Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

Więcej
1 rok 7 miesiąc temu #43907 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Sądzę, że tom 3 zaginął. Co do własności dóbr to sądzę, że mogło tak być, że Łapczyński był właścicielem, natomiast na miejscu administrował i gospodarzył Klimkiewicz. Stąd dla postronnych osób ten ostatni mógł uchodzić za właściciela. W 1945 r. gdy państwo przejmowało w swoje posiadanie majątki ziemskie to przy przejęciu zawsze wpisywano dane właściciela, a nie dzierżawcy czy administratora. Świetnie, że udało się odnaleźć grobowiec rodziny w którym pochowano Mieczysława Przeworskiego, miejmy nadzieję, że ktoś się odezwie z tej rodziny. Może wtedy uda się uzyskać jakieś informacje, dokumenty czy nawet zdjęcia.
Wracając do ksiąg wieczystych to na pewno warto byłoby zajrzeć do tych kolonii. Istotnie zdarza się o czym sam się przekonałem, że potrafią tam dołożyć jakieś inne dokumenty. Mogą to być nawet załączniki z zaginionego trzeciego tomu. Z wpisu w pierwszym tomie księgi wieczystej dóbr Kotowice - Mirów wynika, że wydzielono "Kolonię Kotowice i Mirów Nr 1" o powierzchni 158 dziesięcin i 39 sążni oraz "Kolonię Kotowice i Mirów Nr 2" o powierzchnie 30 dziesięcin i 30 sążni. Łącznie było to 188 dziesięcin i 129 sążni. Plan i rejestr pomiarowy dla tych kolonii sporządzono w 1901 r. Natomiast odłącznie tych kolonii z głównych dóbr nastąpiło w 1904 r. W księgach wieczystych tych kolonii powinny się znaleźć mapy, o ile się zachowały. Oto numery tych ksiąg: Kolonia Nr 1: 52/5, Kolonia Nr 2: 52/6.
Skoro archiwista się zwolnił to proszę pomyśleć o zatrudnieniu się na jego miejsce ;)
The following user(s) said Thank You: Tomasz Baryła

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
1 rok 7 miesiąc temu #43911 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Muszę sprostować pewną pomyłkę. Napisałem, że kolonia Kotowice i Mirów Nr 2 posiadała powierzchnię 30 dziesięcin i 30 sążni. W rzeczywistości było to 30 dziesięcin i 90 sążni. Co razem z kolonią Kotowice i Mirów Nr 1 dawało dokładnie 188 dziesięcin i 129 sążni.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
1 rok 7 miesiąc temu #43941 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Dobra ziemskie Lipie
Z ogółu tych dóbr odłączono 539 mórg i 31 prętów, które przeszły na własność włościan z mocy Ukazu z 19.02/2.03.1864 r.
Z ogółu tych dóbr, a mianowicie z wsi Rozalin odłączono następnie 195 mórg i 50 prętów, które przeszły na własność włościan z mocy Ukazu z 19.02/2.03.1864 r.
Z mocy aktu z 14/26.04.1876 r. ujawniono, że do dóbr Lipie należy również folwark Ponęta.
Według pomiarów wykonanych w 1877 r. dobra Lipie posiadały powierzchnię 1902 mórg i 28 prętów.
Według Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego dobra Lipie składały się z folwarku Lipie i folwarku Ponęta, a ich łączna powierzchnia wynosiła 1902 morgi w tym: folwark Lipie: grunty orne i ogrody 582 morgi, łąki 33 morgi, pastwiska 10 mórg, las 1126 mórg, nieużytki i place 28 mórg, razem 1779 mórg, 8 budynków murowanych i 18 drewnianych, płodozmian 11 polowy; folwark Ponęta: grunty orne i ogrody 115 mórg, nieużytki i place 7 mórg, razem 122 morgi, 3 budynki z drzewa. Dobra Lipie posiadają gorzelnię i pokłady kamienia wapiennego. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 5, s. 255, Warszawa 1884)
Według pomiarów z 1904 r. dobra Lipie posiadały powierzchnię 1753 mórg i 213 prętów.
Klemens Łodzia Poniński był właścicielem dóbr Lipie według pruskich akt hipotecznych w których zapisano tytuł własności tych dóbr na jego imię w protokole z dnia 14.06.1796 r., a wartość tych dóbr oszacowano na 50.000 zł.
Joachim Kempner nabył dobra Lipie łącznie z dobrami Danków, dobrami Wójtostwo Zbrojewsko i Brzózki od Klemensa Ponińskiego na skutek kontraktu zastawnego z dnia 28.11.1829 r. za 409.000 zł.
Dnia 21.04/3.05.1851 r. zapisano, iż po Joachmie Kempnerze toczy się postępowanie spadkowe.
Na skutek postępowania spadkowego zakończonego w dniu 14/26.07.1852 r. właścicielami dóbr Lipie, a także dóbr Danków i dóbr Wójtostwo Zbrojewsko zostali: dzieci zmarłego Gabriela Kempnera syna Joachma tj. Ewa z Kempnerów Gottchajmer, Amalia z Kempnerów Landau, Konstancja z Kempnerów Czapska, Zygmunt Kempner, Izrael Kempner, Ernestyna Kempner, Bernard Kempner; dzieci zmarłego Markusa Kempnera syna Joachima tj. Augusta z Kempnerów Hentschel, Emma z Kempnerów Kempner, Anastazja Kempner, Eliza Kempner, Seweryn Kempner, Amalia Kempner, Maria Kempner; dzieci zmarłego Joachima Jakuba Kempnera syna Joachmia tj. Aleksander Kempner, Edward Kempner; syn zmarłego Morytza Kempnera syna Joachima tj. Alfons Kempner; Joachim Kempner syn Joachima oraz 5 córek Joachima Kempnera tj. Mina z Kempnerów Lindau, Ewa z Kempnerów Pringsheim, Cecylia z Kempnerów Markuze, Amalia z Kempnerów Silberstein, Amalia z Kempnerów Brüner.
Rozalia z Rosenthalów Kempner - wdowa po Jakubie Joachimie Kempnerze nabyła dobra Lipie na licytacji publicznej w Trybunale Cywilnym Guberni Warszawskiej w Warszawie w drodze działów na żądanie współsukcesorów Joachima Kempnera wraz z dobrami Danków i dobrami Wójtostwo Zbrojewsko za 590.866 zł i 20 gr. tj. 88.630 rubli wskutek wyroku adiudykacyjnego z dnia 16/28.06.1851 r. i wniosku z dnia 26.08/7.09.1853 r.
Edward Kempner nabył dobra Lipie od poprzedniej właścicielki Rozalii Kempner łącznie z dobrami Danków i dobrami Wójtostwo Zbrojewsko 2/14.02.1857 r. za 590.866 zł i 20 gr. tj. 88.630 rubli.
Maurycy Mittelstaedt nabył dobra Lipie na licytacji w drodze przymusowego wywłaszczenia przeciwko poprzedniemu właścicielowi Edwardowi Kempnerowi za 51.157 rubli z mocy wyroku adiudykacjnego Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 9/21.07.1869 r. Tenże sam Maurycy Mittelstaedt nabył również w ten sam sposób dobra Wójtostwo Zbrojewsko dnia 4/16.09.1868 r. i dobra Danków dnia 6/18.12.1867 r.
Alfred Władysław Mittelstaedt syn Maurycego stał się właścicielem dóbr Lipie, dóbr Danków i dóbr Wójtostwo Zbrojewsko na mocy postępowania spadkowego z dnia 3/15.11.1893 r. po swym zmarłym ojcu Maurycym Mittelstaedt byłym właścicielu tych dóbr.
Z tych dóbr Lipie odłączono 139 sążni kwadratowych, które od Alfreda Mittelstaedt dnia 31.03/12.04.1897 r. nabył Herszlik Altman syn Jojne za 25 rubli. Obszar ten przeniesiono do odrębnej księgi wieczystej o nazwie "Część ziemi w dobrach Lipie".
Aleksander Władysław syn Władysława i Maria córka Hermana z domu Knothe małżeństwo Steinhagen nabyli dobra Lipie wraz z dobrami Danków i dobrami Wójtostwo Zbrojewsko od Alfreda Mittelstaedt 25.04/8.05.1914 r. za 200.000 rubli.
Z dóbr Lipie wydzielono 27 mórg i 55 prętów dla których założono odrębną księgę wieczystą pod nazwą "Kolonia Lipie Nr 1". Zapisano na mocy aktu z dnia 15.02.1923 r. W tym dniu obszar ten nabyły następujące osoby: 1.Wawrzyniec Łyko syn Józefa z Chałkowa 6 mórg za 900.000 marek, 2.Henryk Augustyn Miller syn Karola z Chałkowa 3 morgi za 450.000 marek, 3.Wacław Włodarczyk syn Piotra z Chełma 1 morga i 281 prętów za 290.500 marek, 4.Jan Franciszek Hibner syn Józefa z Rozalina 2 morgi za 300.000 marek, 5.Augustyn Krauze syn Wilhelma z Rozalina 2 morgi za 300.000 marek, 6.Paweł Hiberman syn Józefa z Rozalina 2 morgi za 300.000 marek, 7.Piotr Kowalczyk syn Michała z Rozalina 4 morgi za 600.000 marek, 8.Franciszek Kozacki syn Andrzeja z Chełma 6 mórg i 74 pręty za 628.000 marek.
Aleksander Steinhagen otrzymał dobra Lipie wraz z dobrami Danków i dobrami Wójtostwo Zbrojewsko od swych rodziców Aleksandra Władysława i Marii małżonków Steinhagen na zasadzie aktu darowizny sporządzonego dnia 15.05.1937 r. za nr aktu 570 przed notariuszem Janem Karolczykiem w Kłobucku w ogólnym szacunku 1.000.000 zł.
Dobra ziemskie Lipie zostały przejęte przez Skarb Państwa na mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Jako datę przejęcia dóbr Lipie i dóbr Wójtostwo Zbrojewsko podano 16.02.1945 r. Brak daty przejęcia dóbr Danków sugeruje ten sam dzień, bowiem majątki należące do Aleksandra Steinhagena rozparcelowano wspólnie pomiędzy 360 osób. Łączny obszar ziemi przejęty z tych trzech majątków wyniósł 955.4000 ha, a rozparcelowano 728.000 ha. Oczywiście wszystkie trzy majątki posiadały razem większy obszar niż 955.4000 ha. Ten pozostały obszar stanowiły lasy, a zostały przejęte z mocy dekretu PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Niestety nie jest mi znana powierzchnia przejętych lasów z tych majątków. Pozostałą nierozparcelowaną część ziemi przeznaczono dla działalności rolniczej pod nadzorem państwowym. Powstał też w Lipiu Spółdzielczy Kombinat Rolno Spożywczy.
W Lipiu ziemię należącą do tego majątku rozparcelowano pomiędzy 267 osób. Nabywcami byli: 1.Konc Franciszek syn Pawła 1.3700 ha, 2.Ślązak Piotr syn Tomasza 2.4533 ha, 3.Pęcherz Franciszek syn Józefa 2.1250 ha, 4.Szczepaniak Michał syn Józefa 1 ha, 5.Gancarek Maria córka Mariana 1 ha, 6.Woźnicki Stefan syn Józefa 2.2500 ha, 7.Kowalczyk Bronisława 3.4370 ha, 8.Pawłowska Jadwiga 2.2500 ha, 9.Gancarek Marian syn Antoniego 2.2500 ha, 10.Siejka Michał syn Jana 1 ha, 11.Pijanowski Józef syn Macieja 1 ha, 12.Łosik Szczepan syn Józefa 1 ha, 13.Ślązak Piotr syn Józefa 1 ha, 14.Gancarek Stanisław 1.2500 ha, 15.Konc Bronisław syn Pawła 1 ha, 16.Chruściel Tomasz syn Pawła 1.5000 ha, 17.Brzęczek Stanisław syn Jakuba 2.5000 ha, 18.Sitek Władysław syn Józefa 2.5000 ha, 19.Broniszewski Wincenty 2.5000 ha, 20.Drab Maria córka Józefa 2.5000 ha, 21.Drosik Bolesław syn Michała 3.5000 ha, 22.Kopera Stanisław syn Jakuba 2.5000 ha, 23.Łyko Józef syn Wawrzyńca 2.5000 ha, 24.Szyjka Piotr syn Tomasza 2.2500 ha, 25.Szyjka Stefan syn Tomasza 2.2500 ha, 26.Hadaś Stanisław syn Piotra 2.2500 ha, 27.Jakiel Józef syn Stanisława 1.7500 ha, 28.Krystek Stefan syn Jana 3.4470 ha, 29.Kilan Jan syn Ignacego 2.2500 ha, 30.Hadyś Michał syn Antoniego 2.3000 ha, 31.Mrugalski Franciszek 3.3500 ha, 32.Mrowiec Franciszek syn Władysława 3.3000 ha, 33.Mikołajczyk Franciszek 2.2500 ha, 34.Plaminiak Franciszek 1.5000 ha, 35.Rutka Józef syn Jana 1.3770 ha, 36.Eliasiński Adam syn Wincetego 1.2300 ha, 37.Wilk Andrzej syn Józefa 2.1250 ha, 38.Kabuła Józef syn Jana 2.3250 ha, 39.Sieja Bolesław syn Stanisława 1.3400 ha, 40.Mrugalski Władysław syn Józefa 2.2500 ha, 41.Hałka Anna córka Franciszka 2.2500 ha, 42.Sabat Bolesław syn Tomasza 3.2500 ha, 43.Wydmuch Bronisław syn Jakuba 2.2500 ha, 44.Świerczyński Józef syn Juliana 3.2500, 45.Szymanek Zofia córka Tomasza 2.2500 ha, 46.Kuc Ignacy syn Jana 1.2500 ha, 47.Mielczarek Władysław syn Tomasza 2.2500 ha, 48.Radek Władysław syn Wojciecha 2.1250 ha, 49.Kasprzak Piotr syn Franciszka 2.5000 ha, 50.Pijanowski Franciszek syn Piotra 4.2500 ha, 51.Łosik Franciszek syn Józefa 1.2500 ha, 52.Łosik Bolesław syn Agnieszki 2.2500 ha, 53.Tekiela Józef syn Jana 3.2500 ha, 54.Szymocka Maria córka Franciszka 3.2500 ha, 55.Wilk Józef syn Józefa 2.2500 ha, 56.Mikutny Jan syn Jerzego 2.2500 ha, 57.Łosik Józef syn Wojciecha 2.2500 ha, 58.Kokot Franciszek syn Jakuba 2.2500 ha, 59.Mrowiec Antoni syn Walentego 3.5000 ha, 60.Ślązak Stanisław syn Piotra 2.5000 ha, 61.Sitek Józef syn Wawrzyńca 2.2500 ha, 62.Mania Katarzyna córka Tomasza 2.3500 ha, 63.Łakomy Czesław syn Andrzeja 3.1680 ha, 64.Łosik Roch syn Józefa 1.5358 ha, 65.Szymanek Marianna córka Józefa 1.2500 ha, 66.Pijanowski Franciszek syn Macieja 2.2500 ha, 67.Wydmuch Władysław syn Franciszka 2 ha, 68.Drosik Roman syn Michała 1.1250 ha, 69.Hadaś Piotr syn Antoniego 1.2500 ha, 70.Malicki Wincenty syn Antoniego 2.1250 ha, 71.Kilan Antoni syn Jana 2.1250 ha, 72.Szczepaniak Andrzej syn Rocha 2 ha, 73.Bozgul Franciszek syn Jana 1 ha, 74.Konc Paweł syn Józefa 2.1250 ha, 75.Mazurek Stanisław syn Walentego 1 ha, 76.Krystek Maria córka Franciszka 1 ha, 77.Możdżen Stanisław syn Michała 1 ha, 78.Łosik Tomasz syn Wojciecha 1 ha, 79.Daloch Bolesław syn Józefa 1 ha, 80.Szczepaniak Józef syn Walentego 2.2500 ha, 81.Kos Tomasz syn Antoniego 1 ha, 82.Mazurek Katarzyna córka Kazimierza 2.2500 ha, 83.Babczyński Bronisław syn Jana 2.2500 ha, 84.Kilan Władysława córka Jana 1.2500 ha, 85.Kurzejewski Tadeusz syn Katarzyny 2.5000 ha, 86.Kasprzak Józef syn Stanisława 3.5500 ha, 87.Sieja Stanisław syn Piotra 3.5000 ha, 88.Mazurek Józef syn Walentego 3.5000 ha, 89.Ślązak Tomasz syn Kacpra 4.5000 ha, 90.Hadaś Józef syn Piotra 2.5000 ha, 91.Sieja Bronisław syn Stanisława 3.5000 ha, 92.Kasprzak Stanisław syn Michała 3.2800 ha, 93.Gancarek Piotr syn Jana 1.1657 ha, 94.Zając Władysław syn Józefa 2.2500 ha, 95.Petrykowski Franciszek syn Marcina 1.2500 ha, 96.Kasprzak Michał syn Antoniego 1.5000 ha, 97.Łosik Kazimierz syn Leona 2.5000 ha, 98.Grondys Jan syn Jakuba 1.7500 ha, 99.Dądela Leon syn Jana 2.5000 ha, 100.Ślązak Józef syn Michała 3.7500 ha, 101.Wilk Antoni syn Stanisława 3.8360 ha, 102.Gwiździel Stanisław syn Stanisława 2.2500 ha, 103.Wilk Stanisław syn Wojciecha 3.3755 ha, 104.Szyjka Tomasz syn Wawrzyńca 2.2500 ha, 105.Petrykowski Bronisław syn Franciszka 2.2500 ha, 106.Pijanowski Jan syn Macieja 2.2500 ha, 107.Miarka Bronisław syn Józefa 2.2500 ha, 108.Kasprzak Franciszek syn Wawrzyńca 2.3130 ha, 109.Cieśliński Jan syn Marcina 2.2500 ha, 110.Kotyrba Roch syn Tomasza 2.1250 ha, 111.Wilk Adam syn Rocha 3.3400 ha, 112.Kostrzewa Bronisław syn Jana 2.2500 ha, 113.Kabała Michał syn Jana 2.3250 ha, 114.Bulak Stanisław syn Macieja 2.2500 ha, 115.Krystek Piotr syn Jana 2.1395 ha, 116.Jarkiewicz Władysław syn Jakuba 1.2077 ha, 117.Wilk Szczepan syn Rocha 2.1250 ha, 118.Ślązak Jan syn Walentego 1.1250 ha, 119.Mrowiec Paweł syn Jana 2.1250 ha, 120.Łosik Nikodem syn Franciszka 2.2500 ha, 121.Gancarek Katarzyna córka Stanisława 2.2500 ha, 122.Pichlak Stanisław syn Konstantego 1.2500 ha, 123.Brzózka Franciszek syn Wincentego 1.4000 ha, 124.Brzózka Florian syn Franciszka 2.5000 ha, 125.Dymecka Marianna córka Kacpra 3.5000 ha, 126.Konc Władysław syn Józefa 3.5000 ha, 127.Held Michał syn Macieja 2.5000 ha, 128.Dobosz Józef syn Marcelego 2.5000 ha, 129.Ladra Antoni syn Rocha 1.5000 ha, 130.Wieczorek Roch syn Józefa 1 ha, 131.Wydmuch Jakub syn Walentego 1 ha, 132.Irach Roman syn Józefa 1.8000 ha, 133.Kowalczyk Józef syn Antoniego 2.4200 ha, 134.Kilan Jakub syn Piotra 2.2500 ha, 135.Kilan Adam syn Jakuba 1 ha, 136.Szyjka Jan syn Józefa 1 ha, 137.Kopica Teofil syn Tomasza 1 ha, 138.Mikołajczyk Józefa córka Mikołaja 1.2500 ha, 139.Mikołajczyk Franciszek syn Józefa 2 ha, 140.Łyźniak Adam syn Jana 3.2500 ha, 141.Michalak Piotr syn Andrzeja 2.2500 ha, 142.Gawroński Mieczysław syn Michała 1.2500 ha, 143.Rogaczewski Józef syn Stanisława 2.2500 ha, 144.Kilan Bolesław syn Jana 1.4200 ha, 145.Kilan Franciszek syn Michała 2.2500 ha, 146.Małoszyc Teofil syn Michała 2.2500 ha, 147.Mielczarek Bronisław syn Antoniego 2.2500 ha, 148.Stefańska Wiktoria córka Wincentego 1.2500 ha, 149.Grabińska Franciszka córka Antoniego 1 ha, 150.Dobosz Antoni syn Józefa 1 ha, 151.Dobosz Maria córka Walentego 1.2500 ha, 152.Dobosz Jan syn Józefa 2 ha, 153.Wieczorek Katarzyna córka Józefa 1.2500 ha, 154.Wilk Franciszka córka Stanisława 2 ha, 155.Szczepaniak Andrzej syn Walentego 2.2500 ha, 156.Fabisiak Bronisław syn Tomasza 2.1450 ha, 157.Marchewka Józef syn Franciszka 2.2500 ha, 158.Przygoda Aniela córka Józefa 1.2500 ha, 159.Kilan Tomasz syn Jana 2.2500 ha, 160.Mazurek Wacław syn Antoniego 2 ha, 161.Łacny Tomasz syn Józefa 1 ha, 162.Kasprzak Adam syn Franciszka 2.2500 ha, 163.Kuban Wacław syn Adama 2.2500 ha, 164.Lipartowski Edward syn Józefa 1.2500 ha, 165.Wilk Marianna córka Józefa 1 ha, 166.Kilan Nikodem syn Józefa 1 ha, 167.Macoch Franciszek syn Stefana 2.2500 ha, 168.Szlezynger Maria córka Ludwika 1.2500 ha, 169.Knap Michał syn Tomasza 2.8100 ha, 170.Dempich Jan syn Franciszka 2.3170 ha, 171.Majchrzak Jan syn Michała 3.5860 ha, 172.Mazurek Roch syn Szymona 4.5000 ha, 173.Jaśkiewicz Władysław syn Jana 3.8400 ha, 174.Luniak Franciszek syn Adama 2.2500 ha, 175.Szczęsny Władysław syn Franciszka 1.2500 ha, 176.Bialik Maciej syn Józefa 3.2500 ha, 177.Łosik Agnieszka córka Piotra, 178.Biś Katarzyna córka Macieja 2.2500 ha, 179.Dankowiakowska Julia córka Piotra 1.2500 ha, 180.Grabiński Ignacy syn Piotra 3.2500 ha, 181.Kowalska Katarzyna córka Tomasza 2.1470 ha, 182.Szymanek Michał syn Piotra 2.2500 ha, 183.Kulejewski Franciszek syn Andrzeja 2.3700 ha, 184.Drosik Józef syn Józefa 2.2500 ha, 185.Łosik Stanisław syn Józefa 2.2500 ha, 186.Kilan Stanisław syn Józefa 3.2500 ha, 187.Kilan Franciszek syn Walentego 2.2500 ha, 188.Matyja Antoni syn Andrzeja 1.2500 ha, 189.Kuśmierek Zygmunt syn Kazimierza 1.9100 ha, 190.Łosik Czesław syn Aleksandra 3.9000 ha, 191.Zarywka Antoni syn Jana 3.3500 ha, 192.Wietrzniak Ignacy syn Jana 4.2500 ha, 193.Dobosz Józef syn Walentego 5.4200 ha, 194.Zawisza Józef syn Piotra 5.0400 ha, 195.Filak Franciszka córka Józefa 1.4500 ha, 196.Sławuta Jan syn Ignacego 1.8720 ha, 197.Kasprzak Józef syn Walentego 2.2500 ha, 198.Sobczak Bronisław syn Andrzeja 2.2500 ha, 199.Hepner Bronisław syn Stanisława 1.2500 ha, 200.Michalak Franciszek syn Józefa 2.2500 ha, 201.Wydmuch Jan syn Jakuba 2.2500 ha, 202.Smolarek Ignacy syn Michała 1.2500 ha, 203.Gancarek Franciszek syn Franciszka 2.2500 ha, 204.Michalak Antoni syn Józefa 1.2500 ha, 205.Grabiński Józef syn Ignacego 2.2500 ha, 206.Pawelcz? Nikodem syn Antoniego 1.2500 ha, 207.Sieja Maria córka Wojciecha 1.2500 ha, 208.Wąsik Józef syn Franciszka 2.2500 ha, 209.Fabisiak Franciszek syn Jakuba 1 ha, 210.Mikina Franciszek syn Antoniego 1 ha, 211.Mielczarek Józef syn Józefa 1 ha, 212.Gałka Maria córka Antoniego 1 ha, 213.Szczurek Roch syn Piotra 1 ha, 214.Pijanowski Stanisław syn Józefa 1 ha, 215.Błasik Ludwik syn Jana 1.1580 ha, 216.Krotla Antoni syn Józefa 1 ha, 217.Mońka Józef syn Teofila 2.0350 ha, 218.Plaminiak Stanisław syn Jana 1 ha, 219.Puławski Jan syn Andrzeja 1.2500 ha, 220.Wilk Franciszek syn Józefa 2.2500 ha, 221.Michalak Józef syn Franciszka 1 ha, 222.Kilan Teofil syn Jana 1 ha, 223.Wieloch Roch syn Stanisława 1 ha, 224.Międła Andrzej syn Piotra 1 ha, 225.Łosik Antoni syn Adama 2 ha, 226.Luniak Stanisław syn Karola 1 ha, 227.Kowalczyk Julian syn Antoniego 1 ha, 228.Szczuka Aleksander syn Józefa 2.4323 ha, 229.Mazurek Piotr syn Adama 1 ha, 230.Olczyk Stanisława córka Piotra 1 ha, 231.Kowalik Jan syn Piotra 1 ha, 232.Leszczyński Aleksander syn Kazimierza 1.2800 ha, 233.Borecki Piotr syn Jana 2.2500 ha, 234.Czupryna Franciszek syn Franciszka 2.2500 ha, 235.Gmur Józef syn Józefa 1.2500 ha, 236.Szymanek Andrzej syn Wawrzyńca 2.6560 ha, 237.Komorowski Władysław syn Adama 4.4100 ha, 238.Mania Andrzej syn Józefa 3.5000 ha, 239.Bogacz Klemens syn Ignacego 2.5000 ha, 240.Dulewski Jan syn Józefa 3.5000 ha, 241.Deska Józef syn Franciszka 2.5000 ha, 242.Mrowicz Michał syn Walentego 2.5000 ha, 243.Macoch Władysław syn Józefa 2.5000 ha, 244.Macoch Stefan syn Józefa 3.5000 ha, 245.Cieśla Leon syn Antoniego 3.5000 ha, 246.Kozub Stanisław syn Rocha 1.3470 ha, 247.Szymanek Piotr syn Mikołaja 1.2800 ha, 248.Biernacki Michał syn Franciszka 1 ha, 249.Macoch Andrzej syn Józefa 3.5000 ha, 250.Macoch Petronela córka Franciszka 1.2800 ha, 251.Drosik Stanisław syn Michała 2.5000 ha, 252.Gancarek Władysław syn Piotra 2.5000 ha, 253.Petrykowski Józef syn Franciszka 3.5000 ha, 254.Majchrzak Piotr syn Michała 3.5000 ha, 255.Bogacz Władysław syn Klemensa 2.5000 ha, 256.Szczepaniak Aniela córka Józefa 2.2500 ha, 257.Ślązak Antoni syn Michała 3.2500 ha, 258.Krystek Józef syn Jana 2.1500 ha, 259.Mazurek Katarzyna córka Ignacego 2.4250 ha, 260.Szczepaniak Antoni syn Jana 2.5000 ha, 261.Ślązak Józefa córka Jakuba 1.2500 ha, 262.Macoch Maria córka Macieja 2.2500 ha, 263.Ślązak Wawrzyniec syn Józefa 2.2500 ha, 264.Kraszewski Szczepan syn NN 0.2332 ha, 265.Fuks Władysław syn Walentego 1.3400 ha, 266.Łosik Kazimierz syn Aleksandra 2.4500 ha, 267.Heliasz Jan syn Michała 0.2500 ha.
W Lipiu znajduje się dwór z XVIII w., obecnie własność prywatna. Niedawno ukazała się książka w bardzo dobry i przystępny sposób opisująca dwór w Lipiu, jego historię, etapy powstawania założenia dworskiego, a także losy właścicieli majątku. Zatytułowana jest: Dwór miejsce magiczne a ogród zaczarowany, Majątek Lipie na przestrzeni wieków, autor Radosław Herman, Lipie 2020.
 

Załącznik MajtekLipienaprzestrzeniwiekw.jpg nie został znaleziony

The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Witold Śpiewak

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
1 rok 7 miesiąc temu - 1 rok 7 miesiąc temu #43989 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Dobra ziemskie Wójtostwo Zbrojewsko i Brzózki
Dawniej Zbrojewsko określano jako Zbrojeńsko.
Z dóbr tych na mocy ukazu z 19.02/2.03.1864 r. odłączono 238 mórg i 12 prętów ziemi dla włościan, a w szczególności z wsi Zbrojewsko 139 mórg i 53 pręty, z wsi Brzózki 78 mórg i 59 prętów.
Do dóbr Wójtostwo Zbrojewsko w 1877 r. z dóbr Danków włączono folwark Słowików o powierzchni 414 mórg i 116 prętów.
W 1877 r. dobra Wójtostwo Zbrojewsko składały się z folwarku Zbrojewsko i folwarku Słowików oraz osady karczemnej i kolonii Natolin, a ich łączna powierzchnia wynosiła 534 morgi i 208 prętów.
Według pomiarów z 1892 r. dobra Wójtostwo Zbrojewsko posiadały powierzchnię 446 mórg i 198 prętów. Zmniejszenie się powierzchni tych dóbr od 1877 r. spowodowane było przekazaniem części ziemi włościanom w zamian za zrzeczenie się przez nich serwitutów.
Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego folwark Wójtostwo Zbrojewsko liczył 447 mórg w tym grunty orne i ogrody 367 mórg, łąki 17 mórg, pastwiska 7 mórg, las 34 morgi, nieużytki 20 mórg, 4 budynki murowane, 5 budynków drewnianych (SGKPiS, T. 13, s. 771)
W 1927 r. z dóbr Wójtostwo Zbrojewsko odłączono 0.2658 ha do osobnej księgi hipotecznej o nazwie „Nieruchomość w dobrach Wójtostwo Zbrojeńsko Nr 1”. Po odłączeniu tego obszaru dobra te posiadały powierzchnię 446 mórg i 56 prętów w tym: grunt orny 369 mórg i 72 pręty, łąki 16 mórg i 164 pręty, pastwiska 7 mórg i 156 prętów, lasy 33 morgi i 184 pręty, wody 2 morgi i 130 prętów, piaski i nieużytki 2 morgi i 290 prętów, granice drogi wygony i rowy 13 mórg i 257 prętów, pod zabudowaniami 3 pręty.
Klemens Łodzia Poniński nabył część dóbr Wójtostwo Zbrojewsko wraz z częścią dóbr Danków od swoich braci Ignacego Augusta i Ksawerego Ponińskich, a drugą część dóbr Wójtostwo Zbrojewsko i dóbr Danków nabył jako spadkobierca Jana Nepomucena Ponińskiego, co zapisano w pruskich aktach hipotecznych 1.04.1806 r., a wartość tych dóbr oszacowano na 48.000 zł.
Joachim Kempner nabył dobra Wójtostwo Zbrojewsko łącznie z dobrami Danków, dobrami Lipie od Klemensa Ponińskiego na skutek kontraktu zastawnego z dnia 28.11.1829 r. za 409.000 zł.
Dnia 21.04/3.05.1851 r. zapisano, iż po Joachimie Kempnerze toczy się postępowanie spadkowe.
Na skutek postępowania spadkowego zakończonego w dniu 14/26.07.1852 r. właścicielami dóbr Wójtostwo Zbrojewsko, dóbr Lipie, a także dóbr Danków zostali: dzieci zmarłego Gabriela Kempnera syna Joachima tj. Ewa z Kempnerów Gottchajmer, Amalia z Kempnerów Landau, Konstancja z Kempnerów Czapska, Zygmunt Kempner, Izrael Kempner, Ernestyna Kempner, Bernard Kempner; dzieci zmarłego Markusa Kempnera syna Joachima tj. Augusta z Kempnerów Hentschel, Emma z Kempnerów Kempner, Anastazja Kempner, Eliza Kempner, Seweryn Kempner, Amalia Kempner, Maria Kempner; dzieci zmarłego Joachima Jakuba Kempnera syna Joachima tj. Aleksander Kempner, Edward Kempner; syn zmarłego Morytza Kempnera syna Joachima tj. Alfons Kempner; Joachim Kempner syn Joachima oraz 5 córek Joachima Kempnera tj. Mina z Kempnerów Lindau, Ewa z Kempnerów Pringsheim, Cecylia z Kempnerów Markuze, Amalia z Kempnerów Silberstein, Amalia z Kempnerów Brüner.
Rozalia z Rosenthalów Kempner - wdowa po Jakubie Joachimie Kempnerze nabyła dobra Wójtostwo Zbrojewsko na licytacji publicznej w Trybunale Cywilnym Guberni Warszawskiej w Warszawie w drodze działów na żądanie współsukcesorów Joachima Kempnera wraz z dobrami Danków i dobrami Lipie za 590.866 zł i 20 gr. tj. 88.630 rubli wskutek wyroku adiudykacyjnego z dnia 16/28.06.1851 r. i wniosku z dnia 26.08/7.09.1853 r.
Edward Kempner nabył dobra Wójtostwo Zbrojewsko od poprzedniej właścicielki Rozalii Kempner łącznie z dobrami Danków i dobrami Lipie 2/14.02.1857 r. za 590.866 zł i 20 gr. tj. 88.630 rubli.
W 1865 r. dobra Wójtostwo Zbrojewsko zostały wystawione na licytację na skutek zadłużenia na hipotece dla kupca Ejzyka Ginsberga 7286 rubli i 70 kopiejek i właściciela nieruchomości oraz handlarza Dawida Bergmanna 3880 rubli i 80 kopiejek. Obaj wierzyciele byli mieszkańcami Częstochowy. W związku z tym dnia 2/14.08.1865 r. sporządzono sądowy opis dóbr. Dobra Wójtostwo Zbrojewsko i Brzózki znajdowały się w dzierżawie Hermana Knotte za kontraktem urzędowym przed rejentem okręgu częstochowskiego Adamem Makarowskim zawartym na 9 lat w dniu 30.05/11.06.1861 r. kończącym się dnia 12/24.06.1870 r. za cenę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 1372 rubli i 50 kopiejek. Dobra składały się z jednego kawału gruntu w płodozmianie należącym do klasy II, III i IV ej, a ich obszar w przybliżeniu oszacowano na 14 włók, 12 mórg i 200 prętów miary nowopolskiej tj. 225 dziesiatyn. Podatki oprócz gorzelni wynosiły z wsi Wójtostwo Zbrojewsko 72 ruble i 3 kopiejki, a gromadzkie z wsi Brzózki 45 rubli i 65 kopiejek rocznie. W dobrach znajdowały się budynki: dwór o 4 pokojach w strychulec, stodoła z cegły i kamieni z młockarnią, oraz 2 domy czyli chałupy, owczarnia i obora, stajnia, kurniki z drzewa, wszystkie szkudłami, a jedna słomą kryte, gorzelnia z cegły i kamieni, szkudłami okryta, z piwnicami, w której wszystkie aparaty miedziane i drewniane mają być własnością dzierżawcy, gościniec o dwóch izbach w którym mieszka Józef Łaszyk, który szynkuje dworskie trunki za wynagrodzeniem 21 procentu, płaci rocznie dworowi 22 ruble i 50 kopiejek. Kuźnia, porządki w kuźni będące są wyłączną własnością kowala. Wieś Wójtostwo Zbrojewsko zamieszkiwali następujący gospodarze i włościanie: Ignacy Słumian, Szymon Brzuska, Jan Słumian, Jakób Badura, Adam Krupa, Józef Kasprzak, Kazimierz Surowy, Piotr Przybylski, Wincenty Wydmoch, Jan Przybylski, Michał Knop, Ludwik Zawadzki, Mateusz Kasprzak, Antoni Lipski, Michał Balas, Wojciech Jankowski, Mikołaj Drozik, Ignacy Heleszka, Paweł Borowiak, Grzegorz Komor. Wieś Brzózki zamieszkiwali następujący gospodarze: Mateusz Ptak, Walenty Wydmóch, Kazimierz Brzuska, Wincenty Brzuska, Wiktoria Gmerek, Jan Zając, Mateusz Helt, Stanisław Jerach, Melchior Knop, Mateusz Jerach, Marianna Wróblewska, Antoni Włodarczyk. Wszyscy włościanie z obu wsi byli uwłaszczeni na mocy ukazu z 19.02/2.03.1864 r.
Maurycy Mittelstaedt nabył dobra Wójtostwo Zbrojewsko na licytacji w drodze przymusowego wywłaszczenia przeciwko poprzedniemu właścicielowi Edwardowi Kempnerowi za 8153 ruble z mocy wyroku adiudykacyjnego Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 4/16.09.1868 r. Tenże sam Maurycy Mittelstaedt nabył również w ten sam sposób dobra Lipie dnia 9/21.07.1869 r. i dobra Danków dnia 6/18.12.1867 r.
Alfred Władysław Mittelstaedt syn Maurycego stał się właścicielem dóbr Wójtostwo Zbrojewsko, dóbr Lipie, dóbr Danków na mocy postępowania spadkowego z dnia 3/15.11.1893 r. po swym zmarłym ojcu Maurycym Mittelstaedt byłym właścicielu tych dóbr.
Aleksander Władysław syn Aleksandra i Maria córka Hermana z domu Knothe małżeństwo Steinhagen nabyli dobra Wójtostwo Zbrojewsko, dobra Lipie wraz z dobrami Danków od Alfreda Mittelstaedt 25.04/8.05.1914 r. za 200.000 rubli.
Aleksander Steinhagen otrzymał dobra Wójtostwo Zbrojewsko, dobra Lipie wraz z dobrami Danków od swych rodziców Aleksandra Władysława i Marii małżonków Steinhagen na zasadzie aktu darowizny sporządzonego dnia 15.05.1937 r. za nr aktu 570 przed notariuszem Janem Karolczykiem w Kłobucku w ogólnym szacunku 1.000.000 zł.
Dobra ziemskie Wójtostwo Zbrojewsko zostały przejęte przez Skarb Państwa na mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Jako datę przejęcia dóbr Wójtostwo Zbrojewsko i dóbr Lipie podano 16.02.1945 r. Brak daty przejęcia dóbr Danków sugeruje ten sam dzień, bowiem majątki należące do Aleksandra Steinhagena rozparcelowano wspólnie pomiędzy 360 osób. Łączny obszar ziemi przejęty z tych trzech majątków wyniósł 955.4000 ha, a rozparcelowano 728.000 ha. Oczywiście wszystkie trzy majątki posiadały razem większy obszar niż 955.4000 ha. Ten pozostały obszar stanowiły lasy, a zostały przejęte z mocy dekretu PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. W dniu 14.02.1945 r. szacowano, że gospodarstwo leśne Lipie posiadało około 710 ha powierzchni. Prawdopodobnie były to łącznie lasy z dóbr Lipie, Danków i Wójtostwo Zbrojewsko. Protokołem z dnia 26.01.1946 r. stwierdzono, że z rozparcelowanego majątku Lipie z folwarku Zbrojewsko przejęto 87.4748 ha lasu. To ostatnie może potwierdzać, że lasy dóbr Lipie, Danków i Zbrojewsko były liczone razem ze względu na tą samą osobę właściciela. Jeżeli zaś chodzi o przydział ziemi rolnej z rozparcelowanego Wójtostwa Zbrojewsko to niestety nie posiadam listy osób, które otrzymały ziemię z tego majątku w 1945 r.
Ostatnia1 rok 7 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
The following user(s) said Thank You: Hanna Hofman-Polańska, Michał Mugaj, Witold Śpiewak

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
1 rok 6 miesiąc temu #44022 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Dobra ziemskie Danków
Na mocy ukazu z 19.02/2.03.1864 r. z dóbr Danków włościanie wsi Danków otrzymali 428 mórg i 40 prętów, a włościanie wsi Natolin otrzymali 465 mórg i 170 prętów. Łącznie włościanie tych wsi otrzymali 893 morgi i 210 prętów.
W 1876 r. wzmiankowano, że do dóbr Danków należy również folwark Słowików.
W 1877 r. dobra Danków bez folwarku Słowików posiadały powierzchnię 1170 mórg i 149 prętów w tym ogrody warzywne 223 pręty, grunty orne 507 mórg i 127 prętów, łąki 290 mórg i 75 prętów, pastwiska 52 morgi i 100 prętów, wody 60 mórg i 129 prętów, piaski i nieużytki 1 morga i 15 prętów, granice drogi wygony i rowy 17 mórg i 26 prętów, pod zabudowaniami 4 morgi i 54 pręty. Dobra składały się z folwarku Danków (892 morgi i 76 prętów), Fryszerka (19 mórg i 206 prętów), karczma na Zawodziu (19 mórg i 291 prętów), lasy (238 mórg i 176 prętów).
W 1877 r. od dóbr Danków odłączono folwark Słowików o powierzchni 414 mórg i 116 prętów i przyłączono do dóbr Wójtostwo Zbrojewsko.
Według pomiarów z 1892 r. dobra Danków posiadały powierzchnię 1101 mórg i 95 prętów. Zmniejszenie się powierzchni dóbr Danków od 1877 r. spowodowane było przekazaniem części ziemi włościanom w zamian za zrzeczenie się przez nich serwitutów.
W 1904 r. dobra Danków posiadały powierzchnię 923 mórg i 66 prętów. Zmniejszenie się powierzchni dóbr Danków od 1892 r. spowodowane było przekazaniem części ziemi włościanom w zamian za zrzeczenie się przez nich serwitutów.
W 1917 r. do dóbr Danków włączono obszar ziemi zwany „Danków Poduchowny” o powierzchni 56 mórg i 134 prętów.
W 1936 r. dobra Danków posiadały powierzchnię 488.8392 ha. Przyczyną zmniejszenia się powierzchni dóbr od ostatnich pomiarów były odłączenia: 59 mórg i 24 prętów dla „Kolonii Danków Nr 1” i 28.0467 ha dla „Kolonii Danków Nr 2”.
Klemens Łodzia Poniński nabył część dóbr Danków prawem sukcesji beztestamentowej po swym stryju Janie Ponińskim 7.04.1806 r. a drugą połowę kupił od Ksawerego i Ignacego Ponińskich 18.04.1806 r. za 137.663 zł i 15 gr. Dobra Danków w roku 1800 oszacowano na 53.884 talarów praskich licząc każdy talar po 6 zł i 11 gr. W 1821 r. wartość dóbr Danków oszacowano na 250.000 zł.
Klemens Poniński był synem Michała i Anny z Krzuckich. Był kawalerem orderu św. Stanisława I klasy i właścicielem dóbr Danków, Lipie, Zbrojewsko, Brzózki i Chełm. Dnia 20.01.1819 r. przed notariuszem Antonim Truszkowskim w Częstochowie za nr aktu 16 Klemens Poniński zawarł umowę ze swą siostrą Rozalią, panną znajdującą się w podeszłym wieku. Rozalia Ponińska zapisała 500 zł dla kościoła w Dankowie jako dodatek do sumy 400 zł zapisanych dla tego kościoła dla mansjonarzy z dóbr Danków dnia 27.04.1644 r. Jednakże w 1821 r. suma 400 zł nie wystarczała nawet dla księdza stąd zaszła potrzeba zapisania dodatkowych 500 zł z dóbr Danków dla kościoła w tej wsi. W zamian za to Rozalia Ponińska zażyczyła sobie z tego funduszu dodatkowe obowiązki tj. 3 msze w tygodniu, a po zakończonym nabożeństwie w niedzielę ksiądz odśpiewać miał z ludem psalm: Będę cię wielbił mój panie. Ponadto każdego roku po dniu zadusznym ksiądz winien był odprawić nabożeństwo tj. egzekwie z mszą wielką śpiewaną za rodzinę Ponińskich, a po skończonym życiu Rozalii Ponińskiej również i za jej duszę. Ale jeśli przez odmiany czasów, rządów lub nieprzewidziane ludziom przypadki warunki wyżej dopełnione nie mogłyby być spełnione, wtedy jej wolą było aby suma 500 zł corocznie w dniu 4 września była rozdzielana pomiędzy włościan wsi Lipie, Danków, Zbrojewsko i Chełm lecz tylko dla tych, którzy przez dobre obyczaje i pełnienie religijnych chrześcijańskich obowiązków, dobre gospodarowanie i będą ubogimi. Do tej nagrody mieli być wybrani przez zwierzchność dworską, proboszcza dankowskiego i przez 3 najstarszych i najznakomitszych gospodarzy z każdej wsi większością głosów. A jeśli w głosowaniu będzie remis wtedy rozsądzić miał ksiądz proboszcz. Jej wolą było aby ta suma nie była przeznaczona na inny publiczny wydatek, a w razie przeciwnym suma ta miała zostać przekazana najstarszemu członkowi familii ojcowskiej po ukończeniu przez niego 18 lat. Klemens Poniński w akcie oświadczył, że przyjął od siostry 10.000 zł w gotówce, z której 5% tj. 500 zł co roku będzie przeznaczane na ten cel, a suma 10.000 zł została zapisana na hipotece dóbr Danków.
Joachim Kempner nabył dobra Danków łącznie z dobrami Wójtostwo Zbrojewsko, dobrami Lipie od Klemensa Ponińskiego na skutek kontraktu zastawnego z dnia 28.11.1829 r. za 409.000 zł.
Dnia 21.04/3.05.1851 r. zapisano, iż po Joachimie Kempnerze toczy się postępowanie spadkowe.
Na skutek postępowania spadkowego zakończonego w dniu 14/26.07.1852 r. właścicielami dóbr Danków, dóbr Lipie, a także dóbr Wójtostwo Zbrojewsko zostali: dzieci zmarłego Gabriela Kempnera syna Joachima tj. Ewa z Kempnerów Gottchajmer, Amalia z Kempnerów Landau, Konstancja z Kempnerów Czapska, Zygmunt Kempner, Izrael Kempner, Ernestyna Kempner, Bernard Kempner; dzieci zmarłego Markusa Kempnera syna Joachima tj. Augusta z Kempnerów Hentschel, Emma z Kempnerów Kempner, Anastazja Kempner, Eliza Kempner, Seweryn Kempner, Amalia Kempner, Maria Kempner; dzieci zmarłego Joachima Jakuba Kempnera syna Joachima tj. Aleksander Kempner, Edward Kempner; syn zmarłego Morytza Kempnera syna Joachima tj. Alfons Kempner; Joachim Kempner syn Joachima oraz 5 córek Joachima Kempnera tj. Mina z Kempnerów Lindau, Ewa z Kempnerów Pringsheim, Cecylia z Kempnerów Markuze, Amalia z Kempnerów Silberstein, Amalia z Kempnerów Brüner.
Rozalia z Rosenthalów Kempner - wdowa po Jakubie Joachimie Kempnerze nabyła dobra Danków na licytacji publicznej w Trybunale Cywilnym Guberni Warszawskiej w Warszawie w drodze działów na żądanie współsukcesorów Joachima Kempnera wraz z dobrami Wójtostwo Zbrojewsko i dobrami Lipie za 590.866 zł i 20 gr. tj. 88.630 rubli wskutek wyroku adiudykacyjnego z dnia 16/28.06.1851 r. i wniosku z dnia 26.08/7.09.1853 r.
Edward Kempner nabył dobra Danków od poprzedniej właścicielki Rozalii Kempner łącznie z dobrami Wójtostwo Zbrojewsko i dobrami Lipie 2/14.02.1857 r. za 590.866 zł i 20 gr. tj. 88.630 rubli.
Maurycy Mittelstaedt nabył dobra Danków na licytacji w drodze przymusowego wywłaszczenia przeciwko poprzedniemu właścicielowi Edwardowi Kempnerowi za 25.005 rubli z mocy wyroku adiudykacyjnego Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 6/18.12.1867 r. Tenże sam Maurycy Mittelstaedt nabył również w ten sam sposób dobra Lipie dnia 9/21.07.1869 r. i dobra Wójtostwo Zbrojewsko dnia 4/16.09.1868 r.
Alfred Władysław Mittelstaedt syn Maurycego stał się właścicielem dóbr Danków, dóbr Lipie, dóbr Wójtostwo Zbrojewsko na mocy postępowania spadkowego z dnia 3/15.11.1893 r. po swym zmarłym ojcu Maurycym Mittelstaedt byłym właścicielu tych dóbr.
Alfred Władysław Mittelstaedt urodził się 2.12.1863 r. w Białaczewie jako syn Fryderyka Oswalda Maurycego Mittelstaedt administratora dóbr Białaczów tamże zamieszkałego lat 46 i Agnieszki Karoliny z domu Knothe lat 29. Rodzice chrzestni: w imieniu Władysława hr. Małachowskiego i Hortensji hr. Małachowskiej dziedziców dóbr Białaczów, Nowego Miasta i innych, Karol Fryderyk Knothe i Joanna Maria Knothe. Świadkowie: Julian Kwiatkowski nadleśniczy w dobrach Białaczów i Ferdynand Petrykowski pisarz prowentowy w tychże dobrach, obaj pełnoletni w Białaczowie zamieszkali. (ASC Białaczów, akt nr 156 z 1863 r.)
Aleksander Władysław syn Aleksandra i Maria córka Hermana z domu Knothe małżeństwo Steinhagen nabyli dobra Danków, dobra Wójtostwo Zbrojewsko, dobra Lipie od Alfreda Mittelstaedt 25.04/8.05.1914 r. za 200.000 rubli.
Maria z Knothów Steinhagen 14.11.1917 r. nabyła 56 mórg i 134 pręty ziemi od Alfreda Władysława Mittelstaedt za 5000 rubli. Był to obszar ziemi zwany „Danków Poduchowny”, a nabyty przez Maurycego Mittelstaedt w 1879 r. z licytacji od Skarbu Państwa. Następnie na podstawie aktu działowego z dnia 28.08/9.09.1894 r. obszar ten przeszedł na własność Alfreda Władysława Mittelstaedt. Danków Poduchowny po nabyciu go przez Marię Steinhagen został włączony do dóbr Danków.
Dnia 15.02.1923 r. Aleksander Władysław Steinhagen wraz żoną Marią z domu Knothe sprzedali z dóbr Danków 59 mórg i 24 pręty następującym osobom: 1.Franciszek Woźniak syn Michała z Kleśnisk 4 morgi za 800.000 marek, 2.Jan Woźniak syn Michała z Kleśnisk 3 morgi i 150 prętów za 700.000 marek, 3.Ignacy Woźniak syn Michała z Lipia 2 morgi i 150 prętów za 500.000 marek, 4.Paweł Konc syn Józefa z Lipia 3 morgi za 600.000 marek, 5.Andrzej syn Józefa i Marianna z Rejmanów córka Józefa małżeństwo Wilk z Lipia 3 morgi w równych niepodzielnych częściach za 600.000 marek, 6.Antoni syn Jana i Katarzyna z Osików córka Józefa małżeństwo Szczepaniak z Lipia 2 morgi w równych niepodzielnych częściach za 400.000 marek, 7.Józef Rudka syn Jana z Lipia 1 morga i 150 prętów za 300.000 marek, 8.Michał Kasprzak syn Antoniego z Lipia 2 morgi za 400.000 marek, 9.Mateusz Szlązak syn Wojciecha z Lipia 1 morga i 155 prętów za 330.000 marek, 10.Walenty Morga syn Wojciecha z Lipia 1 morga 150 prętów za 300.000 marek, 11.Marcin Cieśliński syn Stanisława z Lipia 1 morga za 200.000 marek, 12.Tomasz Górny syn Józefa z Rębielic 21 mórg i 3 pręty za 3.151.500 marek, 13.Franciszek Mazoń syn Konstantego z Dankowa 3 morgi i 140 prętów za 507.000 marek, 14.Klemens Bogacz syn Ignacego z Lipia 9 mórg i 12 prętów za 904.000 marek. Sprzedanemu w tym dniu obszarowi nadano nazwę „Kolonia Danków Nr 1”, a został on sprzedany łącznie za 13.461.600 marek.
Gromada Wiejska wsi Danków tj. właściciele osad zapisanych w tabeli likwidacyjnej od nr 1 do 38 włącznie nabyli Kolonię Danków Nr 2 o powierzchni 28.0467 ha od Aleksandra i Marii Steinhagen 21.04.1933 r. w cenie szacunkowej 22.718 zł i 87 gr.
Aleksander Steinhagen otrzymał dobra Danków, dobra Lipie wraz z dobrami Wójtostwo Zbrojewsko od swych rodziców Aleksandra Władysława i Marii małżonków Steinhagen na zasadzie aktu darowizny sporządzonego dnia 15.05.1937 r. za nr aktu 570 przed notariuszem Janem Karolczykiem w Kłobucku w ogólnym szacunku 1.000.000 zł.
Dobra ziemskie Danków zostały przejęte przez Skarb Państwa na mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Brak jest dokładnej daty przejęcia dóbr Danków, ale jako datę przejęcia dóbr Wójtostwo Zbrojewsko i dóbr Lipie podano 16.02.1945 r. Brak daty przejęcia dóbr Danków sugeruje ten sam dzień, bowiem majątki należące do Aleksandra Steinhagena rozparcelowano wspólnie pomiędzy 360 osób. Łączny obszar ziemi przejęty z tych trzech majątków wyniósł 955.4000 ha, a rozparcelowano 728.000 ha. Oczywiście wszystkie trzy majątki posiadały razem większy obszar niż 955.4000 ha. Ten pozostały obszar stanowiły lasy, a zostały przejęte z mocy dekretu PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. W dniu 14.02.1945 r. szacowano, że gospodarstwo leśne Lipie posiadało około 710 ha powierzchni. Prawdopodobnie były to łącznie lasy z dóbr Danków, Lipie i Wójtostwo Zbrojewsko. Protokołem z dnia 26.01.1946 r. stwierdzono, że z rozparcelowanego majątku Lipie z folwarku Zbrojewsko przejęto 87.4748 ha lasu. To ostatnie może potwierdzać, że lasy dóbr Lipie, Danków i Zbrojewsko były liczone razem ze względu na tą samą osobę właściciela. Jeżeli zaś chodzi o przydział ziemi rolnej z rozparcelowanych dóbr Danków to niestety nie posiadam listy osób, które otrzymały ziemię z tego majątku w 1945 r.
The following user(s) said Thank You: Hanna Hofman-Polańska, Michał Mugaj, Witold Śpiewak

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
1 rok 2 miesiąc temu #44395 przez Wiktor Kupczyk
Replied by Wiktor Kupczyk on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Witam 
Dom z 1881r stoi na skrzyżowaniu ulic Dworska/ Akacjowa Woli Hankowskiej. Znajdują się na nim inicjały z cegły H.D i  1881 rok. 
Wygląda na to że to inicjały Henryk Dobrowolski.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Czas generowania strony: 0,000 s.
Zasilane przez Forum Kunena

Logowanie