowskiego 2v Ludwika Skrzetuskiego zmarła w Przystajni 24.11.1829 r.
Ksawera Paciorkowska, córka Aleksandra i Julianny z Kozłowskich zmarła w Wieluniu bezpotomnie 11.05.1831 r.
Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2v Przesmycka zmarła 6.04.1833 r.
Karol Paciorkowski zmarł 11.11.1833 r.
Napoleon Królikiewicz nabył prawa do części dóbr po Justynie z Złotnickich 1v Paciorkowskiej 2v Skrzetuskiej od jej dzieci Justyny z Skrzetuskich Grabskiej żony Wincentego Grabskiego kontrolera komory w Podgrabiowie w powiecie ostrzeszowskim, Ludwiki z Skrzetuskich Grabowskiej żony Antoniego Grabowskiego dzierżawcy klucza rządowego Biała w powiecie ostrzeszowskim, Władysława Skrzetuskiego 25.02/8.03.1836 r. za 1070 zł. Wyżej wymienione rodzeństwo sprzedało tym aktem również swoje udziały w częściach Ksawery Paciorkowskiej i Karola Paciorkowskiego.
Spadkobiercy Justyny z Złotnickich 1v Paciorkowskiej 2v Skrzetuskiej, Ksawery Paciorkowskiej, Teresy z Paciorkowskich 1v Brodzkiej 2 v Przesmyckiej, Karola Paciorkowskiego sprzedali swoje prawa do tych części Napoleonowi Królikiewiczowi: Ksawery Paciorkowski 18/30.10.1835r., Antonina z Paciorkowskich Pstrokońska 5/17.02.1836 r., Marianna z Paciorkowskich Karońska 10/22.02.1836 r., Justyna z Kozłowskich Paciorkowska 9.07.1831 r. przekazała swe prawa Marcelemu Królikiewiczowi, który te prawa przekazał 14/26.03.1836 r. Napoleonowi Królikiewiczowi, Marianna z Kąckich Paciorkowska 16/28.03.1836 r., Adam Paciorkowski 28.03/9.04.1836 r.
W ten sposób jedynym właścicielem dóbr Górki i Stany został Napoleon Królikiewicz.
Leopold Rudzki nabył dobra od Napoleona Królikiewicza 16/28.06.1841 r. za 131.000 zł.
Edward hrabia Bethusy Huc nabył dobra od Leopolda Rudzkiego 12/24.11.1865 r. za 22.000 talarów pruskich.
Robert Stefani syn Karola i Piotr Mielczarek syn Jana nabyli dobra od Edwarda hr. Bethusy Huc 5/17.10.1880 r. za 21.000 rubli.
Robert Stefani prawa do swojej części dóbr ustąpił Piotrowi Mielczarkowi 31.05/12.06.1881 r.
1.Walenty Jelenek syn Walentego, 2.Baltazar Mazur syn Jana, 3.Mateusz Mazur syn Jana, 4.Franciszek Eliasiński syn Tomasza, 5.Piotr Krawczyk syn Stanisława, 6.Antoni Krawczyk syn Pawła, 7.Roch Jędrak syn Macieja, 8.Edward Imiel syn Germana, 9.Wojciech Krawczyk syn Pawła, 10.Franciszek Paprotny syn Franciszka, 11.Wincenty Bulik syn Michała, 12.Jakub Mielczarek syn Jakuba, 13.Franciszek Psykała syn Mateusza, 14.Andrzej Sendal syn Walentego, 15.Piotr Krawczyk syn Szczepana. Nabyli dobra Górki i Stany na publicznej licytacji przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 4/16.05.1892 r. za 13.000 rubli.
Po nabyciu dóbr przez wyżej wymienione 15 osób, majątek jest dalej przez nich dzielony pomiędzy własnych sukcesorów i sprzedawany, przez co traci już zwarty i jednolity charakter.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Marek C. Rokosa, Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27354 przez Marek Szafer

Witam,
Moi przodkowie (koloniści niemieccy) osiedlili się w Lindowie. Zastanawiam się, czy nie nabyli ziemi od niejakiego Lindau. Nazwisko przodków to Szafer, bądź Shaffer. Czy ma Pan to nazwisko w swojej liście? Dziękuję i pozdrawiam

Niestety nie posiadam żadnych informacji o nazwisku Szafer bądź Shaffer.


Dziękuję za odpowiedź

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27357 przez henryk gierlik
Marku sprubuj szukac Schaefer Tacy byli w wielkopolsce 1781r


www.kerntopf.com/diverses/kolliste.htm

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 10 miesiąc temu #27612 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra Ziemskie Kuźnica Stara dawniej należące do dóbr Przystajń, a oddzielone od tych dóbr poprzez działy pomiędzy sukcesorami Antoniego Paciorkowskiego dnia 25.04.1815 r.
W 1876 r. dobra Kuźnica Stara miały powierzchnię 353 mórg i 278 prętów.
Ludwik Skrzetuski nabył dobra od spadkobierców Antoniego Paciorkowskiego, a mianowicie Maksyma i Aleksandra braci Paciorkowskich 28.06.1815 r. za 62.000 zł.
Jan Królikiewicz nabył dobra od Ludwika Skrzetuskiego 8.08.1825 r. oraz dodatkowym aktem z dnia 24.06.1826 r. za 40.000 zł.
Marceli Królikiewicz, Anna z Królikiewiczów żona Aleksandra Kołaczkowskiego, Napoleon Królikiewicz, Emilia Królikiewicz nabyli dobra w spadku po swym ojcu Janie Królikiewiczu na mocy jego testamentu z dnia 10.05.1827 r. co zatwierdzono 19.12.1828 r.
Marceli Królikiewicz nabył dobra od Anny z Królikiewiczów Kołaczkowskiej, Napoleona Królikiewicza, Emilii z Królikiewiczów Madalińskiej 5.05.1832 r.
Stanisław Królikiewicz, Henryk Królikiewicz, Roman Królikiewicz, Fryderyk Królikiewicz, Helena Królikiewicz, Marceli Królikiewicz nabyli dobra na mocy protokołu regulacji spadku po swym ojcu Marcelim Królikiewiczu 6/18.01.1848 r.
Marceli Królikiewicz swoją część odstąpił swojemu bratu Fryderykowi Królikiewiczowi 28.03/9.04.1856 r.
Henryk Królikiewicz i Helena z Królikiewiczów Leppert swoje części odstąpili swojemu bratu Fryderykowi Królikiewiczowi 7/19.10.1857 r.
Stanisław Królikiewicz sprzedał swoją część Fryderykowi Królikiewiczowi 15/27.11.1861 r.
Roman Królikiewicz sprzedał swoją część Fryderykowi Królikiewiczowi 27.04.1868 r.
W ten sposób jedynym właścicielem dóbr Kuźnica Stara stał się Fryderyk Bolesław Królikiewicz.
Stefania Marta Królikiewicz, Antonina Adela Królikiewicz, Jadwiga Królikiewicz, Maria Królikiewicz, Bolesław Feliks Królikiewicz nabyli dobra w spadku po swym ojcu Fryderyku Królikiewiczu z mocy protokołu regulacji spadku dnia 13/25.04.1872 r.
Bernard Förster syn Dawida w 4/5 części i Abraham Förster w 1/5 części nabyli dobra na licytacji publicznej w drodze przymusowego wywłaszczenia w Trybunale Cywilnym w Kaliszu 2/14.09.1875 r.
Abraham Förster swoje prawa do 1/5 części dóbr odstąpił Bernardowi Försterowi 13/25.04.1876 r.
Nie posiadam informacji na temat dalszych losów tego majątku, ale w okresie międzywojennym już nie istniał.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 10 miesiąc temu #27844 przez Radosław Rosiński
Dwaj Synowie Piotra Rosińskiego mieszkają w Częstochowie , trzech pozostali wyjechali i zmarli w różnych okresach. Pierwszy dwór spalił się ( podpalił go zawistny fornal ) przed 1935 rokiem , drugi dwór zbudował Piotr Rosiński w 1935 ( był to już raczej duży dom niż dwór ) . Ten też popadł w ruinę w czasach komunistycznych a pożar z początku XXI roku dopełnił jego żywot. Dwaj Bracia Piotra a synowie Szymona i Emilii Rosińskich po drugiej wojnie wyjechali - Warszawa itd i przeżyli , jeden z braci Piotra Józef Rosiński został pojmany przez Niemców za działalność w AK i został zamordowany w Dachau. Piotr pozostał w Nowej Wsi i zginął w 1950 roku rozjechany w biały dzień na prostej ulicy przez funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. W tym samym czasie zamordowano w bestialski sposób na plebani w Nowej Wsi księdza , gospodynię i kościelnego - sprawców nie wykryto. Pozostałości ziem żona Piotra sprzedała w latach 60 - dziś stoi na nich między innymi AUCHAN.

raro
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 10 miesiąc temu #27883 przez Krzysztof Łągiewka
Dziękuję za wiadomości o rodzinie Rosińskich. Po nazwisku wnioskuję, że pochodzi Pan z tej rodziny.
Czyli mam rozumieć, że dwór znajdował się na terenie, gdzie obecnie stoi Auchan ? Czy zachowały się może w rodzinie zdjęcia tego dworu spalonego przed 1935 r. ? Ciekawe jak wyglądał, z jakiego mógł być okresu ? Dlaczego rodzina Rosińskich osiedliła się w Nowej Wsi ? Czy Rosińscy wywodzą się ze szlachty ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 10 miesiąc temu #27891 przez Radosław Rosiński
Jestem prawnukiem Szymona Rosińskiego , wszystkie zdjęcia spaliły po bombardowaniu domu do którego Hitlerowcy wysiedlili mojego dziadka Piotra Rosińskiego. Od rodziny z Warszawy wiem , że posiadają zdjęcia w strojach szlacheckich z młodości braci mojego dziadka ( przypuszczam , że utożsamiali się i byli szlachtą tj. mówili o sobie " urodzeni Rosińscy " ). Na terenie dzisiejsze AUCHAN były tylko grunty a dwór był położony w Nowej Wsi. Majątek prawdopodobnie kupili od kuzyna mojej prababki Emilii z domu Kozłowskiej. Z rodzinnej opowieści wiem , że poprzedni dziedzic majątku zginął tragicznie podczas jazdy konnej i dlatego pradziadkowie kupili majątek.

raro
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 10 miesiąc temu #27928 przez Krzysztof Łągiewka
Szymon Tadeusz syn Ignacego i Emilia Antonina córka Józefa z domu Kozłowska małżeństwo Rosińscy nabyli dobra Nowa Wieś od poprzednich właścicieli Władysława i Stefanii Orłowskich 11/24.07.1907 r. za 24.700 rubli.
Nigdzie nie spotkałem się z informacją o tragicznej śmierci dziedzica podczas jazdy konnej.
Jeśli Rosińscy wywodzili się ze szlachty, to czy jest wiadome jakiego byli herbu ? Czy może mi Pan powiedzieć w którym miejscu w Nowej Wsi położony był dwór ? Można to zrobić na podstawie geoportalu (mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&ac...howServices_KATASTER).
Czy zachowały się w tym miejscu może jakieś jeszcze inne stare budynki folwarczne albo pozostałości parku ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu #27985 przez Robert Kunert
Panie Krzysztofie, a jak rozumieć cały proces zamiany dóbr kościelnych parafii Przystajń na dobra dominalne w 1840 roku, do którego opisy zawarte są na stonie family? Czy ma Pan jakieś informacje na ten temat? Zamiana ta ma miejsce przed rozpoczęciem procesu osadniczego.

P.S.
Swoją drogą dokumenty na family zawierają bardzo ładny inwentarz parafii z 1853 po śmierci proboszcza.

Robert Kunert

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu #28061 przez Katarzyna Góra
"Rząsiński Mosiek – Kąty 104 ha, gm. Popów"

Witam,
Poszukuję poprzednich właścicieli folwarku Kąty, czy mogę liczyć na jakąś podpowiedź - gdzie mogę znaleźć informacje na temat tego folwarku ?
Pozdrawiam
Kasia

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #28095 przez Krzysztof Łągiewka

Panie Krzysztofie, a jak rozumieć cały proces zamiany dóbr kościelnych parafii Przystajń na dobra dominalne w 1840 roku, do którego opisy zawarte są na stonie family? Czy ma Pan jakieś informacje na ten temat? Zamiana ta ma miejsce przed rozpoczęciem procesu osadniczego.

P.S.
Swoją drogą dokumenty na family zawierają bardzo ładny inwentarz parafii z 1853 po śmierci proboszcza.


Zapoznałem się z tymi dokumentami z 1840 roku. Wynika z nich, że dobra kościelne w Przystajni nie znajdowały się w całości w jednym miejscu, lecz były rozczłonkowane. Zapewne położone były pomiędzy gruntami dworskimi czyli dominialnymi co dziedzicowi przeszkadzało w równomiernym prowadzeniu gospodarstwa. Dokonano więc zamiany w ten sposób, że Ksawery Paciorkowski przejął położone w różnych miejscach grunty kościelne w zamian dając kościołowi ziemię ze swoich dóbr, ale za to znajdującą się w jednym miejscu. Czyli była to po prostu zamiana gruntów podyktowana logiką z korzyścią dla obu stron.
Ostatnia5 lata 9 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.