Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu - 4 lata 8 miesiąc temu #32299 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Kruszyna
W 1337 r. wzmiankowany jest Sieciech z Kruszyny kasztelan wieluński. Jest to też pierwsza wzmianka o miejscowości Kruszyna. 1400 r. – układ w sprawie Kruszyny i 2 Ligot, które dostała w posagu żona Michała z Borowna. Lata 1418 – 1423 Sieciech Czapla herbu Oksza. 1419 r. – Adam z Kruszyny. 1454 r. – Stogniew Czapla zamienił wsie Wargawę i Lgotę na altarię kościoła w Kruszynie. W 1457 r. sprzedał szlachetnemu Piotrowi z Brzeźnicy wieś Łęg za 150 grzywien. W 1458 r. sprzedał za 1800 grzywien 4 wsie w powiecie lelowskim. W 1459 r. był starostą ostrzeszowskim. W 1462 r. Kruszynę otrzymał Koniecpolski (Ryszard Rosin, Słownik historyczno - geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1963, str. 100). Nie podano jego imienia, ale mógł to być Przedbór zmarły po 1458 r. lub jego syn Jakub zm. 1480 r. Kolejnym właścicielem mógł być syn Jakuba – Stanisław zm. po 1494 r. Po nim jego syn Stanisław Przedbór zm. 1588 r., który posiadał syna Aleksandra zm. w 1609 r. Tenże ze związku z Anną Sroczycką zm. po 1615 r. posiadał m.in. córkę Annę Aleksandrę zm. 1651 r., która w 1620 r. poślubiła Kaspra Denhoffa (1588 – 1645). Według ksiąg metrykalnych parafii Kruszyna 19 lipca 1621 r. ochrzczono w Kruszynie imieniem Zofia córkę Aleksandra Koniecpolskiego i Doroty.
Po Koniecpolskich Kruszyna przechodzi na skoligaconych z nimi Denhoffów. Kasper Denhoff wzniósł istniejący do dziś pałac; jego budowę ukończono w 1630 r.
W księgach metrykalnych parafii Kruszyna znajdują się akty dotyczące członków rodu Denhoffów:
30.01.1644 r. ochrzczono imionami Polikarp Rafał syna Bogusława Leszczyńskiego generała majora wojsk polskich i Anny Denhoff.
18.07.1650 r. ochrzczono imionami Aleksander Kasper syna Stanisława Denhoffa i Anny Radziwiłł.
21.03.1651 r. ochrzczono imionami Stanisław Bogusław Franciszek syna Zygmunta Denhoffa starosty bolesławskiego i bydgoskiego i Teresy Ossolińskiej.
2.11.1654 r. ochrzczono imionami Stanisław Michał syna Stanisława Denhoffa starosty wieluńskiego i radomszczańskiego i Anny z Radziwiłłów.
1.04.1701 r. ślub Stefana Leszczyńskiego starosty ostrzeszowskiego z Joanną Denhoff. (Była to Joanna Teresa z Brzostowskich wdowa po Zygmuncie Wiktorze Denhoffie synu Stanisława, a wnuku Kaspra)
W 1721 r. jako właścicielka Kruszyny wzmiankowana jest Anna z Denhoffów Daniłowicz, żona Aleksandra, starościna parczewska. (Ossolineum, sygn. 6093 / II Księgi parafialne Kruszyny: Visitationes ecclesiae parochialis in Kruszyna 1744 – 1772, str. 65). Anna z Denhoffów Daniłowicz była córką Zygmunta, a wnuczką Kaspra Denhofa. Jej córką była Konstancja z Daniłowiczów Potocka wzmiankowana jako właścicielka dóbr Kruszyna w roku 1762. (Ossolineum, sygn. 6093 / II Księgi parafialne Kruszyny: Visitationes ecclesiae parochialis in Kruszyna 1744 – 1772, str. 31).
Adam Potocki nabył dobra Kruszyna składające się z Kruszyny, Bogusławic, Łęk, Kijowa, połowy Jackowa – Baby i pustkowia Klekot od Konstancji z Daniłowiczów Potockiej 4.07.1789 r. za 200.000 florenów tj. 33.333 talarów.
Leopoldyna hr. Schönaich – Carolath z hrabiów Seherr – Thoss nabyła Kruszynę od Adama Potockiego 30.12.1800 r. za 75.000 talarów.
Z ksiąg metrykalnych parafii Kruszyna:
14.10.1801 r. Kruszyna. Chrzest imionami Henryk Władysław August syna hr. świętego imperium rzymskiego Wilhelma Aleksandra Schönaich – Carolath i Leopoldyny z hr. Seherr – Thoss.
6.07.1802 r. Kruszyna. Zmarł w Kruszynie Władysław dziecko miesięcy 8 syn Leopoldy Schönaich dziedziczki Kruszyny.
Jan Kanty Chrucki pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego nabył dobra Kruszyna od Leopoldyny hr. Schönaich – Carolath 7.08.1810 r. za 25.000 talarów.
W 1820 r. dobra Kruszyna składały się z wsi Bogusławice, Łęg, Kijów, połowy wsi Jacków – Baby, pustkowia: Klekot, Adamów i Rusinów.
Józef Fryderyk Martini dziedzic dóbr Otmęt na Śląsku (obecnie część Krapkowic) nabył dobra Kruszyna od Jana Kantego Chruckiego przed notariuszem Truszkowskim w Częstochowie 18.05.1820 r. za 774.000 zł i 12.000 zł tj. 131.000 talarów. Kupujący przyjął na siebie spłacenie wszystkich długów, których łączna suma wyniosła 126.000 talarów. Także sprzedający otrzymał od nabywcy tylko 5000 talarów. Zyski z dóbr służyły sprzedającemu do 24 czerwca tego roku, jak również i mieszkanie w połowie pałacu do tego samego dnia. W akcie tym stwierdzono ponadto, że Jan Kanty Chrucki nabył Kruszynę od Leopoldyny Schönaich – Carolath z pałacem, ogrodem włoskim, oranżerią, 1000 sztuk owiec, 4 końmi fornalskimi, 1 wozem, również z browarami, dwoma garncami miedzianymi – jednym wężowym, a drugim rurowym, połową naczyń browarnych i piwnych znajdujących się w Kruszynie.
Po sprzedaży Kruszyny Jan Kanty Chrucki przeniósł się do pobliskiego majątku Borowno, którego został dzierżawcą. Nie był nim jednak długo, gdyż wkrótce tamże zmarł, tj. 3.09.1820 r. o 12 w południe w wieku 51 lat, pozostawiając po sobie wdowę Agnieszkę z Kwiatkowskich. (ASC Borowno 74/1820)
Józef Fryderyk Martini nabył dobra ziemskie Jacków – Baby litera A od Antoniego Karśnickiego 23.06.1821 r. za 50.000 zł.
Józef Fryderyk Martini zmarł w Kruszynie 14.01.1837 r. w wieku 65 lat. W swoim testamencie z 2.10.1835 r. dobra przekazał w dożywotnie użytkowanie swej żonie Katarzynie z Glambików. Po śmierci żony dobra miały przypaść na córkę Emilię wdowę po Jakubie Podczaskim. Po śmierci zaś córki bądź za jej życia cała majętność Kruszyna miała przejść w ręce jej dzieci, spomiędzy jednak których Józef Martini chciał mieć za dziedzicznego sukcesora swego wnuka Romualda Podczaskiego. Katarzyna z Glambików Martini zrzekła się dożywocia 2.05.1845 r. przekazując je na swą córkę Emilię 1v Podczaską 2v Buczyńską. Ta ostatnia również zrzekła się dożywocia przekazując Kruszynę w zarząd swemu synowi Romualdowi od 12/24.06.1848 r. Tenże stał się pełnoprawnym właścicielem dóbr 27.12.1849 r. / 8.01.1850 r.
Dobra ziemskie Jacków – Baby litera A przeszły w posiadanie Romualda Podczaskiego z mocy testamentu Józefa Fryderyka Martiniego z 2.10.1835 r. co zatwierdzono na mocy postępowania spadkowego 16/28.04.1851 r.
Romuald Podczaski nabył dobra ziemskie Jamno i Nowa Wieś od Kwiryna Kaczkowskiego 3/15.05.1858 r. za 36.000 zł tj. 5400 rubli.
Eugeniusz książę Lubomirski syn Eugeniusza przed notariuszem Władysławem Więckowskim w Warszawie 10/22.07.1862 r. nabył od Romualda Podczaskiego: 1.Kruszynę z przyległościami Bogusławice, Łęg, Kijów, połowę wsi Jacków - Baby, pustkowia: Klekot, Adamów, Rusinów. 2.Jacków - Baby litera A. 3.Jamno oraz Nowa Wieś. Cena: 277.500 rubli. Zezwolono też aby, Romuald Podczaski pozostał w pałacu do 1 grudnia 1862 r. Z pod tej sprzedaży wyłączono na rzecz Romualda Podczaskiego wszystkie meble, obrazy, lustra, sprzęty domowe, sprzęty kuchenne, powozy, bryczki, sanie, konie cugowe i wierzchowe z zaprzęgami i ich źrebiętami, siodła, czwartą część oranżerii tegorocznej, rzepak i wszelkie zgoła remanenta znajdujące się czy to w piwnicach, magazynach, spichrzach lub gdziekolwiek.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Kruszyna otrzymali na własność 572 morgi i 194 pręty ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Kruszyna zapisano: 1.Pędzik Błażej 8 mórg i 116 prętów, 2.Rychter Tomasz 8 m. 276 pr., 3.Siemiński Tomasz 12 m. 38 pr., 4.Wrzalik Wawrzyniec 10 m. 239 pr., 5.Poroszewski Jan 13 m. 292 pr., 6.Zasępa Piotr 15 m. 139 pr., 7.Pruciak Zofia 15 m. 1 pr., 8.Kazimierczak Marianna 10 m. 108 pr., 9.Plinik Kazimierz 10 m. 283 pr., 10.Kopcik Józef 13 m. 49 pr., 11.Rybak Tomasz 11 m. 54 pr., 12.Porada Michał 9 m. 232 pr., 13.Pogoda Grzegorz 10 m. 229 pr., 14.Jarząbek Wincenty 10 m. 67 pr., 15.Bodanka Feliks 10 m. 213 pr., 16.Porada Florian 15 m. 218 pr., 17.Kucharski Grzegorz 14 m. 26 pr., 18.Kazimierczak Józef 12 m. 239 pr., 19.Kucharski Jan 13 m. 117 pr., 20.Zasępa Marcin 11 m. 223 pr., 21.Kazimierczak Wojciech 16 m. 50 pr., 22.Perliński Ignacy 19 m. 98 pr., 23.Polak Ignacy 13 m. 87 pr., 24.Smolarek Maciej 12 m. 94 pr., 25.Knaś Marcin 13 m. 179 pr., 26.Kustal Maciej 12 m. 100 pr., 27.Pruciak Maciej 15 m. 92 pr., 28.Włodarek Antoni 14 m. 156 pr., 29.Porada Jan 12 m. 268 pr., 30.Majchrzak Jan 15 m. 25 pr., 31.Poroszewski Franciszek 16 m. 49 pr., 32.Porada Tomasz 12 m. 299 pr., 33.Poroszewski Mikołaj 3 m. 250 pr., 34.Poroszewski Antoni 19 m. 179 pr., 35.Zasępa Marcin 14 m. 212 pr., 36.Olszewski Szymon 10 m. 176 pr., 37.Milanowski Ignacy 8 m. 240 pr., 38.Kołaczkowski Andrzej 11 m. 176 pr., 39.Poroszewski Antoni 10 m. 186 pr., 40.Poroszewski Mikołaj 11 m. 160 pr., 41.Poroszewski Maciej 10 m. 225 pr., 42.Kołaczkowski Tadeusz 15 m. 79 pr., 43.Łagrzycki Herszlik 1m. 66 pr., 44.Hujdus Tomasz 189 pr., 45.Hujdus Józef 188 pr., 46.Zasępa Wawrzyniec 1 m. 46 pr., 47.Zasępa Katarzyna 216 pr., 48.Majchrzak Tadeusz 2 m. 136 pr., 49.Ostapińska Marianna 225 pr., 50.Wyrzgoła Jan 208 pr., 51.Kustal Maciej 237 pr., 52.Porada Barbara 121 pr., 53.Zatoń Franciszka 120 pr., 54.Surli Jakub 220 pr., 55.Kołaczkowski Józef 135 pr., 56.Poroszewski Ludwik 1 m. 217 pr., 57.Soborak Szczepan 2 m. 57 pr., 58.Łyciak Wawrzyniec 19 pr., 59.Osada szkoła wiejska 39 pr., 60.Osada kancelaria wójta gminy 23 pr., 61. Brak, 62.Rybak Katarzyna 35 pr., 63.Część sołtysia 136 pr., 64.Wspólne pastwisko Mokracz 6 m. 283 pr., 65.Wspólne pastwisko wiejskie 2 m. 298 pr., 66.Wspólne pastwisko wiejskie 1 m. 260 pr., 67.Nieużytki 14 mórg i 89 prętów.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Klekoty otrzymali na własność 133 morgi i 148 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Klekoty zapisano: 1.Klekot Michał 23 morgi i 269 prętów, 2.Kołodziejczyk Franciszek 25 m. 26 pr., 3.Gawron Kacper 16 m. 38 pr., 4.Klekot Piotr 25 m. 194 pr., 5.Sadkowski Kazimierz 24 m. 222 pr., 6.Wspólne pastwisko 13 m. 75 pr., 7.Nieużytki 4 morgi i 224 pręty.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Kruszyna Poduchowna otrzymali na własność 75 mórg i 281 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Kruszyna Poduchowna zapisano: 1.Karczmarczyk Tadeusz 7 mórg i 61 prętów, 2.Kołodziejczyk Antoni 6 m. 191 pr., 3.Spadkobiercy Łukasza Łabęckiego 7 m. 36 pr., 4.Patrzak Piotr 8 m. 89 pr., 5.Podel Franciszek 7 m. 69 pr., 6.Spadkobiercy Wawrzyńca Łaciaka 8 m. 69 pr., 7.Jarząbek Idzi 7 m. 113 pr., 8.Hujdus Antoni 5 m. 261 pr., 9.Hujdus Józef 76 pr., 10.Msura Jakub 8 m. 282 pr., 11.Togniecki Jakub 8 mórg i 234 pręty.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Bogusławice otrzymali na własność 446 mórg i 176 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Bogusławice zapisano: 1.Klimczak Joachim 9 mórg i 114 prętów, 2.Bylica Jan 8 m. 191 pr., 3.Leciak Maciej 10 m. 42 pr., 4.Powroźnik Ignacy 13 m. 156 pr., 5.Klekot Wincenty 10 m. 71 pr., 6.Koczorowski Antoni 9 m. 230 pr., 7.Klekot Stanisław 9 m. 260 pr., 8.Powroźnik Franciszek 9 m. 150 pr., 9.Koński Tadeusz 9 m. 136 pr., 10.Powroźnik Paweł 9 m. 87 pr., 11.Kasprzyk Małgorzata 14 m. 165 pr., 12.Klekot Izydor 8 m. 293 pr., 13.Kokoszka Łukasz 9 m. 157 pr., 14.Jackowski Łukasz 8 m. 119 pr., 15.Rygał Piotr 9 m. 118 pr., 16.Hajduk Antoni 9 m. 109 pr., 17.Pondel Kazimierz 9 m. 31 pr., 18.Zasępa Piotr 7 m. 85 pr., 19.Milanowski Jakub 13 m. 17 pr., 20.Rudnik Tadeusz 14 m. 99 pr., 21.Bodanka Stefan 9 m. 67 pr., 22.Sumowski Wincenty 14 m. 17 pr., 23.Hajduk Andrzej 19 m. 200 pr., 24.Kozłowski Łukasz 19 m. 40 pr., 25.Ciupis Ludwika 9 m. 83 pr., 26.Kokoszka Walenty 9 m. 175 pr., 27.Robiach Wawrzyniec 20 m. 59 pr., 28.Powroźnik Józef 10 m. 69 pr., 29.Klekot Mikołaj 9 m. 158 pr., 30.Hajduk Michał 11 m. 14 pr., 31.Soborak Kazimierz 5 m. 77 pr., 32.Wilk Szymon 11 m. 69 pr., 33.Kiański Franciszek 9 m. 194 pr., 34.Kokoszka Wojciech 4 m. 198 pr., 35.Zasępa Paweł 1 m. 81 pr., 36.Klekot Maciej 105 pr., 37.Wspólne pastwisko 2 m. 260 pr., 38.Drogi i kanały 11 m. 127 pr. Bez numeru: wspólne pastwisko 64 morgi i 53 pręty.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie we wsi Osiny otrzymali na własność 14 mórg i 259 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Osiny zapisano: 1.Wrzalik Jakub 12 mórg i 287 prętów. Bez numeru: część pastwiska Osiny 1 morga i 272 pręty.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Adamów otrzymali na własność 59 mórg i 101 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Adamów zapisano: 1.Rorat Antoni 24 morgi i 114 prętów, 2.Klekot Józef 22 m. 251 pr., 3.Wspólne pastwisko 1 m. 46 pr., 4.Nieużytki 168 prętów. Bez numeru: wspólne pastwisko 10 mórg i 122 pręty.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Rusinów otrzymali na własność 70 mórg i 282 pręty ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Rusinów zapisano: 1.Łapeta Maciej 12 mórg i 108 prętów, 2.Grabarczyk Piotr 8 m. 7 pr., 3.Łapeta Jan 13 m. 13 pr., 4.Hamala Marianna 9 m. 42 pr., 5.Ciupis Wojciech 8 m. 243 pr., 6.Janusz Marcin 8 mórg i 67 prętów. Bez numeru: wspólne pastwisko 11 mórg i 102 pręty.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie we wsi Kijów otrzymali na własność 449 mórg i 277 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Kijów zapisano: 1.Zatoń Ignacy 25 mórg i 251 prętów, 2.Zasępa Kazimierz 24 m. 223 pr., 3.Zasępa Andrzej 32 m. 267 pr., 4.Wilk Jacenty 31 m. 137 pr., 5.Pędzioch Aleksy 18 m. 291 pr., 6.Woszczyński Jan 18 m. 23 pr., 7.Pądel Józef 18 m. 39 pr., 8.Zasępa Maciej 22 m. 292 pr., 9.Krol Walenty 27 m. 165 pr., 10.Kołaczkowski Michał 18 m. 164 pr., 11.Wójcik Michał 12 m. 290 pr., 12.Następcy Mateusza Pędziocha 19 m. 124 pr., 13.Gawron Piotr 13 m. 149 pr., 14.Florczyk Wojciech 15 m. 17 pr., 15.Koczorowski Wincenty 13 m. 262 pr., 16.Poroszewski Paweł 10 m. 271 pr., 17.Poroszewski Michał 5 m. 149 pr., 18.Polewski Piotr 2 m. 6 pr., 19.Klekowski Józef 2 m. 40 pr., 20.Chądzyński Wincenty 1 m. 290 pr., 21.Zasępa Filip 15 m. 133 pr., 22.Chądzyński Wawrzyniec 26 m. 167 pr., 23.Wspólne pastwisko o nazwie "Zarośla" 4 m. 117 pr., 24.Wspólne pastwisko o nazwie "Nad rzeką" 14 m. 219 pr., 25.Nieużytki 52 morgi i 191 prętów.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie we wsi Łęg otrzymali na własność 797 mórg i 176 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Łęg zapisano: 1.Kopera Idzi 11 mórg i 262 pręty, 2.Mizera Franciszek 16 m. 78 pr., 3.Bryl Piotr 12 m. 95 pr., 4.Rak Marcin 11 m. 153 pr., 5.Trejtowicz Wojciech 10 m. 286 pr., 6.Serwa Ludwik 15 m. 91 pr., 7.Koczorowski Walenty 10 m. 33. pr., 8.Serwa Józef 13 m. 6 pr., 9.Kołaczkowski Aleksy 14 m. 145 pr., 10.Klekot Stanisław 15 m. 8 pr., 11.Stafan Wilk Stanisław 31 m. 198 pr., 12.Stafan Wilk Michał 26 m. 149 pr., 13.Bernard Jakub 29 m. 291 pr., 14.Florczyk Nowak Katarzyna 26 m. 49 pr., 15.Strycharczyk Andrzej 15 m. 143 pr., 16.Nawrot Barbara 14 m. 238 pr., 17.Baryś Michał 18 m. 121 pr., 18.Kołodziejczyk Antoni 14 m. 276 pr., 19.Bernard Wawrzyniec 32 m. 266 pr., 20.Kubica Leonard 24 m. 149 pr., 21.Stafan Wilk Franciszek 26 m. 8 pr., 22.Portas Kazimierz 22 m. 207 pr., 23.Zasępa Józef 18 m. 290 pr., 24.Matecki Maciej 18 m. 193 pr., 25.Stafan Wilk Walenty 30 m. 251 pr., 26.Florczyk Maciej 25 m. 206 pr., 27.Byk Jan 19 m. 296 pr., 28.Klekowski Walenty 16 m. 208 pr., 29.Klekot Józef 10 m. 222 pr., 30.Wilk Marcin 10 m. 3 pr., 31.Wrzalik Antoni 14 m. 8 pr., 32.Pychowicz Wawrzyniec 28 m. 56 pr., 33.Pychowicz Antoni 20 m. 242 pr., 34.Pychowicz Zuzanna 25 m. 257 pr., 35.Wspólne pastwisko 111 m. 202 pr., 36.Nieużytki 30 mórg i 260 prętów.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Cegielnia otrzymali na własność 37 mórg i 106 prętów ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Cegielnia zapisano: 1.Kołodziejczyk Jan 8 mórg i 287 prętów, 2.Pochwat Jan 9 m. 150 pr., 3.Poroszewski Feliks 8 m. 277 pr., 4.Kołodziejczyk Feliks 4 m. 9 pr., 5.Olszewski Jan 5 m. 239 pr., 6.Kołaczkowski Feliks 44 pręty.
Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 19.02/2.03.1864 r. włościanie wsi Sadzawki otrzymali na własność 23 morgi i 204 pręty ziemi. W tabeli likwidacyjnej wsi Sadzawki zapisano: 1.Kołodziejczyk Jakub 10 mórg i 180 prętów, 2. Kołodziejczyk Paweł 12 mórg i 19 prętów. Bez numeru: nieużytki 1 morga.
Eugeniusz Lubomirski nabył od Walerego Gaszyńskiego właściciela dóbr Zdrowa z tychże dóbr dwie włóki ziemi tj. 60 mórg dnia 2/14.08.1869 r. za 2000 rubli. Sprzedaż miała na celu wyprostowanie granicy pomiędzy dobrami Kruszyna, a Zdrowa. Nabyty obszar wcielono bezpośrednio do dóbr Kruszyna.
Eugeniusz Lubomirski nabył dobra Wikłów od Romualda Grabiańskiego 8/20.10.1877 r. za 24.000 rubli.
Eugeniusz Lubomirski nabył część dóbr Wólka Prusicka zwana Las Malinie od Ignacego Morzkowskiego 29.11/11.12.1878 r. za 4675 rubli.
Eugeniusz Lubomirski nabył od Fiszela Aleksandrowicza syna Natana Las Klekot 7/19.04.1886 r. za 12.500 rubli.
Stefan Andrzej Lubomirski syn Eugeniusza nabył od swojego ojca Eugeniusza Lubomirskiego dnia 20.05/2.06.1910 r. następujące dobra: 1.Kruszyna, 2.Jacków i Baby litera A, 3.Jamno i Nowa Wieś, 4.Wikłów, 5.Część Wólki Prusickiej zwana Las Malinie, 6.Las Klekot. Cena: 415.000 rubli.
Według pomiarów z 1920 r. dobra Kruszyna posiadały powierzchnię 5413 mórg i 189 prętów.
Stefan Andrzej Lubomirski 29.03.1933 r. sprzedał Róży z Broel Platerów Lubomirskiej część posiadanych przez siebie dóbr, tj.: 1.Broniszew, 2.Jamno i Nowa Wieś, 3.Las Klekot, 4.Część Wólki Prusickiej zwana Las Malinie, 5.Janów vel Posada. Cena: 102.000 zł.
Stefan Andrzej Lubomirski 11.09.1933 r. sprzedał Stefanowi Lubomirskiemu synowi Władysława dobra Jacków i Baby litera A za 125.000 zł.
Bardzo złe położenie finansowe i ekonomiczne dóbr posiadanych przez Stefana Andrzeja Lubomirskiego powodowało, że były one często wystawiane na licytację w latach 30-tych XX wieku.
W dniu 14.12.1938 r. dobra Kruszyna na drugiej ostatecznej licytacji przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie nabył Stefan Kazimierz Władysław Leon Stanisław ks. Lubomirski syn Władysława za 433.800 zł.
Po sprzedaży Kruszyny w rękach Stefana Andrzeja Lubomirskiego pozostały już tylko dobra Wikłów.
Na początku września 1939 r. Lubomirscy opuścili Kruszynę i udali się do Adampola, a następnie do Lwowa. Tam dostali się pod okupację sowiecką. Wykorzystując wpływy posiadane u Niemców udało im się w maju 1940 r. powrócić na teren Generalnej Guberni. Zamieszkali w Krakowie w posiadanej przez Lubomirskich od 1896 r. kamienicy przy ul. św. Marka 7/9. Niestety do Kruszyny już wrócić nie mogli, ponieważ majątki przez nich posiadane przejęli w zarząd Niemcy. Ten stan utrzymał się do 1945 r.
Skarb Państwa przejął majątek Kruszyna dnia 16.02.1945 r. Powierzchnia: 493.7762 ha. Wchodzący w skład dóbr Kruszyna folwark Bogusławice został podliczony osobno, a jego powierzchnia miała wynosić 156.0764 ha. Jako datę jego przejęcia również podano 16.02.1945 r. Jednakże w dokumentach parcelacyjnych jako obszar majątku Kruszyna podano 415,5 ha z czego pomiędzy 134 osoby rozparcelowano 293 ha. Bogusławice 132,5 ha z czego pomiędzy 83 osoby rozparcelowano 128 ha. Lasy państwowe przejęły 2309.59 ha lasów w dniu 29.09.1947 r. oraz dodatkowo w dniu 20.03.1948 r. 67 ha. Brak protokołu przejęcia lasów z dóbr Wikłów może wskazywać na to, że zaliczono je do dóbr Kruszyna ze względu na to, że oba te majątki stanowiły własność Lubomirskich.
Z mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. ziemię z majątku Kruszyna otrzymały w 1945 r. następujące osoby: 1.Gałkowski Piotr 0.6766 ha, 2.Kucharska Honorata 0.9281 ha, 3.Kwas Wiktor 0.9746 ha, 4.Poroszewski Józef 1.9493 ha, 5.Kucharski Stefan syn Walentego 3.5001 ha, 6.Perliński Jan syn Piotra 3.0844 ha, 7.Porada Piotr syn Jana 0.9593 ha, 8.Poroszewski Andrzej 3.0307 ha, 9.Kucharski Stefan syn Michała 0.9746 ha, 10.Kurzacz Stefan 1.2995 ha, 11.Pruciak Michał 0.9592 ha, 12.Włodarek Bolesław 0.9593 ha, 13.Poroszewski Andrzej 0.9380 ha, 14.Waryś Piotr 1.2995 ha, 15.Miara Jan 2.2191 ha, 16.Siewierski Teofil 1.1637 ha, 17.Zasępa Jan syn Macieja 0.9670 ha, 18.Kopcik Bronisława 1.2354 ha, 19.Woldan Franciszek 4.7650 ha, 20.Porada Jan syn Piotra 2.2564 ha, 21.Wojtal Wawrzyniec 2.2770 ha, 22.Kopcik Leon 2.2773 ha, 23.Perliński Wincenty 2.2177 ha, 24.Ujma Gaudenty 5.3844 ha, 25.Morga Antoni 2.4322 ha, 26.Zasępa Stanisław syn Tomasza 3.1094 ha, 27.Zasępa Stanisław syn Marcina 1.8218 ha, 28.Mugaj Konstanty 1.7456 ha, 29.Strycharski Władysław 4.8771 ha, 30.Merda Józef 2.1637 ha, 31.Pruciak Wiktor 1.6244 ha, 32.Patyk Józef 1.0365 ha, 33.Perliński Jan syn Tomasza 2.2095 ha, 34.Kozłowski Piotr 0.6766 ha, 35.Porada Antoni syn Antoniego 0.9633 ha, 36.Polak Władysław 1.2844 ha, 37.Klekot Jan syn Marcina 3.1499 ha, 38.Włodarczyk Anna 1.0148 ha, 39.Włodarek Teofil 0.6766 ha, 40.Rorat Józef 3.3664 ha, 41.Bodanka Michał 3.1766 ha, 42.Lenartowicz Roman 0.9110 ha, 43.Klekot Antonina 1.3663 ha, 44.Olszewski Walenty 0.9109 ha, 45.Kowalczyk Franciszek 3.1766 ha, 46.Kępa Józefa 3.1766 ha, 47.Pochwat Janina 1.3664 ha, 48.Wojtal Michał 1.3663 ha, 49.Zasępa Roman syn Stanisława 6.8166 ha, 50.Pochwat Antoni 1.3356 ha, 51.Kurzacz Maria 0.9629 ha, 52.Wyżgalski Antoni 1.9257 ha, 53.Domagała Franciszek 6.6792 ha, 54.Bodanka Karol 3.1766 ha, 55.Kazimierczak Stanisław syn Tomasza 1.8670 ha, 56.Jasak Józef 4.7649 ha, 57.Frymus Józef 2.2905 ha, 58.Dudek Stanisław 0.9380 ha, 59.Kucharski Jan syn Walentego 1.9493 ha, 60.Poroszewski Franciszek 0.9380 ha, 61.Zasępa Stefan syn Józefa 1.8670 ha, 62.Kazimierczak Leon syn Tomasza 2.8101 ha, 63.Bodanka Adam 1.1386 ha, 64.Poroszewski Franciszek syn Jana 0.9335 ha, 65.Kołodziejczyk Władysław syn Józefa 1.8975 ha, 66.Zasępa Kazimierz 0.9380 ha, 67.Kusztal (imienia nie podano) 0.9281 ha, 68.Kazimierczak Jan syn Tomasza 5.6673 ha, 69.Kaczorowski Andrzej 2.1722 ha, 70.Kazimierczak Jan syn Jana 5.5323 ha, 71.Gibek Tomasz 6.2956 ha, 72.Norman Stanisław 6.7292 ha, 73.Nejman Walenty 3.1785 ha, 74.Bodanka Edward 0.9100 ha, 75.Mielczarek Wacław 1.3650 ha, 76.Kołodziejczyk Józef 3.8949 ha, 77.Policiński Stanisław 2.5911 ha, 78.Szulc Antoni 2.5911 ha, 79.Sieradzka Anna 2.2564 ha, 80.Zgrzebny Józef 1.0407 ha, 81.Jagier Czesław 1.3933 ha, 82.Kubała Jan 1.8109 ha, 83.Soborak Andrzej 1.5546 ha, 84.Przepióra Stefania 0.9597 ha, 85.Krok Józef 0.9999 ha, 86.Kępa Józef 1.4972 ha, 87.Kubik Genowefa 0.9410 ha, 88.Kotlarek Julian 1.4395 ha, 89.Kubala Michał 1.8819 ha, 90.Perliński Andrzej 0.9291 ha, 91.Knaś Eleonora 0.9291 ha, 92.Klekot Józef 1.4999 ha, 93.Worwąg Maciej 1.3578 ha, 94.Perkosz Ignacy 2.4051 ha, 95.Perliński Wawrzyniec 0.9291 ha, 96.Hamara Kazimierz 0.9597 ha, 97.Kaleta Stanisław 0.9410 ha, 98.Kaleta Franciszek 0.9410 ha, 99.Kiełkowicz Ludwika 0.9410 ha, 100.Kiełkowicz Małgorzata 0.9410 ha, 101.Knaś Jan syn Piotra 1.4395 ha, 102.Perkosz Stanisław 1.9532 ha, 103.Kostka Andrzej 2.0009 ha, 104.Włodarczyk Waleria 5.8987 ha, 105.Kubik Jan 0.6422 ha, 106.Policiński Stanisław 1.9533 ha, 107.Kiełkowicz Władysław 1.8819 ha, 108.Gała Bolesław 1.4597 ha, 109.Serwa Agnieszka 1.9403 ha, 110.Frymus Antoni 4.7471 ha, 111.Witkowski Antoni 8.0960 ha, 112.Leciak Władysław 2.2564 ha, 113.Siemiński Leon 1.8200 ha, 114.Dobrakowski Stanisław 2.2564 ha, 115.Leśniczek Władysław 3.9100 ha, 116.Rybak Józef 6.2956 ha, 117.Poroszewski Michał 3.0000 ha, 118.Włodarek Wawrzyniec 2.000 ha, 119.Bartnik Kazimierz 1.8023 ha, 120.Siemiński Wincenty 2.000 ha, 121.Powroźnik Bronisław 2.000 ha, 122.Zasępa Józef 1.6026 ha, 123.Karoń Stanisław 1.7300 ha, 124.Zasępa Antoni 1.0000 ha, 125.Leciak Jan 0.3088 ha, 126.Kołaczkowski Czesław 0.9534 ha, 127.Przepióra Józef 0.9534 ha, 128.Gniewczyński Ludwik 0.9534 ha, 129.Hamara Stanisław 0.9534 ha, 130.Gonera Stanisław 0.9534 ha, 131.Knaś Jan 0.5000 ha, 132.Worwąg Stanisław 0.9544 ha, 133.Maciejewski Bolesław 6.8420 ha, 134.Tasarz Władysław 6.3642 ha.
Z mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. ziemię z majątku Kruszyna w folwarku Bogusławice otrzymały w 1945 r. następujące osoby: 1.Kokoszka Michał 4.3553 ha, 2.Rybak Wawrzyniec 2.0721 ha, 3.Pożarlik Józef 2.0417 ha, 4.Wilk Andrzej 1.0047 ha, 5.Koćwin Franciszek 1.0047 ha, 6.Leciak Walenty 2.0107 ha, 7.Broniszewska Stanisława 2.7705 ha, 8.Migon Agnieszka 1.0752 ha, 9.Zasępa Stanisław 1.0478 ha, 10.Klekot Władysława 1.0478 ha, 11.Postawa Adam 0.9266 ha, 12.Rybak Walenty syn Antoniego 0.8383 ha, 13.Bodanka Adam syn Piotra 1.2574 ha, 14.Wilk Stanisław syn Kazimierza 1.2574 ha, 15.Kokoszczyk Piotr 1.2574 ha, 16.Dziublak Stanisława 3.7293 ha, 17.Broniszewski Michał 1.0390 ha, 18.Patyk Adam 1.5584 ha, 19.Kaczorowski Andrzej 1.4308 ha, 20.Góra Jan 1.2497 ha, 21.Kozłowski Stanisław 1.2495 ha, 22.Kokoszka Jan 2.0839 ha, 23.Koźlik Józef 1.0478 ha, 24.Karoń Jan 1.2546 ha, 25.Kaczorowski Adam 1.2546 ha, 26.Rybak Antoni 1.6728 ha, 27.Rybak Katarzyna 0.9389 ha, 28.Rybak Tomasz 1.3045 ha, 29.Kokoszka Wawrzyniec 1.0000 ha, 30.Wrona Józef 0.8534 ha, 31.Kniejski Adam 1.2940 ha, 32.Wilk Jan syn Adama 0.8746 ha, 33.Dobiech Władysława 1.0334 ha, 34.Bodanka Józefa 1.0409 ha, 35.Klimczak Józef 1.5612 ha, 36.Rybak Maciej 1.0000 ha, 37.Leciak Józef syn Andrzeja 1.2899 ha, 38.Klekot Józef syn Aleksandra 0.7192 ha, 39.Dziublak Maria 2.5797 ha, 40.Kokoszka Wincenty 1.5804 ha, 41.Klekoty Walenty 1.0531 ha, 42.Klekot Jan syn Marcina 2.1069 ha, 43.Bodanka Jan 1.5800 ha, 44.Kokoszka Andrzej 1.0529 ha, 45.Kokoszka Andrzej 1.0000 ha, 46.Hejduk Władysława 1.0434 ha, 47.Kaczorowski Edward 1.0000 ha, 48.Kaczorowski Edward 1.5682 ha, 49.Dobiech Ignacy 1.5682 ha, 50.Kazimierczak Władysław 1.5682 ha, 51.Bodanka Marianna 1.5291 ha, 52.Hejduk Antoni 1.6728 ha, 53.Frymus Konstanty 2.9293 ha, 54.Palacz Jan 1.2758 ha, 55.Bodanka Jakub 0.8506 ha, 56.Piątek Kazimierz 0.8506 ha, 57.Robert Marcin 1.2760 ha, 58.Budnik Antonina 1.5793 ha, 59.Rybak Stanisław 2.1231 ha, 60.Klekot Konstanty syn Marcina 1.0616 ha, 61.Zasępa Adam 1.0616 ha, 62.Milanowski Konstanty 1.0616 ha, 63.Milanowski Jan 0.8874 ha, 64.Kowalski Stanisław 0.8845 ha, 65.Błaszczyk Adam 0.9041 ha, 66.Nogaj Stanisław 2.7203 ha, 67.Kokoszka Władysław 3.3436 ha, 68.Kokoszka Wacław 3.3834 ha, 69.Nogaj Ambroży 3.4405 ha, 70.Wilk Stefan 0.9818 ha, 71.Klekot Józef syn Tomasza 0.9768 ha, 72.Leciak Maciej 0.9733 ha, 73.Joński Konstanty 3.3788 ha, 74.Broniszewski Franciszek 1.5616 ha, 75.Kokoszka Stanisław 1.0409 ha, 76.Kaczorowski Bolesław 1.0409 ha, 77.Poroszewska Stanisława 1.0409 ha, 78.Hejduk Franciszek syn Wawrzyńca 1.0409 ha, 79.Hejduk Michał syn Wawrzyńca 2.0817 ha, 80.Klimczak Antoni 1.0409 ha, 81.Wojczyk Władysław 1.0885, 82.Klimczak Stanisław 1.0885 ha, 83.Klekot Stanisław 1.0885 ha, 84.Szlęg Józef 2.1768 ha, 85.Hejduk Wawrzyniec 1.0884 ha, 86.Hejduk Wawrzyniec 1.3462 ha.
W jednych dokumentach podano, że folwark Bogusławice rozparcelowano pomiędzy 83 osoby, a w innych, że pomiędzy 86 osób. Skąd ta różnica nie wiadomo. Skoro jest jednak lista imienna to raczej należy uznać, że było to 86 osób.
W publikacjach jako właścicieli dóbr Kruszyna często wymienia się też Karśnickich, Butlerów czy nawet Walewskich. Jest to błędne. Karśniccy byli co najmniej od około XVII / XVIII wieku właścicielami dóbr Widzów, Pławno, połowy wsi Jacków – Baby. Karśniccy byli tu do początków XIX wieku. Później dobra te nabywali Lubomirscy i stąd być może uważano, że i Kruszyna wcześniej należała do Karśnickich. Karśniccy byli również dzierżawcami Bogusławic: w księgach metrykalnych parafii Kruszyna zapisano, że 22.06.1687 r. ochrzczono imionami Zygmunt Jan syna szlachetnych Andrzeja Karśnickiego dzierżawcy z Bogusławic i Bogumiły. Tak więc Karśniccy długo obecni na tym terenie mogli sprawiać wrażenie właścicieli Kruszyny. Walewscy również nigdy właścicielami Kruszyny nie byli i trudno powiedzieć skąd wzięła się ta informacja. Jeżeli zaś chodzi o Butlerów to pojawia się pewien wpis w księdze metrykalnej parafii Kruszyna. Otóż 28.12.1648 r. ochrzczono imieniem Jan syna jaśnie wielmożnych Stefana Guthlera ze wsi Widzówi i Heleny. Jako rodzice chrzestni występują jaśnie wielmożny Jerzy Guthler ze wsi Błeszno i jaśnie wielmożna Zuzanna Zaranowska z Lelowa. Kim był ów Guthler i co robił w Widzowie, tego z aktu chrztu nie wynika. Czy był tam w gościnie czy też był może dzierżawcą Widzowa lub dziedzicem. Nazwisko to w księgach metrykalnych parafii Kruszyna więcej się nie pojawia. Nazwisko to być może ktoś przeinaczył na Butler, a ponieważ Widzów był również w posiadaniu Lubomirskich od końca XIX w. więc i ten ród podciągnięto pod właścicieli dóbr Kruszyna. Biorę też pod uwagę błąd księdza, który błędnie zapisał nazwisko Butler jako Guthler. Otóż herbarz Bonieckiego wymienia Butlerów z których niejaki Jakub w 1641 r. nabył wójtostwo w Częstochowie. W tym samym czasie żył również Stefan Butler, kapitan Rzeczypospolitej, który podpisał z księstwem inflanckim elekcję Jana Kazimierza. Czyli Butlerowie w latach 40 tych XVII w. mogli jak najbardziej przebywać również w Kruszynie. Jednakże Butlerowie bądź Guthlerowie na pewno Kruszyny posiadać nie mogli, gdyż w 1648 r. było to dominium należące do Denhoffów.
Na koniec proszę o krytyczne podejście do imion i nazwisk osób, które dostały ziemię w 1864 r. i w 1945 r. W pierwszym przypadku imiona i nazwiska były w języku rosyjskim, nie zawsze wyraźnie pisano więc mogą tam być błędy w pisowni. W 1945 r. lista jest po polsku, ale pismo ręczne również momentami niewyraźne. Proszę o ewentualną korektę.
Ostatnia4 lata 8 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Michał Mugaj, Mariola Rybak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #32300 przez Andrzej Kuśnierczyk
Od połowy 1877 do połowy 1879 r. folwark Bukowno dzierżawił od Aleksandra Sztadena Stanisław Stojowski, syn Ferdynanda.

Not. Zborowski, 1878, akt nr 294.

Ferdynand Stojowski był (od 1858) właścicielem folwarku Zarębice.Drugim jego synem był Bolesław.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #32302 przez Andrzej Kuśnierczyk
Prawdopodobnie to ten sam Bolesław Stojowski , który w 1882 został sędzią okręgu VI
"Tydzień" 1882 ( z 17/29 października) nr 44 - informację zamieściła na stronie p. Anna Fukushima.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #32358 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Kamyk.
Dobra ziemskie Kamyk do których należą Stare Borowno inaczej Kuźnica Kiedrzyńska, folwark Władysławów, pustkowie Olszewiec z młynem Lechowa, młyn Kuźnica, młyn niewywłaszczony zwany młynem w Kamyku.
W 1879 r. powierzchnia dóbr Kamyk wynosiła 1325 mórg w tym:
1. pod ogrodami i budynkami 14 mórg
2. ziemi uprawnej 600 mórg
3. ziemi obsiewanej co 3 i 6 lat 131 mórg
4. łąk raz w roku koszonych 112 mórg
5. pastwiska 15 mórg
6. lasy 339 mórg
7. zarośla 52 morgi
8. nieużytki 62 morgi
Aleksander Kołaczkowski nabył te dobra łącznie z dobrami Kiedrzyn od sukcesorów Antoniego Kiedrzyńskiego 13/25.03.1840 r. za 300.000 zł, tj. 45.000 rubli.
Aleksander Kołaczkowski sprzedał dobra Kiedrzyn Tadeuszowi Scypionowi Kołaczkowskiemu 6/18.10.1855 r. za 18.000 rubli.
Bolesław Kołaczkowski nabył dobra Kamyk od Aleksandra Kołaczkowskiego 19/31.10.1864 r. za 27.345 rubli z obowiązkiem płacenia dla tegoż Aleksandra Kołaczkowskiego i jego żony Anny z Królikiewiczów 900 rubli rocznie, a po śmierci jednego z nich 450 rubli i dania im zamieszkania aż do ich śmierci.
Aleksander Mikołaj Kołaczkowski, sędzia pokoju okręgu częstochowskiego, zmarł w Kamyku 12.11.1864 r. o godzinie 2 po południu w wieku 69 lat, zamieszkały w Kamyku, urodzony w Marzęcicach, syn Jakuba i Katarzyny z Kietlińskich małżeństwa Kołaczkowskich, dziedziców dóbr Marzęcice, pozostawiwszy po sobie wdowę Annę z Królikiewiczów. Świadkowie: Tadeusz Kołaczkowski dziedzic dóbr Kiedrzyn zamieszkały w Miedźnie lat 36 i Bolesław Kołaczkowski dziedzic dóbr Kamyk tamże zamieszkały lat 21, obaj synowie zmarłego. (ASC Kłobuck 246/1864)
Bolesław Kołaczkowski sprzedał dobra Kamyk z wyłączeniem folwarku Władysławów Genowefie z Łabowskich Siecińskiej żonie Antoniego Siecińskiego kontraktem z dnia 16/28.12.1864 r. za 334.000 zł, tj.50.100 rubli, zaś folwark Władysławów sprzedał jej 4/16.02.1865 r. za 106.666 zł i 20 gr, tj. 16.000 rubli.
Maciej Bojanowski nabył te dobra od Genowefy z Łabowskich Siecińskiej 16/28.07.1865 r. za 365.000 zł, tj. 54.750 rubli.
Eliasz Ferster syn Wolfa i Izrael Zandsztejn syn Józefa nabyli te dobra od Macieja Bojanowskiego 23.10/4.11.1880 r. za 66.000 rubli.
Eliasz Ferster i Izrael Zandsztejn rozparcelowali część dóbr. Dla siebie natomiast wydzielili folwarki Kamyk i Władysławów o powierzchni 1083 mórg i 207 prętów.
Stanisław Proszkowski syn Jana nabył folwarki Kamyk i Władysławów od Eliasza Ferstera i Izraela Zandsztejna 2/14.03.1882 r. za 66.000 rubli.
Izrael Zandsztejn nabył te folwarki na licytacji publicznej w sądzie okręgowym w Piotrkowie 4.07.1888 r. za 28.000 rubli.
Folwarki Kamyk i Władysławów były parcelowane przez Izraela Zandsztejna.
W 1895 r. ich powierzchnia wynosiła 353 morgi i 92 pręty.
W 1906 r. ich powierzchnia wynosiła 245 mórg i 79 prętów.
Nie wiem kiedy zmarł Izrael Zandsztejn.
Po śmierci Izraela Zandsztejna folwarki Kamyk i Władysławów odziedziczyli: 1.Lajzer Zandsztejn syn Izraela w jednej połowie
2.Moszek vel Mojżesz Zandsztejn syn Lewka
3.Chil Lajzer Zandsztejn syn Lewka
4.Chaim Ida Zandsztejn syn Lewka
Wszyscy od nr 2 do nr 4 w równych częściach w drugiej niepodzielnej połowie. Odziedziczyli te folwarki pierwszy jako syn, a pozostali trzej jako wnuki po zmarłym Izraelu Zandsztejnie na mocy jego testamentów przed notariuszem Bugajskim w Kłobucku z dnia 5.11.1920 r. za nr 741 i z dnia 24.08.1921 r. za nr 675, co wpisano na podstawie protokołu regulacji spadku z dnia 28.12.1923 r.
Moszek vel Mojżesz Zandsztejn i Chaim Ida Zandsztejn należące do nich 2/6 folwarków Kamyk i Władysławów sprzedali 13.04.1929 r. Chilowi Lajzerowi Zandsztejnowi za 54.000 zł.
Według opisu z 1930 r. w majątku znajdowały się zabudowania, staw, ogród owocowy, młyn i tartak w stanie zniszczenia.
Folwark Kamyk i Władysławów został przejęty na cele reformy rolnej 21.02.1945 r. Jego powierzchnia wynosiła 114.4000 ha. Z tego pomiędzy 56 osób rozparcelowano 101.9000 ha.
Nie wiem nic o rodzinie Zandsztejnów, których nazwisko podawano również niekiedy jako Zandsztajn. Na dokumencie z 1929 r. podpisali się Zandsztajn. Nie wiem czy przeżyli II wojnę światową.
Jeżeli chodzi o dwór to wszędzie podaje się, że zbudowany został w 1840 r. Jakie jest pierwotne źródło tej informacji do dziś nie udało mi się ustalić. Jeżeli to prawda to wybudowanie dworu należałoby przypisać Aleksandrowi Kołaczkowskiemu. Według serwisu internetowego klobuck.naszemiasto.pl dworek w Kamyku w sierpniu 2017 r. został przez gminę sprzedany w ręce prywatne za 500.000 zł.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #32391 przez Michał Mugaj
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za tak obszerny materiał o właścicielach Dóbr Kruszyna. A także za bardzo interesujące informacje dotyczące tabeli likwidacyjnych z czasów uwłaszczenia włościan dóbr Kruszyna roku 1864. Jak i wykazu rolników, którzy na mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. z majątku Kruszyna otrzymali ziemię.
Dużo tych Rodzin znałem i czytając Pana opracowania o parafii Kruszyna, ożywają w mojej pamięci wspomnienia.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
MM

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu - 4 lata 7 miesiąc temu #32931 przez Ewa Jankowiak

Dobra Więcki do których należą Dąbrowa i kolonie: Antonina, Płaczki, Lelita, Smolarze oraz folwark Kąty, karczma zwana Smolarnia oraz osada karczemna i kowalska w Więckach, młyn z papiernią „Jelita”.
W 1871 r. od dóbr tych odłączono dobra Kąty i dobra Dąbrowa.
W 1872 r. dobra Więcki obejmowały 948 mórg powierzchni w tym w gruncie ornym pszennym 5 mórg, w gruncie ornym żytnim posiewanym co rok 436 mórg, w gruncie ornym żytnim posiewanym co trzy lub sześć lat 102 morgi, łąk jednokośnych 5 mórg, pastwisk 1 morga, lasy 346 mórg, nieużytki 53 morgi.
Według pomiarów z roku 1885 dobra Więcki posiadały powierzchnię 892 mórg i 188 prętów.
Kacper Kempisty odziedziczył jedną trzecią część tych dóbr w spadku po swym ojcu Jakubie Kempistym. Jedną trzecią nabył 11.07.1789 r. od Ignacego Klimaszewskiego. Jedną trzecią nabył 11.08.1789 r. od Mikołaja Więckowskiego.
Antonina z Kempistych Buczyńska nabyła dobra w spadku po swym bracie Kacprze Kempistym z mocy jego testamentu sporządzonego 1.11.1807 r. we Wrocławiu, a urzędownie jako właścicielkę zatwierdzono ją 17.02.1811 r. Szacunek dóbr Więcki w testamencie określono na 270.000 złotych.
Antonina z Kempistych Buczyńska zmarła 29.08.1837 r. Po jej śmierci dobra odziedziczli: 1. Placyda z Buczyńskich żona Franciszka Zaremby, 2. Dzieci Barbary z Buczyńskich Wzdulskiej tj. Antonina z Wzdulskich żona Stefana Sławianowskiego, Albina z Wzdulskich żona Antoniego Sulimierskiego, Andrzej Wzdulski, 3. Dzieci po Józefie Buczyńskim tj. Władysław, Bolesław, Franciszek, Emilia z Buczyńskich wdowa Kordzikowska, Albina, Marianna, Józefa. Co zatwierdzono urzędownie protokołem regulacji spadku 17.02/1.03.1839 r.
Antonina z Wzdulskich Sławianowska kupiła dobra Więcki na licytacji publicznej w Trybunale Kaliskim na żądanie sukcesorów Antoniny z Kempistych Buczyńskiej za 132.846 zł i 20 gr. tj. 19.927 rubli wskutek wyroku adjudykacyjnego 26.02/10.03.1842 r. i aktu działowego z dnia 29.05/10.06.1842 r.
Maksymilian Tyksicki nabył dobra od Antoniny z Wzdulskich Sławianowskiej 20.06/2.07.1857 r. za 243.000 zł tj. 36.450 rubli.
Teodozja z Suchodolskich Tyksicka odziedziczyła dobra w spadku po swym mężu Maksymilianie Tyksickim z mocy jego testamentu z dnia 31.01.1861 r. co urzędownie zatwierdzono protokołem regulacji spadku z dnia 12/24.01.1862 r.
Antoni Chełmicki nabył dobra od Teodozji z Suchodolskich Tyksickiej 29.08/10.09.1862 r. za 260.000 zł tj. 39.000 rubli.
Seweryn Tymowski nabył dobra na licytacji publicznej w drodze przymusowego wywłaszczenia przeciwko Antoniemu Chełmickiemu na skutek wyroku adjudykacyjnego 29.05/10.06.1868 r. za 21.500 rubli.
Agnieszka z Basińskich Wołowska wdowa nabyła dobra od Seweryna Tymowskiego 16/28.06.1870 r. za 13.500 rubli.
Juliusz Zeidler nabył dobra od Agnieszki z Basińskich Wołowskiej 15/27.03.1879 r. za 24.500 rubli.
Juliusz Zeidler w latach 1907 - 1913 rozparcelował dobra Więcki na skutek czego jako zwarta całość przestały istnieć.
Juliusz Zeidler zmarł 18.09.1918 r. o godzinie 5 po południu w Częstochowie. Miał 72 lata, był synem zmarłych Bolesława właściciela ziemskiego i jego żony Ernestyny z Beyerów, urodzonym w Bledzianowie powiatu Schildberg w Prusach, był wdowcem po Annie z domu Schipke, na stałe mieszkał w Rębielicach. Jako jego zawód podano: kapitalista. Świadkami byli Jerzy Zeidler lat 39 inżynier z Sosnowca i Ensch Eckert lat 60 właściciel domu z Częstochowy. (ASC parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Częstochowie 16/1918).
Juliusz Zeidler ze związku z Anną z Szypków posiadał syna Włodzimierza używającego również imienia Waldemar urodzonego 28.04.1882 r. w Więckach, ochrzczonego tamże 22.07.1882 r. przy czym akt urodzenia zgłoszono do ksiąg parafii ewangelicko - augsburskiej w Sosnowcu dopiero 26.12.1902 r. Jako przyczynę opóźnienia podano przyczyny rodzinne. Rodzicami chrzestnymi byli Ernestyna Zeidler, Otylia Zeidler, Ernest Szypke i Władysław Kancler.
Waldemar Zejdler był w okresie międzywojennym dzierżawcą folwarku państwowego Panki. Tamże został zamordowany w 1923 r. Pochowany jest na cmentarzu w Truskolasach.
Na starym cmentarzu w Wąsoszu znajduje się grób Maksymiliana Tyksickiego zmarłego 2 lutego 1861 r. Obok niego pochowany jest Samuel Suchodolski i Walenty Tyksicki.
Na zdjęciach poniżej: groby Maksymiliana Tyksickiego, Samuela Suchodolskiego i Walentego Tyksickiego na starym cmentarzu w Wąsoszu. Oprócz tego mapa dóbr Więcki.


EJankowiak
Ostatnia4 lata 7 miesiąc temu edycja: Ewa Jankowiak od. Powód: Panie Krzysztofie,

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #32932 przez Ewa Jankowiak
Panie Krzysztofie,
mam do Pana wielką prośbę, szukam mojego dziadka Jerzego Bolesława Zajdlera vel Zeidler
Pisze Pan o moim pradziadku Juliuszu Zeidler, mam nawet klepsydrę po śmierci pradziadka, data zgadza się z podaną przez Pana. Nazwisko mojego pradziadka, dziadka oraz ojca mojej mamy jest pisane jak widzę : Zajdler, Zeidler i Zeidler. Jestem córką Anny z domu Zeidler . Mój dziadek Jerzy Bolesław Zeidler był, z moich prywatnych informacji wynika, bratem Waldemara Zajdlera , urodził się 1879 roku. Był inżynierem skończył Szkoła Wawelberga i Rotwanda, był inżynierem, którego Pan w swoich artykułach wymienia jako inżyniera z Sosnowca. Nie ma natomiast żadnych informacji, że był bratem Waldemara a synem Juliusza. Czy może Pan mi pomóc w odszukaniu losów mojego dziadka. Babcia Katarzyna Dorota Zeidler zd Matthei zmarła tragicznie, nie znam natomiast losów dziadka.
Ewa Jankowiak

EJankowiak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #32984 przez Andrzej Kuśnierczyk
Dużo informacji o Zajdlerach ( z Panek) posiada prezes Jacek Tomczyk.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #32992 przez Ewa Jankowiak
Dzień Dobry,
bardzo Panu dziękuję za informacje, już piszę do Pana Prezesa
pozdrawiam
Ewa Jankowiak

EJankowiak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #33049 przez Krzysztof Łągiewka
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Jerzy Zeidler był synem Juliusza, a bratem Waldemara. No i ma Pani też klepsydrę pradziadka czyli przechowała się ona w zbiorach rodzinnych. Ale zawsze wszystko trzeba udowodnić. Akurat nic nie wiem o losach Pani dziadka, który jest tylko wymieniony w akcie zgonu Juliusza. Poza tym, że był inżynierem z Sosnowca nie wiadomo nic więcej. Na pewno jego akt urodzenia powinien się znajdować w jakiejś parafii ewangelickiej. Być może w Sosnowieckiej podobnie jak jego brata. Jeżeli wie Pani gdzie urodziła się babcia i w jakiej parafii to może tam będzie jej akt ślubu z Pani dziadkiem. Wtedy w przełomie XIX i XX w. parafii ewangelickich na terenie zaboru rosyjskiego nie było tak dużo więc szukania może być mniej. No chyba, że ochrzczony został w Prusach. Niestety tylko tyle mogę zaproponować.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #33072 przez Ewa Jankowiak

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Jerzy Zeidler był synem Juliusza, a bratem Waldemara. No i ma Pani też klepsydrę pradziadka czyli przechowała się ona w zbiorach rodzinnych. Ale zawsze wszystko trzeba udowodnić. Akurat nic nie wiem o losach Pani dziadka, który jest tylko wymieniony w akcie zgonu Juliusza. Poza tym, że był inżynierem z Sosnowca nie wiadomo nic więcej. Na pewno jego akt urodzenia powinien się znajdować w jakiejś parafii ewangelickiej. Być może w Sosnowieckiej podobnie jak jego brata. Jeżeli wie Pani gdzie urodziła się babcia i w jakiej parafii to może tam będzie jej akt ślubu z Pani dziadkiem. Wtedy w przełomie XIX i XX w. parafii ewangelickich na terenie zaboru rosyjskiego nie było tak dużo więc szukania może być mniej. No chyba, że ochrzczony został w Prusach. Niestety tylko tyle mogę zaproponować.


EJankowiak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #33073 przez Ewa Jankowiak
Panie Krzysztofie,

bardzo dziękuję za informację, już w parafii ewangelicko-augsburskiej w Sosnowcu mają nam poszukać akt ślubu dziadków , może tam będzie figurował Juliusz Zeidler jako ojciec Jerzego.
Ewa jankowiak

EJankowiak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 1 miesiąc temu #34160 przez Andrzej Kuśnierczyk
Szlachta wylegitymowana z powiatu wieluńskiego z lat 1854 – 1859
Teofil Bykowski h.Gryf , żona Karolina z Polkowskich
Michał Chylewski h. Jastrzębiec, ż. Konstancja z Góreckich
Feliks Jezierski (magazynier zakładów górniczych), ż. Emilia z Ząbkowskich
Paweł Kawiecki, ż. Maksyma z Psarskich
Michał Kęsinowski (podleśny) ż. Tekla z Szmideckich
Szymon Kożuchowski, ż. Łucja z Krakowskich [Krąkowskich]
Franciszek Leszczyński (sekretarz biura pow. wieluńskiego ), ż. Nepomucena z Gibasiewiczów
Napoleon Łubieński, dz. Starzenic, ż. Józefa z Rozdejczerów
Mikołaj Majewski, ż. Aniela z Dawidowiczów
Feliks Markowski (dziedzic Żukowa), ż. Franciszka z Bełdowskich
Wawrzyniec Piaszczyński,(dz. Janiszowic), ż. Anna z Kosickich
Józef Podczaski, ż. Anastazja z Śliwińskich
Jan Rubach, dz. Rychłowic, ż. Józefa z Dzwonkowskich
August Rutkowski [h.Bończa], dz. wsi Małusy Małe, ż.Łucja z Lechertów
Józef Siciński (strażnik celny), ż. Józefa z Kościelskich
Ludwik Szaniawski h.Junosza, dz. Kroczyc , ż. Aniela z Rotkiewiczów
Edward Wyttek dz. Stradomia, z. Berta z domu Heutschel , 2 ż. Augusta z d.Besthorn

Warto zajrzeć także na stronę
www.sejm-wielki.pl/s/towarzystwo_rolnicze1861.php
czyli na listę członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim z 1861 r.
tu m.in.


Erazm Błeszyński -Waleńczów
August Czarniecki – Rząsawy
Roman Dobrowolski – Rudniki
Ksawery Grodzicki -Garnek
Feliks Jarzyński – Niegowa
Tadeusz Kołaczkowski-Kiedrzyn
Kazimierz Korulski – Wyczerpy
Józef Kośmiński – Zawada (k.Kłomnic)
Roman Krotkiewicz – Mirów (k. Częstochowy)
Bolesław Królikiewicz – Kuźnica Stara k.Krzepic
Edward Lemański – Kłobuck
Aleksander Lesiński – Borowno
Ludwik Lesiński -Borowno
Franciszek Lohman -Podlesie k.Św. Anny
Józef Łuszczewski -Wancerzów
Ferdynand Magnuski – Parcice k.Wielunia
Stanisław Majewski – Krasice
Wincenty Majewski – Krasice
Miączyński Władysław – Miedźno
Jan Noffok – Jaskrów
Bolesław Olszowski – Kuźnica Nowa
Stanisław Podczaski -Nowa Wieś (k. Częstochowy
Łukasz Proszowski – Konopiska
Stefan Rogawski – Lgota k. Kłomnic
Daniel Rubach – Brzeziny
Godzimierz Rudnicki – Kościelec
Alfred Saint - Paul – Rędziny
Emil Saint -Paul – Rędziny
Władysław Skotnicki – Lubojenka
Teofil Slaski – Mokrzesz k. Sw. Anny
Henryk Wajchert – Błeszno
Stanisław Wysocki – Małusy Wielkie
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 9 miesiąc temu #35029 przez Ewa Ujma
A czy ma Pan jakieś informacje na temat folwark Lubojna?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 9 miesiąc temu #35030 przez Andrzej Kuśnierczyk
W Archiwum Państwowym w Częstochowie znajduje się Rejestr mieszkańców  (daty graniczne 1932 - 1950) wsi Lubojna i folwarku Lubojna , sygnatura:  8/734/0/-/108.

A w AGADzie jest Mapa sporu granicznego między Lubojną i Białą z 1798 r. Chętnie bym do niej zajrzał. 

I mapa sporu granicznego pomiedzy Białą Rządową. Lubojna, Wolą Hankowską i Kuźnicą.    sygn.  1/402/0/-/368 - 5


To tylko wypisy z "Szukaj w archiwach". 

O folwarku  osobnego opracowania nie mamy. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35224 przez Maria Gembarzewska-Truong
Pani Wando,
Jestem prapraprawnuczką Adolfa Gembarzewskiego - brata Nepomuceny Gembarzewskiej (zdaje się, że nawet brata bliźniaka :)). Odkopałam stare drzewo genealogiczne stworzone przez mojego dziadka Andrzeja oraz artykuł z pisma Echo Leśne  o mojej rodzinie (artykuł nosi nazwę "Skazani na Leśne Geny" ). Artykuł sięga do Józefa Gembarzewskiego, dziadka Nepomuceny urodzonego w 1772 roku. Strasznie się cieszę, że trafiłam na ten wątek. Gdyby miała Pani jakieś obszerniejsze informacje o mojej rodzinie byłabym niesłychanie wdzięczna za informację. 

pozdrawiam serdecznie,
Maria Gembarzewska-Truong

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35265 przez Grzegorz Skwara
...Witam Wszystkich serdecznie , i dzięki za utworzenie takiego tematu. Też bardzo mnie interesuje ten okres na ziemiach Truskolaskich i przyległych : Bednarze i Klepaczka , Długi Kąt , Bór Zapilski, Piła , Zamłynie ,Golce, Wręczyca, Borowe , Węglowice, Czarna Wieś ,Jezioro , Puszczew, Bieżeń i Cisie oraz Kłobuck . Czyje to były rządy , gdzie i jakie folwarki istniały na tym terenie , młyny , gospody , kopanie rudy , itp. Jak rozpalcelowano ziemie między póżniejszych gospodarzy ??? Jeśli ktoś z Państwa ma takie informacje , to bardzo proszę się ze mną podzielić za co bede wdzięczny. ...

skwarek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35266 przez Andrzej Olszewski
Podpinam się pod pytanie....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35268 przez Katarzyna Grzywacz
Panie Krzysztofie,
mam do Pana wielką prośbę, szukam mich przodków Piotrowicz i znalazałam Julianne Piotrowicz która w dworze Bór pod Częstochową była służącą. I tam w 1863 r urodziła syna będąc panną. Czy tam był jakiś folwark ?

Kasia686

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35310 przez Krzysztof Łągiewka
Jeżeli chodzi o miejscowość Bór pod Częstochową to zapewne jest to wieś Bór vel Kazimierz należąca do dóbr Błeszno. Dziś jest to ulica Bór w Częstochowie. Niestety nic mi więcej nie wiadomo czy istniał tam jakiś dwór bądź folwark. W Błesznie znajdował się dwór właścicieli dóbr. Natomiast we wsi Bór mógł istnieć dwór w którym mieszkał administrator bądź dzierżawca. Nie odnalazłem nigdzie mapy przedstawiającej całe dobra Błeszno więc nawet trudno mi określić gdzie takowy dwór w Borze mógłby być położony. Właściwie o jego istnieniu nawet nie wiedziałem, aż do Pani postu. Niestety nie jestem w stanie pomóc.
Grzegorzu i Andrzeju. Miejscowości o które pytacie należały do dóbr Wręczyca i Kłobuck. W XIX i XX wieku wchodziły w skład dominum Kłobuck. Zapoznajcie się z moim tekstem na pierwszej stronie, gdzie znajduje się mój artykuł: Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 - 1945. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w książce prof. Dariusza Złotkowskiego "Gospodarka w Dominium Kłobuckim w XIX i na początku XX w."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35311 przez Andrzej Kuśnierczyk
Może należy uwzględnić  Wielki Bór?  Kolonia  powstała w okresie administracji pruskiej (Prusy s Południowe) w gminie Grabówka.  W potocznej wymowie  pomijano człon "'wielki'.  Dane o mieszkańcach posiada Rafał Cierpiał. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35355 przez Andrzej Kuśnierczyk
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35359 przez Krzysztof Łągiewka
Nie spotkałem się nigdzie z informacjami o istnieniu jakiegokolwiek dworu w Wielkim Borze. Raczej była to tylko kolonia. Ewentualnie Rafał Cierpiał, który zajmuje się tymi terenami być może ma większą wiedzę i jest w stanie definitywnie potwierdzić, bądź zaprzeczyć istnieniu tam takiego obiektu jak dwór. 
Z drugiej strony sprawdziłem akt urodzenia Jana Piotrowicza w parafii rzym. - kat. św. Zygmunta w Częstochowie. Oto jego treść:
469 Bór. Działo się w Mieście Częstochowie dnia dwudziestego pierwszego Czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie jedenastej z rana. Stawiła się Małgorzata Sosnowska żona gospodarza lat pięćdziesiąt licząca w Brzezinach zamieszkała, w obecności Franciszka Bajdor gospodarza, lat czterdzieści siedem i Stanisława Cierpiał wyrobnika lat trzydzieści liczących w Brzezinach zamieszkałych, i okazała nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż takowe urodzone jest w Borze, dnia wczorajszego, o godzinie siódmej z południa z Julianny Piotrowicz panny służącej lat trzydzieści mającej. - Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym, przez księdza Bonawenturę Gawełczyka odbytym nadane zostało imię Jan, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Bajdor i Małgorzata Sosnowska. - Akt ten po odczytaniu przez Nas podpisany, stawający zaś i świadkowie pisać nie umieją.
Z aktu nie wynika, że Julianna Piotrowicz była służącą w dworze Bór. Nic w akcie urodzenia o żadnym dworze się nie wspomina. Ona mogła być służącą w innej miejscowości, a dziecko urodzić w Borze, lub też być służącą u jakiegoś bogatszego gospodarza w tej wsi. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35361 przez Andrzej Kuśnierczyk
Czy nie jest tak, że słowo "służyła"  implikuje w naszym myśleniu służbę " we dworze" ? 
W kolonii tkackiej , jaką był p. Kamienica Polska  bogatsi tkacze  -  a jednocześnie właściciele gruntu - nie mogli obejść się bez służących.  Takie osoby były wpisywane do ksiąg ludności wraz z gospodarzami;   często była to służba dożywotnia.  
Musimy w akcie mieć określenie   "służba we dworze" i nazwisko właściciela dworu, by mieć pewność  co do statusu osoby.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 8 miesiąc temu #35363 przez Krzysztof Kucharski
Pani Katarzyno
Po przeczytaniu aktu urodzenia przedstawionego przez  GODZIMIRA i po zapoznaniu się z nazwiskami proponuję na skupieniu się na skrzyżowaniu ulic: Bór - Korkowa - Wypalanki. Nazwisko Piotrowski kojarzy mi się przy ul. Bór ..... blisko skrzyżowania ulic. Rodziny Cierpiałów i Sosnowskich mieszkały w Brzezinach ..... kilka rodzin Bajdorów do dzisiaj mieszka przy ul. Wypalanki.

- w 1791r Bór Pustkowie należy do Dominika Błeszyńskiego
-01. 07.1952r - Wypalanki przyłączono do Częstochowy
-01.01.1977 - Brzeziny przyłączono do Częstochowy
-być może że dwór był w Brzezinach ?
-w/g zestawienia nazwisk z aktu to Wielki Bór odpada na wstęrpie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.