Topic-icon Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

2 lata 8 miesiąc temu #35364 przez Andrzej Kuśnierczyk
Mówimy  o dworze (folwarku?) czy o nazwisku Piotrowicz? 

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35365 przez Andrzej Kuśnierczyk
Mówimy  o dworze (folwarku?) , czy o nazwisku Piotrowicz?

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35369 przez Grzegorz Skwara
... ponawiam pytanie i prośbę : 
...Witam Wszystkich serdecznie , i dzięki za utworzenie takiego tematu. Też bardzo mnie interesuje ten okres na ziemiach Truskolaskich i przyległych : Bednarze i Klepaczka , Długi Kąt , Bór Zapilski, Piła , Zamłynie ,Golce, Wręczyca, Borowe , Węglowice, Czarna Wieś ,Jezioro , Puszczew, Bieżeń i Cisie oraz Kłobuck . Czyje to były rządy , gdzie i jakie folwarki istniały na tym terenie , młyny , gospody , kopanie rudy , itp. Jak rozpalcelowano ziemie między póżniejszych gospodarzy ??? Jeśli ktoś z Państwa ma takie informacje , to bardzo proszę się ze mną podzielić za co bede wdzięczny. ...
dziękuje !!! ...

skwarek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35384 przez Krzysztof Łągiewka
Grzegorzu, miejscowości o które pytasz należały do dóbr Wręczyca i Kłobuck. W XIX i XX wieku wchodziły w skład dominum Kłobuck. Zapoznaj się z moim tekstem na pierwszej stronie, gdzie znajduje się mój artykuł: Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 - 1945. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w książce prof. Dariusza Złotkowskiego "Gospodarka w Dominium Kłobuckim w XIX i na początku XX w."

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35388 przez Grzegorz Skwara
... bardzo dziękuje :-) za podpowiedzi ...

skwarek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35390 przez J K R
Wydaje mi się, że miejscowości Bednarze i Klepaczka, Długi Kąt, Bór Zapilski, Piła, Zamłynie , Golce, Borowe, Węglowice, Czarna Wieś, Jezioro, Puszczew, Bieżeń i Cisie należały pod krzepicką jurysdykcję cywilną i truskolaską parafię.

Pozdrawiam JKR.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu - 2 lata 8 miesiąc temu #35451 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie LubojnaDobra ziemskie Lubojna i Lubojenka litera A składające się z folwarków Lubojna, Florków i Lubojenka oraz wsi Lubojenka litera A, osady Dudki i młyna Tylin. W 1862 r. od dóbr tychodłączono dobra Lubojenka litera A i przyłączono do dóbr Lubojenka litera B.Na mocy ukazu z19.02/2.03.1864 r. włościanie otrzymali z tych dóbr 489 mórg i 47 prętów.4/16.02.1871 r. od dóbr tych odłączono młyn Tylin.W 1878 r. od dóbr tych odłączono folwark Florków o powierzchni 199 mórg i 200 prętów.W 1878 r. dobra Lubojna posiadały powierzchnię 918 mórg w tym: grunty pszeniczne 34 morgi, grunty żytnie 375 mórg, grunty żytnie obsiewane co 3 i 6 lat 6 mórg, grunty zmienne 6 mórg, łąki koszone dwa razy w roku 16 mórg, łąki koszone raz w roku 118 mórg, pastwiska 78 mórg, lasy 258 mórg, nieużytki 33 morgi.Według pomiarów z roku 1884 dobra te miały powierzchnię 903morgi i 254 pręty.
Dobra Lubojna i Lubojenka litera A dnia 14 maja 1816 r.przeszły na własność Antoniego Zaremby. Tenże odziedziczył dobra Lubojna po swoim ojcu Wojciechu Zarembie, natomiast dobra Lubojenka litera A po swej matce Gertrudzie z Tomickich Zarembinie, wdowie po Wojciechu Zarembie. Oprócz tego Antoni Zaremba przejął te dobra na skutek działów ze swoją siostrą Anielą z Zarembów Skarzyńską.
Antoni Zaremba sprzedał dobra swemu synowi Jacentemu Zarembie 22.05.1819 r. za 200.000 zł.
Józef Garszyński nabył dobra od Jacentego Zaremby 22.02.1825r. za 150.000 zł.
Erhardyna z Garszyńskich Kanigowska wdowa odziedziczyła dobra po swym ojcu Józefie Garszyńskim na mocy jego testamentu z dnia 9.01.1854 r. i 16/28.12.1860 r. prawnie ogłoszonego.Włodzimierz Kanigowski nabył dobra od Erhardyny z Garszyńskich Kanigowskiej 3/15.02.1870 r. za 33.750 rubli.
Erhardyna z Garszyńskich Kanigowska stała się ponownie właścicielką dóbr na skutek rozwiązania aktu sprzedaży Włodzimierzowi Kanigowskiemu, co zatwierdzono aktem z dnia 10/22.04.1871 r.Jan Kwiatkowski syn Karola nabył te dobra na licytacjipublicznej na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 5/17.03.1874 r. za
33.000 rubli.Jan Kwiatkowski sprzedał folwark Florków wchodzący w skład dóbr Lubojna Szymonowi Bemowi synowi Jakuba 14/26.07.1878 r. za 8900 rubli. Jan Kwiatkowski rozpoczął parcelację dóbr i ich sprzedaż pojedynczym osobom.11/24.08.1912 r. Jan Kwiatkowski sprzedał ostatnią należącądo siebie część dóbr Lubojna następującym osobom: 1.Antoni Foksowicz syn Łukasza nabył 19 mórg i 154 pręty, 2.Łukasz Foksowicz syn Walentego 19 mórg i 154 pręty, 3.Mateusz Foksowicz syn Łukasza 59 mórg i 204 pręty, 4.Marcin Foksowicz syn Łukasza 19 mórg i 154 pręty. Łączna cena wyniosła 22.000 rubli.Jan Kwiatkowski dawny właściciel dóbr Lubojna zmarł w Częstochowie 16.11.1917 r. w wieku 85 lat. Z nekrologu w prasie wynika, że oprócz dóbr Lubojna posiadał również dobra Galomin w ziemi płockiej. Mieszkał w Częstochowie w alei NMP 55. Pochowany miał być na cmentarzu parafialnym, zapewne Kule, ale nie wiem czy jego grób się zachował. (Nekrolog: Goniec Częstochowski, nr 260 z 18.11.1917, s. 2). Jego żona miała na imię Stefania, ale nie wiem jak brzmiało jej panieńskie nazwisko. Nie znalazłem aktu zgonu Jana Kwiatkowskiego w parafii św. Zygmunta czy też św. Barbary w Częstochowie.
Być może wpisano go w św. Rodzinie?
Wspomnienie o Janie Kwiatkowskim ukazało się w Głosie Ludu:Ś.P. Jan Kwiatkowski. W ubiegłym tygodniu, 16 bm. zmarł wnaszym mieście ś. p. Jan Kwiatkowski, b. obywatel ziemski, właściciel majątków ziemskich Galomina, w ziemi płockiej i Lubojny w pow. częstochowskim, przeżywszy lat 85. Postać tego zmarłego ziemianina jest wielce interesującą i choć nie mamy pod ręką obszerniejszych danych z biegu jego życia, to jednakże z tego, co sami widzieliśmy i co z opowiadań jego pamiętamy, należy się skreślić wspomnienie. Urodzony w ziemi płockiej, po skończeniu gimnazjum i uniwersytetu petersburskiego, ś. p. Jan Kwiatkowski osiadł na ziemi w rodzinnym majątku, w płockiem. Sąsiedzi obywatele, widząc w nim zacnego człowieka, o prawym, szlachetnym charakterze, przy tym wysoko wykształconego, wkrótce powołali go na radcę T-wa. Kred. Ziem. Obowiązki te spełniał zmarły ze zrozumieniem, a widząc nieraz braki wśród swojej braci, dawał cenne wskazania pisując piękne artykuły społeczne i ekonomiczne do „Gazety Warszawskiej”, „Polskiej” i warszawskiego „Słowa”. Ożeniwszy się w naszym powiecie, osiadł w majątku odziedziczonym przez żonę, w Lubojnie, nie zrywając łączności z Towarzystwem Kredytowym Ziemskim. Sprawie publicznej długie lata służył, zasilając warszawskie pisma cennymi artykułami. Z czasów walki o wolność z r. 1863 też ś. p. Jan Kwiatkowski pozostawia piękne wspomnienia. W ostatnich 15 latach, podupadając na zdrowiu, a nie mając potomstwa, obszerny majątek po trosze parcelował pomiędzy włościan i choć chciano od niego odkupić całość i dobrze zapłacić, a że zgłaszali się nie polacy, nie chciał w obce ręce polskiej ziemi oddać, mówiąc, że ziemia ta musi
zostać w rękach polskich, a tymi są ręce włościanina naszego. W końcu pozostałe już tylko 4 włóki sprzedał p. Foksowiczowi i osiadł z małżonką w Częstochowie. Tu w cichości dokonał dni swego żywota, osierocając małżonkę i okrywając żałobą
rodzinę pp. Kanigowskich z Rudnik. Pokój jego zacnej – czystej duszy, a ziemia ojczysta, którą wielce kochał i całe życie swe dla niej poświęcił, niech mu będzie lekką. (Głos Ludu, nr 47 z 25.11.1917, s. 7)
Mateusz Foksowicz syn Łukasza nabył części od Antoniego,Łukasza i Marcina Foksowiczów 3/16.07.1913 r. za 11.200 rubli.Mateusz Foksowicz podarował 1 morgę rzymsko – katolickiej parafii Lubojna pod budowę kościoła 26.05.1919 r. przed notariuszem Roesslerem w Częstochowie za numerem aktu 1467.Mateusz Foksowicz należące do niego części dóbr Lubojna o łącznej powierzchni 117 mórg i 66 prętów sprzedał 27.04.1920 r. małżeństwu Antoniemu i Franciszce z Taranków Buczkowskim z Florkowa i małżeństwu Tomaszowi i Antoninie z Buczkowskich Bednarskim z Brzeźnicy w dwóch równych
niepodzielnych częściach za 500.000 marek.Tomasz Bednarski sprzedał należące do siebie 12 mórg i 150prętów tj. 5.9975 ha z dóbr Lubojna 14.12.1933 r. Stanisławowi Bednarskiemu synowi Tomasza za 2300 zł.Antonina Bednarska należącą do siebie 1/8 części dóbrLubojna sprzedała 7.11.1938 r. Annie Bednarskiej za 1000 zł.W 1949 r. właścicielami części dóbr Lubojna były wciąż te same osoby co w okresie międzywojennym.
Z ksiąg metrykalnych parafii Borowno:
Nie podano miejscowości 30.05.1709 ślub pomiędzy szlachetnym Łukaszem Karczewskim z Zofią Luboieńską. Świadkowie: ur. Jan Ulejski i Józef Myszkowski.
Lubojenka 13.07.1710 ślub pomiędzy JW (Jaśnie Wielmożnym)Józefem Medyńskim z urodzoną Kunegundą Rudkowską. Świadkowie: Józef Luboieński i JW Jan Chabielski.
Lubojenka 26.07.1710 ślub pomiędzy JW Samuelem Luboieńskim z Krystyną Jaworską. Świadek: JW Mikołaj Chojnicki. Lubojenka 30.09.1710 ślub pomiędzy urodzonym Pawłem Sochańskim z Jadwigą Luboieńską. Świadkowie: JW Józef Myszkowski i JW Jan Czarniecki.Lubojenka 9.05.1712 ślub pomiędzy JW Andrzejem Rakowskim z JW Krystyną Luboieńską. Świadkowie: JW Jan Ulejski i JW Załuskowski (nie wpisano jego imienia).
Lubojna 28.04.1791 chrzest imieniem Wojciech Marek Stanisław urodzonego 23.04 syna JW Mikołaja i Marianny z Lutosławskich małż. Kołaczkowskich. Rodzice chrzestni: JW Wojciech Łabęcki i Tekla z Dybińskich
Wierzbowska oraz JW Antoni Kiedrzyński i JW Barbara z Morykoni Łabęcka. Pod tym aktem dopisano akt chrztu z 1787 r.: Lubojna 2.10.1787 chrzest imieniem Franciszek Bronisław Remigiusz syna JW Mikołaja Kołaczkowskiego i Marianny z
Lutosławskich. Rodzice chrzestni: nie wpisano.
Lubojna 6.12.1788 chrzest imieniem Marcin Leonard synaMikołaja Kołaczkowskiego i Marianny z Lutosławskich 1.v Luboińskiej 2.v Kołaczkowskiej. Rodzice chrzestni: JW Antoni Ostoja z Kiedrzyna Kiedrzyński i JW Angela z Korsaków Chodakowska wice starościna ostrzeszowska oraz JW Piotr Ostoja Kiedrzyński i Katarzyna Czarniecka z Rząsaw. Lubojna 4.12.1789 chrzest imieniem Karolina Salomea córki JW Mikołaja Kołaczkowskiego i Katarzyny z Lutosławskich 1.v Luboieńskiej 2.v Kołaczkowskiej. Rodzice chrzestni: JW ksiądz Józef Raczyński opat z Trzemeszna i Gertruda Zarembina miecznikowa radomska dziedziczka Gorzędowa.
Lubojna Dwór 19.01.1800 chrzest imieniem Seweryn Marceli Antoni ur. 8.01 syna urodzonego Antoniego Zaremby i Józefy z Wężyków dziedziców dóbr Lubojna. Rodzice chrzestni: urodzony Piotr Nałęcz ze Starcze Starczewski dziedzic dóbr Gawłów i Biała i JW Elżbieta z Siewierskich Wężykowa dziedziczka dóbr Tokarzów wdowa.
Akt nr 126 Lubojna. 26.12.1812 r. urodziła się w KościelcuHonorata Śmigielska córka Błażeja l.33 karbowego wsi Lubojna i Tekli z Bogusławskich l.36. Świadek: Antoni Zaremba dziedzic Lubojny i Gorzędowa
Akt bez numeru dopisany pod spisem urodzonych za rok 1835unikatu urodzonych w parafii Borowno. 29 marca 1836 r. chrzest. 29.12.1835 r. urodziła się w Lubojnie Ludmiła Kanigowska córka Tomasza dziedzica wsi Lubojna lat 30 i Erhardyny z Garszyńskich lat 22. Rodzice chrzestni: Erhard Kręski naddzierżawca Ekonimii Rządowej Iwanowice i Urszula Kręska.
Akt nr 112 Lubojna. 17.10.1840 r. urodziła się w Lubojnie Lucyna Jadwiga Kanigowska córka Tomasza l.36 dziedzica Lubojny i Erhardyny z Garszyńskich l.25. Rodzice chrzestni: Fryderyk Goleński l.38 komisarz obwodu
wieluńskiego kawaler orderów św. Włodzimierza i św.Stanisława i Franciszka Garszyńska.
Akt nr 103 Lubojna. 1.09.1844 r. urodziła się w Borownie Wiktoria Stefania Kanigowska córka Tomasza l.38 dziedzica wsi Lubojny i Erhardyny z Garszyńskich l.30. Rodzice chrzestni: ks. Stanisław Garszyński kanonik kaliski proboszcz w Przystajni i Anna Garszyńska sędzia sądu apelacyjnego.
Akt nr 50 z 10.11.1853 r. Lubojna. 8.11.1853 r. w Warszawie ślub Włodzimierza Kanigowskiego l.24 kawalera syna Teofila i Amelii
Zakrzewskiej ur. w Machnowie z panną Floryanną Kanigowską l.19 córką Tomasza i Erhardyny Garszyńskiej dziedziców Lubojny ur. w Warszawie.
Akt nr 13 z 29.01.1856 Lubojna. 27.01.1856 r. o 6 rano umiera Tomasz Kanigowski l.52 dziedzic wsi Lubojna i Lubojenka zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Erchardynę z Garszyńskich Kanigowską. Świadkowie: Franciszek
Mazik l.35 i Grzegorz Radek l.48 rolnicy z Lubojny.
Akt nr 74 z 9.09.1856 r. Lubojenka. 21.08.1856 r. urodził się w Lubojence Jan Kazimierz Skotnicki syn Władysława Tadeusza Klemensa l.31 i Ludmiły z Kanigowskich l.18. Rodzice chrzestni: Józef Garszyński l.74 były sędzia apelacyjny królestwa polskiego dziad narodzonego właściciel dóbr Gorzędów i Anna z Akszeroskich? Garszyńska prababka narodzonego. Świadek:
Michał Jarosław Skotnicki l.62 były sędzia pokoju okręgu Kowalskiego dziad narodzonego.
Akt nr 85 Lubojna. 25.10.1862 o 4 po południu zmarł Jan Skotnicki lat 3 mający w Lubojnie urodzony, syn Władysława i Ludmiły z Kanigowskich małżeństwa Skotnickich właścicieli wsi Lubojenka.
Akt nr 41 Lubojenka. 15.05.1864 r. o 9 rano zmarł Józef Skotnicki w wsi Lubojnie tygodni 8 mający urodzony w Lubojence syn Władysława i Ludmiły z Kanigowskich małżonków Skotnickich w Lubojnie zamieszkałych. [brak aktu urodzenia tegoż Józefa Skotnickiego w tymże roku sugeruje iż nie został on ochrzczony lub też ochrzczono go w innej parafii].
Akt nr 113 z 21.09.1872 r. Lubojna. 16.09.1872 r. zmarła w Lubojnie Erhardyna Kanigowska l.60 wdowa właścicielka tejże wsi urodzona w Księstwie Poznańskim córka Józefa i Anny Olszewskiej małżeństwa Garszyńskich.
Akt nr 42 Lubojna. 8.05.1876 r. o 8 wieczorem zmarła wLubojnie Ludmiła Skotnicka właścicielka Lubojenki lat 40 urodzona w Lubojnie córka Tomasza i Erhardyny z Garszyńskich zmarłych małżeństwa Kanigowskich pozostawiła po sobie owdowiałego męża Władysława Skotnickiego.
Akt nr 71 Lubojna. 26.10.1928 ślub Józefa Moraczyńskiegokawalera l.25 ur. w Lubojnie syna Wincentego i Józefy z Wolskich z panną Kazimierą Buczkowską l.18 ur. we Florkowie parafii Rędziny córką Antoniego i Franciszki z Taranków.
Na cmentarzu parafialnym w Borownie zachował się grób Kanigowskich. Inskrypcja na grobie świadczy, że pochowano w nim trzy osoby. Treść jest następująca:
GRÓB RODZINY KANIGOWSKICH TOMASZ KANIGOWSKI UR. D. 29 GRUDNIA 1802 R + D 28. STYCZNIA1856.ERHARDYNA KANIGOWSKA UROD. 9 STYCZNIA 1812. + D 16 WRZEŚNIA1872.LUDMIŁA Z KANIGOWSKICH SKOTNICKA UROD. D. 29 GRUDNIA 1836 +D8 MAJA 1876 R WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE
Co ciekawe wedle napisu na grobie Tomasz Kanigowski zmarł 28stycznia. Tymczasem unikat jak i duplikat zgonów parafii Borowno jako datę jego śmierci podają 27 stycznia. Poza tym z unikatu urodzonych w parafii Borowno
wynika, że Ludmiła z Kanigowskich Skotnicka urodziła się w 1835 r.Nie wiem czy coś pozostało z założenia dworskiego w Lubojnie. O ile mi wiadomo dworu tam nie ma. Ale gdzie konkretnie się on
znajdował oraz inne zabudowania folwarczne nie jest mi wiadome. Być może ktoś
kto zna dobrze Lubojnę mógłby się wypowiedzieć. Na fotografiach poniżej grób Kanigowskich znajdujący się nacmentarzu parafialnym w Borownie.


Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Małgorzata Flis /Cieśla/

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35463 przez Małgorzata Flis /Cieśla/
Witam
teraz już wiem dlaczego tak duży napływ ludności z Gorzędowa do  Lubojny, moja prapraprapra babka urodzona w Gorzędowie żeni się 1827r z kawalerem z Dudków, ślub jest w Lubojnie,   przeglądając akta Lubojny  zauważyłam sporo tych przybyłych,
Nad lokalizacją dworu będę się z Panem kontaktować,

pozdrawiam
Małgosia Cieśla

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35519 przez Małgorzata Flis /Cieśla/
Witam
Panie Krzysztofie w sprawie lokalizacji Dworu w Lubojnie,  proszę się odezwać
nie mogę na Pana prywatnego emaila wysłać wiadomości
pozdrawiam
Małgosia Cieśla

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35578 przez Krzysztof Łągiewka
Żoną Jana Kwiatkowskiego, właściciela dóbr Lubojna w latach 1874 - 1912 była Stefania z Kanigowskich. Zmarła w Rudnikach 3.12.1922 r. w wieku 78 lat. Pochowana 6.12.1922 r. na cmentarzu Kule w Częstochowie. Na uroczystości żałobne zapraszały siostrzenice. Jej nekrolog zamieścił Goniec Częstochowski, nr 277.
Z pewnością pochowana została wraz z mężem zmarłym w 1917 r. Ich wspólny grób na cmentarzu Kule raczej się nie zachował.
Wymienione w nekrologu siostrzenice to zapewne Alfonsa i Lucyna Kanigowskie, właścicielki dóbr Marianka Rędzińska, zamieszkałe w Rudnikach. Były to córki Włodzimierza Kanigowskiego i Florianny z Kanigowskich. Florianna z Kanigowskich Kanigowska była córką Tomasza i Erhardyny z Garszyńskich urodzoną w Warszawie, a która 8.11.1853 r. wzięła ślub w Warszawie z Włodzimierzem Kanigowskim. Tak więc Stefania z Kanigowskich Kwiatkowska była siostrą Florianny z Kanigowskich Kanigowskiej.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #35614 przez Andrzej Kuśnierczyk
Może komuś się przyda.

Józefa z Bartelaków Zapalina [Zapała] ur. 4 maja 1816 w Lubojnie, córka Jana i Gertrudy  - służyła u szlachcica Napoleona Spinka i jego żony Michaliny z Gruździów w Kamienicy Polskiej. Miała syna Jana Władysława ur. w  1863 r. 
[Księga ludności Kamienicy Polskiej, dom nr 94]

Napoleon Spinek, ur.. w 1812. 

Możliwe pokrewieństwo ze Wspinkami herbu Prus I. Szukamy koligacji . 

Piotr Wspinek pochodził z Będkowa, miejscowości położonej w ziemi łęczyckiej, powiecie brzezińskim. Jako pierwszy spośród przedstawicieli
swojej rodziny sięgnął po urzędy ziemskie, zostając miecznikiem
łęczyckim (1507–1508), chorążym większym łęczyckim (1508–1512),
skończywszy na urzędzie kasztelana brzezińskiego (1512–1521). Ten
ostatni gwarantował mu już miejsce w senacie. W historiografii datowano
jego śmierć na 1527 r., ostatnio jednak przesunięto tę datę na 1524 r. W
świetle najnowszych badań należy dokonać jeszcze jednej korekty, gdyż w
1523 r. został odnotowany w źródłach jako nieżyjący, co w konsekwencji
stało się podstawą do wnikliwej analizy materiału źródłowego, która
skutkowała przesunięciem daty zgonu Wspinka.

Pot także: Jan Władysław Spinek

www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-wladyslaw-spinek-h-prus
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #36048 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Lubojenka AB
Dobra ziemskie Lubojenka litera B do której z dóbr Lubojna przyłączono w 1862 r. dobra Lubojenka litera A.
Na mocy ukazu z 19.02/2.03.1864 r. na własność włościan wsi Lubojenka przeszło 195 mórg i 81 prętów.
W 1894 r. dobra miały powierzchnię 755 mórg i 136 prętów.
Stanisław Topolski nabył dobra z mocy testamentu Józefa Topolskiego sporządzonego 1.03.1814 r., co zatwierdzono 23.03.1821 r. Szacunek dóbr określono na 50.000 zł.
Tomasz Topolski i Joanna z Topolskich Ossowska odziedziczyły te dobra z mocy testamentu Stanisława Topolskiego z dnia 6.02.1833 r., co zatwierdzono 15/27.10.1837 r.
Leopold Wyrzykowski nabył dobra od Tomasz Topolskiego i Joanny z Topolskich Ossowskiej 1/13.12.1837 r. za 30.000 zł.
Z powodu zalegania z ratami dla Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, dobra zostały wystawione na licytację na której 9/21.11.1848 r. nabyła je Felicyanna z Ossowskich Wyrzykowska za 2821 rubli.
Następnie w drodze nowej sprzedaży przeciwko Wyrzykowskiej 6/18.08.1849 r. dobra nabył Tomasz Dymaczewski za 3900 rubli.
Napoleon Spinek nabył dobra od Tomasza Dymaczewskiego 10/22.09.1849 r. za 3150 rubli.
Józef Garszyński nabył dobra od Napoleona Spinka 31.12.1852/12.01.1853 r. za 36.100 zł, tj. 3415 rubli.
Erhardyna z Garszyńskich Kanigowska, wdowa, otrzymała dobra z mocy testamentu jej ojca Józefa Garszyńskiego sporządzonego 9.01.1854 r., co zatwierdzono 10/22.11.1861 r.
Ludmiła z Kanigowskich, żona Władysława Skotnickiego, otrzymała dobra jako udział z majątku swej matki Erhardyny z Garszyńskich Kanigowskiej na skutek aktu z 28.05/9.06.1871 r. w szacunku 30.000 rubli.
Stanisław Nassalski i Karol Gąsowski nabyli dobra od Ludmiły z Kanigowskich Skotnickiej w zamian za nieruchomość w Warszawie o numerze 1190 w szacunku 33.367 rubli dnia 9/21.04.1876 r.
Gustaw Emanuel Staweno syn Henryka nabył dobra od Stanisława Nassalskiego i Karola Gąsowskiego w zamian za nieruchomość w Warszawie o numerze 861 w szacunku 39.000 rubli dnia 19/31.01.1878 r.
Chaskiel Warsz syn Zelika i Szaja Sana Wejntal syn Borucha nabyli dobra od Gustawa Emanuela Staweno 23.07/4.08.1880 r. za 51.500 rubli.
Moszek Joel Lichtenberg nabył połowę dóbr od Chaskiela Warsza 28.09/10.10.1880 r. za 15.000 rubli.
Majer Kabacznik syn Moszka i Rachela Ruchla Mirtenbaum z domu Gricchendler żona Naftalego Mirtenbauma syna Chama nabyli dobra na licytacji publicznej na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 5/17.05.1892 r. za 9801 rubli.
Majer Kabacznik sprzedał należącą do siebie część dóbr Mikołajowi Sztark synowi Frydrycha 15/27.03.1893 r. za 11.700 rubli.
Rachela Ruchla córka Henocha Mirtenbaum z domu Gricchendler żona Naftalego Mirtenbauma syna Chama nabyła część dóbr od Mikołaja Sztark 27.10/8.11.1893 r. za 11.700 rubli.
Adolf Sakowicz syn Antoniego nabył dobra od Racheli Ruchli Mirtenbaum 31.05/12.06.1899 r. za 26.000 rubli.
1.Teresa Jadwiga z Sakowiczów Jachymiak, córka Adolfa, żona Ludwika Jachymiaka, 2.Leon Sakowicz syn Adolfa, 3.Franciszek Sakowicz syn Adolfa, odziedziczyli dobra na mocy protokołu regulacji spadku z dnia 4.11.1925 r.
Skarb Państwa przejął dobra dnia 17.02.1945 r. z mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. Powierzchnia dóbr 369.3000 ha. Pomiędzy 98 osób rozparcelowano 345.7000 ha.Ziemię otrzymali: 1.Gajewski Ignacy 4 ha, 2.Frazel Jan 4.100 ha, 3.Koziński Ignacy 4.040 ha, 4.Makowski Adam 4.0720 ha, 5.Wojtasik Józef 4.0570 ha, 6.Wojtasik Władysław 2.0300 ha, 7.Wochal Józef 4 ha, 8.Zroślak Józef 5.0420 ha, 9.Małasiewicz Stefan 3.0560 ha, 10.Pędzik Marcin 4 ha, 11.Wypych Antoni 4.0520 ha, 12.Komuś Władysław 3.600 ha, 13.Wypych Helena 3.0540 ha, 14.Modłasiak Jan 2.4640 ha ,15.Jeż Leon 2.0480 ha, 16.Lizoń Władysław 3.5800 ha, 17.Lizoń Franciszek 2.6100 ha, 18.Nabiałczyk Stanisław 1.4400 ha, 19.Augustyniak Piotr 1.8980 ha, 20.Jeziak Jan 1 ha, 21.Bartelak Piotr 2.9700 ha, 22.Nabiałczyk Władysław 2.6620 ha, 23.Praszczyk Stanisław 2.7160 ha, 24.Stanek Władysław 1.5300 ha, 25.Stanek Piotr 3.0720 ha, 26.Ujma Roman 2.0520 ha, 27.Stafir Józef 1 ha, 28.Praszczyk Józef 2.1360 ha, 29.Hojnacki Jan 1.0260 ha, 30.Bogatko Wawrzyniec 1.6700 ha, 31.Kuroń Piotr 2.6900 ha, 32.Kuroń Genowefa 2.0480 ha, 33.Augustyniak Stanisław 3.4260 ha, 34.Augustyniak Stefan 3.3100 ha, 35.Bartelak Stanisław 1.3240 ha, 36.Nabiałczyk Kazimierz 3.4800 ha, 37.Kuroń Władysław 2.0200 ha, 38.Lisowski Bolesław 2 ha, 39.Sobański Józef 1 ha, 40.Stępel Stanisław 3.8040 ha, 41.Stępel Stefan 2.4740 ha, 42.Praszczyk Jan 2.3900 ha, 43.Stanek Stefan 1.6660 ha, 44.Kuroń Ludwik 1 ha, 45.Suchański Aleksander brak danych, 46.Rygał Andrzej 1 ha, 47.Stanek Zofia 2.62 ha, 48.Augustyniak Stefan 2 ha, 49.Augustyniak Bolesław 2.174 ha, 50.Stanek Wawrzyniec 1 ha, 51.Modłasiak Stanisław 1.75 ha, 52.Stanek Stanisław 2.714 ha, 53.Stanek Franciszek 3.569 ha, 54.Jeziak Władysław 3.024 ha, 55.Jędrecki Jan 2.42 ha, 56.Kucharczyk Jan 1.0241 ha, 57.Flis Władysław 2 ha, 58.Augustyniak Józef 1.93 ha, 59.Jeziak Andrzej 2.6 ha, 60.Bartelak Władysław brak danych, 61.Wojtasik Jan brak danych, 62.Kuroń Wacław 0.72 ha, 63.Lisowski Franciszek 1.3 ha, 64.Kuroń Jan 1.01 ha, 65.Augustyniak Kazimierz 1.36 ha, 66.Przepiórka Franciszek 1.91 ha, 67.Przepiórka Władysław 0.76 ha, 68.Augustyniak Władysław 0.74 ha, 69.Jeziak Piotr 1.31 ha, 70.Praszczyk Władysław 0.58 ha, 71.Szpringiel Bolesław 1.85 ha, 72.Augustyniak Jan 3.26 ha, 73.Modłasiak Aleksander 0.85 ha, 74.Przepiórka Stanisław 2.12 ha, 75.Pomada Jan 0.45 ha, 76.Wojtasik Stefan 0.9 ha, 77.Pomada Andrzej brak danych, 78.Borowiecki Stanisław 1.57 ha, 79.Kubica Teodor 0.8 ha, 80.Kozioł Wincenty 1.22 ha, 81.Kopczyński Marian 2.91 ha, 82.Mikuta Walenty 0.67 ha, 83.Mikuta Stanisław 1.05 ha, 84.Mikuta Tomasz 0.88 ha, 85.Mikuta Czesław 1.71 ha, 86.Nabiałczyk Szczepan 2.09 ha, 87.Nazan Piotr 0.73 ha, 88.Praszczyk Jan 2.03 ha, 89.Glanca Teodozja 1.22 ha, 90.Pindyk Antoni 0.67 ha, 91.Piekacz Józef brak danych, 92.Siwek Józef brak danych, 93.Wawrzak Stefan 0.5 ha, 94.Ratoń Józef 2.08 ha, 95.Biś Józef 4.78 ha, 96.Kubica Jan 1.33 ha, 97.Sapała Stanisław 0.71 ha, 98.Srokosz Stanisław 0.64 ha.
Z ksiąg metrykalnych parafii Borowno:
23.04.1815 r. zmarł w Radostkowie Józef Topolski l.75 dziedzic wsi Radostków i Lubojenka. Pogrzebany na cmentarzu parafialnym. (akt z łacińskich ksiąg metrykalnych)
23.04.1815 r. zmarł Józef Topolski l.75 starosta mechnicki, dziedzic wsi Radostkowa i Lubojenki, mąż Wiktorii z Gogolewskich. Świadkowie: Tomasz Topolski l.31 posesor wsi Lubojenki i Stanisław Topolski l.26 przy ojcu mieszkający w wsi Radostkowie. (32/1815)
7.04.1818 r. zmarł w Lubojence Anzelm Gogolewski l.28 dziedzic wsi Wielgomłyny, syn Felicjana i Marianny z Michowskich. Świadkowie: Marceli Gogolewski dziedzic wsi Kłomnice l.35 i Wiktor Gogolewski l.35 dziedzic wsi Chorzenic. (24/1818)
26.01.1879 r. urodził się w Lubojence Romuald Polikarp Staweno syn Gustawa Emanuela l.43 właściciela Lubojenki i Łucji Rozalii z Rzychowskich l.32. Rodzice chrzestni: Józef Rogowski i Waleria Szmit. (13/1879)
21.02.1880 r. urodziła się w Lubojence Józefa Eleonora Staweno córka Gustawa Emanuela l.45 ziemianina i Łucji Rozalii z Zychowiczów l.33. Rodzice chrzestni: Filip Szmit i Teodora z Wilkowskich Kinkieł. (46/1880) 
W aktach urodzenia Romualda i Józefy Staweno różnie zapisano nazwisko panieńskie ich matki.
6.11.1879 r. urodziła się w Lubojencja Elżbieta Jadwiga Szmit córka Filipa Stanisława l.37 właściciela Lubojenki i Walerii z Wachczyńskich l.32. Rodzice chrzestni: Karol Zarzycki wikariusz borowieński i Łucja Staweno . (70/1880) W tym przypadku zapewne spisujący akt popełnił błąd określając Filipa Szmita właścicielem dóbr Lubojenka, skoro w tym czasie był nim Gustaw Staweno.
28.06/11.07.1914 r. o godzinie 3 po północy zmarł w Lubojence Adolf Sakowicz właściciel majątku Lubojenka lat 76 mający, urodzony w [miejscowości] Pochost w guberni mińskiej w powiecie pińskim, syn zmarłych Antoniego i Józefy z Siemorzyckich małżonków Sakowiczów, mieszczan, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Emilię Krystynę z Walutyczów. Świadkowie: Józef Szpręgiel lat 44 i Jan Stanek lat 50, rolnicy zamieszkali w Lubojence. (81/1914) 
8.11.1938 r. o godzinie 9 rano zmarła w Lubojence Emilia Sakowicz, rolniczka, wdowa, lat 85 mająca, urodzona w Czerlonie w powiecie grodzieńskim, córka Franciszka i Marii małżonków Walutycz. Świadkowie: Franciszek Przepiórka lat 30 i Stanisław Karoń lat 22, rolnicy z Lubojenki. (78/1938) 
3.07.1887 r. urodziła się w Massalanach w parafii Wielkie Ejsmonty Teresa Jadwiga Sakowicz, córka Adolfa i Emilii z Walutyczów chłopów. 
29.06/12.07.1913 r. Teresa Jadwiga Sakowicz lat 26 zamieszkała w dominium Lubojenka poślubiła Ludwika Jachymiaka lat 47, kawalera, syna Józefa i Marii z Chryców, zamieszkałego w Krakowie przy ulicy Pędzichów 26. Teresa Jadwiga Jachymiak z domu Sakowicz zmarła w 1948 r. Dzieci nie posiadała.
Leon Sakowicz zmarł 14.02.1950 r. Rodziny nie założył. To on głównie zajmował się zarządzaniem dóbr, ponieważ jego rodzeństwo nie mieszkało w Lubojence.
Franciszek Sakowicz żył w latach 1894 - 1946. Urodzony w Werejkach. Żoną jego była Irena Sakowicz z domu Kral 1905 - 1980. Posiadał z nią syna Zbigniewa Sakowicza ur. 10.04.1933 w Krakowie zm. 30.08.2005 w Częstochowie oraz córkę Krystynę 1924 - 1958, która dzieci nie posiadała. Zbigniew Sakowicz z żoną Barbarą z domu Sikora 1931 - 2008 posiadał jedynie córkę. Poznałem Zbigniewa Sakowicza w 2003 r., który był wicedyrektorem huty Częstochowa. Opowiadał mi że historią rodziny nigdy się nie interesował. Z opowiadań ojca pamiętał jedynie, że pieczętują się herbem Korwin. Dziadek Zbigniewa - Adolf Sakowicz był powstańcem styczniowym, za co skonfiskowano mu majątek, a jego zesłano na Syberię. Jaki to był majątek tego Zbigniew Sakowicz nie wiedział. Adolf Sakowicz na zesłaniu był około 20 lat po czym wrócił na zachodnią Białoruś, gdzie był administratorem bądź dzierżawcą różnych majątków. Chciał nabyć własne dobra, ale władze nie zgadzały się na to, bo byli zesłańcy nie mogli nabywać dóbr na terenie Cesarstwa za wyjątkiem Kongresówki. W końcu Adolfowi Sakowiczowi udało się nabyć majątek Lubojenka koło Częstochowy i tutaj przeniósł się wraz z rodziną. Nic poza tym Zbigniew Sakowicz więcej nie wiedział, ani o udziale Adolfa w powstaniu, ani o dalszych przodkach.Z dokumentów do których dotarłem Sakowiczowie określani są jako chłopi bądź mieszczanie. Sądzę, że jeśli nawet pochodzili ze szlachty i pieczętowali się herbem Korwin to nie byli w stanie tego udowodnić przed deputacją szlachecką w XIX w. przez co zdegradowano ich, a w aktach określano chłopami czy mieszczanami.
Na cmentarzu Kule znajdują się groby rodzinne Sakowiczów. Niestety nie ma nigdzie grobu Adolfa Sakowicza zm. 1914 r. i jego żony Emilii  domu Walutycz zmarłej w 1938 r. Z nekrologu Adolfa Sakowicza zamieszczonego w Gońcu Częstochowskim wynika, że pochowano go na cmentarzu parafialnym w Borownie. Jednakże na tym cmentarzu nie udało mi się odnaleźć jego grobu.
W Lubojence znajdują się jeszcze do dziś zabudowania folwarczne z zupełnie przebudowanym dworem, który zatracił jakiekolwiek cechy stylowe. Jest też zaniedbany park, rozpadające się ogrodzenie, spichlerz i sterty cegieł po bliżej nie określonych zniszczonych budynkach. Wszystko na zdjęciach poniżej. Fotografie pochodzą z 2007 r. 

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #36106 przez Małgorzata Flis /Cieśla/
Witam
Panie Krzysztofie bardzo dziękuje za przekazane informację dotyczące Lubojenki,
na priv przesłałam zdjęcia  dworu Lubojny 

pozdrawiam
Małgosia 

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 6 miesiąc temu - 2 lata 6 miesiąc temu #36312 przez Krzysztof Łągiewka
Folwark Florków
Folwark Florków należał do dóbr Lubojna i został z nich wydzielony przez ich właściciela Jana Kwiatkowskiego w 1878 r.
W 1878 r. powierzchnia folwarku wynosiła 199 mórg i 200 prętów. Pod zabudowaniami i ogrodami - 2 morgi, żyto 166 mórg, ziemi obsiewanej żytem co 3 i 6 lat - 8 mórg, łąki raz koszone 20 mórg, nieużytki - 4 morgi.
Jan Kwiatkowski syn Karola nabył folwark Florków włącznie z dobrami Lubojna na licytacji publicznej na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 5/17.03.1874 r. za 33.000 rubli.
Eliasz Förster syn Wolfa w 2/3 i Izrael Zandsztejn syn Józefa w 1/3 nabyli folwark Florków od Jana Kwiatkowskiego 6/18.08.1880 r. za 16.000 rubli.
Izrael Zandsztejn i Eliasz Förster sprzedali należące do siebie części 11/23.07.1881 r. Michałowi Staszewskiemu synowi Piotra.
Szymon Bem syn Jakuba nabył folwark Florków od Michała Staszewskiego 31.08/12.09.1882 r. za 8900 rubli.
Czesław Romuald Ruciński syn Leopolda nabył folwark Florków od Szymona Bema 16/28.11.1889 r. za 7600 rubli.
Icek Majer Sztam syn Dawida nabył folwark od Czesława Rucińskiego 15/27.07.1899 r. za 13.900 rubli.
Ksiądz Gustaw Bettycher nabył z tego folwarku 10 dziesięcin i 207 sążni kwadratowych tj. 19 mórg i 204 pręty od Icka Majera Sztama 7/20.06.1900 r. za 2200 rubli.
W 1902 r. Icek Majer Sztam pozostałą ziemię należącą do folwarku tj. 93 dziesięciny i 413 sążni kwadratowych rozparcelował pomiędzy włościan tworząc w ten sposób kolonię Florków Nr 1.
Antoni Buczkowski syn Józefa nabył część należącą do ks. Gustawa Bettychera na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 20.03.1908 r. za 2264 rubli.
W dniu 27.09.1920 r. Antoni Buczkowski sprzedał folwark Florków o powierzchni 19 mórg i 204 prętów następującym osobom: 1. Roch Nowak z Florkowa 9 mórg za 15.000 marek, 2. Józef Marszałek z Florkowa 3 morgi za 7500 marek, 3. Franciszek Kluza z Florkowa 3 morgi za 7500 marek, 4. Michał i Konstancja z Taranków małżeństwo Melka z Dworszowic Kościelnych 2 morgi i 23 pręty oraz plac i ogród obejmujący 154 pręty z budynkami za 10.000 marek, 5. Jan Gawęda z Florkowa 5 mórg i 27 prętów za 12.500 marek.
Jan syn Teofila i Stanisława córka Jana małżeństwo Mstowscy nabyli 3 morgi od Franciszka Kluzy 10.10.1921 r. za 20.000 marek.
Jan syn Jakuba i Antonina z Mielczarków małżeństwo Gawęda nabyli 3 morgi od Józefa Marszałka 28.03.1924 r. za 300.000.000 marek.
Szczepan i Marianna z Sączków małżeństwo Mazur nabyli 3 morgi od Jana i Stanisławy Mstowskich 31.12.1925 r. za 4700 złotych.
Władysława z Mazurów Marszałek nabyła 2 morgi od Szczepana i Marianny Mazur 23.03.1929 r. za 1400 złotych.
Franciszek i Anna z Bożków małżeństwo Nowak nabyli 6 mórg od Rocha Nowaka 4.01.1933 r. za sumę 2000 złotych zapłaconą łącznie za grunt z kolonii Flroków Nr 1.
Niestety nie wiem, gdzie we Florkowie znajdowały się zabudowania folwarczne i czy coś z nich pozostało. Chyba były położone na działce, którą nabyło małżeństwo Michał i Konstancja Melka.  
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Małgorzata Flis /Cieśla/

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #36518 przez Krystian Stacherski
Witam wszystkich! Mam kilka pytań odnośnie dóbr Lgota Mała. Przede wszystkim jaki obszar zajmowały w połowie XIX wieku i jaka księga z Hipoteki pow. radomszczańskiego im odpowiada? Poza tym ciekawi mnie jeszcze, czy w ich skład wchodził od początku XIX w. teren obecnej wsi Pieńki Szczepockie? 
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu - 2 lata 5 miesiąc temu #36521 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Lgota Mała wraz z osadą Dębin posiadały powierzchnię 632 mórg (Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom 5, Warszawa 1884, s. 200). Z hipoteki powiatu radomszczańskiego odpowiada im księga wieczysta nr rep hip 152. Nie wiem natomiast czy w ich skład wchodził teren wsi Pieńki Szczepockie. O Pieńkach Szczepockich nic nie wspomina Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Jednakże na północ od Pieńków położone są Szczepocice Prywatne, a ta wieś wchodziła na pewno w skład dóbr Pławno. Być może więc i Pieńki Szczepockie mogły należeć do Pławna, ale tego oczywiście nie jestem w stanie poprzeć żadnymi dowodami. Na razie więc sprawę Pieńków Szczepockich należy pozostawić otwartą.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 4 miesiąc temu #36546 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Broniszew
Do dóbr należały wieś i folwark Broniszew, kolonie: Klekoty, Nowa Wieś, Puchy i oddzielna karczma należąca do Klekotów.
Na mocy ukazu z 19.02/2.03.1864 r. włościanie z tych dóbr otrzymali we wsi Broniszew 759 mórg i 292 pręty, a w kolonii Puchy, Nowa Wieś i Klekoty 158 mórg i 282 pręty.
W 1880 r. odłączono od tych dóbr folwark Broniszew o powierzchni 589 mórg i 170 prętów.
W 1880 r. dobra Broniszew posiadały powierzchnię 927 mórg i 267 prętów w tym Broniszew z folwarkiem Klekoty 515 mórg i 51 prętów, Las Klekot 412 mórg i 216 prętów.
W tymże samym 1880 r. oddzielono od dóbr Las Klekot o powierzchni 412 mórg i 216 prętów. Po jego wydzieleniu powierzchnia dóbr Broniszew wedle nowych pomiarów prezentowała się następująco: ziemi uprawnej żytniej 1 klasy - 4 morgi i 279 prętów, 2 klasy - 82 morgi i 202 pręty, 3 klasy - 103 morgi i 108 prętów, łąki 3 klasy - 87 prętów, pastwiska 3 klasy - 87 prętów, ziemi pod lasem uprawnej 2 i 3 klasy - 305 mórg i 231 prętów, granice i drogi - 6 mórg i 228 prętów, pod zabudowaniami - 256 prętów. Razem: 513 mórg i 201 prętów.
W 1895 r. dobra Broniszew wraz z kolonią Klekoty posiadały powierzchnię 504 mórg i 86 prętów.
Według postanowienia Piotrkowskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich z 7.02.1896 r. na podstawie pomiarów z 1892 r. rozmiar ziemi należącej do włościan w Broniszewie określono na 781 mórg i 113 prętów.
Na podstawie dobrowolnej umowy z właścicielem dóbr zawartej 26.11.1896 r. właściciele osad tabelowych nr 6, 7 i 8 w pustkowiach Puchy, Nowa Wieś i Klekoty dokonali zamiany ziemi i zrzeczenia się serwitutów w zamian za co otrzymali łącznie 35 dziesięcin i 156 sążni oraz 300 rubli i z majątku Broniszew 60 dziesięcin i 1746 sążni.
Na podstawie dobrowolnej umowy z właścicielem dóbr zawartej 26.11.1896 r. właściciel osady tabelowej nr 1 w Nowej Wsi Jan Patyk w zamian za zrzeczenie się serwitutu i zamianę ziemi otrzymał 16 mórg ziemi uprawnej i 16 prętów ziemi nieuprawnej.
Wacław Szczytnicki nabyła dobra Broniszew od Ignacego Morzkowskiego nabywcy praw Józefa Morzkowskiego kontraktem z dnia 29.09/11.10.1864 r. za 213.333 zł i 10 gr., tj. 32.000 rubli.
Melania z Psarskich Szczytnicka, żona Wacława Szczytnickiego nabyła dobra od Ignacego Morzkowskiego przez pośrednictwo swojego męża 29.09/11.10.1864 r. i aktu z dnia 30.12.1866/11.01.1867 r. za 213.333 zł i 10 gr., tj. 32.000 rubli.
Ignacy Morzkowski kupił dobra na licytacji publicznej w Trybunale Cywilnym w Kaliszu w drodze przymusowego wywłaszczenia przeciwko poprzedniej właścicielce Melanii z Psarskich Szczytnickiej na skutek wyroku adiudykacyjnego z dnia 3/15.11.1870 r. za 21.334 ruble.
Wiktor Studziński syn Mikołaja nabył dobra na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 24.03.1893 r. za 1700 rubli.
Stefan książę Lubomirski syn Eugeniusza nabył te dobra włącznie z dobrami "Folwark Janów vel Posada" od Wiktora Studzińskiego 1/13.05.1897 r. za łączną sumę 21.100 rubli.
Róża z Broel Platerów ks. Lubomirska wdowa po Władysławie Lubomirskim nabyła te dobra włącznie z dobrami Las Klekot, Jamno i Nowa Wieś, Część Wólki Prusickiej zwana Malinie i Folwark Janów vel Posada od Stefana Lubomirskiego 29.03.1933 r. za ogólną sumę 102.000 zł.

Folwark Broniszew litera A
W 1880 r. folwark Broniszew litera A posiadał powierzchnię 589 mórg i 170 prętów, w tym ziemi uprawnej żytniej 1 klasy - 247 mórg i 185 prętów, 2 klasy - 43 morgi i 275 prętów, 3 klasy - 117 mórg i 238 prętów, łąki 3 klasy - 15 mórg i 20 prętów, ziemi pod lasem żytniej 2 i 3 klasy - 154 morgi i 221 prętów i las na łąkowej ziemi 55 prętów, nieuprawna ziemia pod granicami i drogami - 8 mórg i 146 prętów, pod zabudowaniami - 1 morga i 230 prętów.
W 1882 r. powierzchnię folwarku obliczono na 589 mórg i 169 prętów.
Na mocy umowy zawartej 21.11.1921 r. właściciele osad tabelowych we wsi Klekoty nr 2, 3, 4 i 5 zrzekli się przysługujących im serwitutów w zamian za co otrzymali od Stefana Lubomirskiego 28.9698 ha z czego z nieruchomości ziemskiej Kruszyna 27.2581 ha, a z nieruchomości ziemskiej folwark Broniszew litera A 1.7117 ha. 
Na mocy umowy zawartej 2.03.1932 r. właściciele osad tabelowych we wsi Cegielnia od nr 1 do 6 zrzekli się przysługujących im serwitutów w zamian za co otrzymali od Stefana Lubomirskiego 25.2387 ha z czego z nieruchomości ziemskiej Kruszyna 21.6727 ha, Jamno i Nowa Wieś 1.0306 ha, Część Wólki Prusickiej zwana Malinie 1.9154 ha, folwark Broniszew litera A 6200 metrów kwadratowych.
Na mocy dobrowolnych umów z dni 16.04.1897 r. i 23.04.1904 r. włościanie wsi Klekoty właściciele osad tabelowych nr 1 - 5 oddali na własność właściciela majątku Kruszyna i Broniszew : Nr 1 - 22 morgi i 119 prętów, Nr 2 - 21 mórg i 187 prętów, Nr 3 - 14 mórg i 181 prętów, Nr 4 - 21 mórg i 266 prętów, Nr 5 - 21 mórg i 44 pręty. Właściciele tychże osad zrzekli się również wspólnego pastwiska o powierzchni 13 mórg i 75 prętów, a także 4 morgi i 224 pręty wspólnych nieużytków, a właściciele połowy osady nr 1 wszystkich przysługujących im serwitutów w zamian za co otrzymali: właściciel osady nr 1 - 37 mórg i 219 prętów, właściciel osady nr 2 - 43 morgi i 64 pręty, właściciel osady nr 3 - 15 mórg i 246 prętów, właściciel osady nr 4 - 42 morgi i 104 pręty, właściciel osady nr 5 - 44 morgi i 7 prętów. Przy czym grunty oddane za zamianę właścicielowi osady nr 1 wydzielone zostały z dóbr ziemskich Kruszyna, zaś osadom nr 2 - 5 z dóbr Folwark Broniszew litera A.
Prawomocnym orzeczeniem Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Radomsku z dnia 11.08.1933 r. zniesione zostały służebności leśne i pastwiskowe przysługujące osadom tabelowym nr 2 - 8 wsi Nowa Wieś w dobrach Kruszyna w zamian za co osady te otrzymały 16.7109 ha gruntów w tym z nieruchomości ziemskiej Kruszyna 11.9306 ha, z nieruchomości ziemskiej Grabowa i Grabówka 1.7904 ha, z nieruchomości ziemskiej Jamno i Nowa Wieś 1.3022 ha, z nieruchomości ziemskiej Folwark Broniszew litera A 1.6877 ha.
Wiktor Krol syn Henryka nabył Folwark Broniszew litera A od Ignacego Morzkowskiego 10/22.07.1880 r. za 24.350 rubli.
Jacek Buczeń syn Andrzeja nabył folwark na licytacji publicznej przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 1/13.11.1888 r. za 10.090 rubli.
Jacek Buczeń zmarł w Piotrkowie Trybunalskim 4.07.1889 r. o godzinie 8 wieczorem w wieku 85 lat, był wdowcem, byłym sędzią sądu pokoju okręgu opoczyńskiego, urodzony w Łękach Szlacheckich syn Andrzeja i Urszuli z Ichnatowskich. Świadkami byli: Konstanty Grabowski obywatel ziemski z Broniszewa lat 35 i Adam Grabowski lat 37 urzędnik kolei Iwangorodzko - Dąbrowskiej. (ASC Piotrków 308/1889)
Albin Buczeń syn Jacka nabył folwark po śmierci swego ojca na zasadzie protokołu regulacji spadku z dnia 10/22.08.1890 r.
Albin Ignacy Józef Buczeń urodził się 17.12.1849 r. o 1 po północy w Mniszkowie w parafii Sławno jako syn Jacka Buczeń lat 46 dziedzica dóbr Mniszków z przyległościami i Lucyny z Kochanowskich lat 29. Rodzicami chrzestnymi byli Ignacy Bogusławski dziedzic dóbr Sławno i Paulina Kochanowska ciotka nowonarodzonego. Świadkowie: Kazimierz Papiernik lat 40 i Stanisław Malarczyk lat 30 włościanie z Mniszokwa. (ASC Sławno 4/1850) 
Stefan Andrzej Lubomirski syn Eugeniusza nabył folwark od Albina Buczeń 17/29.10.1895 r. za 13.000 rubli.
 Stefan Lubomirski wyprzedawał pojedyncze działki z Folwarku Broniszew litera A.
2/15 stycznia 1913 r. działki z folwarku Broniszew A nabyli:
1. Jan Wójcicki syn Mateusza - 2 dziesięciny i 1350 sążni kwadratowych za 650 rubli.
2. Maciej syn Łukasza i Zuzanna z domu Solarz córka Jana małżeństwo Pichit - 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych za 1250 rubli.
3. Wawrzyniec Karoń syn Łukasza - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1500 rubli.
4. Józef Soborak syn Józefa - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
5. Paweł Pichit syn Walentego - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
6. Franciszek Klekot syn Łukasza - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
4 / 17 kwietnia 1913 r. działki z folwarki Broniszew A nabyli:
1. Jan Sznejder syn Augusta - 2 dziesięciny i 1350 sążni kwadratowych za 650 rubli.
2. Jacek Wrona syn Mateusza - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1125 rubli.
3. Jan Ciupa syn Macieja - 3 dziesięciny i 189 sążni kwadratowych za 750 rubli.
4. Adam syn Jana i Marianna córka Andrzeja z domu Klekot małżeństwo Cichoń - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
5. Józef Mielczarek syn Wincentego - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1500 rubli.
2/15 grudnia 1913 r. działki z folwarku Broniszew A nabyli:
1. Andrzej Brzeszczak syn Antoniego - 3 dziesięciny i 1554 sążnie kwadratowe za 1625 rubli.
2. Andrzej Depta syn Marcina - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 750 rubli.
3. Anna Nowakowska córka Jakuba z domu Maszoł - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1500 rubli.
4. Konstanty syn Jakuba i Marianna córka Macieja z domu Ciupa małżeństwo Chamala - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 750 rubli.
5. Jan Ciupa syn Wojciecha - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 750 rubli.
6. Zofia Soborak córka Michała z domu Klekot - 1 dziesięcina i 1290 sążni kwadratowych za 750 rubli.
16 czerwca 1932 r. działki z folwarku Broniszew A nabyli:
1. Adam Cichoń syn Jana - 1 ha za 1700 zł.
2. Andrzej Brzezicki syn Antoniego - 1 ha za 1700 zł.
3. Władysław Karoń syn Jacentego - 1 ha za 1700 zł.
4. Bronisława z Łapetów Soborak żona Józefa - 3 ha za 1700 zł.
5. Walenty Soborak syn Józefa - 1.4750 ha za 2950 zł. 
Po śmierci Wawrzyńca Karonia należącą do niego ziemię odziedziczyła jego córka Urszula z Karoniów Wrona na mocy protokołu regulacji spadku z 16.10.1936 r.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Stanisław Rorat, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 3 miesiąc temu #36748 przez Grzegorz Skwara
... Witam, powielam raz jeszcze moje pytanie , może ktoś z Państwa ma jakiś zasób wiedzy na ten temat i chętnie mi pomoże dzieląc się nim , za co serdecznie dziękuje ...

...Witam Wszystkich serdecznie , i dzięki za utworzenie takiego tematu. Też bardzo mnie interesuje ten okres na ziemiach Truskolaskich i przyległych : Bednarze i Klepaczka , Długi Kąt , Bór Zapilski, Piła , Zamłynie ,Golce, Wręczyca, Borowe , Węglowice, Czarna Wieś ,Jezioro , Puszczew, Bieżeń i Cisie oraz Kłobuck . Czyje to były rządy , gdzie i jakie folwarki istniały na tym terenie , młyny , gospody , kopanie rudy , itp. Jak rozpalcelowano ziemie między póżniejszych gospodarzy ??? Jeśli ktoś z Państwa ma takie informacje , to bardzo proszę się ze mną podzielić za co bede wdzięczny. ...

skwarek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 3 miesiąc temu #36753 przez Marzena Gajdziak
witam serdecznie , chętne pomogę w sprawie rodu Zalasowskich co podlegali pod dwne księstwo siewierskie.

Marzena A. M.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #36906 przez Krzysztof Łągiewka
Proszę napisać coś więcej o rodzie Zalasowskich. W jakich miejscowościach posiadali majątki, w jakich latach, czy oprócz zarządzania dobrami zajmowali się czymś jeszcze. 

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #36931 przez Andrzej Kuśnierczyk
glosa do Paciorkowskich    -  Osiek
Może przyda się wustaleniach „geografii” Paciorkowskich

PaciorkowskiKsawery h. Gryff, dziedzic dóbr Przystajni i Konstancja z
Rutkowskich, z s. Walentym, Stefanem, Romanem, c. Klotyldą,
Franciszką, Izabellą[Akta Heroldii – AGAD]
Elżbieta Sęczyswywodzi linię od Marcina Paciorkowskiego, nobilitowanego przez
króla Stanisława Augusta w 1768 r.

Wnuki Marcina czyli synowie Antoniego Paciorkowskiego, dziedzica dóbr Przystajń
(z przyległościami), i Justyny Złotnickiej:

1.Adam Julian 2. FranciszekKsawery Tomasz

Ten drugi zawarł w Koziegłowach w 1827 r. związek z Konstancja Rutkowską (córką
Antoniego) . Ich pierwszy syn Antoni Ignacy urodził się w
Koziegłowach, pozostałe dzieci w Przystajni, z wyjątkiem Klotyldy
Tekli Marianny ur. (1829) w Rudniku Małym (parafia Koziegłowy).
Franciszek Ksawery ( ur. ok. 1744 - zm. w 1802 w Borownie) w małżeństwie z Różą
z Reptowskich (jego drugą była Barbara z Męcińskich, późniejsza
żona Seweryna Waldgona) miał syna Ludwika i córkę Antoninę (ur.
o.1784 w Borownie), zmarłą w Osieku [ k. Mysłowa] w 1833 r.  {Te kwestie wyjaśniłjuż Krzysztof Łągiewka : Posiadałdwie żony: Różę z Reptowskich zmarłą 9.07.1792 r. w Borownie i
Barbarę z Męcińskich zmarłą 7.04.1827 r. w Borownie, która po
jego śmierci poślubiła 16.08.1803 r. w Borownie barona Seweryna de
Waldgon. Po śmierci Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego jego
majątek odziedziczyły dzieci, które posiadał z obiema żonami.
Seweryn de Waldgon odkupił Borowno od tychże dzieci. ….LudwikPaciorkowski nabył Wikłów od barona Seweryna de Waldgon 9.12.1812
r.
AntoninaPaciorkowska nabyła dobra Wikłów od swego brata Ludwika
Paciorkowskiego na mocy jego darowizny z dnia 10.05.1814 r. Dobrom
tym służyło prawo wolnego wrębu w przyległych lasach dóbr
Kruszyna. Właścicielka wartość dóbr określiła na 109.000 zł.
Ludwik Paciorkowski dokonał darowizny we dworze w Borownie,
twierdząc, że nie posiada żadnych własnych zstępnych ani
wstępnych sukcesorów. Ludwik i Antonina Paciorkowscy byli dziećmi
Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego dziedzica dóbr Borowno oraz
jego żony Róży z Reptowskich. W momencie darowizny Antonina
Paciorkowska mieszkała we wsi Osie]k.
Osiek pierwotniewchodził w skład rozległego majątku Mysłów, gdzie siedziało
wiele rodzin szlacheckich, m.in. Sarnowcy, Twardowscy, Miklaszewscy.
W drugiej poł. XVII w. doszło do podziału dóbr (przyległościami
Osieka był Koclin i Brzeziny).
I kolejny trop :Marianna zPaciorkowskich ( córka Franciszka Ksawerego), siostra Teresy
1v.Brodzkiej 2 v. Przesmyckiej, wyszła za Wincentego Miklaszewskiego
, a po jego śmierci za Józefa Syrokomla Karońskiego, właściciela
Osieka.   
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #36932 przez Andrzej Kuśnierczyk
ps

1780 -rozsądzenie sporu granicznego między Pińczycami    a dobrami Osiek  Miklaszewskich
bez daty -  intercyza ślubna  zawarta miedzy Antonim Paciorkowskim, ojcem Marianny, a  Wincentym Miklaszewskim, śedzią ziemskim

AGAD  
szukajwarchiwach.pl/1/399/0/-/380?q=Anto...&page=2#tabJednostka
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu - 2 lata 2 miesiąc temu #37070 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra Ziemskie Mijaczów i Będusz  
Dobra ziemskie Mijaczów i Będusz z przyległościami wieś Smudzówka, folwark Franulka, osada Potasznia, osada Gabrysiów, kolonia Nowa Kempnerówka.  
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Mijaczów otrzymali na własność 409 mórg i 236 prętów w tym grunty użytkowe 403 morgi i 96 prętów, nieużytkowe 6 mórg i 143 pręty.  
Włościanie wsi Będusz otrzymali na własność 916 mórg i 58 prętów w tym grunty użytkowe 900 mórg i 120 prętów, nieużytkowe 15 mórg i 238 prętów.  
Razem w całych dobrach 1325 mórg i 294 pręty, za co właściciel dóbr otrzymał odszkodowanie 19.573 rubli i 20 kopiejek.  
Jan Nepomucen Rogawski nabył dobra w drodze przymusowego wywłaszczenia na licytacji publicznej podług wyroku Trybunału Cywilnego Województwa Krakowskiego z 3 października i 9 listopada 1820 r. za 200.000 złotych. Dobra te poprzednio należały do Stanisława Rogawskiego.  
Joachim i Franciszka z hr. Męcińskich Bobrowscy nabyli dobra od Jana Nepomucena Rogawskiego 1.02.1826 r. za 275.000 zł.  
Aleksandra z Bobrowskich hr. Stadnicka i Michał Bobrowski nabyli te dobra jako jedyne pozostałe dzieci i sukcesorowie w spadku po swoich rodzicach zmarłych beztestamentowo Joachimie Bobrowskim zm. 27.08.1839 r. i Franciszce z hr. Męcińskich Bobrowskiej zm. 30.09.1835 r. na zasadzie protokołu regulacji spadku z dnia 27.11/9.12.1840 r.  
Markus Kempner nabył dobra na licytacji publicznej 8/20.10.1843 r. za 40.001 rubli.  
Markus Kempner zmarł 10.08.1849 r. Na skutek postępowania spadkowego i protokołu regulacji spadku z 7/19.09.1856 r. dobra odziedziczyły po nim w równych niepodzielnych częściach: 1.Augusta z Kempnerów żona Edwarda Henchel, 2.Emma Ewa z Kempnerów żona Aleksandra Kempnera, 3.Eliza Kempner, 4.Adolf Kempner, 5.Anastazy Kempner, 6.Amelia Pamela Kempner, 7.Seweryn Kempner, 8.Maria Kempner.  
Na zasadzie protokołu szczegółowego oszacowania dóbr Mijaczów przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie ich wartość w 1863 r. wynosiła 87.750 rubli.    
Adolf Kempner nabył część Anastazego Kempnera od niego samego 22.11/4.12.1867 r. za 950 rubli. 
Franciszka i Gertruda nieletnie rodzeństwo Henschel nabyło część należącą do ich zmarłej matki Augusty z Kempnerów Henschel na zasadzie postępowania spadkowego uregulowanego w dniu 23.12.1871/4.01.1872 r.  
Firma Bracia Bauerertz nabyła 1/8 część dóbr od Adolfa Kempnera 1/13.09.1872 r. za 800 rubli.  
Józef i Roman bracia Bauerertz nabyli 1/8 część dóbr od Emmy z Kempnerów Kempner 26.07/7.08.1872 r. za 1000 rubli.  
Józef i Roman bracia Bauerertz nabyli 1/8 część Seweryna Kempnera wraz z prawami dożywocia służącemu wdowie po Markusie Kempnerze - Fryderyce z Schajerów Kempner za 6500 rubli.  
Adam Bauerertz nabył dobra na licytacji publicznej na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 5/17.08.1874 r.  
Józef i Roman bracia Bauerertz nabyli dobra od Adama Bauerertz 17/29.10.1874 r. za 21.000 rubli. Rozmiar dóbr obliczono na 71 włók, 9 mórg i 212 prętów i oszacowano na 100.000 rubli.  
W 1881 r. od dóbr Mijaczów odłączono dobra Będusz. W tymże samym roku powierzchnię dóbr Będusz oszacowano na 1600 mórg i 252 pręty.  
W 1886 r. powierzchnia dóbr Będusz wynosiła 1594 morgi i 116 prętów.  
Józef Bauerertz syn Dawida nabył część należącą do jego brata Romana Bauerertz po jego śmierci na skutek postępowania spadkowego z 10/23.05.1903 r.  
Towarzystwo Akcyjne Mijaczowskich odlewni stali i Zakładów Mechanicznych "Bracia Bauerertz" nabyło dobra od Józefa Bauerertz 24.02/9.03.1914 r. przed notariuszem Wacławem Paszkowskim w Warszawie za 70.000 rubli razem z dobrami Mijaczów i Franulka, fabrycznymi zakładami Bauerertzów, fabryczną osadą Michałów w dobrach Mijaczów, fabrycznymi zakładami we wsi Mijaczów i osadą w dobrach Żarki Nr 4.  
Skarb Państwa na mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. o reformie rolnej przejął dobra należące do Towarzystwa Akcyjnego Mijaczowskich odlewni stali i Zakładów Mechanicznych "Bracia Bauerertz". Przejęcie nastąpiło 19.02.1945 r. Według obliczeń z 1949 r. obszar ziemi przejęty przez państwo wyniósł: Będusz - 460,8 ha, Franulka - 77,8 ha, Michałów - 32,9 ha, Mijaczów - 189,5 ha. Będusz nie został rozparcelowany. Z Franulki pomiędzy 65 osób rozparcelowano 73,8 ha. Michałów nie został rozparcelowany. Z Mijaczowa pomiędzy 48 osób rozparcelowano 24,6 ha.  
Znajdujące się w tych dobrach lasy przejęły Lasy Państwowe: Będusz - 264,5 ha, Franulka - brak, Michałów - 6,9 ha, Mijaczów - brak.  
Ziemię, która pozostała po parcelacji i przejęciu lasów przeznaczono na: Będusz - 1,76 ha na cele szkoły powszechnej w Będuszu uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z 25.02.1949 r., 10 ha dla szkoły rolniczej, 177,3 ha na ośrodek hodowli krów. Franulka - 4 ha miejscowe zakłady przemysłowe. Michałów - 31 ha drobni dzierżawcy i Państwowe Nieruchomości Ziemskie, a następnie obszar włączony do majątku Będusz. Mijaczów - 129,7 ha drobni dzierżawcy i miejscowe zakłady przemysłowe.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 tygodni temu - 2 lata 2 tygodni temu #37492 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra Ziemskie Mysłów  
W drugiej połowie XVIII wieku dobra te składały się z czterech części, tj. część A, B, C, D.  
Mysłów część A  
Według wykazu hipoteki pruskiej z 1793 r. dobra te były własnością Stanisława, Stefana i Wojciecha braci Konopnickich. Dziedziczne w równych częściach.  
2.12.1797 r. zapisano dożywocie na Mysłowie A dla Stefana, Wojciecha i Kazimierza Konopnickich oraz Franciszki z Twardowskich Konopnickiej.  
Po wykazie hipoteki pruskiej jest przerwa. Następnie około 1830 r. po bezpotomnej śmierci Józefa Konopnickiego jego część dziedziczą Stanisław Konopnicki w 1/2, Jan i Antoni Konopniccy w 1/4, Katarzyna z Konopnickich Noszczykowa i Józefa z Konopnickich Musialikowa w 1/4.  
Roman i Matylda rodzeństwo Karońscy nabyli część Mysłowa A od Katarzyny z Konopnickich Noszczykowej i Józefy z Konopnickich Musialikowej 9.02.1833 r. za 2000 zł tj. 300 rubli.  
Stanisław Konopnicki odziedziczył połowę wsi Mysłów A z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi z gruntami i łąkami po swym ojcu Kazimierzu Konopnickim i stryju Wojciechu Konopnickim. Tenże Stanisław Konopnicki sprzedał tę część swemu synowi Józefowi Konopnickiemu i jego żonie Katarzynie z Surmów przed notariuszem Janem Różyckim 23.05/4.06.1864 r. za 60 rubli.  
Józef i Katarzyna z Surmów Konopniccy sprzedali ze wsi Mysłów A działkę gruntu o nazwie Zagórze Ludwikowi Walentemu i Ludwice małżeństwu Kozak 22.11/4.12.1865 r. za 120 rubli.  
13.07.1794 r. Mysłów. Chrzest imieniem Jan syna urodzonego Stefana i Marianny Konopnickich z Mysłowa. Rodzice chrzestni: urodzony Wojciech Mszański i jaśnie wielmożna Teresa nieznanego nazwiska (cognomine ignota) panna z Koziegłówek. (Księga metrykalna urodzonych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1794 - 1802 str. 4)  
30.05.1796 r. Mysłów. Chrzest imieniem Antoni syna urodzonego Stefana i Marianny Konopnickich z Mysłowa. Rodzice chrzestni: Wojciech Hahulski organista i urodzona Elżbieta Mszańska z Mysłowa. (Księga metrykalna urodzonych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1794 - 1802 str. 35)  
3.05.1798 r. Mysłów. Chrzest imieniem Katarzyna Sieneńska córki urodzonego Stefana i Marianny Konopnickich z Mysłowa. Rodzice chrzestni: Wojciech Hahulski organista z żoną Petronellą. (Księga metrykalna urodzonych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1794 - 1802 str. 68)  
10.10.1802 r. zmarł w Mysłowie urodzony Stefan Konopnicki dziedzic części Mysłowa mąż Marianny Chadykówny lat 50 na chorobę "colico" czyli zapalenie jelit. (Księga metrykalna zmarłych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1794 - 1810, str. 84)  
15.12.1802 r. zmarł w Mysłowie urodzony Wojciech Konopnicki dziedzic części Mysłowa lat 47 na chorobę "inflamatorio pectori" czyli zapalenie piersi. W akcie zgonu nie podano informacji o ewentualnej żonie. (Księga metrykalna zmarłych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1794 - 1810, str. 86)  
28.02.1813 r. Koziegłówki. Ślub: Adam Musialik włościanin zamieszkały na pustkowiu Łazy Koziegłowczanym mający lat 27 zamieszkały przy ojcu na gospodarstwie synem Stanisława i zmarłej Elżbiety z Wojtaków z panną Józefą Konopnicką mającą lat 20 zamieszkałą w Mysłowie na posiadanej przez siebie części, córką urodzonego Stefana Konopnickiego już zmarłego i żyjącej Marianny z Hejdyków. (Księga metrykalna małżeństw parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1813, akt nr 12)  
W 1865 r. powierzchnia dóbr Mysłów część A wynosiła 17 mórg, w tym grunt pszenny 3 morgi, grunt orny żytni dobry lub średni 13 mórg, łąki dwa lub więcej razy na rok koszone 1 morga. Dobra płaciły 80 rubli i 5 kopiejek rocznie podatku obrachunkowego. Dobra dzieliły się na dwie własności.  
Mysłów część B  
Franciszek Antoni Porębski nabył Mysłów B od Grzegorza Porębskiego 2.12.1797 r. za 1000 talarów.  
25.07.1805 r. zmarł w Mysłowie urodzony Franciszek Porębski dziedzic części Mysłowa mąż Marianny Konopniczonki lat 60 na chorobę "miserere" czyli niedrożność jelit - silne stany bólowe brzucha, przepuklina, kolka. (Księga metrykalna zmarłych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1794 - 1810, str. 114)  
W 1865 r. powierzchnia dóbr Mysłów część B wynosiła 18 mórg, w tym grunt pszenny 2 morgi, grunt orny żytni dobry lub średni 14 mórg, łąki raz na rok koszone 2 morgi. Dobra płaciły 74 ruble rocznie podatku obrachunkowego. Dobra dzieliły się na dwie własności.  
Mysłów część C  
Ignacy Brodowski wraz z żoną Zofią z Pruszyńskich nabyli Mysłów C od Jana Pruszyńskiego 18.04.1791 r. za 940 zł.  
14.11.1787 r. Mysłów. Chrzest imieniem Marcin syna urodzonego Ignacego i Zofii Brodowskich. Rodzice chrzestni: Tomasz Bełza z Osieka i Małgorzata Świerczewska z Mysłowa.  
26.08.1790 r. Mysłów. Chrzest imieniem Róża córki Ignacego i Zofii Brodowskich. Rodzice chrzestni: Tomasz Rudawski i Agata Stodołkiewiczowa z dworu Koziegłowy.  
27.11.1795 r. Mysłów. Chrzest imieniem Andrzej syna Ignacego i Zofii Brodowskich. Rodzice chrzestni: jaśnie wielmożna Marianna Miklaszewska z Osieka i Walenty Zwierzchowski wikary.  
27.02.1802 r. Mysłów. Chrzest imieniem Marianna Julianna urodzonej 25 lutego o 11 w nocy córki Ignacego Brodowskiego i Zofii Pruszyńskiej. Rodzice chrzestni: Wojciech Hahulski organista z Koziegłówek i Julianna Brodowska z Antonim Brodowskim z Żarek.  
19.02.1816 r. zmarł w Mysłowie urodzony Ignacy Brodowski dziedzic części w Mysłowie lat około 50 na chorobę "phtysis" czyli suchoty - dawne określenie gruźlicy. (Księga metrykalny zmarłych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1810 - 1852) 
Marcin Brodowski, Andrzej Brodowski, Rozalia z Brodowskich żona Franciszka Kowackiego, Marianna z Brodowskich żona Mikołaja Suchorta wszyscy czworo rodzeństwo 4.11.1829 r. sprzedali Mysłów C Józefowi Karońskiemu sędziemu pokoju powiatu lelowskiego i jego żonie Mariannie z Paciorkowskich dziedzicom dóbr Osiek za 4200 zł.  
Dobra Mysłów część C zostały włączone do dóbr Osiek, stąd nie znana jest ich powierzchnia w 1865 r. Powierzchnia tych dóbr była wtedy liczona łącznie z powierzchnią dóbr Osiek.  
Mysłów część D  
Mysłów część D nabył Piotr Świerczewski 3.03.1774 r. od Franciszki Grabowskiej 2v Raduckiej.  
Piotr Świerczewski za swojego życia podzielił swe dobra na 5 części pomiędzy dzieci: Feliks, Andrzej, Teresa ze Świerczewskich 1v Kazimierz Konopnicki 2v Wojciech Kowalski, Małgorzata ze Świerczewskich 1v Mikołaj Dyrdziński 2v Jan Pruszyński, Justyna ze Świerczewskich żona Rafała Dewockiego.  
13.09.1804 r. zmarł w Mysłowie Piotr Świerczowski wdowiec i dziedzic części Mysłowa, lat 80, zmarł na chorobę "inflammatorio" czyli zapalenie, ale nie podano czego. (Księga metrykalna zmarłych parafii rzym. - kat. Koziegłówki 1794 - 1810, str. 102)  
21.03/2.04.1845 r. Marianna z Januszewskich żona Pawła Cichońskiego z Żarek sprzedała swą część Mysłowa D, którą miała po swej matce Mariannie z Dyrdzińskich, swej siostrze pannie Franciszce Januszewskiej właścicielce części Mysłowa zwanej Świerczowszczyzna za 37 rubli i 50 kopiejek.  
29.08/10.09.1856 r. Katarzyna z Kowalskich wdowa po Józefie Zrzałku właścicielka części Mysłowa D, którą miała po swej matce Teresie ze Świerczewskich 1v Konopnickiej 2v Kowalskiej, sprzedała tę część Łukaszowi Plucie właścicielowi części Mysłowa za 315 rubli.  
20.05/1.06.1860 r. Rozalia z Januszewskich żona Piotra Tyszkiera właścicielka części Mysłowa D, którą miała po rodzicach Pawle i Mariannie z Dyrdzińskich małżeństwu Januszewskich, sprzedała tę część Stanisławowi Stanisławskiemu za 165 rubli.  
22.01.1845 r. o 10 rano zmarł w Mysłowie Paweł Januszewski lat 60 w Mysłowie na własnej części osiadły i zamieszkały w domu pod nr 48, tam urodzony, syn Jana i Rozalii Januszewskich zmarłych, pozostawił po sobie wdowę Katarzynę z Mytomskich. Świadkowie: Stanisław Konopnicki lat 50 i Jan Dyrczyński lat 40, gospodarze w Mysłowie. (ASC Koziegłówki 18/1845)  
13.11.1852 r. o 8 rano zmarł w Mysłowie w domu nr 6 Andrzej Świerczewski wdowiec w Mysłowie urodzony i zamieszkały lat 70, syn Piotra i Marianny z Cieszowskich w Mysłowie zmarłych. Świadkowie: Józef Świerczewski lat 33 syn zmarłego posiadacz własnej części i Piotr Musialik lat 25 komornik, obaj w Mysłowie zamieszkali. (ASC Koziegłówki 159/1852)  
13.09.1866 r. o 8 wieczór zmarł w Mysłowie Łukasz Stuła cząstkowy posiadacz, wdowiec w wsi Mysłowie urodzony i zamieszkały pod nr 40, lat 68, syn Józefa i Marty Stułów. Świadkowie: Franciszek Stuła lat 40 i Szymon Węgrzyn lat 45, obaj gospodarze we wsi Mysłowie zamieszkali. (ASC Koziegłówki 153/1866)  
W 1865 r. powierzchnia dóbr Mysłów D wynosiła 68 mórg, w tym grunt pszenny 6 mórg, grunt orny żytni dobry lub średni 54 morgi, łąki dwa lub więcej razy koszone 2 morgi, łąki raz na rok koszone 6 mórg. Dobra płaciły 286 rubli rocznie podatku obrachunkowego. Dobra dzieliły się na 8 własności.  
Nazwiska właścicieli dóbr Mysłów D różnie pisano w aktach: Świerczewski/Świerczowski, Januszewski/Januszowski, Dyrdziński/Dyrczyński.  
Starosta powiatowy zawierciański decyzją z dnia 14.10.1936 r. postanowił wdrożyć we wsi Mysłów gmina Koziegłówki postępowanie scaleniowe, ustalając obszar scalenia w składzie gruntów:  
1. Grunty ukazowe i zaserwitutowe wsi Mysłów około 381.17 ha.  
2. Grunty ukazowe i zaserwitutowe wsi Osiek około 57.51 ha.  
3. Grunty hipoteczne z dóbr Mysłów litera A, B i D około 56.07 ha.  
4. Grunty z rozparcelowanego majątku Osiek: "Towarzystwo Osiek" około 100.84 ha, "Towarzystwo Koclin" około 73.64 ha, "Dobra Osiek" około 67.18 ha.  
Razem około 736.41 ha.
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Beata Haras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 tydzień temu - 2 lata 1 tydzień temu #37588 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Osiek
Dobra ziemskie Osiek z przyległościami: 1. Koclin Brzeziny i część Mysłowa należąca do nich, 2. Część Mysłowa zwana Sztaglowizna.
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. i tabeli likwidacyjnej z dnia 8/20.09.1866 r. na własność włościan przeszło: a) we wsi Osiek gruntów użytkowych 101 mórg i 245 prętów, b) we wsi Mysłów gruntów użytkowych 508 mórg i 82 pręty. Czyli razem 614 mórg i 27 prętów. Właścicielowi tych dóbr przyznano odszkodowanie 11.511 rubli i 33 kopiejki.
W 1865 r. dobra Osiek posiadały powierzchnię 853 morgi, w tym: grunt orny pszenny 53 morgi, grunt orny żytni dobry lub średni 339 mórg, łąki dwa lub więcej razy na rok koszone 26 mórg, łąki raz na rok koszone 36 mórg, pastwiska 81 mórg, lasy 230 mórg, zarośla 46 mórg, nieużytki 42 morgi. Dobra płaciły 2415 rubli i 5 kopiejek rocznie podatku obrotowego.
W 1886 r. dobra miały powierzchnię 779 mórg i 191 prętów.
Wincenty Miklaszewski posiadał dobra w spadku po swym ojcu Tadeuszu Franciszku Miklaszewskim.
Po śmierci Wincentego Miklaszewskiego na mocy jego testamentu z dnia 12.04.1806 r. dobra Osiek przeszły na jego spadkobierców: Stanisława Karońskiego, Feliksa Karońskiego, Bonawenturę Karońskiego, Urszulę z Karońskich Bańkowską, Franciszkę z Karońskich Truszkowską,  Mariannę z Karońskich Boniecką, Ksawerę Karońską, Józefa Karońskiego, tj. siostrzeńców i siostrzenice zmarłego Wincentego Miklaszewskiego.
Józef Karoński od wyżej wymienionych nabył ich części w dniach: 19.07.1813 r., 15.07.1815 r., 14.05.1816 r., 18.04.1818 r., 10.11.1829 r.
 Część Osieka z mocy testamentu Wincentego Miklaszewskiego przeszła na jego siostrzenicę Teresę z Karońskich Raczyńską, która testamentem z 12.07.1827 r. przekazała ją Urszuli z Karońskich Bańkowskiej.
Część Osieka z mocy testamentu Wincentego Miklaszewskiego przeszła na jego siostrzenicę Teklę z Karońskich Przyłęcką po której śmierci 8.11.1826 r. bezdzietnej i beztestamentowej odziedziczyli mąż Kajetan Przyłęcki i Stanisław Karoński, Feliks Karoński, Bonawentura Karoński, Urszula z Karońskich Bańkowska, Franciszka z Karońskich Truszkowska, Marianna z Karońskich Boniecka, Ksawera Karońska, Józef Karoński, Teresa z Karońskich Raczyńska.
Józef Karoński nabył część przypadłą po Tekli z Karońskich Przyłęckiej od Marianny z Karońskich Bonieckiej 10.11.1832 r.
Roman i Matylda rodzeństwo Karońscy nabyli część przypadłą po Tekli z Karońskich Przyłęckiej od Ksawery Karońskiej 4.09.1832 r.
Roman i Matylda rodzeństwo Karońscy po śmierci Józefa Karońskiego 5.02.1831 r. przejęli jego część dóbr Osiek z mocy protokołów regulacji hipotek z dni 13.06.1825 r., 29.09.1830 r., 8.11.1832 r. Szacunek dóbr przejętych przez sukcesorów Józefa Karońskiego oszacowano na 150.000 zł.
Roman i Matylda rodzeństwo Karońscy odziedziczyli również część Mysłowa zwaną Sztaglowizna, którą nabył ich ojciec Józef Karoński na licytacji publicznej 23.11.1829 r. za 1256 zł. Właścicielem Sztaglowizny był do momentu licytacji Jan Nepomucen Otfinowski. Co zapisano na mocy protokołu postępowania spadkowego z dnia 8.11.1832 r.
Bonawentura Karoński swą część przypadłą mu po Tekli z Karońskich Przyłęckiej sprzedał Romanowi Karońskiemu 13.05.1833 r. za 600 zł.
Stanisław Karoński swą część przypadłą mu po Tekli z Karońskich Przyłęckiej wraz z wszelkimi ruchomościami po zmarłym Wincentym Miklaszewskim przypadłymi Tekli Przyłęckiej sprzedał Romanowi Karońskiemu 19.04/1.05.1835 r. za 1000 zł.
Ferdynand Boniecki 1/10 części całych dóbr Osiek z mocy testamentu po Teresie z Karońskich Raczyńskiej zmarłej 8.12.1827 r. i 2/9 z 1/10 części także całych dóbr po Tekli z Karońskich Przyłęckiej zmarłej 8.11.1826 r. nabył z mocy aktu cesji 2/14.03.1836 r. za 15.000 zł.
Matylda Karońska nabyła części dóbr Osiek od Ferdynanda Bonieckiego mocą kontraktu kupna i sprzedaży 3/15.07.1839 r.
Roman Karoński sprzedał połowę swojej części dóbr Osiek nabytej od Bonawentury Karońskiego swojej siostrze Matyldzie Karońskiej żonie Bolesława Hubickiego 22.05/3.06.1841 r. za 300 zł.
Roman Karoński na mocy układu działowego ze swoją siostrą Matyldą z Karońskich Hubicką w dniu 8/20.05.1843 r. stał się jedynym właścicielm dóbr Osiek z zastrzeżeniem spłacenia swej siostry w gotówce.
Małżeństwo Wincenty Wilhelm Nowosielski i Sylwina z Tymienieckich Nowosielska nabyli dobra od Romana Karońskiego 2/14.09.1849 r. za 155.000 zł czyli 23.250 rubli.
Wincenty Wilhelm Nowosielski po śmierci swej żony Sylwiny z Tymienieckich 1v Przygodzkiej 2v Nowosielskiej 4.11.1851 r. przejął jej część dóbr na własność na mocy jej testamentu z 5/17.10.1851 r.
Po śmierci Wincentego Wilhelma Nowosielskiego 16.07.1855 r. dobra przeszły prawem spadku na jego dzieci tj. Piotra, Stefana i Rozalię co zatwierdzono 30.06/12.07.1861 r.
Ignacy Nowodworski nabył dobra na licytacji sądowej w Trybunale Cywilnym Guberni Radomskiej w Kielcach 4/16.06.1862 r. za 35.010 rubli.  
Z tych dóbr Ignacy Nowodworski syn Karola aktem z 16/29.12.1902 r. przed notariuszem Cedrowskim w Piotrkowie sprzedał: 1.Grzegorz syn Piotra i Katarzyna córka Wojciecha z domu Chwistek małżeństwo Zasadzień 17 mórg za 2125 rubli, 2.Paweł syn Wojciecha i Julianna córka Wojciecha z domu Zasadzień małżeństwo Chwistek 17 mórg za 2125 rubli, 3.Paweł syn Kacpra i Anna córka Wojciecha z domu Chwistek małżeństwo Radus 31 i 1/2 morgi za 4882 ruble i 50 kopiejek, 4.Mikołaj syn Wojciecha i Julianna córka Pawła z domu Opara małżeństwo Chwistek 31 i 1/2 morgi za 4882 ruble i 50 kopiejek, 5.Jan syn Konstantego i Franciszka córka Stanisława z domu Rudkiewicz małżeństwo Chachulscy 16 i 1/2 morgi za 2062 ruble i 50 kopiejek.
Józef Karol Izydor Nowodworski syn Ignacego i Ludwika Teresa Michelis z domu Nowodworska nabyli dobra w spadku po śmierci ojca, co zapisano 19.08.1905 r.
Z dóbr wydzielono 181 dziesięcin i 1260 sążni z przeznaczeniem na parcelację dnia 28.12.1906/10.01.1907 r.
Z dóbr wydzielono folwark Osiek o powierzchni 177 mórg i 208 prętów co zapisano 18.06/1.07.1907 r.
Nie znam dalszych losów folwarku Osiek po 1907 r., ale zapewne jeszcze przed I wojną światową został rozparcelowany, bowiem w okresie międzywojennym nigdzie nie wykazano istnienia w Osieku majątku ziemskiego posiadającego więcej niż 30 hektarów.
Nie wiem gdzie w Osieku mieścił się dwór, park i zabudowania folwarczne i czy coś z tego założenia jeszcze przetrwało.
Z akt metrykalnych parafii Przystajń:
4.11.1792 r. ślub jaśnie wielmożny Wincenty Miklaszewski kawaler sędzia ziemski krakowski z Marianną Paciorkowską burgrabiną opoczyńską panną. Świadkowie: Amon Karoński sędzia ziemski krakowski i Wawrzyniec Brodzki.
Z akt metrykalnych parafii Borowno:
23.04.1806 r. zmarł w Borownie jaśnie wielmożny Wincenty z Pożarska Miklaszewski dziedzic dóbr Osiek i Mysłów z przyległościami, lat 55, pochowany 26.04 w kościele.
Z akt metrykalnych parafii Koziegłówki:
31.12.1768 ślub Amon Karoński subdelegat grodzki oświęcimski z parafii kolegiackiej z Krakowa z Antoniną z Pożarska Miklaszewską szambelanową księstwa siewierskiego panną. Świadkowie: Stanisław Lgocki łowczy województwa łęczyckiego i Jan Rogawski podczaszy.
1807 r. ślub Józef Karoński z Marianną Miklaszewską.
1.04.1808 Osiek. chrzest imionami Roman Teodor Wincenty syna Józefa Karońskiego sędziego pokoju siewierskiego i dziedzica dóbr Osiek, Mysłów, Koclin, Brzeziny i Marianny z Paciorkowskich Miklaszewskiej. Rodzice chrzestni: Teofil Leuchtmann chirurg okręgu siewierskiego z Siewierza i panna Barbara Miklaszewska z dworu Osiek.
15.08.1811 r. o godzinie 6 rano urodził się we wsi Osiek pod nr 1 Edward Napoleon Marcin Karoński syn Józefa Karońskiego dziedzica wsi Osiek i Mysłów z przyległościami lat 34 i Marianny z Paciorkowskich lat 33. Świadkowie: Bogumił Leithman powiatowy chirurg lat 50 z Siewierza i Kazimierz Kowalski ekonom ze wsi Osiek lat 26.
29.03.1812 r. o godzinie 10 przed południem zmarł we wsi Osiek Edward Karoński liczący 7 miesięcy syn Józefa Karońskiego dziedzica we wsi Osiek zamieszkałego i Marianny z Paciorkowskich pod numerem 1. Świadkowie: Kazimierz Kowalski ekonom we wsi Osiek i Franciszek Zdrzałek gospodarz ze wsi Osiek i sąsiad. 
2.08.1814 r. o godzinie 9 przed południem urodziła się we wsi Osiek pod nr 1 Anniela Eugenia Truszkowska córka Antoniego Truszkowskiego podsędka powiatu częstochowskiego lat 45 w Częstochowie zamieszkałego i Franciszki z Karońskich lat 27. Świadkowie: Józef Szulc sędzia Trybunału Cywilnego Departamentu Kaliskiego lat 30 w Kaliszu zamieszkały i Józef Karoński sędzia pokoju powiatu lelowskiego dziedzic z wsi Osiek i Mysłowa lat 37.
18.09.1817 r. o godzinie 5 wieczorem urodził się we wsi Osiek pod nr 1 Edmund Józef Antoni Karoński syn Józefa Karońskiego dziedzica wsi Osiek i Mysłów z przyległościami lat 38 i Marianny z Paciorkowskich z pierwszego ślubu Miklaszewskiej lat 38. Świadkowie: Kazimierz Bontani lat 50 radca powiatu lelowskiego we wsi Pińczyce zamieszkały i Antoni Rębowski lat 38 prezes Trybunału Kaliskiego.
28.10.1817 r. o godzinie 8 w nocy zmarł we wsi Osiek pod nr 1 Luciusz Karoński lat 3 syn Józefa Karońskiego i Marianny z Paciorkowskich. Świadkowie: Gotlib Leitshman chirurg powiatowy zamieszkały w Żarkach i Kazimierz Kowalski ekonom ze wsi Osiek.
5.03.1819 r. o godzinie 5 rano urodziła się we dworze w Osieku Mechtylda Franciszka Konstancja Karońska córka Józefa Karońskiego sędziego pokoju powiatu lelowskiego lat 36 dziedzica wsi Osiek i Mysłowa w Osieku zamieszkałego i Marianny z Paciorkowskich pierwszego ślubu Miklaszewskiej lat 42. Świadkowie: Jan Stojowski lat 36 dziedzic wsi Pińczyce tamże zamieszkały i Kazimierz Kowalski lat 28 ekonom ze wsi Osiek.
14.01.1822 r. o godzinie 8 rano zmarł we wsi Osiek pod nr 1 Edmund Karoński lat 5 syn Józefa Karońskiego i Marianny z Paciorkowskich. Świadkowie: Kazimierz Kowalski ekonom ze wsi Osiek i Jakub Bańka majster kunsztu stolarskiego z Mysłowa.
5.03.1831 r. o godzinie 11 w nocy zmarł w Osieku Józef Karoński lat 56, dziedzic dóbr Osiek i Mysłów, sędzia pokoju powiatu lelowskiego, kawaler orderu św. Stanisława w Osieku zamieszkały, urodzony w Krakowie, syn Amona i Antoniny Karońskich zmarłych, zostawiwszy po sobie wdowę Mariannę z Paciorkowskich. Świadkowie: Roman Karoński syn wyżej wymienionego lat 22 i Kazimierz Kowalski lat 40 ekonom, obaj zamieszkali w Osieku. ASC 43/1831
2.06.1840 r. ślub Bolesław Jan Feliks Stefan Hubicki kawaler lat 27 urodzony w Piotrkowie w guberni kaliskiej zamieszkały we wsi Smoleń przy rodzicach syn Romana Hubickiego sędziego apelacyjnego i Marianny z Wolanowskich dziedziców dóbr Smoleń tamże zamieszkałych z panną Metyldą Karońską lat 21 urodzoną w Osieku i tam zamieszkałą przy matce córką Józefa Karońskiego sędziego pokoju powiatu lelowskiego zmarłego i Marianny z Paciorkowskich żyjącej. Małżonkowie umowy przedślubnej nie zawarli. ASC 29/1840
4.11.1851 r. o godzinie 8 wieczór zmarła w Osieku Silwina Eugenia z Tymienieckich Nowosielska pierwszego ślubu Przygodzka, drugiego Nowosielska lat 43, zamieszkała w Osieku, urodzona w Oleśnicy, córka Piotra Tymienieckiego i Julianny z Korulskich zmarłych we wsi Chomętowie, zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Wincentego Wilhelma Nowosielskiego. Świadkowie: Wincenty Wilhelm Nowosielski dziedzic dóbr Osiek z przyległościami lat 47 w Osieku zamieszkały i ksiądz Apolinary Karnawalski wikariusz parafii Koziegłówki lat 25 w Koziegłówkach zamieszkały. ASC 127/1851
16.07.1855 r. o godzinie 4 po południu zmarł we dworze w Osieku Wincenty Wilhelm Nowosielski dziedzic Osieka, sędzia pokoju w okręgu lelowskim, wdowiec, lat 54, urodzony w Woli Kopcowej w guberni radomskiej, syn Jakuba i Rozalii z Juchowskich małżonków Nowosielskich już zmarłych. Świadkowie: Onufry Korulski naddzierżawca ekonomii rządowej Olsztyn zamieszkały w Turowie lat 65 i Józef Bajorkiewicz burmistrz miasta Koziegłów i zarazem wójt gminy Osiek w Koziegłowach zamieszkały lat 39. ASC 155/1855
21.10.1863 r. o godzinie w pół do trzeciej z południa urodził się w Osieku Marian Paweł Alfons Nowodworski syn Ignacego Józefa Nowodworskiego lat 40 dziedzica wsi Osiek z przyległościami w Osieku zamieszkałego i Marii z Grabowskich lat 30. Rodzice chrzestni: Izydor Nowodworski i Zofia Nowodworska z Łysej Góry. Świadkowie: Izydor Nowodworski nadleśny lasów rządowych w Łysej Górze zamieszkały lat 50 i Piotr Ćwiekowski organista z Koziegłówek lat 52. Spóźnienie spisania aktu urodzenia nastąpiło jedynie z przyczyny słabości matki, w której też i życie zakończyła. ASC 69/1864
30.10.1863 r. o godzinie 8 wieczór zmarła w Osieku Maria z Grabowskich Nowodworska współdziedziczka dóbr Osiek, zamężna, lat 30 mająca, urodzona w Warszawie, a zamieszkała w Osieku pod numerem 1, córka zmarłego Pawła i żyjącej Teresy z Bollermanów, zostawiwszy owdowiałego męża Józefa Ignacego Nowodworskiego. Świadkowie: Józef Ignacy Nowodworski dziedzic Osieka z przyległościami lat 40 i Ludwik Dill rządca dóbr Osiek, tamże zamieszkali. ASC 136/1863
29.03.1864 r. o godzinie 10 wieczór zmarł w Osieku Marian Paweł Alfons Nowodworski dziecko mające 5 miesięcy syn Ignacego Józefa i zmarłej Marii z Grabowskich małżonków Nowodworskich. Świadkowie: Ignacy Józef Nowodworski dziedzic Osieka z przyległościami lat 40 i Piotr Ćwiekowski organista parafialny z Koziegłówek lat 50. ASC 60/1864
8.01.1883 r. o godzinie 10.30 rano zmarł w Osieku Karol Nowodworski ziemianin, emeryt, główny skarbnik guberni radomskiej, wdowiec po Franciszce z Szymańskich zmarłej dnia 26.11/8.12.1858 r., urodzony we wsi Łacha w powiecie pułtuskim w guberni płockiej, a zamieszkały przy swoim synu we wsi Osiek, syn Ignacego i Marianny z Przeradowskich małżeństwa Nowodworskich obywateli ziemskich. W akcie nie podano wieku zmarłego. Świadkowie: Paweł Bereza lat 50 i Ludwik Maroń lat 42 chłopi koloniści z Mysłowa. ASC 9/1883
31.07.1883 r. w czasie popołudnia zmarła w Osieku Jadwiga Nowodworska, panna ziemianka, urodzona w Łysej Górze w parafii siewierskiej, a przebywająca w Osieku, lat 17, córka komisarza Piotrkowskiego Leśnego Okręgu żyjącego Izydora i nieżyjącej Zofii z domu Wawrowska małżeństwa Nowodworskich. ASC 118/1883
28.11.1904 r. o godzinie 1 po południu zmarł w Osieku Józef Ignacy Wojciech Nowodworski ziemianin, właściciel dóbr Osiek, lat 85, urodzony w mieście Sandomierz, zamieszkały we wsi Osiek, syn Karola i Franciszki z domu Tymańska małżeństwa Nowodworskich ziemian, wdowiec po Marii Bronisławie z Grabowskich. Świadkowie: Władysław Nowodworski lat 36 zamieszkały w Warszawie i Jan Frączek lat 44 chłop ze wsi Koziegłówki. ASC 150/1904
Na cmentarzu parafialnym w Koziegłówkach za kaplicą znajduje się zaniedbany grobowiec Nowodworskich. Są na nim następujące inskrypcje: Ś. P. Ignacy Nowodworski żył lat 84 zm. d. 28 listopada 1904 r. Z Grabowskich Marja Nowodworska żyła lat 30 zm. d. 30 października 1863 r. Pokój ich cieniom. Ś. P. Karol Nowodworski żył lat 90 zm. d. 8 stycz. 1883 r. Ś. P. Maniuś synek nieżyjących Ignacego i Marji Nowodworskich żył 5 miesięcy zm. d. 29 marca 1864 r.
Również na cmentarzu parafialnym w Siewierzu znajduje się zaniedbany grobowiec Nowodworskich. Spoczywają w nim członkowie rodziny Izydora Nowodworskiego. Tenże jak podejrzewam był bratem Ignacego Nowodworskiego z Osieka. Jednakże jego samego w grobowcu w Siewierzu nie pochowano, gdyż nie ma na nim inskrypcji mówiącej o nim. Oto inskrypcje z grobowca Nowodworskich w Siewierzu: Ś. P. Maria z Nowodworskich Wawrowska żona b. prezesa Trybunału lat 58 +22 wrześ 1867 r. jej córka Zofia z Wawrowskich Nowodworska żona nadleśnego lat 37 +31 stycz. 1867 r. oraz jej dzieci Jadzia dni 20 +14 paźd. 1861 Zosia dni 2 +29 stycz 1867 Józefa lat 21 +15 wrz. 1877 r. Jadwiga lat 19 +31 lipca 1883 r. Proszą o westchnienie do Boga.
Poniżej fotografie grobowców rodziny Nowodworskich na cmentarzu w Koziegłówkach i Siewierzu.
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Paweł Mościński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.