Topic-icon Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

4 lata 7 miesiąc temu #29593 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Dąbrowa.
Dobra te należały wcześniej wraz z dobrami Kąty do dóbr ziemskich Więcki.
W 1871 r. dobra Dąbrowa posiadały powierzchnię 433 mórg i 193 prętów.
Berek Gerszon i Ejel vel Enzel Kurland nabyli dobra Dąbrowa od Agnieszki z Basińskich Wołowskiej wdowy po Ksawerym Wołowskim 7/19.02.1871 r. za 9000 rubli.
Berek Gerszon nabył połowę dóbr należącą do Ejela vel Enzela Kurlanda 9/21.04.1874 r. za 1000 rubli.
Berek Gerszon sprzedał połowę tych dóbr Ejelowi vel Enzelowi Kurlandowi 21.07/2.08.1875 r. za 1000 rubli.
Emil Saint Paul zamieszkały w dobrach Więcki nabył z dóbr Dąbrowa 16 mórg i 112 prętów od Berka Gerszona oraz Ejela vel Enzela Kurlanda 2/14.03.1876 r. za 500 rubli.
Berek Gerszon i Ejel vel Enzel Kurland dnia 21.07/2.08.1875 r. sprzedali z tych dóbr ziemię po wyrąbanym lesie następującym osobom:
1.August i Franciszka z domu Kryst małżeństwo Elsner 14 mórg i 119 prętów za 199 rubli i 20 kopiejek.
2.Józef i Teresa z domu Elsner małżeństwo Górnik 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
3.Wilhelm Schaffer 17 mórg i 135 prętów za 241 rubli i 60 kopiejek.
4.Józef Światły 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
5.Antoni Olszewski 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
6.Feliks Węsik 5 mórg i 245 prętów za 80 rubli i 50 kopiejek.
7.Maciej Habierek 29 mórg i 25 prętów za 402 ruble i 66 kopiejek.
8.Wojciech Kapłan 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
9.Marcin Melka 34 morgi i 270 prętów za 483 ruble.
10.Roch Baś 10 mórg i 98 prętów za 155 rubli.
11.Michał i Elżbieta z domu Knopik małżeństwo Bączek 27 mórg i 22 pręty za 324 ruble.
12.Ferdynand Keller 14 mórg i 100 prętów za 162 ruble.
Marcin Melke sprzedał ze swojej części 8 mórg Wawrzyńcowi synowi Bartłomieja i Franciszce córce Wawrzyńca z domu Skonieczna małżeństwu Krysiak 7/19.11.1877 r. za 120 rubli.
Maciej Habierek sprzedał ze swojej części 5 mórg Jakubowi Tokarskiemu synowi Urbana 12/24.11.1877 r. za 80 rubli.
Wawrzyniec i Franciszka z Krysiakow sprzedali swoje 8 mórg Andrzejowi Konowalskiemu synowi Michała 1/13.09.1879 r.
Prawo własnośći 12 mórg i 116 prętów z ziemi o powierzchni 14 mórg i 119 prętów należącej do Augusta i Franciszki Elsner przeszło na Ferdynanda i Karolinę z domu Elsner małżeństwo Miller 13/25.09.1881 r.
Berek Gerszon i Enzel Kurland 28.10/9.11.1881 r. sprzedali z tych dóbr ziemię następującym osobom:
1.Karol Antczak 13 mórg i 80 prętów.
2.Karol Greszel 13 mórg i 56 prętów.
3.Wincenty Dziubała 13 mórg i 85 prętów.
4.August Omies 23 morgi i 78 prętów.
5.Wilhelm Fiszer 11 mórg i 85 prętów.
6.Andrzej Janeczek 32 morgi i 215 prętów.
7.Józef Gepner 6 mórg i 270 prętów.
8.Maciej Haberek 6 mórg i 270 prętów.
9.Józef Górnik 12 mórg i 125 prętów.
10.Antoni Włodarczyk 29 mórg i 30 prętów.
11.Andrzej Związek 14 mórg i 265 prętów.
Maciej Haberek sprzedał ze swojej części 4 morgi i 25 prętów Wojciechowi Kapłoniakowi synowi Mikołaja 17/29.12.1881 r. za 95 rubli.
Marcin Melke sprzedał ze swojej części 22 morgi Agnieszce Melke z domu Krych 6/18.07.1882 r. za 600 rubli.
Marcin Melke sprzedał ze swojej części 4 morgi i 270 prętów Mariannie Jędrysiak córce Franciszka Ptaka 28.08/9.09.1882 r. za 100 rubli.
August Omies sprzedał ze swojej części 17 mórg i 78 prętów Adolfowi Tesche synowi Augusta 25.09/7.10.1883 r. za 700 rubli.
Agnieszka Melke sprzedała należące do siebie 22 morgi Franciszkowi Tasarskiemu synowi Józefa 29.11/11.12.1883 r. za 800 rubli.
Karol Greszel sprzedał należące do siebie 13 mórg i 56 prętów Konstantemu Kucharskiemu synowi Aleksandra 21.12.1883/2.01.1884 r. za 120 rubli.
Franciszek Tasarski sprzedał należące do siebie 22 morgi Marcinowi synowi Antoniego i Agnieszce córce Bartłomieja z domu Krych małżeństwu Melke 30.05/11.06.1884 r. za 400 rubli.
Po śmierci Berka Gerszona należąca do niego część dóbr Dąbrowa przeszła w równych częściach na jego spadkobierców: 1.Hana Leslau z domu Gerszon córka Berka, żona Abrama Lejbusia Leslau, 2.Etla vel Etka Pławner z dom Gerszon córka Berka, żona Joachima Pławnera, 3.Szaja Gerszon syn Berka, co zapisano urzędownie 30.04/12.05.1887 r.
Feliks Węsik sprzedał należące do siebie 5 mórg i 245 prętów Walentemu Randakowi synowi Adama i Elżbiecie Jędrysiak córce Walentego 11/23.08.1888 r. za 200 rubli.
Józef Światły sprzedał należące do siebie 11 mórg i 190 prętów Janowi i Mariannie małżeństwu Chojnackim 14/26.08.1889 r. za 100 rubli.
Michał i Elżbieta małżeństwo Bączek ze swojej części sprzedali 11 i pół morgi Szymonowi synowi Michała i Agnieszce córce Karola z domu Szmigiel małżeństwu Bączek 27.09/9.10.1890 r. za 80 rubli.
Adolf Tesche sprzedał należące do siebie 17 mórg i 78 prętów Ferdynandowi Millerowi 5.06/24.05.1891 r. za 300 rubli.
Antoni Olszewski ze swojej części darował swej córce Mariannie i jej mężowi Franciszkowi małżeństwu Dominiak 5 mórg 31.12.1893/12.01.1894 r. o wartości 100 rubli.
Józef Gepner sprzedał należące do siebie 6 mórg i 270 prętów 9/21.02.1898 r. Janowi i Franciszce małżeństwu Szulc za 99 rubli.
Karolina z Elsnerów Miller sprzedała należącą do siebie połowę z części o powierzchni 12 mórg i 116 prętów Józefowi synowi Karola i Klarze z Millerów córce Ferdynanda małżeństwu Bejm 2/15.12.1908 r. za 300 rubli.
Ziemia o powierzchni 14 mórg i 265 prętów należąca do Andrzeja Związka została na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie sprzedana Józefowi Misiakowi synowi Jana 2.10.1909 r. za 375 rubli.
Józef Misiak sprzedał należące do siebie 14 mórg i 265 prętów Michałowi Cieśli 23.01/5.02.1912 r. za 600 rubli.
Część dóbr Dąbrowa należąca do Enzela Kurlanda po jego śmierci po przeprowadzeniu postępowania spadkowego przeszła na jego córkę Taubę Kurland zamężną Sztam na mocy protokołu regulacji spadku z dnia 20.08.1918 r.
Jan i Franciszka małżeństwo Szulc należące do siebie 6 mórg i 270 prętów wraz z połową domu mieszkalnego, połową obory, stodoły i studni sprzedali 17.08.1921 r. Józefowi Szulcowi synowi Jana i wdowie Ewie Kiedos z domu Bęben za 100.000 marek.
W aktach różnie zapisywano nazwiska, dotyczy to nazwisk: Habierek / Haberek, Melke / Melka.
Poniżej granica dóbr Dąbrowa z dobrami Więcki na mapie z 1871 r.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #29646 przez Marcin Bęben
Witam,

Ma Pan jakieś informacje na temat kolonistów z Lindowa. Nazwisko Dreier
. Przybył do Lindowa z Międzyborza.

Marcin

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29769 przez Krzysztof Łągiewka
Dreier August i Głąb Antoni nabyli 29 mórg i 135 prętów w 1881 r. od Stanisława Lindau w dwóch równych połowach. W tym dział główny na Szyszkowie 15 mórg i 210 prętów, łąka za fryszerką 190 prętów, las pod Lindowem 6 mórg i 200 prętów, dodatek w lesie przy serwitutach 6 mórg i 135 prętów. Niestety w tym przypadku posiadam tylko datę roczną bez innych szczegółów, ponieważ jest to informacja późniejsza, a dokumenty dotyczące majątku Rębielice Szlacheckie z 1881 r. nie zachowały się. Brak też danych na temat tego, co później działo się z ziemią nabytą przez te osoby.
Aleksander Draier syn Augusta 20.09/1.10.1892 r. nabył 6 mórg i 105 prętów za 300 rubli od Stanisława Lindau.
W przypadku dokumentu dotyczącego roku 1881 nazwisko było zapisane jako Dreier, natomiast w dokumencie z 1892 r. nazwisko zapisano jako Draier.
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin Bęben

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29770 przez Hanna Hofman-Polańska
witam!
(P.K.Łągiewka)
Czy w dokumentach są wzmianki o nazwisku Hoffman(koloniści z Rębielic szlacheckich i Albertowa)?
Mój pradziad Gottlib Hoffman tez nabył ziemię w Rębielicach szlacheckich od kogo??
w latach +- 1868
potem mój dziadek Franciszek nabył ziemię w Albertowie bodaj od P.Kopery ale to tylko zasłyszane z dzieciństwa informacje.
Czy nazwisko Misch(Miś) pojawia się w dokumentach???tez koloniści z rejonu Bogacicy(Kluczbork)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29831 przez Krzysztof Łągiewka
W 1881 r. Bartłomiej Kopera nabył od Stanisława Lindau 29 mórg i 25 prętów.
20.09/2.10.1892 r. Jan syn Mateusza i Jadwiga z domu Moczygemba małżeństwo Miś nabyli od Stanisława Lindau 13 mórg i 75 prętów za 770 rubli.
Piotr Kopera syn Piotra nabył 6 mórg od Idziego Pogodzińskiego 11/24.11.1902 r. za 881 rubli.
Piotr syn Bartłomieja i Józefa córka Michała z domu Cieśla małżeństwo Kopera nabyli od Wojciecha Ślęzaka syna Dominika 7 mórg i 170 prętów 12/25.02.1908 r. za 485 rubli.
Petronela córka Tomasza z domu Cieślak żona Piotra Kopery syna Piotra nabyła od Józefa syna Marcina i Marianny córki Melchiora z domu Kleszcz małżeństwa Koniecznych 10 mórg i 160 prętów 19.03/1.04.1904 r. za 1520 rubli.
Ignacy Kopera syn Józefa nabył od Stanisława Lindau 9 mórg i 150 prętów 6/18.02.1892 r.
Bartłomiej Kopera syn Kazimierza nabył od Stanisława Lindau 20 mórg i 250 prętów 6/18.02.1892 r.
Bartłomiej Kopera syn Kazimierza sprzedał połowę swojej ziemi tj. 10 mórg i 125 prętów wdowie Jadwidze Drab córce Mikołaja z domu Kiedos 23.08/5.09.1905 r. za 1450 rubli.
Anna Serweta i Marianna Szopa córki Bartłomieja Kopery odziedziczyły po nim pozostałą część ziemi na mocy spadku. 8.08.1927 r. Marianna Szopa sprzedała Annie Serweta swoją część ziemi za 500 zł.
Nazwisko Hoffman nie pojawia się w dokumentach do których dotarłem. Niestety nie ma kompletnych spisów nabywców ziemi z parcelowanego przez Stanisława Lindau majątku Rębielice Szlacheckie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29833 przez Hanna Hofman-Polańska
dziękuje serdecznie!!! Jan i Jadwiga Miś to moi dziadkowie z drugiej strony!!!!!!
wspaniałe informacje.Inne nazwiska też mi są znane.
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuję
Hanna Hofman Polańska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29881 przez Agata Chair
Moja mama jako dziecko bawiła się z młodym Bączyńskim. Musiały to być lata 1960-te.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29886 przez Izabela H
Witam sedecznie!
Czy ma Pan więcej informacji na temat Augusta Kramer?
Pozdrawiam Iza

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29887 przez Krzysztof Łągiewka
Niestety nie posiadam więcej informacji na temat Augusta Kramera. Był krótko właścicielem dóbr Więcki (23.07/4.08.1877 - 15/27.03.1879). Majątek sprzedał ponieważ nie był w stanie terminowo spłacać rat za dobra Więcki poprzedniej właścicielce, tj. Agnieszce z Basińskich Wołowskiej. Dopiero kolejny właściciel spłacił całość stąd przy akcie kupna sprzedaży pomiędzy Augustem Kramerem i Juliuszem Zeidlerem obecna była również wcześniejsza właściciela dóbr Więcki Agnieszka z Basińskich Wołowska.
Za tę wiadomość podziękował(a): Izabela H

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #29896 przez Aneta Nowakowska
Witam,
czy posiada Pan jakieś informacje na temat wsi Jamno, Osiny, Grabowa, Grabówka (okol.Kruszyny).
Interesuje mnie własność majątkowa dot tych wsi oraz ich historia.
Pozdrawiam i jestem pełna podziwu Pana pracy i wiedzy.
Aneta Nowakowska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29900 przez Izabela H
Dziękuję serdecznie! A już mialam nadzieję, ze natrafiłam na mojego praprapradziadka (August Kramer ur. 1826) , ktorego trop urywa się w Częstochowie, w 1870. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Iza Hawel

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #29903 przez Michał Cieśla
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.

Cieszę się, że państwa znalazłem.

Potrzebuję pomocy w poszukiwaniu przodków.

Na Rejtana 13 w Archiwum udało mi się odnaleźć na mikrofilmach mojego przodka dzięki miłej i bardzo pomocnej pani tam pracującej. Akt 426 Michała Pińczyńskiego, data urodzenia 23 Września 1833 roku. Z Antoniego Pińczyńskiego lat 36 oraz Apolonii lat 35,
nie wiem gdzie dalej szukać, w archiwum jest tylko od 1809 roku.
Antoni urodził się około 1797, Apolonia 1799. z domu (i tutaj bardzo niewyraźnie trudno mi się doczytać wygląda na Pieszkiewicz w zapisie wyżej 425 urodził się jego brat bliźniak i tam wygląda na Pieliszkiewicz)
Szukałem w aktach kościoła św. Barbary w narodzinach. i niestety łacina okazała się jeszcze trudniejsza niż przebrnięcie przez akta po rosyjsku z XIX w. mimo przejrzenia lat 1797-1799 nie udało mi się znaleźć ani Antoniego ani Apolonii

bardzo proszę o pomoc
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #29949 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Maluszyn.
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. włościanie z tych dóbr otrzymali łącznie 876 mórg i 153 pręty gruntu, a w szczególności: z wsi Maluszyn - 317 mórg i 248 prętów, z wsi Ciężkowizna - 145 mórg i 204 pręty, z wsi Sudzinek - 241 mórg i 245 prętów, z wsi Kąty 171 mórg i 56 prętów.
Michał Korabita Ostrowski, chorąży piotrkowski, kawaler orderu św. Stanisława w testamencie z dnia 1.05.1804 r. posiadane przez siebie dobra przekazał swoim synom: Wojciech Ostrowski otrzymał wsie Rudka, Trzebce, Borowiec, Kruszyna, Pratkowice i Krzętów, a Teodor Ostrowski otrzymał Maluszyn, Pukarzew, Ciężkowiczki i Rogi.
16.07.1812 r. bracia Wojciech i Teodor Ostrowscy dokonali zamiany posiadanych przez siebie dóbr. Wojciech Ostrowski przejął wsie Maluszyn, Pukarzew, Ciężkowiczki i Krzętów. Teodor Ostrowski przejął wsie Rudka, Trzebce, Borowiec, Kruszyna, Pratkowice i Rogi.
Aleksander Ostrowski nabył te dobra w spadku po swym ojcu Wojciechu Ostrowskim na mocy jego testamentu z dnia 31.05/12.06.1839 r. i na skutek regulacji spadku z dnia 9/21.10.1848 r. z tą wzmianką, iż wartość dóbr Maluszyn w 1796 r. wyniosła 100.000 zł, tj. 15.000 rubli.
Po śmierci Aleksandra Ostrowskiego dobra przeszły w spadku na jego dzieci: 1.Marię Potocką z domu Ostrowską, 2.Ludwikę Ostrowską, 3.Jana Leona Ostrowskiego, 4.Józefa Ostrowskiego.
Na mocy porozumienia pomiędzy rodzeństwem z dnia 31.07/12.08.1899 r. dobra stały się własnością trójki dzieci Aleksandra Ostrowskiego: 1.Ludwiki Ostrowskiej, 2.Jana Leona Ostrowskiego, 3.Józefa Ostrowskiego w trzech równych niepodzielnych częściach.
Po śmierci Jana Leona Ostrowskiego jego część otrzymało jego rodzeństwo: 1.Józef Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski używający zwykle jednego imienia Józef, 2.Ludwika Aleksandra Józefa Zofia Ostrowska używająca zwykle jednego imienia Ludwika, na podstawie protokołu regulacji spadku z 17.03.1919 r.
Po śmierci Józefa Ostrowskiego, który był bezdzietny jego część na mocy jego testamentu z 27.01.1905 r. przeszła na jego siostrę Ludwikę Ostrowską. Wobec zrzeczenia się tego spadku tak z testamentu jak również z mocy samego prawa przez Ludwikę Ostrowską, a następnie wobec takiegoż zrzeczenia się i przez drugą siostrę spadkodawcy Marię Józefę Karolinę Helenę z Ostrowskich Potocką i siostrzenicę Helenę Marię Ludwikę Apolonię Potocką, spadek ten przeszedł na własność siostrzeńca spadkodawcy Augusta Mariana Tomasza Aleksandra Stanisława Potockiego syna Stanisława, na podstawie protokołu regulacji spadku z 18.03.1924 r.
Ludwika Ostrowska należącą do siebie połowę dóbr sprzedała Helenie Potockiej córce Stanisława 7.02.1926 r. za 190.000 zł.
W ten sposób jedynymi właścicielami dóbr Maluszyn w dwóch niepodzielnych, równych połowach zostali August Potocki i Helena Potocka.
Połowę dóbr należącą do Augusta Potockiego odziedziczył w drodze spadku jego syn Stanisław Potocki na podstawie testamentu swego ojca z 26.07.1923 r. i protokołu regulacji spadku z 11.06.1929 r.
Skarb Państwa na mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. w 1945 r. przejął na własność majątek Maluszyn. W chwili przejęcia ogólna powierzchnia dóbr wynosiła 4473,42 ha w tym: użytki rolne - 820,96 ha, ogród - 13,7 ha, łąki - 276,68 ha, pastwiska - 133,29 ha, użytki - 1250,64 ha, lasy - 2899,86 ha, wody - 215,25 ha, nieużytki - 17,8 ha, pod drogami - 89,87 ha.
W samej miejscowości Maluszyn pomiędzy 125 osób rozparcelowano 173,28 ha. Pozostały obszar stanowił: ośrodek (resztówka) - 15,50 ha, dla gospodarstwa rybnego - 12,52 ha, kopalnia marglu - 1,56 ha, pod drogami - 4,10 ha. Łącznie 206,96 ha.

Z ksiąg metrykalnych parafii Maluszyn:
1.10.1812 r. o godzinie w pół do 5 rano zmarł we dworze w Maluszynie Antoni Korabita Ostrowski, mający lat przeszło 80, urodzony w Maluszynie, syn Kazimierza Ostrowskiego i Petronelli z Moszyńskich, kawaler. Świadkowie: Wojciech Ostrowski syn stryjeczny zmarłego, poseł i marszałek powiatu radomskiego, zamieszkały w swych dobrach w Maluszynie, lat 30 i Michał Potocki zamieszkały w swych dobrach Radoszewnica, lat 27. (21/1812)
15.12.1812 r. o 3 po północy urodziła się we dworze w Maluszynie Adelajda Marcjanna Teresa Marianna Ostrowska, córka Wojciecha Ostrowskiego właściciela dóbr Maluszyn, posła i marszałka powiatu radomskiego lat 31 i Józefy z Potockich lat 28. (34/1812)
27.11.1840 r. o 5 rano urodził się w Maluszynie Jan Andrzej Leon Henryk Ostrowski, syn Aleksandra Gwidona Ostrowskiego dziedzica dóbr Radoszewnica i innych lat 30 w Maluszynie zamieszkałego i Heleny z Morsztynów lat 20. Świadkowie: Leon Skórzewski dziedzic dóbr Chełm i innych lat 38 w Chełmie zamieszkały i Henryk hr. Potocki dziedzic dóbr Ciężkowice lat 29 w Chrząstowie zamieszkały. Rodzice chrzestni: wyżej wspomniany Leon Skórzewski i Maria Skórzewska. (93/1840)
17.08.1846 r. o godzinie 11 przed południem urodził się w Maluszynie Konrad Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski, syn Aleksandra Gwidona Ostrowskiego dziedzica wsi Radoszewnica z przyległościami w Maluszynie zamieszkałego lat 36 i Heleny z Morsztynów lat 30. Świadkowie: Jan Meer rządca dóbr Maluszyn lat 41 i Jan Kanty Borkowski agronom lat 22, obaj w Maluszynie zamieszkali. Rodzice chrzestni: Władysław Morsztyn i Maria Morsztyn jego małżonka. (52/1846)
19.10.1847 r. o 9 rano zmarł w Maluszynie Wojciech Korabita Ostrowski dziedzic dóbr Maluszyn i wielu innych lat 65, syn Michała i Marcjanny z Tymowskich małżeństwa Ostrowskich. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Józefę z Potockich i dzieci Aleksandra i Adelajdę. Świadkowie: Seweryn Tymowski dziedzic dóbr Hucisko, tamże zamieszkały lat 40 i Józef Kwiatkowski lekarz pierwszej klasy w mieście Koniecpolu zamieszkały lat 36. (118/1847)
30.12.1848 r. o 11 rano zmarł w Maluszynie Konrad Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski, przy rodzicach będący, mający półtora roku, syn Aleksandra Ostrowskiego dziedzica dóbr Maluszyn i Heleny z Morsztynów. Świadkowie: Aleksander Ostrowski dziedzic dóbr Maluszyn lat 38, ojciec zmarłego i Jan Meer, rządca folwarków Maluszyńskich, lat 43, obaj w Maluszynie zamieszkali. (1/1849)
21.01.1850 r. o 9 wieczorem urodził się w Maluszynie Józef Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski, syn Aleksandra Ostrowskiego dziedzica dóbr Maluszyn i innych lat 39 w Maluszynie zamieszkałego i Heleny z Morsztynów lat 34. Świadkowie: Zygmunt Dębicki agronom lat 22 i Paweł Kowalski pisarz browaru lat 35, obaj w Maluszynie zamieszkali. Rodzice chrzestni: Tomasz Potocki dziedzic dóbr Praszka i innych i Helena Potocka z dóbr Chrząstów. (5/1850)
5.09.1851 r. o 3 po południu urodziła się w Maluszynie Ludwika Aleksandra Józefa Zofia Ostrowska, córka Aleksandra Ostrowskiego dziedzica dóbr Maluszyn i wielu innych lat 40 w Maluszynie zamieszkałego i Heleny z Morsztynów lat 35. Świadkowie: Hipolit Nadrowski rządca dóbr Maluszyn lat 33 i Paweł Kowalski pisarz browarny lat 36, obaj w Maluszynie zamieszkali. Rodzice chrzestni: Tadeusz Morsztyn i jego siostra Ludwika Morsztyn. (71/1851)
9.04.1859 r. o 3 rano zmarła w Maluszynie Józefa Ostrowska wdowa po Wojciechu Korabicie Ostrowskim dziedzicu dóbr Maluszyn, lat 75 mająca, córka Aleksandra i Teresy z Czapskich hrabiów Potockich. Świadkowie: Hipolit Nadrowski rządca dóbr Maluszyn lat 41 i Jan Wolski buchalter lat 35, obaj w Maluszynie zamieszkali. (26/1859)
25.04.1861 r. o 1 z północy zmarła w Maluszynie Adelajda Ostrowska, panna przy bracie Aleksandrze Ostrowskim dziedzicu dóbr Maluszyn i innych na opiece będąca, lat 49, córka Wojciecha i Józefy z Potockich małżeństwa Ostrowskich. Świadkowie: Hipolit Nadrowski rządca dóbr Maluszyn lat 43 i Jan Wolski buchalter lat 37, obaj w Maluszynie zamieszkali. (30/1861)
14.09.1862 r. o 3 po południu zawarto w Maluszynie związek małżeński pomiędzy Stanisławem Janem Władysławem Tomaszem Potockim, kawalerem, współdziedzicem dóbr Praszka i tamże zamieszkałym, synem zmarłych Tomasza Aleksandra Adama Potockiego i Marii Teresy Ludwiki Anny z hr. Aleksandrowiczów małżonków hr. Potockich, urodzonym we wsi Chrząstowie, mającym ukończone lat 26, a panną Marią Józefą Karoliną Heleną Ostrowską, córką żyjących Aleksandra Gwidona Józefa Ostrowskiego i Heleny Marii Apolonii Joanny z hr. Morsztynów, małżonków Ostrowskich, dziedziców dóbr Maluszyn, i innych, przy rodzicach we wsi Maluszyn zamieszkałą, urodzoną we wsi Radoszewnica, mającą ukończone lat 24. Nowozaślubieni umowy przedślubnej nie zawarli. Świadkowie: Henryk hr. Potocki dziedzic dóbr Koniecpol we wsi Chrząstów zamieszkały lat 51 i Władysław hr. Morsztyn dziedzic dóbr Czaryż i innych tamże zamieszkały lat 42. (34/1862)
20.05.1868 r. o 6 po południu urodził się w Maluszynie August Marian Tomasz Aleksander Stanisław Potocki, syn Stanisława Potockiego właściciela dóbr Praszka tamże zamieszkałego lat 30 i Marii z Ostrowskich lat 30. Świadkowie: Leon Sobocki zarządzający dobrami Maluszyn lat 40 i Józef Bogdański lekarz lat 38, obaj zamieszkali w Maluszynie. Rodzice chrzestni: August Ostrowski i Elżbieta Potocka. (40/1868)
4.12.1892 r. o 3 po południu zmarła w Maluszynie Helena Ostrowska, żona właściciela dóbr Maluszyn, lat 77, pozostawiła po sobie owdowiałego męża Aleksandra Ostrowskiego, córka zmarłych Ludwika hr. Morsztyna i Marii z hr. Ostrowskich małżeństwa Morsztyn. Świadkowie: Józef Szymański lat 60 i Paweł Synowiec lat 45, obaj gospodarze ze wsi Maluszyn. (111/1892)
17/29.04.1896 r. o 1 po północy zmarł w Maluszynie Aleksander Korabita Ostrowski, lat 85, ziemianin i właściciel dóbr Maluszyn, wdowiec po hr. Helenie z Morsztynów, syn Wojciecha i Józefy z hr. Potockich małżeństwa Ostrowskich. Świadkowie: Paweł Synowiec lat 48 i Ignacy Arabas lat 45 obaj gospodarze z Maluszyna. (31/1896)
19.03.1918 r. o 8 wieczorem zmarł w Maluszynie Jan Leon Ostrowski, lat 77 i 5 miesięcy, współwłaściciel dóbr Maluszyn z przyległościami, syn zmarłych dziedziców dóbr Maluszyn Aleksandra i Heleny z hr. Morsztynów małżeństwa Ostrowskich, kawaler. Świadkowie: Józef Busowski lat 53 kasjer i Piotr Majer lat 80 buchalter, obaj zamieszkali w Maluszynie. (18/1918)
30.06.1923 r. o godzinie 2 i pół po północy zmarł w Maluszynie Józef Adam Zygmunt Aleksander hr. Ostrowski, kawaler, lat 73 i 5 miesięcy liczący, urodzony w Maluszynie i tu zamieszkały, syn zmarłych Aleksandra hr. Ostrowskiego i Heleny z hr. Morsztynów, właściciel dóbr Maluszyn i innych. Świadkowie: Michał hr. Ostrowski właściciel dóbr Radoszewnica lat 52, tamże zamieszkały i Edmund Wereżyński lat 48, administrator dóbr Maluszyn, zamieszkały w Silniczce. (44/1923)
20.03.1926 r. o godzinie 2 po południu zmarła w Maluszynie Ludwika Aleksandra Józefa Zofia hr. Ostrowska, panna, lat 75, urodzona i zamieszkała w Maluszynie, córka Aleksandra Ostrowskiego i Heleny z Morsztynów. Świadkowie: Stanisław Baliński handlowiec lat 30 i Julian Berg miejscowy organista lat 28, obaj z Maluszyna. (17/1926)

Z ksiąg metrykalnych parafii Koniecpol:
5.07.1838 r. o 4 po południu urodziła się w Radoszewnicy Maria Józefa Karolina Helena Ostrowska, córka Aleksandra Gwidona Józefa Ostrowskiego dziedzica dóbr Radoszewnica, tamże zamieszkałego lat 25 i Heleny Marii Apolonii Joanny z hr. Morsztynów lat 22. Świadkowie: hr. Michał Potocki dziedzic dóbr Koniecpol w Chrząstowie zamieszkały lat 59 i Jan Gałkowski generał księży Paulinów, proboszcz Wielgomłynów we wsi Wielgomłynach zamieszkały lat 61. Rodzice chrzestni: Wojciech Korabita Ostrowski dziedzic dóbr Maluszyn i Józefa z hr. Potockich Ostrowska jego żona. (58/1838)

Z ksiąg metrykalnych parafii św. Krzyża w Warszawie:
4/16.10.1864 r. o 10 wieczorem urodziła się w Warszawie pod numerem 1526 Helena Maria Ludwika Apolonia Potocka córka Stanisława hr. Potockiego lat 36, czasowo przebywającego w Warszawie, a zamieszkałego w osadzie Praszka i Marii z Ostrowskich lat 25. Świadkowie: Apoloniusz Stokowski i Aleksander Kinast, urzędnicy zamieszkali w Warszawie, obaj mający po 30 lat. Rodzice chrzestni: Aleksander Ostrowski i Helena Ostrowska z domu hr. Morsztyn. Jako powód spisania tego aktu z opóźnieniem w 1873 r. ojciec narodzonej podał swoją nieobecność. (3018/1873)

Z ksiąg metrykalnych parafii Moskorzew:
1.11.1927 r. o 10 wieczorem zmarł w Moskorzewie August Stanisław Aleksander Tomasz Marian hr. Potocki, lat 59, właściciel majątku Moskorzew z przyległościami, syn Stanisława i Marii z Ostrowskich, urodzony w Maluszynie, zamieszkały w Moskorzewie, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Marię z margrabiów Wielopolskich. Świadkowie: Alfred Wielopolski lat 47 właściciel majątku Krzelów i Stefan Bogabowicz lat 44 administrator zarządzający dobrami Moskorzew. (57/1927)

Poniżej mapa ziemi rozparcelowanej w 1945 r. w Maluszynie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #30088 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Rudniki.
W I RP Rudniki były królewszczyzną należącą do starostwa w Olsztynie.
16 grudnia 1797 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III nadał dobra Zarębice, wójtostwo Przyrów, wójtostwo Wierzchowisko, Baby, Rudniki, Wancerzów, Jaskrów, Konin, Kłobukowice z przyległością Kuchary, Zawada, Krasice, Małusy Wielkie, Lusławice w powiecie częstochowskim oraz Soborzyce i Okołowice w powiecie radomszczańskim ks. Ludwikowi Wirtemberskiemu. Tenże wkrótce, bo już około 1799 r. sprzedał te dobra, za wyjątkiem Zarębic, Aleksandrowi hr. Schoenaich von Carolath. W pierwszej połowie XIX w. z tych równie dużych dóbr majątki są pojedynczo wyłączane i sprzedawane.
Julian Sosnowski nabył te dobra od Wilhelma Aleksandra hr. Schoenaich von Carolath 21.03.1819 r. za 2.026.044 zł.
Jan Nofok nabył te dobra na licytacji publicznej w Trybunale Kaliskim i zostały mu one przyznane na mocy trzech wyroków adiudykacyjnych tegoż trybunału z dnia 13/25.11.1840 r.
Ignacy Turkułł nabył te dobra od Jana Nofoka 25.11/7.12.1840 r. za 200.000 zł.
Jan Nofok nabył te dobra od Ignacego Turkułła 1/13.10.1844 r. za 682.000 zł.
Wincenty Majewski nabył z tej majętności dobra Kłobukowice, Kuchary, Krasice, Zawada, Rudniki i Wierzchowisko od Jana Nofoka 7/19.11.1844 r. za 341.000 zł.
Antoni Nowicki nabył wieś i folwark Rudniki od Wincentego Majewskiego 4/16.07.1850 r. za 76.250 zł, tj. 11.437 rubli i 50 kopiejek.
Jakub Roman Dobrowolski nabył Rudniki od Antoniego Nowickiego 4/16.09.1856 r. za 210.000 zł, tj. 31.500 rubli.
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. włościanie z tych dóbr otrzymali na własność 420 mórg i 108 prętów.
Do majątku Rudniki należała również oddzielna łąka położona przy dobrach Skrzydlów o powierzchni 11 mórg i 160 prętów.
Z tego majątku dla kolei Warszawsko - Wiedeńskiej przydzielono 29 mórg i 78 prętów, co zatwierdzono formalnym aktem 8/20.11.1877 r.
W roku 1877 folwark Rudniki posiadał powierzchnię 915 mórg, w tym grunty orne i ogrody - 460 mórg, łąki - 11 mórg, las (nieurządzony) - 384 morgi, nieużytki - 60 mórg, budynki murowane - 10, budynki drewniane - 5. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 9, Warszawa 1888, s. 935 - 936.)
Tadeusz Stefan Dobrowolski nabył Rudniki od Jakuba Romana Dobrowolskiego 31.12.1882/12.01.1883 r. za 69.110 rubli.
Johan Ernest August Lur syn Augusta nabył Rudniki na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 22.06.1892 r. za 50.000 rubli.
Johan Ernest August Lur sprzedał Rudniki 20.02/4.03.1898 r. za 110.000 rubli następującym osobom: 1.Dawidowi Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 29 i 3/8 %. 2.Ickowi vel Wincentemu Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 24 i 3/8 %. 3.Jakubowi Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 21 i 7/8 %. 4.Mośkowi vel Maurycemu Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 24 i 3/8 %.
Dawid, Icek vel Wincenty, Jakub i Mosiek vel Maurycy bracia Przeworscy wydzielili z folwarku Rudniki 364 dziesięciny i 1162 sążnie kwadratowe i sprzedali je Fabryce Portland Cementu "Rudniki" 7/19.07.1898 r. za 244.500 rubli. Oprócz tego Fabryka nabyła od Eugeniusza Augusta Herberta służebność polegającą na wydobywaniu wszelkich minerałów na tym obszarze 13/25.07.1898 r. za 207.600 rubli. Tenże Eugeniusz August Herbert sprzedał Fabryce wszystkie swoje budynki fabryczne znajdujące się na tej ziemi w tymże samym dniu za 158.400 rubli. Łącznie Fabryka Portland Cementu "Rudniki" zapłaciła 610.500 rubli.
Henryk Żak syn Adolfa nabył grunty i fabrykę na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 21.09.1904 r. za 55.100 rubli.
Rodzeństwo Piotr Ludwik Julian Żak i Eulalia Eliza Paulina Gabriela Żak nabyli grunty i fabrykę w dwóch równych niepodzielnych częściach po śmierci swojego ojca Henryka Żaka na mocy protokołu postępowania spadkowego 28.04/11.05.1907 r.
Jakub Dobrzyński syn Natana nabył grunty i fabrykę na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 26.06.1909 r. za 65.000 rubli.
Jakub Dobrzyński syn Natana sprzedał 23 morgi i 59 prętów Azrielowi vel Edmundowi Krakowskiemu synowi Moszka 1/14.08.1911 r. za 3000 rubli.
Jakub Dobrzyński syn Natana sprzedał 596 mórg i 35 prętów Jakubowi Rozenbaumowi synowi Lewka 27 i 1/2 %, Jakubowi Rozenbaumowi synowi Icka 27 i 1/2 %, Nusenowi Dawidowi Rozenbaumowi synowi Chama 45 % 3/16.10.1912 r. za 60.000 rubli.
Jakub Dobrzyński sprzedał 1/3 posiadanego przez siebie gruntu wraz ze stojącymi na nim budynkami i fabryką cementu Rubinowi Frydmanowi synowi Arona i Samuelowi Rosenowi synowi Gedali w równych niepodzielnych częściach 17.09.1918 r. za 525.000 rubli.
Rubin Frydman i Samuel Rosen należącą do siebie 1/3 gruntu wraz z budynkami i fabryką sprzedali Jakubowi Dobrzyńskiemu synowi Natana 30.10.1919 r. za 600.000 rubli.
W 1921 r. grunt wraz z fabryką należący do Jakuba Dobrzyńskiego posiadał powierzchnię 67 mórg i 60 prętów.
Fabryka Portland Cementu "Rudniki" Spółka Akcyjna nabyła 67 mórg i 60 prętów od Jakuba Dobrzyńskiego 2.06.1921 r. za 5.000.000 marek.
Zjednoczone Zakłady Wapienne "Wapnorud" w Rudnikach Spółka Akcyjna nabyły 23 morgi i 59 prętów od Edmunda vel Azriela Krakowskiego 28.12.1922 r. za 10.000.000 marek.
Dawid, Icek vel Wincenty, Jakub i Mosiek vel Maurycy bracia Przeworscy po wyprzedaży obszarów z folwarku Rudniki pozostawili przy sobie 100 mórg gruntu położonego w czterech różnych miejscach.
Dawid Przeworski zmarł 31.05.1918 r. w Warszawie w wieku 65 lat w swoim mieszkaniu pod nr 1582 na 3 litera D przy ulicy Jerozolimskiej. Był synem Mordki i Chaji z Kazimierskich małżeństwa Przeworskich.
Współwłasność tj. 29 i 3/8 % części dóbr po śmierci Dawida Przeworskiego na skutek protokołu regulacji spadku z dnia 24.09.1919 r. przeszła na Esterę vel Emilię z Klocmanów Przeworską córkę Jeremiasza w jednej połowie i Jerzego Przeworskiego syna Dawida, Reginę z Przeworskich Barcińską córkę Dawida i Helenę z Przeworskich Landau córkę Dawida w pozostałej drugiej połowie w równych niepodzielnych częściach. Estera vel Emilia Przeworska otrzymała swoją połowę jako wdowa z mocy intercyzy przedślubnej zawartej 6/18.09.1876 r. za Nr 1 przed notariuszem Świętochowskim w Skalbmierzu, a pozostali w drodze spadku jako dzieci.
Jerzy Przeworski urodził się 22.06.1885 r. w Działoszycach powiat Pińczów jako syn Dawida Przeworskiego kupca lat 31 zamieszkałego w Działoszycach i Emilii z Klocmanów lat 26.
12/14.08.1876 r. w Działoszycach zawarto małżeństwo pomiędzy Dawidem Przeworskim, kawalerem, lat 22, urodzonym w Działoszycach i tutaj przy ojcu zamieszkałym, synem żyjącego Mordki kupca i zmarłej Chaji z domu Kazimierskiej z Esterą Klocman, panną, lat 18, urodzoną w Warszawie, a zamieszkałą przy matce w Działoszycach, córką zmarłego Jeremiasza Jana i żyjącej Tauby Lai z Lebendów.
Zjednoczone Zakłady Wapienne "Wapnorud" w Rudnikach Spółka Akcyjna nabyły 100 mórg od Wincentego Przeworskiego, Jakuba Przeworskiego, Maurycego Przeworskiego, Emilii Przeworskiej, Jerzego Przeworskiego, Reginy Barcińskiej i Heleny Landau 28.12.1922 r. za 15.000.000 marek.
Skarb Państwa z mocy dekretu z 6.09.1944 r. przejął w 1945 r. majątek Rudniki należący do Zjednoczonych Zakładów Wapiennych "Wapnorud" w Rudnikach. Jego powierzchnia wynosiła 98 ha. Z czego pomiędzy 20 osób rozparcelowano 33.90 ha. Ziemię z parcelacji otrzymali: 1.Pakuła Bronisław parcele 1 i 2 - 2 ha, 2.Jeziorowski Bronisław parcela 3 - 1 ha, 3.Jagusiak Stefan parcele 4, 5, 6 - 3 ha, 4.Michoń Stefan parcele 9 i 10 - 2 ha, 5.Kaczorowski Stanisław parcele 11 i 12 - 2 ha, 6.Urbanowski Stanisław parcele 14 i 15 - 2 ha, 7.Sojda Józef parcela 16 - 1 ha, 8.Nocoń Andrzej parcela 17 i 18 - 2 ha, 9.Łapsik Stanisław parcela 19, 20, 21 - 3 ha, 10.Wojtasik Piotr parcela 22 - 1 ha, 11.Kapica Stanisław parcela 23 - 1 ha, 12.Witczak Jan parcela 24 - 1 ha, 13.Dubiak Wiktor parcela 25 i 26 - 2 ha, 14.Nocuń Henryk parcela 27 i 28 - 2 ha, 15.Nabiałek Stanisław parcela 29 - 1.2276 ha, 16.Bednarek Ignacy parcela 30 i 31 - 2.45 ha, 17.Węgrzyński Ignacy parcela 13 - 1 ha, 18.Biecek Jan parcela 7 - 1 ha, 19.Saternus Kazimierz parcela 8 - 1.19 ha, 20.Płaszaj Wincenty parcela 32 - 1.45 ha.
Historię wsi Rudniki opisano w następującej pozycji: Adam Jaruga, Wieś Rudniki w powiecie częstochowskim w latach 1261 - 2006, Częstochowa 2006.
Dwór w Rudnikach znajdował się przy ulicy Ogrodowej. Autor zamieścił jego fotografię na stronie 126. Obecnie w miejscu tym znajduje się Zespół Szkolno - Przedszkolny przy ulicy Szkolnej 11. Do zachodniej części zespołu przylega ulica Ogrodowa.
Poniżej:
1.Plan części dóbr Rudniki z 1898 r.
2.Plan gruntów stanowiących własność Portland Cementowni "Rudniki" z 1921 r. wykonany na podstawie planów z 1898 r. i 1912 r.
3.Plan parcelacyjny majątku Rudniki z 1945 r.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Izabela H

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #30089 przez Włodzimierz Stefani
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za tak obszerny, wyczerpujący (nawet mapki!) temat materiał o własności dóbr Rudniki. To również znakomite uzupełnienie zarysu monograficznego tej wsi autorstwa p. A. Jarugi, którą to pozycję już zdobyłem i z równym zaciekawieniem czytam.

pozdrawiam
WS

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 4 miesiąc temu #30236 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Jamno i Nowa Wieś.
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. włościanie z tych dóbr otrzymali we wsi Jamno 30 mórg i 6 prętów, a we wsi Nowa Wieś 31 mórg i 173 pręty. Razem 61 mórg i 173 pręty.
W Jamnie ziemię otrzymali:
1. Wosinek Kacper 8 mórg 184 pręty.
2. Migoń Marcin 8 mórg 146 prętów.
3. Chamala Wojciech 8 mórg 269 prętów.
4. Kaźmierczak Sylwester? 6 mórg 108 prętów.
5. Nieużytki i drogi 101 prętów.
6. Wspólne pastwisko 8 mórg 120 prętów.
Razem 41 mórg 28 prętów czyli więcej od zadeklarowanych początkowo 30 mórg i 6 prętów.
W Nowej Wsi ziemię otrzymali:
1. Patyk Stanisław 9 mórg 129 prętów.
2. Jurczyk Jakub 4 morgi 242 pręty.
3. Bodanka Franciszek 3 morgi 276 prętów.
4. Florczyk Wincenty 3 morgi 115 prętów.
5. Kaźmierczak Mikołaj 3 morgi 119 prętów.
6. Powroźnik Jan 3 morgi 143 prętów.
7. Ciupis Franciszek 3 morgi 97 prętów.
8. Perkasz Józef 1 morga 97 prętów.
9. Nieużytki 1 morga 138 prętów.
10. Wspólne pastwisko 7 mórg 204 pręty.
Razem 42 morgi i 60 prętów czyli więcej od zadeklarowanych początkowo 31 mórg i 173 prętów.
W I połowie XIX w. wieś określana była również jako Jamne. W 1867 r. znajdował się tutaj folwark z dwoma domami i 9 mieszkańcami. Dobra posiadały powierzchnię 456 mórg w tym grunty orne i ogrody 83 morgi, łąki 7 mórg, pastwiska 75 mórg, lasy 290 mórg, nieużytki i place 2 morgi. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 3, Warszawa 1882, s. 393)
Felicjan Gogolewski nabył dobra Jamno i Nowa Wieś od hr. Franciszka Załuskiego 20.02.1804 r. za 8333 talarów tj. 50.000 zł.
Marceli Gogolewski nabył dobra od swojego ojca Felicjana Gogolewskiego 3.05.1811 r. za 47.682 zł i 21 gr.
Tomasz Otfinowski nabył dobra od Marcelego Gogolewskiego 27.05/8.06.1843 r. za 52.440 zł.
Józef Słowikowski nabył dobra od Tomasza Otfinowskiego 2/14.01.1846 r. za 54.000 zł.
Ignacy Kaczkowski nabył dobra od Józefa Słowikowskiego 30.03/11.04.1856 r. za 56.000 zł.
Kwiryn Kaczkowski nabył dobra od Ignacego Kaczkowskiego 3/15.04.1858 r. za 33.100 zł tj. 4965 rubli.
Romuald Podczaski nabył dobra od Kwiryna Kaczkowskiego 3/15.05.1858 r. za 36.000 zł tj. 5400 rubli.
Eugeniusz Lubomirski nabył dobra Jamno i Nowa Wieś wraz z dobrami Kruszyna oraz dobrami Jacków i Baby litera A od Romualda Podczaskiego 10/22.07.1862 r. za 277.500 rubli.
Stefan Lubomirski syn Eugeniusza nabył dobra Jamno i Nowa Wieś wraz z dobrami Kruszyna, Jacków i Baby litera A, Wikłów, Część Wólki Prusickiej zwana Las Malinie, Las Klekot od Eugeniusza Lubomirskiego 20.05/2.06.1910 r. za 415.000 rubli.
Stefan Lubomirski sprzedał dnia 8.02.1932 r. z dóbr Jamno i Nowa Wieś ziemię następującym osobom:
1. Jakub Rozpędęk syn Michała 2.7732 ha za 2587 zł na planie oznaczono Nr 1.
2. Antoni Rorat syn Mateusza 5.8396 ha za 5750 zł na planie oznaczono Nr 3.
3. Leopold Binkowski syn Mateusza 0.5797 ha za 575 zł na planie oznaczono Nr 4.
4. Adam Dąbrowski syn Andrzeja 1.1673 ha za 1150 zł na planie oznaczono Nr 5.
5. Józef Gładysz syn Pawła 1.1703 ha za 1050 zł na planie oznaczono Nr 6.
6. Józef Wójcik syn Jana 0.5781 ha za 525 zł na planie oznaczono Nr 9.
7. Józef Cichoń syn Józefa 0.5781 ha za 525 zł na planie oznaczono Nr 10.
8. Franciszek Wieczorek syn Kacpra 1.1595 ha za 1050 zł na planie oznaczono Nr 11.
9. Maciej Klekot syn Walentego 0.5764 ha za 525 zł na planie oznaczono Nr 12.
10. Andrzej Kusztal syn Franciszka 1.7350 ha za 1565 zł na planie oznaczono Nr 13
11. Stanisław Zasępa syn Kacpra 1.1277 ha za 1025 zł na planie oznaczono Nr 14.
12. Walenty Rybak syn Antoniego 0.8828 ha za 780 zł na planie oznaczono Nr 16.
13. Marianna z Machurów Wójcik żona Józefa 1.8130 ha za 1575 zł na planie oznaczono Nr 17.
14. Rozalia Rybak córka Franciszka 0.6269 ha za 525 zł na planie oznaczono Nr 18.
15. Marianna Rybak córka Franciszka 0.7377 ha za 525 zł na planie oznaczono Nr 19.
16. Piotr Bodanka syn Stanisława 3.8173 ha za 3920 zł na planie oznaczono Nr 20.
17. Marianna z Bodanków Świąc wdowa 0.5708 ha za 585 zł na planie oznaczono Nr 21.
18. Stefan Milczarek syn Józefa 1.1009 ha za 1120 zł na planie oznaczono Nr 25.
19. Józef Wrzalik syn Adama 0.5496 ha za 565 zł na planie oznaczono Nr 26.
20. Józef Klekot syn Andrzeja 1.0993 ha za 1130 zł na planie oznaczono Nr 27.
21. Piotr Kaczorowski syn Jana 1.0997 ha za 1030 zł na planie oznaczono Nr 28.
22. Tomasz Rybak syn Antoniego 1.1000 ha za 1035 zł na planie oznaczono Nr 29.
23. Władysław Jackowski syn Aleksandra 1.1005 ha za 1035 zł na planie oznaczono Nr 30.
24. Rozalia z Kaczorowskich Lesiak 1.6564 ha za 1555 zł na planie oznaczono Nr 31.
25. Władysław Wiewióra syn Antoniego 1.1019 ha za 1035 zł na planie oznaczono Nr 32.
26. Jan Milanowski syn Jacentego 0.8261 ha za 775 zł na planie oznaczono Nr 33.
27. Andrzej Wilk syn Adama 0.8264 ha za 775 zł na planie oznaczono Nr 34.
28. Tomasz Klekot syn Mikołaja 1.1025 ha za 1035 zł na planie oznaczono Nr 35.
29. Józef Klekot syn Tomasza 0.5513 ha za 520 zł na planie oznaczono Nr 36.
30. Michał Kozłowski syn Macieja 1.2294 ha za 1185 zł na planie oznaczono Nr 37.
Stefan Lubomirski sprzedał dnia 7.03.1932 r. z dóbr Jamno i Nowa Wieś ziemię następującym osobom:
31. Franciszek Stobiecki syn Tomasza 5.8300 ha za 5750 zł na planie oznaczono Nr 2.
32. Franciszek Rorat syn Mateusza 3.3502 ha za 3025 zł na planie oznaczono Nr 15.
33. Wincenty Pruciak syn Jana 1.1671 ha za 1050 zł na planie oznaczono Nr 7.
34. Jan Pożarlik syn Kazimierza 1.1652 ha za 1045 zł na planie oznaczono Nr 8.
35. Wincenty Łapeta syn Jana 0.5693 ha za 585 zł na planie oznaczono Nr 22.
36. Roman Mizera syn Jana 1.1757 ha za 1205 zł na planie oznaczono Nr 23.
37. Józef Klekot syn Romana 1.0023 ha za 970 zł na planie oznaczono Nr 24.
Ogółem rozparcelowano 53.3372 ha.
Marianna z Łysików Gałwa nabyła grunt spod Nr 34 od Jana Pożarlika 13.03.1934 r. za 500 zł.
Róża z Broel Platerów Lubomirska wdowa po Władysławie Lubomirskim nabyła dobra Jamno i Nowa Wieś wraz z dobrami Broniszew, Las Klekot, Część Wólki Prusickiej zwana Las Malinie, Janów vel Posada od Stefana Lubomirskiego 29.03.1933 r. za 102.000 zł.
Ponieważ ziemię rolną z majątku Jamno i Nowa Wieś rozparcelowano w 1932 r. majątek ten stał się wyłącznie leśny.
Skarb Państwa przejął majątki należące do Róży Lubomirskiej, które składały się wyłącznie z lasów o łącznym obszarze 2601.9700 ha dnia 25.09.1947 r. na mocy dekretu PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Do tego obszaru wliczony był też majątek Wólka Prusicka składający się również tylko z lasu, a nabyty przez Różę Lubomirską na licytacji dnia 29.12.1933 r. Lubomirscy opuścili swoje majątki we wrześniu 1939 r. i już do nich nie powrócili. W czasie wojny zarządzali nimi Niemcy, a w 1945 r. przejęło je państwo. Tak więc rok 1947 r. nie oznacza, że do tego czasu Róża Lubomirska mieszkała w którymś ze swoich majątków, a po prostu data oznacza tylko formalne przejęcie dóbr. Od 1940 r. Lubomirscy mieszkali w Krakowie.
Właścicielem dóbr Jamno i Nowa Wieś na początku XIX w. był hr. Franciszek Załuski. Tenże był synem Chryzostoma Jana Henryka Załuskiego i Joanny Franciszki z Daniłłowiczów. Joanna Franciszka z Daniłłowiczów była córką Aleksandra Daniłłowicza i Anny z Denhoffów. Anna z Denhoffów Daniłłowicz była córką Zygmunta Wiktora Denhoffa i Heleny Działyńskiej. Zygmunt Wiktor Denhoff był synem Stanisława Denhoffa i Anny z Radziwiłłów. Stanisław Denhoff był synem Kacpra i Anny Aleksandry Koniecpolskiej. Byli to właściciele Kruszyny. Podejrzewam więc, że Jamno kiedyś również należało do Denhoffów i poprzez podziały rodzinne znalazło się w rękach hr. Franciszka Załuskiego. Oczywiście jest to tylko moja hipoteza, na poparcie której nie mam na razie źródłowych dowodów.
Nie posiadam żadnych starych map na dobra Jamno i Nowa Wieś. I nie wiem gdzie znajdował się tam dwór i folwark. Na pewno folwark istniał w 1867 r., gdy został wymieniony przez Słownik geograficzny.

Osiny wchodziły w skład dóbr Kruszyna. Czyli własność tej wsi jest taka sama jak dóbr Kruszyna. W XIX wieku musiał to być niewielki przysiółek skoro w chwili uwłaszczenia 19.02/2.03.1864 r. znajdowała się tam tylko jedna osada włościańska. Jakub Wrzalik otrzymał wtedy 12 mórg i 287 prętów. Dodatkowo do uwłaszczonej ziemi dodano część pastwiska „Osiny” o powierzchni 1 morgi i 272 prętów. Razem 14 mórg i 259 prętów.

Dobra Grabowa i Grabówka co najmniej od XVIII wieku wchodziły w skład dóbr Borowno.
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. ziemię w Grabowej otrzymali:
1. Lipoń Maciej 22 morgi 250 prętów.
2. Brzeszczak Wawrzyniec 26 mórg 210 prętów.
3. Olejarczyk Stanisław 23 morgi 1 pręt.
4. Josak Andrzej 15 mórg 253 pręty.
5. Witczak Wojciech 21 mórg 279 prętów.
6. Pękala Piotr 25 mórg 27 prętów.
7. Podolak Grzegorz 22 morgi 76 prętów.
8. Brzeszczak Andrzej 21 mórg 68 prętów.
9. Szczepanik Wawrzyniec 23 morgi 225 prętów.
10. Wilk Jan 22 morgi 212 prętów.
11. Kmiecik Ignacy 21 mórg 272 pręty.
12. Migoń Jakub 19 mórg 37 prętów.
13. Pożarlik Wincenty 20 mórg 126 prętów.
14. Wonsik? Łukasz 21 mórg 180 prętów.
15. Opieniek Tomasz 19 mórg 136 prętów.
16. Kozieł Florian 4 morgi 116 prętów.
17. Kozka Antoni 3 morgi 102 pręty.
18. Broda Marcjanna 6 mórg 125 prętów.
19. Olejarczyk Jakub 5 mórg 7 prętów.
20. Barczyk Marcin 2 morgi 166 prętów.
21. Część sołtysia 1 morga 216 prętów.
22. Pastwisko wspólne 94 morgi 7 prętów.
23. Nieużytki 7 mórg 74 pręty.
Razem 454 morgi i 165 prętów.

Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. ziemię w Grabówce otrzymali:
1. Banaś Wawrzyniec 16 mórg 70 prętów.
2. Gałkowski Wawrzyniec 12 mórg 124 pręty.
3. Szczepaniak Walenty 12 mórg 149 prętów.
4. Wilk Paweł 12 mórg 22 pręty.
5. Kmiecik Walenty 12 mórg 97 prętów.
6. Ciesielski Kazimierz 12 mórg 50 prętów.
7. Pożarlik Wawrzyniec 13 mórg 154 pręty.
8. Gałkowski Antoni 13 mórg 12 prętów.
9. Brzeszczak Adam 11 mórg 180 prętów.
10. Kapelka Tomasz 8 mórg 2 pręty.
11. Niestrój Tomasz 5 mórg 213 prętów.
12. Poradka Jakub 10 mórg 164 pręty.
13. Witczak Jan 5 mórg 140 prętów.
14. Krawczyk Walenty 6 mórg 245 prętów.
15. Koźlik Jakub 5 mórg 267 prętów.
16. Migoń Piotr 4 morgi 262 pręty.
17. Deszcz Karol 1 morga 112 prętów.
18. Szlama Józef 2 morgi 3 pręty.
19. Ogrodnik Feliks 2 morgi 56 prętów.
20. Przysiak S… nieczytelne 3 morgi 23 pręty.
21. Migoń Antoni 4 morgi 16 prętów.
22. Zasępa Józef 2 morgi 91 prętów.
23. Krup Piotr 2 morgi 86 prętów.
24. Rykała Jan 4 morgi 225 prętów.
25. Gładysz Paweł 3 morgi 181 prętów.
26. Skarlak Jan 1 morga 117 prętów.
27. Ziemia wspólna 4 morgi 127 prętów.
28. Wspólne pastwisko przy granicy wsi Cykarzew 60 mórg 280 prętów.
29. Wspólne pastwisko przy granicy wsi Grabowa 49 mórg 211 prętów.
30. Wspólne pastwisko we wsi 4 morgi 54 pręty.
31. Ziemia wspólna 55 mórg 93 pręty.
Razem 367 mórg i 238 prętów.

W 1874 r. dobra Grabowa i Grabówka posiadały następującą powierzchnię:
Folwark Grabowa 774 morgi i 211 prętów w tym: pod zabudowaniami i ogrodami 2 morgi i 297 prętów, roli żytniej obsiewanej corocznie 223 morgi i 236 prętów, roli żytniej obsiewanej raz w rok i w trzy lata 54 morgi i 201 prętów, łąk dwukośnych 53 morgi i 280 prętów, las 411 mórg i 253 pręty, nieużytki 18 mórg i 166 prętów.
Folwark Grabówka 373 morgi i 113 prętów w tym: pod zabudowaniami i ogrodami 3 morgi i 269 prętów, roli żytniej obsiewanej corocznie 247 mórg i 21 prętów, roli żytniej obsiewanej raz w rok i w trzy lata 60 mórg, łąk dwukośnych 31 mórg i 92 pręty, zarośla 17 mórg i 212 prętów, nieużytki 13 mórg i 73 pręty, pastwiska 46 mórg.
W 1876 r. dobra Grabowa i Grabówka posiadały powierzchnię 1132 mórg i 257 prętów.
Józef Michalski nabył te dobra wraz z dobrami Borowno i folwarkiem Łochynia od Ignacego Lesińskiego oraz jego trzech synów tj. Aleksandra Ignacego, Stanisława Leopolda i Ludwika Romana 12/24.04.1862 r. za 121.000 rubli.
Józef Michalski 6/18.08.1874 r. dokonał podziału dóbr Borowno. Dobra Borowno z folwarkiem Łochynia i osadą Karolinów sprzedał swojemu synowi Adamowi Michalskiemu za 109.533 ruble i 32 kopiejki. Sobie zaś pozostawił dobra Grabowa i Grabówka z osadą Dziadowiec.
Róża z hr. Zamoyskich ks. Lubomirska córka Andrzeja nabyła dobra Grabowa i Grabówka od Józefa Michalskiego 13/25.04.1882 r. za 75.000 rubli.
Stefan Lubomirski syn Eugeniusza nabył dobra od Róży z Zamoyskich Lubomirskiej 29.05/11.06.1909 r. za 75.500 rubli.
Stefan Lubomirski podzielił dobra Grabowa i Grabówka na działki i rozprzedał pojedynczym osobom, a co za tym idzie dobra te jako zwarta całość przestały istnieć.
25.01.1927 r. ziemię z tych dóbr od Stefana Lubomirskiego nabyli:
1. Michał Rorat syn Józefa 2.7125 ha za 2908 zł na planie oznaczono Nr 1.
2. Władysław Rorat syn Józefa 1.1914 ha za 1277 zł na planie oznaczono Nr 2.
3. Wincenty Łapeta syn Jana 1.1533 ha za 1236 zł na planie oznaczono Nr 3.
4. Piotr Bodanka syn Stanisława 1.3047 ha za 1266 zł na planie oznaczono Nr 4.
5. Jan syn Marcina i Agnieszka z Żalików córka Adama małżeństwo Poraszewscy 4.2745 ha za 3625 zł na planie oznaczono Nr 5.
6. Józef syn Adama i Antonina z Poraszewskich córka Marcina małżonkowie Wrzalik 2.6977 ha za 2288 zł na planie oznaczono Nr 6.
7. Katarzyna z Rozpędków Ryciak córka Kazimierza żona Szymona Ryciaka 4.0146 ha za 4902 zł na planie oznaczono Nr 7.
8. Leon Kipigroch syn Marcina 7.0987 ha za 8734 zł na planie oznaczono Nr 8.
9. Wojciech syn Piotra i Agnieszka z domu Kapelka córka Tomasza małżeństwo Migoń 3.9117 ha za 4264 zł na planie oznaczono Nr 9.
10. Roman syn Antoniego i Anna z Jasińskich córka Piotra małżeństwo Kotlewscy 11.3923 ha za 14.081 zł na planie oznaczono Nr 10.
11. Jan Gałwa syn Jana 11.2871 ha za 13.999 zł na planie oznaczono Nr 11.
12. Franciszek syn Adama i Marianna z Kmiecików córka Franciszka małżeństwo Szczepanik 14.1320 ha za 17.477 zł na planie oznaczono Nr 12.
13. Zofia z Majchrzaków Koćwin córka Tadeusza 1.0268 ha za 1033 zł na planie oznaczono Nr 13.
14. Antonina z Niestrojów Olczyk córka Tomasza wdowa 0.7608 ha za 843 zł na planie oznaczono Nr 14.
15. Katarzyna z Ruciaków Niestrój córka Sebastiana 0.7811 ha za 867 zł na planie oznaczono Nr 15.
16. Walenty syn Franciszka i Stefania z Augustyniaków córka Szczepana małżeństwo Gałkowscy 1.4231 ha za 1582 zł na planie oznaczono Nr 16.
17. Marcin Koźlik syn Jakuba 3.2896 ha za 3386 zł na planie oznaczono Nr 17.
18. Konstanty syn Jana i Stefania z domu Kluza córka Tomasza małżeństwo Szumny 8.1017 ha za 7956 zł na planie oznaczono Nr 18.
19. Józef Postawa syn Jana 8.4992 ha za 7281 zł na planie oznaczono Nr 19.
20. Adam Gałkowski syn Franciszka 10.0858 ha za 7696 zł na planie oznaczono Nr 20.
21. Jan Bińczyk syn Adama 5.2634 ha za 5079 zł na planie oznaczono Nr 21.
22. Jan Szymczak syn Mateusza 7.8748 ha za 8079 zł na planie oznaczono Nr 22.
23. Andrzej Szyndal syn Szymona 3.3441 ha za 2986 zł na planie oznaczono Nr 23.
24. Walenty Kulawiecki syn Antoniego 4.5316 ha za 3994 zł na planie oznaczono Nr 24.
25. Władysław Koźlik syn Marcina 3.9555 ha za 3484 zł na planie oznaczono Nr 25.
26. Stanisław Pruciak syn Jana 3.9839 ha za 3507 zł na planie oznaczono Nr 26.
27. Leon Gałkowski syn Jana 3.9754 ha za 3497 zł na planie oznaczono Nr 27.
28. Antoni Serwiak syn Marcina 4.1534 ha za 3537 zł na planie oznaczono Nr 28.
29. Leon Rycerz syn Grzegorza 5.6256 ha za 5352 zł na planie oznaczono Nr 29.
30. Antoni Zbień syn Franciszka 5.6910 ha za 5413 zł na planie oznaczono Nr 30.
31. Piotr syn Antoniego i Ewa z Dobiszów córka Karola małżeństwo Kwapisz 8.5565 ha za 8140 zł na planie oznaczono Nr 31.
32. Zygmunt Patorski syn Romana 16.0965 ha za 14.954 zł na planie oznaczono Nr 32.
33. Walenty Wrzalik syn Wawrzyńca 19.2472 ha za 6871 zł na planie oznaczono Nr 34.
34. Antoni Sypicki syn Józefa 13.7637 ha za 12.688 zł na planie oznaczono Nr 36.
35. Agnieszka z Pożarlików Jakubowska żona Józefa Jakubowskiego 1.2264 ha za 1100 zł na planie oznaczono Nr 37.
36. Edmund Księżyk syn Antoniego 20.0639 ha za 18.639 zł na planie oznaczono Nr 38.
37. Henryk Księżyk syn Antoniego 20.1263 ha za 18.697 zł na planie oznaczono Nr 39.
38. Henryk Nicpoń syn Piotra 20.1344 ha za 18.705 zł na planie oznaczono Nr 40.
39. Stanisław Gawlik syn Sylwestra 5.6156 ha za 4702 zł na planie oznaczono Nr 42.
40. Zygmunt Grzybowski syn Władysława 9.0399 ha za 7978 zł na planie oznaczono Nr 43.
41. Maciej Joński syn Floriana 1.7032 ha za 1504 zł na planie oznaczono Nr 44.
42. Józef Powroźnik syn Hilarego 1.7012 ha za 1502 zł na planie oznaczono Nr 45.
43. Franciszek Hejduk syn Jakuba 1.6826 ha za 1486 zł na planie oznaczono Nr 46.
44. Jan Wilk syn Andrzeja 2.8281 ha za 2498 zł na planie oznaczono Nr 47.
45. Walenty Bodanka syn Szczepana 1.6935 ha za 1496 zł na planie oznaczono Nr 48.
46. Marianna z Powroźników Jackowska córka Franciszka żona Aleksandra Jackowskiego 1.6883 ha za 1492 zł na planie oznaczono Nr 49.
47. Józef Koćwin syn Andrzeja 1.6987 ha za 1501 zł na planie oznaczono Nr 50.
48. Tomasz Klekot syn Mikołaja 1.6985 ha za 1501 zł na planie oznaczono Nr 51.
49. Michał Kozłowski syn Macieja 2.2627 ha za 2000 zł na planie oznaczono Nr 52.
50. Aleksander Klekot syn Andrzeja 2.2575 ha za 1995 zł na planie oznaczono Nr 53.
51. Jan Koćwin syn Andrzeja 3.6043 ha za 2959 zł na planie oznaczono Nr 54.
52. Józef Gałkowski syn Franciszka 3.6300 ha za 1506 zł na planie oznaczono Nr 55.
53. Stanisław Pożarlik syn Kazimierza 2.8292 ha za 1503 zł na planie oznaczono Nr 57.
54. Józef syn Wojciecha i Aniela z Ogrodników córka Stanisława małżeństwo Migoń 1.4095 ha za 744 zł na planie oznaczono Nr 58.
55. Adam Bińczyk syn Mateusza 4.8691 ha za 2610 zł na planie oznaczono Nr 60.
56. Antoni Gałkowski syn Wawrzyńca 3.2521 ha za 1731 zł na planie oznaczono Nr 61.
57. Władysław Witkowski syn Józefa 2.7960 ha za 1493 zł na planie oznaczono Nr 62.
58. Antoni Księżyk 40.9848 ha za 49.186 zł na planie oznaczono Nr 35.
10.02.1928 r. ziemię z tych dóbr od Stefana Lubomirskiego nabyli:
1. Władysław syn Wawrzyńca i Marianna z Witkowskich córka Józefa małżeństwo Wypych 5.6294 ha za 3365 zł na planie oznaczono Nr 1.
2. Józef syn Wojciecha i Agnieszka z Pożarlików córka Walentego małżeństwo Jakubowscy 2.2519 ha za 1550 zł na planie oznaczono Nr 2.
3. Jan syn Marcina i Michalina z Trepków córka Antoniego małżeństwo Szczepanik 5.6130 ha za 3700 zł na planie oznaczono Nr 3.
4. Adam Szlama syn Walentego 1.1225 ha za 670 zł na planie oznaczono Nr 4.
5. Tomasz Rolak syn Macieja 6.7382 ha za 4070 zł na planie oznaczono Nr 5.
6. Jacenty Warchoł syn Konstantego 3.5431 ha za 2600 zł na planie oznaczono Nr 6.
7. Franciszek Piekarczyk syn Jakuba 4.7318 ha za 3640 zł na planie oznaczono Nr 7.
8. Aniela z Mądrzaków Gałkowska córka Jana żona Antoniego Gałkowskiego 8.2718 ha za 6690 zł na planie oznaczono Nr 8.
9. Jan Tkacz syn Antoniego 15.2725 ha za 10.910 zł na planie oznaczono Nr 9.
10. Józef Wojtasik syn Jana 5.9899 ha za 4270 zł na planie oznaczono Nr 10.
11. Stanisław Świąć syn Adama 3.5373 ha za 2525 zł na planie oznaczono Nr 11.
12. Józef Nabiałczyk syn Kazimierza 3.5363 ha za 2525 zł na planie oznaczono Nr 12.
13. Józef Błażej Bawor syn Jana 3.5287 ha za 2560 zł na planie oznaczono Nr 13.
14. Wojciech Szulc syn Macieja 5.7587 ha za 4220 zł na planie oznaczono Nr 14.
15. Szymon Pruszak 1.6510 ha za 1400 zł na planie oznaczono Nr 15.
12.09.1933 r. ziemię z tych dóbr od Stefana Lubomirskiego nabyli:
1. Leonard syn Mateusza i Michalina z Migoniów małżeństwo Bińkowscy 2.2479 ha za 1100 zł na planie oznaczono Nr 56.
2. Józef Gładysz syn Pawła 2.8855 ha za 1300 zł na planie oznaczono Nr 59.
W Grabowej przy ul. Spacerowej 7 znajduje się dworek pozostały po tych dobrach, nabyty przez Antoniego Księżyka wraz z ziemią o powierzchni 40.9848 ha. Obecnie własność prywatna.

Poniżej:
1. Mapa parcelacji ziemi w dobrach Jamno i Nowa Wieś.
2. Mapa parcelacji ziemi w dobrach Grabowa i Grabówka.
3. Dworek w Grabowej.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Małgorzata Flis /Cieśla/

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 2 miesiąc temu #30962 przez Marcin Bęben
Serdeczne dzięki.

Ojcem Augusta był Jan ( w którym roku mógł się pojawić w tych stronach - nie mogę go znaleźć na liście kolonistów). Jak by Pan posiadał jeszcze jakieś info o rodzinie Dreier
to proszę o przesłanie.

Marcin

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 2 miesiąc temu #30980 przez J K R

Serdeczne dzięki.

Ojcem Augusta był Jan ( w którym roku mógł się pojawić w tych stronach - nie mogę go znaleźć na liście kolonistów). Jak by Pan posiadał jeszcze jakieś info o rodzinie Dreier
to proszę o przesłanie.

Marcin


Na pewno chodzi o nazwisko Dreier? Nie zmienił czasem wcześniej nazwiska?

Pozdrawiam JKR.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 2 miesiąc temu #30984 przez Marcin Bęben
W niektórych metrykach pojawia się Drajer. Augustyn Dreier syn Jana i Karoliny urodził się w Międzyborzu w 1827 ( niestety nie mam dostępu do metryk z Międzyborza). W 1857 urodził się jego syn August ( matka Rozalia). Moja prababcia Józefa ur w 1892 jest córką Augusta i Augustyny z domu Franz.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 2 miesiąc temu #31011 przez Krzysztof Łągiewka
Lista pracowników majątku Kruszyna na dzień 16 luty 1945 r. W tym właśnie dniu władze przejęły majątek na cele reformy rolnej i zapewne z tego powodu sporządzono ową listę. Nie wiem czy nazwiska wszystkich osób i ich zawód zapisano poprawnie. Proszę o ewentualną korektę.

Ordynariusze
1. Lizanowicz Władysław kierownik gorzelni
2. Dobrzański Alfred kasjer
3. Bieńkowski Konstanty młynarz
4. Gloc Władysław elektromonter
5. Bugalski Felicjan ogrodnik
6. Król Bolesław szofer
7. Kołodziejczyk Władysław kowal
8. Mielczarek Wacław kowal
9. Kołodziejczyk Roman mechanik
10. Bodanka Edward stelmach
11. Grabarczyk Stanisław karbowy
12. Kaczorowski Andrzej karbowy
13. Grzeliński Józef karbowy
14. Kaźmierczak Jan I karbowy
15. Kaźmierczak Jan II fornal
16. Rybak Antoni fornal
17. Klekot Stanisław fornal
18. Kucharski Jan stangret
19. Jankowski Jan owczarz
20. Frymus Antoni pastuch
21. Jasak Jan pastuch
22. Kępa Jan przy wałach
23. Kępa Józef stróż
24. Witkowski Antoni stróż
25. Najman Walenty robotnik
26. Kowalczyk Piotr na kurnikach
27. Andrzejewski Józef rymarz
28. Janeczek Helena dójka
29. Bodanka Katarzyna dójka
30. Pietrzak Eleonora dójka
31. Worwąg Janina dójka
32. Olborski Franciszek lokaj

Emeryci
1. Kołodziejczyk Józef emeryt
2. Błasiak Jakub emeryt
3. Gibek Tomasz emeryt

Dniówka stała:
1. Jarząbek Józef robotnik
2. Jarząbek Jan robotnik
3. Jarząbek Wiktor robotnik
4. Jarząbek Maria robotnica
5. Gibek Halina robotnica
6. Najman Stanisław robotnik
7. Najman Bolesław robotnik
8. Karbowski Edward robotnik
9. Jankowski Stanisław robotnik
10. Jankowski Henryk robotnik
11. Kołodziejczyk Józef robotnik
12. Kokoszka Stefania robotnica
13. Rybak Cecylia robotnica
14. Błasiak Honorata robotnica
15. Kuśmidrowicz Jan malarz
16. Błasiak Hieronim robotnik
17. Dziublak Stefan robotnik
18. Dziublak Bolesław robotnik
19. Dziublak Stanisława robotnik
20. Dziublak Natalia robotnik
21. Kucharski Edward robotnik
22. Kaczorowski Edward robotnik
23. Rorat Wacław robotnik
24. Rorat Maria robotnica
25. Rorat Aniela robotnica
26. Legodzińska Janina robotnica
27. Rybak Stefan robotnik
28. Norman Krystyna robotnica
29. Norman Bolesław robotnik
30. Norman Jan robotnik
31. Janeczek Stanisław robotnik
32. Jeński Józef robotnik
33. Jeński Marian robotnik
34. Rorat Władysław robotnik
35. Rorat Natalia robotnik
36. Witkowski Józef robotnik
37. Witkowska Stanisława robotnica
38. Janeczek Henryk robotnik
39. Piesiak Józef robotnik
40. Piesiak Wiktor robotnik
41. Jasak Roman robotnik
42. Porada Stanisław robotnik
43. Porada Bolesław robotnik
44. Frymus Zygmunt robotnik
45. Świąć Janina robotnica
46. Kołodziejczyk Tadeusz robotnica
47. Norman Stanisław robotnik
48. Kucharski Stanisław robotnik
49. Jasak Adam robotnik
50. Porada Antoni robotnik
51. Worwąg Roman robotnik
52. Jarząbek Tomasz robotnik
53. Klekot Stefan traktorzysta
54. Sitek Władysław traktorzysta
55. Kowalczyk Edward robotnik
56. Giełdowski Tadeusz robotnik

Służba pałacowa
1. Saganowski Stanisław kamerdyner na utrzymaniu pałacowym
2. Saganowska Maria żona na utrzymaniu pałacowym
3. Chądzyńska Marianna służąca na utrzymaniu pałacowym
4. Koćwin Rozalia służąca na utrzymaniu pałacowym
5. Jarzęcki Antoni emeryt na utrzymaniu pałacowym

Emerytki
1. Schonborn Józefa żona po gorzelanym
2. Klimczak Janina żona po kasjerze
3. Dziublak Stefania żona po fornalu (mąż zabity przez Niemców)
4. Klekot Matylda po synu zabitym przez Niemców
5. Rorat Józefa emerytka
6. Wieczorek Michalina emerytka
7. Przybylska Katarzyna emerytka
8. Legodzińska Zofia po mężu przyciśniętym przez konia majątkowego

Robotnicy z gorzelni
1. Hajduk Adam aparatowy
2. Bodanka Jan palacz
3. Jeński Konstanty słodownia
4. Joński Władysław fermentacja
5. Kokoszka Stanisław drożdżownia
6. Rybak Antoni przy kadzi
7. Pułkownik Antoni płuczka
8. Lechowicz Kazimierz płuczka

Żony po stałych pracownikach z gorzelni, którzy zostali zabici przez Niemców
1. Bodanka Katarzyna
2. Rorat Helena

Robotnicy z młyna
1. Jasak Józef pomocnik młynarza
2. Szulc Antoni pomocnik młynarza
3. Porada Stefan robotnik

Dodatkowo majątek Kruszyna dniówka stała
1. Grzeliński Władysław robotnik
2. Grzeliński Stanisław robotnik
3. Najman Zygmunt robotnik

1. Janeczek Tomasz strycharz
2. Renszmit Michał strycharz
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Krzysztof Kucharski, Justyna W.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 2 miesiąc temu #31183 przez Andrzej Kuśnierczyk
Przeglądałem akta notariusza Budrewicza z 1854 (sygn.33 AP w Częstochowie) - być może przydadzą się wynotowane nazwiska . Liczby dotyczą kolejnego nr dokumentu w księdze.

nr 80 - Marianna Elżbieta z Benduskich [córka Adama] Hoffmanowa [żona Jana] współwłaścicielka domu nr 61 przy ul.Panny Maryi (dawny numer 138) zapisała 1/12 domu Ludwikowi Hamburgowi.

83 – Łucja z Lachertów Rutkowska, wdowa po Auguście, współwłaścicielka wsi Małusy Małe
(potomstwo Augusta i Łucji Rutkowskich: syn Michał, córka Izabella (zamężna Ostraszewska, mąż: Antoni Ostraszewski dziedzic dóbr Kłobukowice, dzierżawca dóbr Lusławice), s.Aleksy, c. Emilia, s. Mieczysław, s. Józef ); w dokumencie wymienieni: Franciszek Brzeziński dziedzic wsi Kobyłczyce, Ludwik Nofok, dziedzic dóbr Wancerzowa, Konina i Jaskrowa, Jan Wiechhan – dzierżawca dóbr Jaskrowa. 104 – rozliczenia między Izraelem Frydlenderem a Adolfem Szternem doktorem medycyny (od 1838 r.)

115 – układ przedślubny pomiędzy Karoliną z Boguckich Fuchs (wdowa po Ignacym ) a Leonem Wodzińskim (zawarty 26 IV 1854)

125 - Aleksander Kołaczkowski – dziedzic dóbr Kuźniczka, Kiedrzyna i kuźnicy Stare Borowno

129 – Franciszek i Jan Załuskowscy (ojciec i syn) pożyczyli z funduszów szpitala św. Benedykta [później: Najśw. Panny Maryi] 300 rs.

136 – Tomasz Kanigowski, sędzia pokoju okręgu częstochowskiego – dziedzic dóbr Lubojny, miał zahipotekowaną sumę u braci Mariana i Wiktoryna Błeszyńskich na dobrach Wrzosowa

nr 159 - Seweryna z Rubachów Wolanowska, wdowa po Józefie, byłym podsędku Sądu Pokoju Okręgu Częstochowskiego, w Częstochowie zamieszkała - zezwala na sprzedaż części dóbr Brzeziny ;
Daniel Rubach sprzedał Ludwikowi Weichertowi dziedzicowi dóbr Błeszno karczmę Poczekaj z lasem

nr 165 - Ewa z Kiełczewskich Jeziorkowska [dziedziczka dóbr Błeszno], powtórnego małżeństwa Skorupkowa, wdowa po Kazimierzu Skorupce - akt pokwitowania dla Romana Jabłonowskiego dziedzica dóbr Gowarczowa w okręgu konieckim [powiat konecki, dziś: woj. świętokrzyskie] guberni radomskiej (akt z 12 X 1852) na sumę 60 000 złp czyli 9 tys. rs. (nie czekając terminu oznaczonego sumę do rąk własnych oddał) - Skorupkowa kwituje.

nr 177 (4 VII 1854)

Daniel Rubach właściciel dóbr Brzeziny lit. A kwituje Henryka Weicherta (zamieszkałego w Warszawie w domu własnym) za grunta z lasem Poczekaj czyli Morowna zwanych z karczmą wraz z dochodami z tejże i z domem dla gajowego (4 włóki) za 7500 rs. [attynencja Brzezin] - prawomocnie kwituje (kontrakt z 11 IX 1853).

240 - Napoleon Spinek i Michalina Gruźdź [córka Adama, kontrolera skarbowego, i Magdaleny z Wroczyńskich - zamieszkałych w Kamienicy Polskiej] zawarli intercyzę.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 1 miesiąc temu #31220 przez Andrzej Kuśnierczyk
W roku 1854 Stanisław Podczaski dziedzic dóbr Huta i Nowa Wieś pożyczył od Ewy z Kiełczewskich 1v.Jeziorkowskiej 2v.Skorupkowej sumę 20 tys. złp czyli 3 tys. rs. Obowiązuje się oddać z procentem 24 VI 1855. (ręczy swoim całym majątkiem).
Notariusz Budrewicz 1854, sygn.33, nr aktu 202.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 1 miesiąc temu #31221 przez Hanna Hofman-Polańska
P.Andrzeju

Czy dysponuje Pan pełnymi aktami i czy tylko info że takowe są???
Intercyza pomiędzy Leonem Wodzińskim a wdową Fuchs byłaby dla mnie ciekawa

pozdrawiam.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 1 miesiąc temu #31228 przez Andrzej Kuśnierczyk
Akt nr 115 istnieje we wspomnianej księdze -robiąc kwerendę tylko przeglądam i czytam.
Mówiąc najprościej: Leon Wodziński w wyniku ożenku wzbogacił się o dom po Ignacym Fuchsie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 1 miesiąc temu #31229 przez Andrzej Kuśnierczyk
Ciąg dalszy informacji z akt notariusza Budrewicza z roku 1854

nr aktu 182 - Marianna z Wyttków Turska, żona Jana Turskiego.

nr 198 -Józef Zaremba dziedzic dóbr Libidzy

216 - Marianna z Kaniewskich Zborowska , wdowa po Michale Zborowskim podyktowała testament w domu Ludwika Mężnickiego. Świadkowie: Ludwik Mężnicki , Adam Witanowski , radca honorowy, pisarz Magazynu Solnego w Częstochowie, Józef Kuligowski, Karol Mężnicki. Bezdzietna Marianna zapisała cały majątek siostrze Annie Kaniewskiej.

217 – Adam Raciborski, dziedzic dóbr Chorzenic, kontrakt na sprzedaż zboża Markusowi Wolfowi Landauowi.

220 – Siostry Drake: Helena, Gabriela i Aleksandra miały zapisane hipotecznie na Blanowicach pewne sumy, które odebrały od dziedzica Mikołaja Fortunata Kislanskiego. Świadkowie: Jan Ferencowicz i Karol Kraft z Częstochowy.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.